Бог і я

Біблія і її світ: постаті, історія, культура
Галина Теслюк
, біблістка, кандидатка наук з богослов’я, старша викладачка кафедри біблійних наук філософсько-богословського факультету УКУ, докторантка Каліфорнійського університету в Берклі і Консорціуму вищих богословських студій, США.
 

Анотація:

Курс пропонує студентам ознайомитися з основними етапами формування і написання книг Біблії, їх змістом, дізнатися про історичні події, які відображені у біблійних текстах, відкрити для себе соціально-культурне та релігійне життя давніх євреїв і ранніх християнських спільнот, замислитися над питанням Божого об’явлення людям через писання. На прикладі літературних творів і сучасної кінематографії проаналізувати, як біблійні сюжети трактуються в сьогоденні. 

Відео-анотація до курсу за посиланням

Результати навчання:

 • розуміти зміст вибраних текстів Старого і Нового Завітів та історію формування Старого та Нового Завіту,  утворення біблійного канону;
 • знати основні події та осіб з історії Ізраїлю, раннього Юдаїзму та новазавітньої Церкви;
 • аналізувати соціальний, політичний і релігійний контекст юдаїзму періоду Нового Завіту;
 • ознайомити з головними методами дослідження Святого Письма у літературознавстві, археології, географії, герменевтиці і екзегезі;

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Географія Святої Землі. Археологія і біблійні дослідження.
 • Біблія в українських перекладах.
 • Рання історія людства Бут 1-11.
 • Історія патріархів і матриархинь.
 • Біблія і сучасна культура.
 • Біблія і кінематограф.
 • Проблема невинного страждання.
 • Христос та його контекст.
 • Апостол Павло та ранні християнські спільноти.

 

Залежності та соціум
о.Іван Глова, Префект Львівської Духовної Семінарії Святого Духа УГКЦ, асистент Кафедри пасторального богослов’я ФБФ УКУ, викладач Київської Трьохсвятительської духовної семінарії

Анотація:

Курс “Залежності та соціум” є пасторально-катехитичною пізнавальною дисципліною, яка представляє розуміння праці і служіння узалежненим людям. У сьогоднішньому суспільстві, що масово виробляє алкогольні та тютюнові продукти, формує та усталює обряди, форми, звички, пов’язані із надмірним їх вживанням, алкоголь, куріння та інші сучасні виклики (залежність від інтернету, геймерство, аудіо-наркотики, айфон-залежність, включно із надмірним вживання соц.мереж), з якими із кожним роком все частіше стикається людина, набрали настільки великого поширення, що узалежнена людина досить часто не в силі побачити, зрозуміти та, зрештою, захиститись від їхнього негативного впливу.

Відео-анотація до курсу за посиланням.

Результати навчання:

 • застосовувати відповідні методи і підходи у роботі з узалежненими людьми;
 • робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення;
 • логічно та послідовно викладати засвоєний матеріал;
 • працювати з основними документами Церкви для дослідження пасторального та катехитичного служіння із узалежненими особами та «співзалежними»;
 • аргументовано відстоювати свою точку зору;
 • використовувати підставову термінологію узалежнень та співзалежності.

Основні теми, що будуть розглянуті на курсі:

 • Геймерство: історія та виклики
 • Алкоголізм та асоціації анонімних алкоголіків
 • Бог і я: пошук шляхів допомоги узалежненому 
 • Наркотики та куріння: вплив на організм та на соціум

Християнська духовність
о.Юрій Щурко,
викладач УКУ з 2008 року, завідувач кафедри Біблійних наук УКУ

Анотація:

Метою даного курсу є представлення суті християнства, а також допомога студентам у осмисленні найважливіших відчуттів та прагнень, котрі є в серці кожної зрілої людини. Одне із завдань – показати як християнство дає відповіді на найважливіші питання, які ставить собі переважна більшість людей стосовно сенсу життя, мети існування людини, її ролі та завдання в цьому та майбутньому світі.

Відео-анотація до курсу за посиланням

Результати навчання:

 • характеризувати основні відчуття, які існують в серці людини;
 • знати основні сучасні уявлення відносно ідеї Бога та порівняти їх з Біблійним об’явленням;
 • представити основні моменти історії Ізраїлю та сучасної Церкви;
 • представити, які виклики ставлять книги Біблії для сучасних християн та суспільства загалом;
 • пояснити чим є, та чим не є християнство; представити суть християнської керигми.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Чотири відчуття (потреби) кожної людини.
 • Біблія – Слово Боже та Драма у п’ятьох актах.
 • Мораль і Старий Завіт: Бог та людина ідуть разом в історії світу.
 • Література Мудрості та книга Йова: Божий порядок та проблема зла у світі.
 • Пророки Старого Завіту: минуле, теперішнє, майбутнє.
 • Євангеліє – добра Новина (а не добра порада) для кожної людини.

 

Quo vadis? Питання християнської віри

Галина Пастушук, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри богослов’я Українського католицького університету, учасниця дослідницької програми в Оксфордському університеті (Велика Британія), дійсний член Американської Асоціації Шекспірознавців (SAA).

