Як подати документи. Додатковий вступ у вересні

У вересні 2021 року триває додатковий набір на вільні місця на магістерські програми УКУ. Прийом заяв та документів триватиме з 20.09.2021 по 18:00 24.09.2021. 

Перелік програм, на які відбуватиметься додатковий набір:

 • Журналістика
 • Управління неприбутковими організаціями
 • Права людини (подання лише з результатами ЄВІ та ЄФВВ)
 • Богослов’я
 • Християнська педагогіка та організація дозвілля
 • Історія
 • Технології та інновації в соціальній роботі
 • Фізична терапія та ерготерапія
 • Науки про дані
 • Програми від LvBS: Менеджмент маркетингової діяльності, Інновації та підприємництво, Управління технологіями, Управління персоналом та організаційний розвиток, Бізнес-адміністрування.

 

Для тих, хто складали ЄВІ з іноземної для вступу в магістратуру:

Складання ЄВІ обов’язкове для вступників у магістратуру, які мають лише диплом ОКР “Бакалавр”.

Крок 1. Створити електронний кабінет вступника за цим посиланням. Підготуйте скани диплому, додатку до нього та паспорта.

Крок 2. З 20 до 24 вересня в електронному кабінеті подати заяви на вступ на обрані спеціальності й освітні програми.

Крок 3. В онлайн-формі (форма буде відкрита з 20-го вересня) долучити додаткові документи для вступу (за наявності). Перелік додаткових документів можна переглянути нижче👇.

Крок 4. Скласти фахові вступні випробування. Графік вступних випробувань буде надіслано керівниками програм.

Крок 5. Подати оригінали документів до Приймальної комісії (вул. Козельницька 2, Новий Колегіум, Центр Абітурієнта). Це можна зробити під час вступних іспитів або після отримання рекомендації на зарахування (до 18:00 04.10.2021). Перелік документів для подання вживу можна переглянути нижче👇.

 

Для тих, хто вступають на основі диплому магістра/спеціаліста і НЕ складали ЄВІ з іноземної мови для вступу в магістратуру:

Крок 1. З 20 по 24 вересня подати скани/фото документів та заяви на вступ на обрані програми через онлайн-форму. Також у цій формі необхідно обрати тур вступних випробувань і долучити додаткові документи для вступу (за наявності). Перелік обов’язкових і додаткових документів можна переглянути нижче👇. 

Крок 2. Скласти фахові вступні випробування. Графік вступних випробувань буде надіслано керівниками програм

Крок 3. Подати оригінали документів до Приймальної комісії. Це можна зробити під час вступних іспитів або після отримання рекомендації на зарахування (до 18:00 04.10.2021).

 

Важливо! Якщо Ви плануєте вступати на програми “Інновації та підприємництво”, “Менеджмент маркетингової діяльності”, “Фізична терапія та ерготерапія” і Ваша попередня спеціальність інша, ніж спеціальність цих освітніх програм, Вам необхідно скласти додаткові фахові вступні випробування. Випробування проводитимуться згідно з графіком вступних випробувань.

Детальніше

 • заява в паперовій формі (завантажити за посиланням)
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 сторінки) (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”, пунктів 15, 16 частини першої статті 1 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, пункту 16 частини першої статті 1 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”) або копію ID-картки із реєстрацією про місце проживання;

 • копію ідентифікаційного коду;

 • диплом державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра за особистим вибором оригінали та додаток до нього або копії (за конкретних умов);

 • екзаменаційний листок вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступників, які складають ЄВІ. Зверніть увагу! Сертифікати ЄВІ для вступу до магістратури з іноземної мови приймаються за 2020 рік і 2021 рік

 • копія військово-облікового документа для військовозобов`язаних (квиток або посвідчення про приписку), крім випадків, передбачених законодавством;

 • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см
 • документ, що підтверджує зміну прізвища (наприклад, у випадку одруження чи розлучення)
 • додаткові документи (!!! див. вище – додаткові документи для програм);
 • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів (за пред’явленням оригіналів) (за наявності і можливості спеціальних умов вступу  в окремих випадках).

При подачі документів вступник зобов’язаний мати з собою паспорт, ідентифікаційний код та військовий квиток (посвідчення про приписку).

Оригінали документів подаються в папці на зав’язках.

Богослов’я

Вступники на навчання для здобуття магістра за спеціальністю 041–Богослов’я: освітньою програмою – Богослов’я на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), додатково подають мотиваційний лист (не більше двох сторінок друкованого тексту формату А4), у якому абітурієнт повинен пояснити свою зацікавленість програмою, свої очікування від навчання на програмі та окреслити можливості застосування отриманих знань у подальшому на практиці.

