Отримати стипендію

Середня собівартість річного навчання одного студента на стаціонарних магістерських освітніх програмах УКУ становить 3000 у.о. Враховуючи складний економічний стан в Україні, що не дозволяє більшості студентів самотужки покривати повну вартість навчання, і бажаючи підтримати належний рівень викладання і навчання в УКУ, Університет, передусім завдяки щедрості жертводавців з різних країн і континентів, покриває вагому частину вартості навчання (на більшості програм ~75%).

Очікується, що кожен студент УКУ покриє ціну освітньої програми, яка щорічно визначається окремим наказом Ректора. Проте не кожній родині під силу оплатити навіть цю суму. Це спонукало УКУ до створення стипендійного фонду, звідки надається фінансова підтримка, що покриває повну або часткову ціну освітньої програми для студента. Крім того, всі студенти дипломних програм отримають матеріальну допомогу в розмірі 60% знижки на харчування в Трапезній УКУ в університетському містечку на вул. Козельницькій.

Впродовж року в УКУ складається перелік усіх можливих стипендій для студентів на наступний навчальний рік. Ці стипендії надходять від приватних жертводавців з України, Австралії, Великобританії та інших країн, а також через Українську католицьку освітню фундацію в США та Канаді. Інформація про стипендію включає розмір наявних стипендій, умови жертводавця щодо студента-одержувача стипендії та умови звітування по стипендіях.

Стипендії розподіляються на конкурсній основі Стипендійною комісією УКУ/освітньої програми, склад якої визначається першим проректором УКУ/деканом факультету і затверджується наказом ректора. За посадою до складу Стипендійної комісії УКУ входять перший проректор, декани факультетів, керівник відділу студентського життя, керівник відділу студентської документації, представник відділу розвитку та представник Студентської ради УКУ. Завданням Стипендійної комісії УКУ є відібрати стипендіатів і забезпечити регулярне надсилання жертводавцю інформації про успіхи студента.

Стипендійна комісія через представника відділу розвитку УКУ повідомляє Фундації та жертводавцям про рекомендованих на наявні стипендії кандидатів і очікує підтвердження з боку Фундації.

Подальша комунікація між студентом та жертводавцем, яка включає написання подячного листа, привітальних листівок з нагоди свят Різдва і Великодня, короткого підсумку про академічні успіхи за рік та ін., здійснюється через представника відділу розвитку.

Існують два основні типи фінансової підтримки студентів:

 1. академічна стипендія;
 2. соціальна стипендія.

І. Академічна стипендія надається за особливі успіхи у навчанні, участь у реалізації місії Університету, активність у науковому, духовному і громадському житті.

Існують такі види академічних стипендій:

 • Стипендія «Магістерська Плюс» – покриває (1) частину ціни освітньої програми за семестр; (2) оплату за проживання в Колегіумі УКУ протягом семестру у разі зарахування на формаційну програму в Колегіумі; (3) щомісячні видатки протягом семестру на харчування, книжки і транспорт. Стипендія зберігається протягом всього періоду навчання у разі виконання відповідних умов.
 • Стипендія «Магістерська» – покриває частину ціни освітньої програми за семестр.

Правило 10%: «Якщо хтось вважає, що освіта в УКУ не вартує того, щоб заплатити за неї принаймні 10% від передбаченого програмою внеску студента за навчання, то, мабуть, УКУ не є для цієї особи правильним місцем для здобуття вищої освіти».

Загальні умови отримання академічних стипендій «Магістерська Плюс» і «Магістерська»:

 • заповнити електронну заявку і надіслати на розгляд стипендійної комісії;
 • написати мотиваційний лист;
 • пройти співбесіду;
 • підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів освітніх програм УКУ;
 • вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
 • періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;
 • подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Академічна стипендія «Магістерська Плюс»

На отримання академічної стипендії із загального стипендійного кошика Університету можуть претендувати вступники на магістерські програми з богослов’я, історії, журналістики, медіа-комунікацій, права. Вступники на інші магістерки мають право брати участь у стипендійній програмі самої освітньої програми у разі її наявності.

Академічна стипендія «Магістерська Плюс» може покривати (1) від 50% до 90% внеску студента (ціни освітньої програми) за семестр навчання, (2) від 50% до 100% оплати за проживання в Колегіумі УКУ протягом семестру у разі зарахування на формаційну програму в Колегіумі і (3) видатки на харчування, книжки й транспорт розміром 600-1200 грн. на місяць (до оподаткування) протягом семестру.

Академічна стипендія імені митрополита Андрея Шептицького

Присуджується випускникам бакалаврських програм УКУ, які обрали для продовження навчання магістерську програму УКУ з богослов’я, історії й археології, соціальної педагогіки, журналістики, медіа-комунікацій чи права і виконують відповідні умови.

Академічна стипендія імені митрополита Андрея Шептицького покриває (1) 90% внеску студента (ціни освітньої програми) за один семестр навчання, (2) оплату за проживання в Колегіумі УКУ протягом семестру у разі зарахування на формаційну програму в Колегіумі і (3) видатки на харчування, книжки й транспорт розміром 1200 грн. на місяць (до оподаткування) протягом семестру.

Стипендія зберігається протягом всього періоду навчання на магістерській програмі у разі виконання відповідних умов.

Кількість стипендій – 3 (по одній на кожну випускову спеціальність бакалаврату)

Умови отримання стипендії:

 • Вступник є першим у рейтинговому списку за результатами навчання на бакалаврській програмі.
 • Середній бал студента за навчання на бакалаврській програмі повинен бути більше-рівно 90/100.
 • Оцінка за державний іспит на бакалаврській програмі повинна бути більше-рівно 90/100.
 • Вступник повинен увійти в першу 5-ку рейтингової таблиці на обрану магістерську програму УКУ.
 • Вступник повинен підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів програм УКУ.

За умови досягнення високих показників у навчанні за попередній семестр, виконання місії УКУ і участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму стипендіат може отримувати академічну стипендію імені митрополита Андрея Шептицького на наступний семестр. При цьому середній бал за попередній семестр має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин). Кандидат має заповнити відповідну анкету, написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ і подати електронну заявку. Особа, яка не виконує вимоги, втрачає можливість отримувати стипендію.

Академічна стипендія «Зі Сходу на Захід» 

може бути присуджена на основі конкурсу вступникам на магістерські програми богослов’я, історії й археології, соціальної педагогіки, журналістики, медіа-комунікацій і права, які закінчили бакалаврські студії поза Галичиною (всі області за винятком Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської) і виконують відповідні умови.

Академічна стипендія «Зі Сходу на Захід» покриває (1) від 50% до 90% внеску студента (ціни освітньої програми) за один семестр навчання, (2) від 50% до 100% оплати за проживання в Колегіумі УКУ протягом семестру у разі зарахування на формаційну програму в Колегіумі і (3) видатки на харчування, книжки й транспорт розміром 600-1200 грн. на місяць (до оподаткування) протягом семестру. Перерозподіл стипендійних коштів між більшою кількістю вступників відбувається шляхом зменшення частки покриття коштів на одного вступника.

Стипендія зберігається протягом всього періоду навчання на магістерській програмі у разі виконання відповідних умов.

Кількість повних стипендій до розподілу – 6 (по одній на спеціальність магістратури).

Умови отримання стипендії:

 • Середній бал вступника за навчання на бакалаврській програмі має бути більше-рівно 85/100.
 • Вступник повинен увійти в першу 5-ку рейтингової таблиці на обрану магістерську програму УКУ.
 • Вступник повинен подати оригінали документів у Приймальну комісію до 10 серпня 2017 року (18.00 год.).
 • Вступник повинен підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів програм УКУ.

За умови досягнення високих показників у навчанні за попередній семестр, виконання місії УКУ і участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму стипендіат може отримувати академічну стипендію «Зі Сходу на Захід» на наступний семестр. При цьому середній бал за попередній семестр має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин). Кандидат має заповнити відповідну анкету, написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ і подати електронну заявку. Особа, яка не виконує вимоги, втрачає можливість отримати стипендію.

Академічна стипендія «Магістерська»

Академічна стипендія «Магістерська» призначена для найкращих за рейтингом вступників на магістерські програми богослов’я, історії й археології, соціальної педагогіки, журналістики, медіа-комунікацій і права.

