Отримати стипендію

Правило 10%: Якщо Ти вважаєш, що освіта в УКУ для Тебе, будь готовий заплатити за неї принаймні 10% від передбаченого програмою внеску студента за навчання.

На отримання академічної стипендії із загального стипендійного кошика Університету можуть претендувати вступники на магістерські програми з богослов’я, історії, журналістики, медіа-комунікацій, права, ерготерапії та фізичної терапії.

Рішення про виділення стипендій приймає університетська стипендійна комісія.

Про стипендії

Існують такі стипендії «Магістерська Плюс»:

1. Академічна стипендія імені митрополита Андрея Шептицького

2. Академічна стипендія «Зі Сходу на Захід»

–  Академічна стипендія імені митрополита Андрея Шептицького у випадку втрати її власника права на продовження не перерозподіляється між іншими студентами. 

–  Академічна стипендія «Зі Сходу на Захід» у випадку втрати її власника права на продовження надається студентам, які відповідають критеріям призначення стипендії.

1. Академічна стипендія імені митрополита Андрея Шептицького

Кількість стипендій – 5

Стипендія покриває (1) 90% внеску студента (ціни освітньої програми) за один семестр навчання, (2) оплату за проживання в Колегіумі УКУ протягом семестру у разі зарахування на формаційну програму в Колегіумі і (3) видатки на харчування, книжки й транспорт розміром не менше 1000 грн. на місяць (до оподаткування) протягом семестру.

Стипендія зберігається протягом всього періоду навчання на магістерській програмі у разі виконання відповідних умов.

Призначення стипендії:

Присуджується випускникам бакалаврських програм УКУ, які обрали для продовження навчання магістерську програму УКУ з богослов’я, історії й археології, журналістики, медіа-комунікацій, фізичної терапії та ерготерапії і виконують відповідні умови.

Умови отримання стипендії:

 • Вступник є першим у рейтинговому списку за результатами навчання на бакалаврській програмі.
 • Середній бал студента за навчання на бакалаврській програмі повинен бути більше-рівно 90/100.
 • Оцінка за державний іспит на бакалаврській програмі повинна бути більше-рівно 90/100.
 • Вступник повинен увійти в першу 5-ку рейтингової таблиці на обрану магістерську програму УКУ.
 • Вступник повинен подати оригінали документів до 10 серпня 18:00.
 • Вступник повинен підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів програм УКУ.

Умови збереження стипендії:

За умови досягнення високих показників у навчанні за попередній семестр, виконання місії УКУ та участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів програм УКУ, студент зберігає академічну стипендію імені митрополита Андрея Шептицького на наступний семестр. При цьому середній бал за попередній семестр має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин).

Причини втрати:

Якщо середній бал за попередній семестр складає менше 85/100, чи студент отримує талон на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин), то він/вона втрачає право на подальше отримання стипендії.

2. Академічна стипендія «Зі Сходу на Захід»

Кількість повних стипендій до розподілу – 7 (по одній на освітню програму магістратури).

Стипендія покриває (1) від 45% до 90% внеску студента (ціни освітньої програми) за один семестр навчання, (2) від 50% до 100% оплати за проживання в Колегіумі УКУ протягом семестру у разі зарахування на формаційну програму в Колегіумі і (3) видатки на харчування, книжки й транспорт розміром не менше 500 грн. на місяць (до оподаткування) протягом семестру. Перерозподіл стипендійних коштів між більшою кількістю вступників відбувається шляхом зменшення частки покриття коштів на одного вступника.

Призначення стипендії:

Стипендія може бути присуджена на основі конкурсу вступникам на магістерські програми богослов’я, історії й археології, журналістики, медіа-комунікацій, ерготерапії, фізичної терапії і права, які закінчили бакалаврські студії поза Галичиною (всі області за винятком Львівської, Тернопільської і Івано-Франківської) і виконують відповідні умови.

Умови отримання:

 • Середній бал вступника за навчання на бакалаврській програмі має бути більше-рівно 85/100.
 • Вступник повинен увійти в першу 5-ку рейтингової таблиці на обрану магістерську програму УКУ.
 • Вступник повинен подати оригінали документів у Приймальну комісію до 21 серпня 2019 року (18.00 год.).
 • Вступник повинен підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів програм УКУ.

Умови збереження та отримання стипендії за результатами семестру:

За результатом екзаменаційних сесій, який визначається з врахуванням середнього балу та місця в рейтинговому списку (перша п’ятірка), виконання місії УКУ та участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів програм УКУ, студент може зберегти академічну стипендію «Зі Сходу на Захід» на наступний семестр.

При цьому середній бал за попередній семестр має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин).

