Отримати стипендію

Правило 10%: Якщо Ти вважаєш, що освіта в УКУ для Тебе, будь готовий заплатити за неї принаймні 10% від передбаченого програмою внеску студента за навчання.

На отримання академічної стипендії із загального стипендійного кошика Університету можуть претендувати вступники на магістерські програми з богослов’я, історії, журналістики, медіа-комунікацій, права, ерготерапії та фізичної терапії.

Рішення про виділення стипендій приймає університетська стипендійна комісія.

Про стипендії

1. Академічна стипендія імені митрополита Андрея Шептицького

Кількість стипендій – 6

Стипендія покриває (1) 90% внеску студента (ціни освітньої програми) за один семестр навчання, (2) оплату за проживання в Колегіумі УКУ протягом семестру у разі зарахування на формаційну програму в Колегіумі і (3) видатки на харчування, книжки й транспорт розміром не менше 1000 грн. на місяць (до оподаткування) протягом семестру.

Стипендія зберігається протягом всього періоду навчання на магістерській програмі у разі виконання відповідних умов.

Призначення стипендії:

Присуджується випускникам бакалаврських програм УКУ, які обрали для продовження навчання магістерську програму УКУ з богослов’я, історії й археології, журналістики, медіа-комунікацій, фізичної терапії та ерготерапії і виконують відповідні умови.

Умови отримання стипендії:

 • Вступник є першим у рейтинговому списку за результатами навчання на бакалаврській програмі.
 • Середній бал студента за навчання на бакалаврській програмі повинен бути більше-рівно 90/100.
 • Оцінка за державний іспит на бакалаврській програмі повинна бути більше-рівно 90/100.
 • Вступник повинен увійти в першу 5-ку рейтингової таблиці на обрану магістерську програму УКУ.
 • Вступник повинен подати оригінали документів до 10 серпня 18:00.
 • Вступник повинен підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів програм УКУ.

Умови збереження стипендії:

За умови досягнення високих показників у навчанні за попередній семестр, виконання місії УКУ та участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів програм УКУ, студент зберігає академічну стипендію імені митрополита Андрея Шептицького на наступний семестр. При цьому середній бал за попередній семестр має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин).

Причини втрати:

Якщо середній бал за попередній семестр складає менше 85/100, чи студент отримує талон на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин), то він/вона втрачає право на подальше отримання стипендії.

2. Академічна стипендія «Зі Сходу на Захід»

Кількість повних стипендій до розподілу – 6 (по одній на освітню програму магістратури).

Стипендія покриває (1) від 45% до 90% внеску студента (ціни освітньої програми) за один семестр навчання, (2) від 50% до 100% оплати за проживання в Колегіумі УКУ протягом семестру у разі зарахування на формаційну програму в Колегіумі і (3) видатки на харчування, книжки й транспорт розміром не менше 500 грн. на місяць (до оподаткування) протягом семестру. Перерозподіл стипендійних коштів між більшою кількістю вступників відбувається шляхом зменшення частки покриття коштів на одного вступника.

Призначення стипендії:

Стипендія може бути присуджена на основі конкурсу вступникам на магістерські програми богослов’я, історії й археології, журналістики, медіа-комунікацій, ерготерапії, фізичної терапії і права, які закінчили бакалаврські студії поза Галичиною (всі області за винятком Львівської, Тернопільської і Івано-Франківської) і виконують відповідні умови.

Умови отримання:

 • Середній бал вступника за навчання на бакалаврській програмі має бути більше-рівно 85/100.
 • Вступник повинен увійти в першу 5-ку рейтингової таблиці на обрану магістерську програму УКУ.
 • Вступник повинен подати оригінали документів у Приймальну комісію до 21 серпня 2018 року (18.00 год.).
 • Вступник повинен підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів програм УКУ.

Умови збереження та отримання стипендії за результатами семестру:

За результатом екзаменаційних сесій, який визначається з врахуванням середнього балу та місця в рейтинговому списку (перша п’ятірка), виконання місії УКУ та участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів програм УКУ, студент може зберегти академічну стипендію «Зі Сходу на Захід» на наступний семестр.

При цьому середній бал за попередній семестр має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин).

Кожного семестру студент, який отримує дану стипендію повинен:

 • написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ;
 • вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
 • періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі.
 • подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Особа, яка не виконує вимоги, втрачає можливість отримати стипендію. Якщо середній бал за попередній семестр складає менше 85/100, студент втрачає право на подальше отримання стипендії.

Кількість повних стипендій до розподілу – 12:

програми богослов’я, історії, фізична терапія та ерготерапія – по 2 стипендії;

журналістики, медіа-комунікацій – по 3 стипендії.

