Отримати знижку

На отримання знижки академічної з Фонду Університету можуть претендувати вступники на магістерські програми з богослов’я, історії й археології, соціальної роботи, журналістики, медіа-комунікацій, права, ерготерапії та фізичної терапії. Рішення про надання знижки приймає університетська Комісія з питань фінансової підтримки студентів УКУ. Існують такі знижки «Магістерська Плюс»: Знижка академічна,  «Імені митрополита Андрея Шептицького»,  Знижка академічна «Зі Сходу на Захід»,  Знижка академічна «Магістерська Плюс»

 •  Знижка академічна «Імені митрополита Андрея Шептицького»  у разі втрати її власником права на продовження не надається іншим студентами.
 • Знижка академічна «Зі Сходу на Захід» у разі втрати її власником права на продовження надається студентам, які відповідають критеріям даної знижки.

Про стипендії

Існують такі стипендії «Магістерська Плюс»:

1. Академічна знижка імені митрополита Андрея Шептицького

2. Академічна знижка «Зі Сходу на Захід»

 

Знижка академічна  «Імені митрополита Андрея Шептицького» 

КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ ПОВНУ ЗНИЖКУ – 6 (не більше однієї на освітню програму)

Знижка покриває (1) 100% внеску студента (ціни освітньої програми) за один семестр навчання, (2) оплату за проживання в Колегіумі УКУ протягом семестру у разі зарахування на формаційну програму в Колегіумі і (3) видатки на харчування, книжки й транспорт розміром не менше 1000 грн. на місяць (до оподаткування) протягом семестру.

Знижка зберігається протягом всього періоду навчання на магістерській програмі у разі виконання відповідних умов.

Призначення знижки:

Надається випускникам бакалаврських програм УКУ, які обрали для продовження навчання магістерську програму УКУ з богослов’я, історії й археології, соціальної роботи, журналістики, медіа-комунікацій, ерготерапії та фізичної терапії і виконують відповідні умови.

 

Умови отримання знижки:

 • Вступник є першим у рейтинговому списку за результатами навчання на своїй бакалаврській програмі.
 • Середній бал студента за навчання на бакалаврській програмі повинен бути більше-рівно 90/100.
 • Оцінка за державний іспит на бакалаврській програмі повинна бути більше-рівно 90/100.
 • Вступник повинен увійти в першу 5-ку рейтингової таблиці на обрану магістерську програму УКУ.
 • Вступник повинен подати оригінали документів до 10 серпня 18:00.
 • Вступник повинен підписати Меморандум.

 

Умови збереження знижки:

 

За умови досягнення високих показників у навчанні за попередній семестр, виконання місії УКУ та участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму, студент зберігає знижку академічну «Імені митрополита Андрея Шептицького» на наступний семестр.

При цьому середній бал за попередній семестр має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (ккрім поважних причин).

Причини втрати:

Якщо середній бал за попередній семестр складає менше 85/100, чи студент отримує талон на перездачу заліку чи екзамену (крім поважних причин), то він/вона втрачає право на подальше отримання знижки.

Знижка академічна «Зі Сходу на Захід»

КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ ПОВНУ ЗНИЖКУ – 7 (по одному на освітню програму магістратури).

 

Знижка покриває (1) від 50% до 100% внеску студента (ціни освітньої програми) за один семестр навчання, (2) від 50% до 100% оплати за проживання в Колегіумі УКУ протягом семестру у разі зарахування на формаційну програму в Колегіумі і (3) видатки на харчування, книжки й транспорт розміром не менше 500 грн. на місяць (до оподаткування) протягом семестру. Перерозподіл повних знижок між більшою кількістю вступників відбувається шляхом зменшення знижки на одного вступника.

 

Надання знижок:

Знижка може надаватися на основі конкурсу вступникам на магістерські програми богослов’я, історії й археології, соціальної роботи, журналістики, медіа-комунікацій, права, ерготерапіїі фізичної терапії, які закінчили бакалаврські студії поза Галичиною (всі області за винятком Львівської, Тернопільської і Івано-Франківської) і виконують відповідні умови.

 

Умови отримання:

 • Середній бал вступника за навчання на бакалаврській програмі має бути більше-рівно 85/100.
 • Вступник повинен увійти в першу 5-ку рейтингової таблиці на обрану магістерську програму УКУ.
 • Вступник повинен подати оригінали документів у Приймальну комісію до 21 серпня 2019 року (18.00 год.).
 • Вступник повинен підписати Меморандум.

