Як подати документи

Вступ на магістерські програми в УКУ відбувається за результатами:

 • єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (за технологією ЗНО);
 • єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування.

Для вступників, які вже здобули диплом магістра/спеціаліста і вступають на його основі, передбачена можливість скласти вступні випробування в Університеті.

Для вступників на магістерську програму “Фізична терапія та ерготерапія”, які здобули попередню освіту за іншою спеціальністю, ніж 227 Фізична терапія, ерготерапія, передбачене обов’язкове складання додаткового фахового вступного випробування.


Кроки вступника на магістерські програми “Журналістика”, “Медіакомунікації”, “Управління неприбутковими організаціями”, “Публічне управління та адміністрування”, “Інновації та підприємництво”, “Менеджмент маркетингової діяльності”, “Управління технологіями”, “Управління персоналом та організаційний розвиток”, “Бізнес-адміністрування”, “Клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії”, “Клінічна психологія з основами психодинамічної терапії”, “Права людини”:

 1. Зареєструватися у Приймальній комісії на складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) з 26 квітня по 17 травня 2022 року. Зареєструватися і подати необхідні документи можливо через онлайн-форму. 

Якщо ви вступаєте на основі диплома магістра/спеціаліста, замість ЄВІ та ЄФВВ ви можете складати відповідні вступні іспити в Університеті.

       2. Скласти ЄВІ та ЄФВВ в період з 20 червня по 2 липня 2022 р. у визначені МОН та УЦОЯО дати. Місце й час складання вступних випробувань з’явиться у ваших електронних кабінетах вступників, які потрібно буде створити не пізніше ніж за два тижні до іспиту.

       3. Подати заяву на вступ в особистому електронному кабінеті та, за необхідності, додаткові документи з 15 до 22 липня.

Якщо ви вступаєте на основі диплома магістра/спеціаліста і замість ЄВІ та ЄФВВ складатимете вступні випробування в Університеті, заяви на вступ разом з необхідними документами ви зможете подати через онлайн-форму або вживу в Приймальній комісії.

       4.  Для вступників на основі магістра/спеціаліста, які не складати ЄВІ та ЄФВВ – скласти вступні випробування в Університеті з 18 по 30 липня.

       5. Виконати вимоги до зарахування (подати оригінали документів та укласти договір про навчання) згідно з рейтинговим списком. Оприлюднення першого рейтингового списку рекомендованих до зарахування відбудеться 1 серпня, подання документів згідно з ним триватиме до 18:00 5 серпня. Оприлюднення другого рейтингового списку рекомендованих до зарахування відбудеться 8 серпня, подання документів згідно з ним триватиме до 18:00 10 серпня. Подати документи ви можете лише після отримання рекомендації до зарахування. Подання документів відбувається вживу або за допомогою накладання КЕП (згідно з інструкцією Приймальної комісії).


Кроки вступника на магістерські програми “Богослов’я”, “Християнська педагогіка та організація дозвілля”, “Науки про дані”, “Фізична терапія та ерготерапія”:

 1. Зареєструватися у Приймальній комісії на складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) через онлайн-форму з 26 квітня по 17 травня 2022 року.

Якщо ви вступаєте на основі диплома магістра/спеціаліста, замість ЄВІ ви можете складати відповідний вступний іспит в Університеті. Вступникам на програму “Фізична терапія та ерготерапія”, які здобули попередню освіту за іншою спеціальністю, ніж 227 Фізична терапія, ерготерапія, необхідно буде скласти додаткове фахове вступне випробування в період реєстрації на ЄВІ.

      2. Скласти ЄВІ в період з 20 червня по 2 липня 2022 р. у визначену МОН та УЦОЯО дату. Місце й час складання ЄВІ з’явиться у ваших електронних кабінетах вступників, які потрібно буде створити не пізніше ніж за два тижні до іспиту.

      3. Подати заяву на вступ в особистому електронному кабінеті та, за необхідності, додаткові документи з 15 до 22 липня.

Якщо ви вступаєте на основі диплома магістра/спеціаліста і замість ЄВІ та ЄФВВ складатимете вступні випробування в Університеті, заяви на вступ разом з необхідними документами ви зможете подати через онлайн-форму або вживу в Приймальній комісії.

      4. Скласти фахові вступні випробування з 18 до 30 липня згідно з графіком.