 

Анотація:

У добу безпрецедентного рівня плюралізму, індивідуалізму, релятивізму та стрімкого розвитку комунікаційних технологій, важливо дозволити студентові сфокусувати свою увагу на значущості здобутого у вузі знання з перспективи власного розвитку як особистості і найвищої цінності в очах Бога. Яка онтологія «християн»? Чи «виплачується» сьогодні бути християнином? Чи можна поставити знак рівності між «християнином» і «порядною людиною»? Як виглядає біблійна віра? Говоритимемо про найпопулярніші міфи навколо «християнської віри».

Відео-анотація до курсу за посиланням

Результати навчання:

 • вміти відкрито дискутувати на світоглядні теми, логічно мислити та робити умовиводи щодо фундаментальних питань буття – страждання, смерті, сенсу життя і т.д.;
 • розрізняти християнський глибинний вимір віри від поверхової християнської ідеології;
 • аргументувати свою світоглядну позицію (не)віруючого, свою (не)віру.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Християнство у «світоглядному меню».
 • Популярні стереотипи про християн.
 • Хто він? До питання ідентичності Христа.
 • Звідки береться християнська віра?
 • Навернення: віра батьків vs. особиста віра.
 • Церква як антивірусна програма.
 • Святість: не для всіх?
 • Феномен християнських мучеників.

Християнство у біографічно-історичних фільмах

Гуркіна Світлана,
історикиня, кандидатка історичних наук, директорка Інституту історії Церкви Львівської Богословської Академії

Анотація:

Курс дасть можливість краще пізнати й візуалізувати конкретний досвід свідчення християнських святих, християнські цінності, чесноти, молитовне життя, та виклики, притаманні різним історичним періодам. Перегляд фільмів, читання джерел і літератури, праця в малих групах, а також участь у дискусіях є складовими частинами цього курсу.

Відео-анотація до курсу за посиланням.

Результати навчання:

 • критично аналізувати й оцінювати кінофільми й історичні джерела;
 • займати позицію в дискусіях і висловлювати власні думки;
 • вміти працювати у групі;
 • усвідомлювати і вміти пояснити суть християнських цінностей.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Рання Церква. 
 • Золота доба Отців Церкви: св. Августин. 
 • Монаше життя в його різноманітності. 
 • Ранньомодерний католицизм і реформа Церкви. 
 • Християнство поза межами Європи. 
 • Виклики секуляризації. 
 • Церква у ХХ столітті.

 Релігійне життя України в глобальному історичному контексті
Олег Турій,
проректор із зовнішніх зв’язків УКУ, завідувач кафедри церковної історії Українського католицького університету

 

Анотація: 

Предмет передбачає ознайомлення студентів з особливостями розвитку християнства та інших релігійних спільнот на території України в контексті розвитку світових цивілізацій (етно-конфесійні процеси та взаємини, церковно-державні та міжрелігійні стосунки)

Відео-анотація до курсу за посиланням

Результати навчання:

 • виробити вміння аналізувати історичні процеси, події, явища;
 • навчити інтерпретувати історичний матеріал, розглядати його у всесвітньо-історичному контексті  та прогнозувати тенденції майбутнього розвитку на прикладі релігійного життя;
 • формувати критичне вміння визначати місце та роль як окремих особистостей, так і цілих релігійних спільнот у історичному розвитку та сучасному релігійному й суспільному житті України;
 • виробити інтерес і повагу до історії, культури і традиції власної Церкви та інших релігійних спільнот;
 • формувати толерантне й неупереджене ставлення до різних конфесій.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Розмаїття релігійного життя на українських землях.
 • Християнська традиція в Україні: між Сходом і Заходом.
 • Етно-конфесійні процеси та взаємини в Україні.
 • Історичні моделі та форма взаємодії між владою, релігійними спільнотами і суспільством.
 • Шляхи гармонізації церковно-державних і міжконфесійних стосунків у сучасній Україні.

Homo Spiritualis. Путівник найважливіших християнських понять
Надія Калачова, магістриня журналістики, піар-менеджерка Центру підтримки людей з особливими потребами «Емаус»

Анотація: 

Курс покликаний бути вашим GPS навігатором, щоб розуміти основні християнські поняття, та завдяки отриманим знанням вміти віднаходити духовність у власному життєвому досвіді.

Запропонований курс вимагатиме відкритості, щоб слухати одне одного, щирості для вільної розмови, сміливості, щоб ставити запитання, відваги, щоб разом шукати відповіді на них.
Байдужість – «смертний гріх» на даному курсі, бо гірше мертвої віри – тільки мертві сумніви.

Відео-анотація до курсу за посиланням.

Результати навчання:

 • розуміти основні християнські поняття;
 • вміти помічати та інтерпретувати духовні переживання у літературі, мистецтві та власному життєвому досвіді;
 • вести відкритий діалог/слухати/приймати позицію іншого.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Духовність. Нав’язування релігійності чи загальнолюдська характеристика?
 • Отець чи татко? Комунікація з Богом. Яка вона?
 • Радість зустрічі. Чи можна святість розгледіти у дзеркалі?
 • Про що розповідає Біблія і чому її називають «книгою надії»?
 • Мотив насильства та жертви в релігії. Від старозавітних жертвоприношень до жертви Христа.
 • Ісус, як майстер парадоксів. Образ Христа в Євангелії.
 • Терпеливість з Богом. Діалог між вірою та невірою.
 • Клайв Стейплз Льюїс – захоплений радістю. Історія однієї віри.

 

Релігія в сучасному світі
Роман Назаренко, докторант Tilburg University, екс-керівник офісу Ректора УКУ, національний лектор Української академії лідерства, читає курс лекцій “Несподіваний Іслам” у Центрі Шептицького УКУ, керівник проектів у Libertas Center for interreligious dialogue/Центр діалогу Лібертас

Анотація

Курс продемонструє студентам, що релігія може бути життєвим дороговказом, т.з «лайфхаком». Ми знайдемо відповіді на багато питань, серед яких: Чи можливо вірити в Бога в реаліях ХХІ століття? Чим відрізняють найбільші релігії світу? Чому релігійний чинник є надзвичайно важливим для українців? Як знайти баланс, та як бути «сучасною» людиною не занедбуючи при цьому своїх релігійних практик, вірувань?

Відео-анотація до курсу за посиланням.

Результати навчання:

 • знати відомі релігійні системи та світоглядні парадигми;
 • розуміти основні відмінності між Юдаїзмом, Християнством та Ісламом;
 • критично аналізувати проблеми та моральні виклики, які постають перед релігіями;
 • усвідомлювати межу між стереотипами та правдивою інформацією;
 • ознайомитись із релігійною ситуацією в Україні.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Перші спроби пошуку Бога в Стародавньому світі.
 • Авраамічні релігії (Юдаїзм, Християнство, Іслам): історія та сучасність; вчення та обряди.
 • Сучасні виклики, що стоять перед релігіями світу: культурно-політичні та моральні аспекти.
 • Особливості релігійного контексту в Україні. Історія та сучасність.

“У пошуках Бога”: кілька пропозицій від богослов’я, філософії та літератури
Вінтонів Юлія, асистентка кафедри пасторального богослов’я, аспірантка УКУ, пише дисертацію про Богопокинутість

Анотація

Курс має на меті “шукати” Бога у різних духовних досвідах людини без намагання переконати чи нав’язати єдиний шлях для усіх. Співпраця між богослов’ям, літературою та філософією дадуть можливість чесно та відкрито обговорити такі проблеми людського буття як страждання, невіра, богопокинутість, бунт, надія та інші.

Відео-анотація до курсу за посиланням.

Результати навчання:

 • знайти власний шлях до свого Бога;
 • вміти вести чесний діалог з собою, іншими та Іншим;
 • навчитись дискутувати, сумніватися та шукати Істину.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Бог ‘ізмів’: у кого ми віримо чи не віримо?
 • Де Бог? Феномен сумніву та пошуку
 • Богопокинутість та страждання: бич Божий чи надія?

Митрополит Андрей Шептицький – ad fontes
Перун Михайло, доктор наук соціальних комунікацій, доцент кафедри богослов’я ФБФ УКУ

Анотація

Курс пропонує студентам ознайомитися із життям та діяльністю митрополита Андрея Шептицького (1865-1944) – одного з найвизначніших духовних постатей Української церкви першої половини ХХ ст. Андрей Шептицький – граф, митрополит Галицький, архиєпископ Львівський, єпископ Кам’янець-Подільський, громадський і церковний діяч, меценат. Протягом курсу студенти ознайомляться з Його покликанням, архипастирським служінням як у Галичині, так і поза нею, підтримкою молодіжних організацій, просвітою, державотворенням, працею в унійній ділянці, опікою сиротинцями, рятунковими акціями, розвитком та підтримкою мистецтва.

Результати навчання:

 • ознайомитися з постаттю митрополита Андрея Шептицького: його життєвою дорогою, покликанням, архипастирським служінням, вмінням служити кожному потребуючому;
 • знати основні віхи започаткованих та підтримуваних митрополитом Андреєм ідей, ініціатив, проектів;
 • аналізувати вклад митрополита Андрея Шептицького в душпастирський розвиток УГКЦ, державотворення, екуменічний рух, підтримку мистецьких і соціальних проектів, інших ініціатив;
 • виробити інтерес дослідження як постаті, так і спадщини митрополита Андрея Шептицького.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Молодість та покликання А. Шептицького
 • Архипастирське служіння в Україні та діаспорі
 • Духовні навчальні заклади. Початок Греко-католицької богословської академії у Львові
 • Просвіта та державотворення
 • Медицина та охорона здоров’я
 • Пасторальне служіння та листи
 • Рятункові ініціативи (євреї, православні)
 • Про митрополита Андрея – актуальність сьогодні

 

Центр абітурієнта УКУ

Графік роботи:

З понеділка по п'ятницю
10:00 - 17:00
Перерва з 12:00 по 13:00

Ел. пошта:

Viber icon TIKTOK icon