Академічна стипендія «Магістерська» покриває від 45% до 90% внеску студента (ціни освітньої програми) за один семестр навчання. Перерозподіл стипендійних коштів між більшою кількістю вступників відбувається шляхом зменшення частки покриття коштів на одного вступника.

Академічна стипендія «Магістерська» щосеместру призначається (перерозподіляється)  з врахуванням середнього балу та місця в рейтинговому списку студента.

Призначення стипендії:

Академічна стипендія «Магістерська» призначена для найкращих за рейтингом вступників на магістерські програми богослов’я, історії й археології, соціальної педагогіки, журналістики, медіа-комунікацій і права.

Умови отримання стипендії (при вступі):

 • Стипендію отримують вступники, середній бал яких за навчання на бакалаврській програмі становить більше-рівно 85/100.
 • Сумарний рейтинговий бал вступника на магістерську програму за обраною спеціальністю становить більше-рівно 85/100.
 • Вступник повинен подати оригінали документів у Приймальну комісію до 21 серпня 2018 року (18.00 год.).
 • Вступник повинен підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів програм УКУ.

Умови збереження та отримання стипендії за результатами семестру:

За результатом екзаменаційних сесій, який визначається з врахуванням середнього балу та місця в рейтинговому списку, виконання місії УКУ та участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів програм УКУ, студент може отримати академічну стипендію «Магістерська»  на наступний семестр.

При цьому середній бал за попередній семестр має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин).

Кожного семестру студент, який отримує дану стипендію повинен:

 • написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ;
 • вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
 • періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;
 • подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Особа, яка не виконує вимоги, втрачає можливість отримати стипендію. Якщо середній бал за попередній семестр складає менше 85/100, студент втрачає право на подальше отримання стипендії.

 

Може надаватися вступникам на бакалаврські і магістерські програми, а також студентам старших курсів, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, не мають можливості самостійно оплатити навчання і не можуть заробити всі необхідні кошти власною працею.

Підставою для розгляду кандидатів на отримання соціальної стипендії можуть бути: 1) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; 2) напівсироти; 3) люди з особливими потребами, інваліди 1 і 2 груп; 4) особи з багатодітних родин (більше 3 неповнолітніх дітей); 5) особи, які мають власних дітей; 6) особи, чиї батьки беруть участь в АТО чи були учасниками АТО; 7) особи з малозабезпечених сімей та інше.

Соціальна стипендія може покривати від 50% до 100% внеску студента за рік чи семестр навчання, а також оплату за проживання в Колегіумі УКУ у разі зарахування на формаційну програму Колегіуму.

Соціальні стипендії можуть розподілятися нерівномірно між освітніми програмами залежно від гостроти матеріальних потреб та успішності студента.

Кожен кандидат на соціальну стипендію повинен подати розширене обґрунтування потреби у стипендії і матеріального становища своєї родини з наданням всієї доступної підтверджувальної інформації. Усі діти-сироти, які навчаються в УКУ, звільнені від оплати за навчання.

Кількість стипендій для вступників – 40.

Загальні умови отримання соціальних стипендій:

 • заповнити анкету і надіслати електронну заявку на отримання стипендії;
 • написати мотиваційний лист з розширеним обґрунтуванням потреби у стипендії;
 • пройти співбесіду;
 • підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів освітніх програм УКУ;
 • вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
 • періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;
 • подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Передумовою отримання соціальної стипендії для вступників на магістерські програми є:

 • Середній бал вступника за навчання на бакалаврській програмі повинен становити більше-рівно 80/100.
 • Сумарний рейтинговий бал вступника на магістерську програму за обраною спеціальністю повинен становити більше-рівно 80/100.
 • Вступник повинен подати оригінали документів у Приймальну комісію до 10 серпня 2017 року (18.00 год.).

Соціальна стипендія надається на один рік або семестр. За умови високих показників у навчанні, виконання місії УКУ і участі в науковому, духовному і громадському житті стипендіат може отримувати стипендію кілька разів протягом навчання. Середній бал за попередній навчальний рік повинен складати 75/100 і вище.

Кожного року студент, який претендує на отримання соціальної стипендії, має заповнювати відповідну анкету, написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ і подати електронну заявку.

Максимальний розмір соціальної стипендії складає суму, яка покриває внесок студента за навчання в поточному навчальному семестрі або році.

Інформація про вступ у відділі рекрутингу:

Графік роботи:

Понеділок - п'ятниця
10:00-18:00
перерва 13:00-14:00