Християнська педагогіка та організація дозвілля

Вступники на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 041–Богослов’я: освітньою програмою – Християнська педагогіка та організація дозвілля вступники додатково подають мотиваційний лист (не більше двох сторінок друкованого тексту формату А4), у якому абітурієнт повинен пояснити свою зацікавленість програмою, свої очікування від навчання на програмі та окреслити можливості застосування отриманих знань у подальшому на практиці.

Історія

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 032 – Iсторія та археологіяосвітньою програмою – Історія вступники додатково подають науково-практичний доробок (дипломи переможця чи учасника Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, наукові публікації, сертифікати учасника курсів, тренінгів, посвідчення про досвід практичної роботи в обраній галузі).

Технології та інновації в соціальній роботі

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 231 – Соціальна робота: освітньою програмою –Технології та інновації в соціальній роботі вступники додатково подають науково-практичний доробок (дипломи переможця чи учасника Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, наукові публікації, сертифікати учасника курсів, тренінгів, посвідчення про досвід практичної роботи в обраній галузі).

Клінічна психологія з основами психодинамічної терапії

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 053 –Психологія: освітньою програмою – Клінічна психологія з основами психодинамічної терапії вступники додатково подають науково-практичний доробок (дипломи переможця чи учасника Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, наукові публікації, сертифікати учасника курсів, тренінгів, посвідчення про досвід практичної роботи в обраній галузі).

Клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 053 –Психологія: освітньою програмою – Клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії вступники додатково подають мотиваційне есе  засвідчене особистим підписом, у якому описують свою фахову та учбову мотивацію, коло професійних інтересів, здатність до самореалізації в межах обраного фаху. Детальні вимоги до есе описані в програмі фахової співбесіди.

Журналістика

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 061 – Журналістика додатково подають подають творчий доробок (роботи, опубліковані в різних медіа – друкованих, онлайн-, та які вийшли на радіо і телебаченні). При відсутності авторства, вказаного поруч з публікацією, робота повинна супроводжуватись підписом редактора відповідного ЗМІ та редакційною печаткою. Окремо рекомендується вказувати авторські блоги та медіапроекти (Instagram, YouTube, TikTok, подкасти), до яких мав стосунок вступник.

Медіакомунікації

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра  за спеціальністю 061 – Журналістика: освітньою програмою – Медіа-комунікації додатково подають проектну заявку (не більше двох сторінок друкованого тексту формату А4), у якій вступник має описати майбутній або вже реальний медіапроект. Медіапроект має містити: назву; концепт-ідею (мету, завдання, обґрунтування актуальності); опис змісту; аналіз цільової аудиторії; очікування від результатів. Окремо рекомендується вказувати авторські блоги та медіапроекти (Instagram, YouTube, TikTok, подкасти), до яких мав стосунок вступник.

Публічне управління та адміністрування

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 ‑ Публічне управління та адміністрування: освітньою програмою – публічне управління та адміністрування додатково подають мотиваційне есе англійською мовою на тему: «Ваші цілі в житті: роль програми MPA (Master of Public Administration) у їх досягненні»яке повинне продемонструвати бачення (візію) абітурієнтом розвитку публічної влади, місцевого самоврядування та громадянського суспільства в Україні та його місії в цьому; його цінності, пріоритети і особисті досягнення протягом останніх 5 років; очікування абітурієнта від магістерської програми.

Вимоги до оформлення есе: не більше 1000 слів, шрифт Times New Roman 14 pt чорний, 1,5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє 2 см, праве 1,5 см, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде.

Два рекомендаційних листи, які надсилаються на електронну адресу [email protected] персонально особами, які надають рекомендації.

Управління неприбутковими організаціями

Вступники на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 073 – Менеджмент: освітньою програмою: Управління неприбутковими організаціями додатково подають мотиваційне відео на тему «Як я будую громадянське суспільство», яке повинно розкривати розуміння лідерства, дієвість громадянського суспільства, участь людей у вирішенні локальних проблем та демонструвати мотивацію абітурієнта до навчання на магістерській програмі.

Вимоги до відео: тривалість не більше 3 хвилин. Не має значення, чи відео відзняте на мобільний телефон чи професійну камеру. Головне, аби воно було якісним та розкривало повноцінно задану тему. Мотиваційне відео, тривалістю більше 3 хвилин, оцінюватися не буде.