Академічна стипендія «Магістерська» покриває від 50% до 90% внеску студента (ціни освітньої програми) за один семестр навчання. Перерозподіл стипендійних коштів між більшою кількістю вступників відбувається шляхом зменшення частки покриття коштів на одного вступника.

Стипендія зберігається протягом всього періоду навчання на магістерській програмі у разі виконання відповідних умов.

Кількість повних стипендій до розподілу – 15:

програми богослов’я, історії  – по 2 стипендії;
журналістики, медіа-комунікацій і права – по 3 стипендії.

Умови отримання стипендії:

 • Стипендію отримують вступники, середній бал яких за навчання на бакалаврській програмі становить більше-рівно 85/100.
 • Сумарний рейтинговий бал вступника на магістерську програму за обраною спеціальністю становить більше-рівно 85/100.
 • Вступник повинен подати оригінали документів у Приймальну комісію до 10 серпня 2017 року (18.00 год.).

За умови досягнення високих показників у навчанні за попередній семестр, виконання місії УКУ і участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму стипендіат може отримувати стипендію на наступний семестр. При цьому середній бал за попередній семестр має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин). Кандидат має заповнити відповідну анкету, написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ і подати електронну заявку. Особа, яка не виконує вимоги, втрачає можливість отримати стипендію.

ІІ. Соціальна стипендія 

Може надаватися вступникам на бакалаврські і магістерські програми, а також студентам старших курсів, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, не мають можливості самостійно оплатити навчання і не можуть заробити всі необхідні кошти власною працею.

Підставою для розгляду кандидатів на отримання соціальної стипендії можуть бути: 1) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; 2) напівсироти; 3) люди з особливими потребами, інваліди 1 і 2 груп; 4) особи з багатодітних родин (більше 3 неповнолітніх дітей); 5) особи, які мають власних дітей; 6) особи, чиї батьки беруть участь в АТО чи були учасниками АТО; 7) особи з малозабезпечених сімей та інше.

Соціальна стипендія може покривати від 50% до 100% внеску студента за рік чи семестр навчання, а також оплату за проживання в Колегіумі УКУ у разі зарахування на формаційну програму Колегіуму.

Соціальні стипендії можуть розподілятися нерівномірно між освітніми програмами залежно від гостроти матеріальних потреб та успішності студента.

Кожен кандидат на соціальну стипендію повинен подати розширене обґрунтування потреби у стипендії і матеріального становища своєї родини з наданням всієї доступної підтверджувальної інформації. Усі діти-сироти, які навчаються в УКУ, звільнені від оплати за навчання.

Кількість стипендій для вступників – 40.

Загальні умови отримання соціальних стипендій:

 • заповнити анкету і надіслати електронну заявку на отримання стипендії;
 • написати мотиваційний лист з розширеним обґрунтуванням потреби у стипендії;
 • пройти співбесіду;
 • підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів освітніх програм УКУ;
 • вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
 • періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;
 • подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Передумовою отримання соціальної стипендії для вступників на магістерські програми є:

 • Середній бал вступника за навчання на бакалаврській програмі повинен становити більше-рівно 80/100.
 • Сумарний рейтинговий бал вступника на магістерську програму за обраною спеціальністю повинен становити більше-рівно 80/100.
 • Вступник повинен подати оригінали документів у Приймальну комісію до 10 серпня 2017 року (18.00 год.).

Соціальна стипендія надається на один рік або семестр. За умови високих показників у навчанні, виконання місії УКУ і участі в науковому, духовному і громадському житті стипендіат може отримувати стипендію кілька разів протягом навчання. Середній бал за попередній навчальний рік повинен складати 75/100 і вище.

Кожного року студент, який претендує на отримання соціальної стипендії, має заповнювати відповідну анкету, написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ і подати електронну заявку.

Максимальний розмір соціальної стипендії складає суму, яка покриває внесок студента за навчання в поточному навчальному семестрі або році.

Електронна заявка на отримання стипендії для магістрів

Інформація про вступ у відділі рекрутингу:

Графік роботи:

Понеділок - п'ятниця
10:00-18:00
перерва 13:00-14:00