Вступники з дипломом магістра/спеціаліста у цей період також складатимуть вступний іспит з іноземної мови.

      5. Виконати вимоги до зарахування (подати оригінали документів та укласти договір про навчання) згідно з рейтинговим списком. Оприлюднення першого рейтингового списку рекомендованих до зарахування відбудеться 1 серпня, подання документів згідно з ним триватиме до 18:00 5 серпня. Оприлюднення другого рейтингового списку рекомендованих до зарахування відбудеться 8 серпня, подання документів згідно з ним триватиме до 18:00 10 серпня. Подати документи ви можете лише після отримання рекомендації до зарахування. Подання документів відбувається вживу або за допомогою накладання КЕП (згідно з інструкцією Приймальної комісії).

Детальніше

 • заява у формі, визначеній МОН;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 сторінки) (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”, пунктів 15, 16 частини першої статті 1 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, пункту 16 частини першої статті 1 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”) або копія ID-картки із реєстрацією про місце проживання;

 • копія РНОКПП (ідентифікаційного номера);

 • диплом державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра та додаток до нього (оригінали);

 • екзаменаційний листок вступних випробувань для вступників, які складали ЄВІ (та ЄФВВ) (оригінал). Зверніть увагу! Сертифікати ЄВІ і ЄФВВ приймаються за 2020, 2021 і 2022 рік;

 • копія військово-облікового документа для військовозобов`язаних (квиток або посвідчення про приписку), крім випадків, передбачених законодавством;

 • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;

 • документ, що підтверджує зміну прізвища (наприклад, у випадку одруження чи розлучення);

 • додаткові документи для окремих програм;
 • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів (за наявності і можливості спеціальних умов вступу в окремих випадках).

При поданні документів вступник зобов’язаний мати з собою оригінал паспорта/ID-картки, РНОКПП (ідентифікаційного номера) та військового квитка (посвідчення про приписку).

Вступники на навчання для здобуття магістра за спеціальністю 041 Богослов’я, освітньою програмою «Богослов’я» на основі ступеня бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста, здобутих за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), додатково подають мотиваційний лист (не більше двох сторінок друкованого тексту формату А4), у якому абітурієнт повинен пояснити свою зацікавленість програмою, свої очікування від навчання на програмі та окреслити можливості застосування отриманих знань у подальшому на практиці.

Вступники на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 041 Богослов’я, освітньою програмою «Християнська педагогіка та організація дозвілля» додатково подають мотиваційний лист (не більше двох сторінок друкованого тексту формату А4), у якому абітурієнт повинен пояснити свою зацікавленість програмою, свої очікування від навчання на програмі та окреслити можливості застосування отриманих знань у подальшому на практиці.

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 053 Психологія, освітньою програмою «Клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії» додатково подають мотиваційне есе, засвідчене особистим підписом, у якому описують свою фахову та навчальну мотивацію, коло професійних інтересів, здатність до самореалізації в межах обраного фаху, або відео-звернення, у якому описують фахову та навчальну мотивацію. Детальніші вимоги зазначаються у програмі вступних випробувань.

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування» додатково подають:
● мотиваційне есе англійською мовою на тему: «Ваші цілі в житті: роль програми MPA (Master of Public Administration) у їх досягненні», яке повинне продемонструвати бачення (візію) абітурієнтом розвитку публічної влади, місцевого самоврядування та громадянського суспільства в Україні та його місії в цьому; його цінності, пріоритети і особисті досягнення протягом останніх 5 років; очікування абітурієнта від магістерської програми. Вимоги до оформлення есе: не більше 1000 слів, шрифт Times New Roman, розмір 14, колір чорний, 1,5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє 2 см, праве 1,5 см, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде;
● два рекомендаційних листи, які надсилаються на електронну адресу [email protected] персонально особами, які надають рекомендації.

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073 Менеджмент, освітньою програмою «Управління неприбутковими організаціями» додатково заповнюють профіль вступника, в якому розповідають про власний досвід громадської діяльності, роботи у неприбутковому секторі, навчання та волонтерства, очікування від програми. Профіль заповнюється за допомогою онлайн-форми та надсилається на електронну адресу [email protected]

Центр абітурієнта УКУ

Графік роботи:

З понеділка по п'ятницю
10:00 - 17:00
Перерва з 12:00 по 13:00

Ел. пошта:

Viber icon TIKTOK icon