Відео завантажується на YouTube та лінк-посилання на нього надсилається на електронну адресу [email protected]

Інновації та підприємництво

Вступники на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 073 – Менеджмент: освітньою програмою: Інновації та підприємництво додатково подають мотиваційне есе українською або англійською мовою на тему «Я як стартап»яке повинне продемонструвати бачення (візію) абітурієнтом можливостей для саморозвитку та самореалізації, як підприємця в Україні та його місії в контексті розвитку країни; його цінності, пріоритети та особисті досягнення протягом останніх 2 років; очікування абітурієнта від магістерської програми.

Вимоги до оформлення есе: не більше 1000 слів, шрифт Times New Roman 14 pt чорний, 1,5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє 2 см, праве 1,5 см, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде.

Два рекомендаційних листи, які надсилаються на електронну адресу [email protected] (зазначити в темі листа прізвище та ім’я вступника та програму на яку він подається) персонально особами, які надають рекомендації.

Управління персоналом та організаційний розвиток

Вступники на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 073 – Менеджмент: освітньою програмою: Управління персоналом та організаційний розвиток додатково подають мотиваційне есе українською або англійською мовою на тему «Мої цінності – виклик чи благо», яке має демонструвати візію можливостей для саморозвитку та самореалізації у фаху; цінності, пріоритети та особисті досягнення; здатність до критичного аналізу подій чи ситуацій та генерації управлінських висновків, очікування абітурієнта від магістерської програми Вимоги до оформлення есе: не більше 1000 слів, шрифт Times New Roman 14 pt чорний, 1,5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє 2 см, праве 1,5 см, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде.

Два рекомендаційних листи, які надсилаються на електронну адресу [email protected] (зазначити в темі листа прізвище та ім’я вступника та програму на яку він подається) персонально особами, які надають рекомендації.

Бізнес-адміністрування

Вступники на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 073 – Менеджмент: освітньою програмою: Бізнес-адміністрування додатково подають мотиваційне есе українською або англійською мовою на тему «Поразка як стимул до наступного досягнення – приклад з власного життя», яке має демонструвати візію можливостей для саморозвитку та самореалізації у фаху; цінності, пріоритети та особисті досягнення; здатність до критичного аналізу подій чи ситуацій та генерації управлінських висновків, очікування абітурієнта від магістерської програми Вимоги до оформлення есе: не більше 1000 слів, шрифт Times New Roman 14 pt чорний, 1,5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє 2 см, праве 1,5 см, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде.

Два рекомендаційних листи, які надсилаються на електронну адресу [email protected] (зазначити в темі листа прізвище та ім’я вступника та програму на яку він подається) персонально особами, які надають рекомендації.

Управління технологіями

Вступники на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 073 – Менеджмент: освітньою програмою: Управління технологіями додатково подають мотиваційне есе українською або англійською мовою на тему «Поразка як стимул до наступного досягнення – приклад з власного життя», яке має демонструвати візію можливостей для саморозвитку та самореалізації у фаху; цінності, пріоритети та особисті досягнення; здатність до критичного аналізу подій чи ситуацій та генерації управлінських висновків, очікування абітурієнта від магістерської програми. Вимоги до оформлення есе: не більше 1000 слів, шрифт Times New Roman 14 pt чорний, 1,5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє 2 см, праве 1,5 см, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде.

Два рекомендаційних листи, які надсилаються на електронну адресу [email protected] (зазначити в темі листа прізвище та ім’я вступника та програму на яку він подається) персонально особами, які надають рекомендації.

Управління маркетинговою діяльністю

Вступники на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 073 – Менеджмент: освітньою програмою: Управління маркетинговою діяльністю додатково подають мотиваційне есе українською або англійською мовою на тему «Я як Клієнт: мій найкращий і найгірший досвід»яке повинне продемонструвати бачення (візію) абітурієнтом недоліків та можливостей для розвитку підприємств в Україні та розуміння ролі і місії в контексті розвитку країни; його цінності, пріоритети та особисті досягнення протягом останніх років; очікування абітурієнта від магістерської програми.

Вимоги до оформлення есе: не більше 1000 слів, шрифт Times New Roman 14 pt чорний, 1,5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє 2 см, праве 1,5 см, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде.

Два рекомендаційних листи, які надсилаються на електронну адресу [email protected] (зазначити в темі листа прізвище та ім’я вступника та програму на яку він подається) персонально особами, які надають рекомендації.

Центр абітурієнта УКУ

Графік роботи:

З понеділка по п'ятницю
10:00 - 17:00
Перерва з 13:00 по 14:00

Ел. пошта:

Viber icon TIKTOK icon