 

Умови збереження та отримання знижки за результатами семестру:

За результатами екзаменаційних сесій, який визначається із врахуванням середнього балу та місця в рейтинговому списку (перша п’ятірка), виконання місії УКУ та участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму, студент може отримати знижку академічну «Зі Сходу на Захід» на наступний семестр.

При цьому середній бал за попередній семестр має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (крім поважних причин).

Кожного семестру студент, який отримує дану знижку повинен:

 • написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ;
 • вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
 • періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі.
 • подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

 

Особа, яка не виконує вимоги, втрачає можливість отримати знижку. Якщо середній бал за попередній семестр складає менше 85/100, студент втрачає право на подальше отримання знижки.

КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ ПОВНУ ЗНИЖКУ – 14:

програми богослов’я,соціальної роботи, історії й археології, ерготерапія і фізична терапія – по 2 студенти;

журналістики, медіа-комунікацій – по 3 студенти.

Знижка академічна «Магістерська» покриває від 50% до 100% внеску студента (ціни освітньої програми) за один семестр навчання. Перерозподіл  повних знижок  між більшою кількістю вступників відбувається шляхом зменшення знижки на одного вступника.

Знижка академічна «Магістерська» щосеместру призначається з врахуванням середнього балу та місця в рейтинговому списку студента.

Надання знижки:

Знижка академічна «Магістерська» надається найкращим за рейтингом вступникам на магістерські програми богослов’я, історії й археології, соціальної роботи, журналістики, медіа-комунікацій, права, ерготерапія і фізична терапія.

Умови отримання знижки (при вступі):

 • Знижку отримують вступники, середній бал яких за навчання на бакалаврській програмі становить більше-рівно 85/100.
 • Сумарний рейтинговий бал вступника на магістерську програму за обраною спеціальністю становить більше-рівно 85/100.
 • Вступник повинен подати оригінали документів у Приймальну комісію до 21 серпня 2019 року (18.00 год.).
 • Вступник повинен підписати Меморандум.

Умови збереження та отримання знижки за результатами семестру:

За результатами екзаменаційних сесій, який визначається з врахуванням середнього балу та місця в рейтинговому списку,виконання місії УКУ та участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму, студент може отримати знижку академічну «Магістерська»  на наступний семестр.

При цьому середній бал за попередній семестр має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (крім поважних причин).

Кожного семестру студент, який отримує дану знижку повинен:

 • написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ;
 • вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
 • періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;
 • подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Особа, яка не виконує вимоги, втрачає можливість отримати знижку. Якщо середній бал за попередній семестр складає менше 85/100, студент втрачає право на подальше отримання знижки.

Критерії отримання:

Знижка «Соціальна» може надаватися вступникам на магістерські освітні програми з богослов’я, історії й археології, соціальної роботи, журналістики, медіа-комунікацій, права, ерготерапії та фізичної терапії, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, не мають можливості самостійно оплатити навчання і не можуть заробити всі необхідні кошти власною працею.

Серед підстав для розгляду кандидатів на отримання знижки «Соціальної» можуть бути:

1) сироти, чи діти, позбавлені батьківського піклування;

2) напівсироти;

3) люди з особливими потребами, інваліди 1 і 2 груп;

4) особи з багатодітних родин (більше 3 неповнолітніх дітей);

5) особи, які мають власних дітей;

6) особи, чиї батьки беруть участь в АТО чи були учасниками АТО;

7) особи з малозабезпечених сімей.

Знижка «Соціальна» може надаватися для покриття частини або всього внеску студента за рік чи семестр навчання, а також оплати за проживання в Колегіумі УКУ (не більше 50%) у разі зарахування на формаційну програму Колегіуму. Кандидатів на отримання знижки «Соціальна» визначає Комісія. Вона встановлює розмір знижки залежно від гостроти матеріальної потреби вступника і наявності доступних коштів. Знижки «Соціальна» можуть розподілятися нерівномірно між освітніми програмами залежно від гостроти матеріальних потреб та академічної успішності вступників. Кожен кандидат на знижку «Соціальна» повинен подати розширене обґрунтування матеріального становища і потреби в отриманні знижки своєї родини з наданням всієї доступної підтверджувальної інформації.

Приймальна комісія (10 липня - 9 серпня) :

Графік роботи:

Консультаційні дні:
середа та п'ятниця

На час вступної кампанії в липні
консультації надаємо
кожного робочого дня з
10:00 - 17:00

Ел. пошта: