Публічне управління та адміністрування

Візія програми

Підготовка нової генерації представників публічного сектора.

Служіння на засадах високого професіоналізму та етики.

 

Для кого програма?

 • Для представників органів місцевого самоврядування та державної влади.
 • Для представників політичних партій.
 • Для представників бізнесу, що працюють в напрямі GR.
 • Для активних громадян, що прагнуть стати новими лідерами.
 • Для керівників закладів системи охорони здоров’я.

 

Чого навчає?

Навчання на магістерській програмі з публічного управління та адміністрування передбачає підготовку фахівців вищого рівня кваліфікації, здатних формулювати і розв’язувати комплексні практичні проблеми публічного управління та адміністрування, організовувати та здійснювати аналітичну, управлінську та адміністративну діяльність.

 

Спеціалізації

 • Державна політика.
 • Європейська співпраця.
 • Електронне урядування.
 • Публічне управління у сфері охорони здоров’я.

 

 • Переваги МПА

Модульний формат

 • навчання 4 дні на місяць (середа-субота);
 • довідка для роботодавця (додаткова відпустка).

Викладачі – практики

 • Українські та гостьові іноземні викладачі, експерти, практики та публічні інтелектуали зі США, Норвегії, Нідерландів, Польщі.

Закордонні стажування

 • м. Осло (Норвегія) – короткотермінове (4 тижні) та довготермінове (3-6 місяців) стажування з електронного врядування;
 • м. Лондон (Великобританія) – стажування з публічної політики.

Залучення до реалізації практичних проектів та виїзні модулі

 • м. Варшава (Республіка Польща) – лекції (Коледж Європи, Натолін), зустрічі з експертами, візити в міжнародні організації і урядові структури;
 • м. Київ та інші міста України – вивчення публічного адміністрування на місцях, візити до установ, організацій, на підприємства.

Зустрічі з експертами та середовище

Участь у динамічному духовному та культурному житті спільноти УКУ, затишне студентське містечко, непересічне ціннісне середовище.

Компетенції випускника

 • Аналізує процес розробки, впровадження та оцінки політик, а також володіє методиками контролю та оцінки роботи працівників державного сектору.
 • Вміє ініціювати, організовувати та керувати інноваційними проектами на різних рівнях публічного управління та адміністрування.
 • Володіє сучасними передовими методами роботи з персоналом, несе правові знання в маси, пропагує необхідність утвердження демократичних засад, законності і правопорядку в суспільстві.
 • Приймає обґрунтовані управлінські рішення, в тому числі в конфліктних ситуаціях, а також з метою їх запобігання
 • Розробляє та проводить комунікативні заходи задля забезпечення громадської підтримки прийняття управлінських рішень на всіх рівнях публічного управління та адміністрування.
 • Застосовує, розробляє й удосконалює сучасні технології, в тому числі адміністративно-управлінські, інформаційно-комунікаційні технології, в управлінській, адміністративній діяльності.
 • Визначає, обґрунтовує та критично оцінює стратегічні напрями розвитку на загальнодержавному, регіональному, місцевому та на рівні організації.
 • Знає принципи складання місцевих та державних бюджетів, вміє аналізувати їх статті.

Обов’язкові дисципліни (спільні для всіх спеціалізацій)

 • Вступ до публічного адміністрування
 • Економіка і публічне адміністрування
 • Регуляторна політика та реформування
 • Закони і публічне адміністрування
 • Методи досліджень
 • Урядове бюджетування та управління фінансами
 • Інституційна економіка
 • Управління персоналом
 • Професіоналізм та етика у публічному адмініструванні
 • Проектний менеджмент в публічному секторі
 • Стратегічне планування

Дисципліни вибору освітньої програми

          Спеціалізація «Державна політика»

 • Публічне адміністрування та суспільні трансформації
 • Принципи аналізу політики
 • Політика та лобіювання

          Спеціалізація «Електронне урядування»

 • Електронні послуги та інструменти
 • Виявлення та протидія гібридним загрозам
 • Цифрові технології у врядуванні

         Спеціалізація«Європейська співпраця»

 • Інституційні основи ЄС
 • Європейські та міжнародні організації
 • Вступ до Європейського права

         Спеціалізація «Публічне управління у сфері охорони здоров’я»

 • Публічна політика в системі охорони здоров’я в Україні
 • Фінансовий менеджмент системи охорони здоров’я
 • Медичне право

Дисципліни вільного вибору

 • Публічні комунікації (Public Communications)
 • Економіка державного сектору (Public Sector Economy)
 • Планування  регіонального розвитку (Regional Development Planning)
 • Державна регіональна політика (Governmental Regional Policy)
 • Організаційний розвиток (Organizational Development)
 • Медіасупровід в публічному секторі (Media Support in the Public Sector)
 • Корупційні ризики у сфері публічного адміністрування (Corruption Risks in Public Administration)
 • Громадська стійкість до гібридних загроз (Public Resilience to Hybrid Threats)
 • Виборчі маніпуляції та способи протидії (Electoral Manipulations and Methods of Counteraction)
 • Приватно-публічне партнерство та взаємодія зі стейкхолдерами у сфері охорони здоров’я (Private-public Partnership and Interaction with Stakeholders in  Healthcare Sector)
 • Етика у прийнятті рішень (Ethics in Decision Making)
 • Комунікації у системі охорони здоров’я (Communications in the Healthcare System)

За результатами розгляду повного аплікаційного пакету та вступних іспитів буде сформована група учасників програми MPA у кількості не більше 25 осіб.

Вартість навчання за 1 рік 10 місяців – 121 000 грн

У партнерів програми можна стипендії знижки на навчання:
 • стипендії для керівників закладів охорони здоров’я;
 • стипендії для ветеранів АТО 
 • стипендії від від випускників програми
Детальніше за посиланням

День відкритих дверей програми

ЩоТамвРаді з випускником програми Романом Лозинським

Політичний порядок і політичний занепад: чому все так складно?

Центр абітурієнта УКУ

Графік роботи:

З понеділка по п'ятницю
10:00 - 17:00
Перерва з 12:00 по 13:00

Ел. пошта:

Viber icon TIKTOK icon