Кожного семестру студент, який отримує дану стипендію повинен:

 • написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ;
 • вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
 • періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі.
 • подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Особа, яка не виконує вимоги, втрачає можливість отримати стипендію. Якщо середній бал за попередній семестр складає менше 85/100, студент втрачає право на подальше отримання стипендії.

Кількість повних стипендій до розподілу – 12:

програми богослов’я, історії, фізична терапія та ерготерапія – по 2 стипендії;

журналістики, медіа-комунікацій – по 3 стипендії.

Академічна стипендія «Магістерська» покриває від 45% до 90% внеску студента (ціни освітньої програми) за один семестр навчання. Перерозподіл стипендійних коштів між більшою кількістю вступників відбувається шляхом зменшення частки покриття коштів на одного вступника.

Академічна стипендія «Магістерська» щосеместру призначається (перерозподіляється)  з врахуванням середнього балу та місця в рейтинговому списку студента.

Призначення стипендії:

Академічна стипендія «Магістерська» призначена для найкращих за рейтингом вступників на магістерські програми богослов’я, історії й археології, соціальної педагогіки, журналістики, медіа-комунікацій і права.

Умови отримання стипендії (при вступі):

 • Стипендію отримують вступники, середній бал яких за навчання на бакалаврській програмі становить більше-рівно 85/100.
 • Сумарний рейтинговий бал вступника на магістерську програму за обраною спеціальністю становить більше-рівно 85/100.
 • Вступник повинен подати оригінали документів у Приймальну комісію до 21 серпня 2019 року (18.00 год.).
 • Вступник повинен підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів програм УКУ.

Умови збереження та отримання стипендії за результатами семестру:

За результатом екзаменаційних сесій, який визначається з врахуванням середнього балу та місця в рейтинговому списку, виконання місії УКУ та участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів програм УКУ, студент може отримати академічну стипендію «Магістерська»  на наступний семестр.

При цьому середній бал за попередній семестр має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин).

Кожного семестру студент, який отримує дану стипендію повинен:

 • написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ;
 • вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
 • періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;
 • подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Особа, яка не виконує вимоги, втрачає можливість отримати стипендію. Якщо середній бал за попередній семестр складає менше 85/100, студент втрачає право на подальше отримання стипендії.

Кількість стипендій для вступників УКУ (разом на бакалаврські і магістерські програми) – 40.

Критерії отримання:

Соціальна стипендія може надаватися вступникам на магістерські програми, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, не мають можливості самостійно оплатити навчання і не можуть заробити всі необхідні кошти власною працею.

Серед підстав для розгляду кандидатів на отримання соціальної стипендії можуть бути: 1) сироти, чи діти, позбавлені батьківського піклування;

2) напівсироти;

3) люди з особливими потребами, інваліди 1 і 2 груп;

4) особи з багатодітних родин (більше 3 неповнолітніх дітей);

5) особи, які мають власних дітей;

6) особи, чиї батьки беруть участь в АТО чи були учасниками АТО;

7) особи з малозабезпечених сімей.

Соціальна стипендія може покривати від 50% до 100% внеску студента за рік чи семестр навчання, а також оплату за проживання в Колегіумі УКУ у разі зарахування на формаційну програму Колегіуму.Кандидатів на отримання соціальної стипендії визначає Стипендійна комісія. Комісіявстановлює розмір стипендії залежно від гостроти матеріальної потреби студента та наявності доступних коштів. Соціальні стипендії можуть розподілятися нерівномірно між освітніми програмами залежно від гостроти матеріальних потреб та успішності студента.Кожен кандидат на соціальну стипендію повинен подати розширене обґрунтування потреби у стипендії і матеріального становища своєї родини з наданням всієї доступної підтверджувальної інформації.

Усі сироти, які навчаються в УКУ, звільнені від оплати за навчання.

Умови отримання стипендії:

 • заповнити анкету і надіслати електронну заявку на отримання стипендії;
 • написати мотиваційний лист з розширеним обґрунтуванням потреби у стипендії;
 • пройти співбесіду;
 • підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів освітніх програм УКУ;
 • досягати високих показників ЗНО чи у навчанні в УКУ;
 • вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
 • періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;
 • подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Для вступників на магістерські програми:

 • Середній бал вступника за навчання на бакалаврській програмі повинен становити більше-рівно 80/100.
 • Сумарний рейтинговий бал вступника на магістерську програму за обраною спеціальністю повинен становити більше-рівно 80/100.

Інформація про вступ у відділі рекрутингу:

Графік роботи:

Консультаційні дні:
середа та п'ятниця
10:00 - 17:00

Ел. пошта: