Отримати стипендію

 

Дорогі вступники, у лютому ми опублікуємо інформацію щодо стипендій та умов їх отримання для вступників у 2023 році! Рекомендуємо переглянути Політику фінансової підтримки студентів УКУ у 2022. 


На отримання академічних та академічно-соціальних стипендій2022 можуть претендувати вступники на магістерські освітні програми з богослов’я, права, журналістики, медіакомунікацій, ерготерапії та фізичної терапії.

На отримання соціальних стипендій можуть претендувати вступники на магістерські програми з богослов’я, журналістики, медіакомунікацій, права, ерготерапії та фізичної терапії, клінічної психології з основами КПТ, клінічної психології з основами ПДТ, християнської педагогіки, публічного управління та адміністрування та управління неприбутковими організаціями.

Рішення про надання рекомендацій для отримання стипендії приймає університетська Комісія. Оплата за навчання здійснюється посеместрово та не може ділитися на менші суми при оплаті.

Кожна програма, що надає рекомендації для отримання академічно-соціальної стипендії проводить конкурс на отримання такої стипендії до початку прийому заяв на вступ.

(У групі до 20 студентів надається 2 стипендії, у групі більше 20 студентів – 3 стипендії)

Надається вступникам, які обрали для продовження навчання богослов’я, права,  журналістики, медіакомунікацій, фізичної терапії та ерготерапії і виконують відповідні умови.

Дедлайн подачі заявки: 8 вересня 


Стипендія покриває:

 • 50% або 100% внеску студента (ціни освітньої програми) за навчання на програмах богослов’я, історії й археології, соціальної роботи, права,  журналістики, медіакомунікацій, ерготерапії та фізичної терапії.

Стипендія надається на один рік, але може бути збережена на наступний рік навчання за виконання певних умов.

Умови отримання рекомендацій на отримання стипендії (при вступі):

 • сироти, чи діти, позбавлені батьківського піклування віком до 23 років
 • сироти, чи діти, позбавлені батьківського піклування віком до 23 років включно; 
 • напівсироти; 
 • особи з інвалідністю 1 і 2 груп; 
 • особи, які мають власних дітей; 
 • особи, чиї батьки беруть участь в АТО/ООС/російсько-українській війні чи були учасниками АТО/ООС/російсько-української війни
 • внутрішньо-переміщені особи після 24 лютого 2022 року 
 • особи з сімей з невисоким рівнем доходу*. 

⃰ сім’ями з невисоким рівнем доходу є ті сім’ї,  розмір доходів яких не дає можливості оплачувати навчання на обраній освітній програмі у повному обсязі відповідно до рішення комісії, яке базується на поданих абітурієнтом документах. 

 • Вступник повинен надати достатній перелік документів для того, щоб комісія могла визначити відповідність певному соціальному критерію. 
 • Вступник у електронній заявці має подати скани документів, які підтверджують його соціальний статус, а також обов’язково – скан id-картки/паспорта та довідку про доходи батьків/опікунів/чоловіка/дружини з місць їх роботи за останній рік. 
 • Стипендію отримують вступники, середній бал яких за навчання на бакалаврській програмі становить більше-рівно 85/100.
 • Сумарний рейтинговий бал вступника на магістерську програму за обраною спеціальністю становить більше-рівно 180/200 на програми з права та фізичної терапії та ерготерапії,; більше-рівно 198/220 на програми з богослов’я, журналістики, медіакомунікацій.
 • Вступник повинен подати оригінали документів у Приймальну комісію у встановлений період згідно основного вступу в Правилах прийому УКУ.
 • Вступник повинен підписати Меморандум.

 Умови збереження стипендії:

За результатами екзаменаційних сесій, який визначається з врахуванням середнього балу, виконання місії УКУ та участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму, студент може отримати стипендію академічно-соціальну «Магістерська» на наступний рік.

При цьому середній бал за попередній рік має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (крім поважних причин).

Студент, який отримує дану стипендію повинен:

 • написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ;
 • вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті
 • періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;
 • подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Особа, яка не виконує вимоги, втрачає можливість отримати стипендію. Якщо середній бал за попередній рік складає менше 85/100, студент втрачає право на подальше отримання стипендії.

Надається випускникам бакалаврських програм УКУ, які обрали для продовження навчання магістерську програму УКУ з богослов’я, журналістики, медіакомунікацій, фізичної терапії та ерготерапії і виконують відповідні умови.

Стипендія покриває 

 • 100% внеску студента (ціни освітньої програми) за навчання на програмі та оплату за проживання в Колегіумі УКУ у разі зарахування на формаційну програму в Колегіумі.

Стипендія надається на один рік, але може бути збережена на наступний рік навчання за виконання певних умов.

Умови отримання  рекомендацій на отримання стипендії:

 • Вступник є першим у рейтинговому списку за результатами навчання на своїй бакалаврській освітній програмі.
 • Середній бал студента за навчання на бакалаврській програмі повинен бути більше-рівно 90/100.
 • Оцінка за підсумковий іспит або/і кваліфікаційну роботу на бакалаврській програмі повинна бути більше-рівно 90/100.
 • Вступник повинен увійти в першу 5-ку рейтингової таблиці на обрану магістерську програму УКУ.
 • Вступник повинен виконати усі вимоги до зарахування у встановлений період згідно основного вступу в Правилах прийому УКУ.
 • Вступник повинен підписати Меморандум.

Умови збереження стипендії:

За умови досягнення високих показників у навчанні, виконання місії УКУ та участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму, студент зберігає стипендію академічну «Імені митрополита Андрея Шептицького». 

При цьому середній бал за попередній семестр має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (крім поважних причин).

Причини втрати:

Якщо середній бал за попередній семестр складає менше 85/100, чи студент отримує талон на перездачу заліку чи екзамену (крім поважних причин), то він/вона втрачає право на подальше отримання стипендії.

Стипендія академічна «Імені митрополита Андрея Шептицького» у разі втрати її власником права на продовження не надається іншим студентам.

Кількість стипендій – 6 (по одній на освітню програму магістратури).

Рекомендація на отримання стипендії може надаватися на основі конкурсу вступникам на магістерські програми богослов’я, журналістики, медіакомунікацій, права, фізичної терапії та ерготерапії, які закінчили бакалаврські студії поза Галичиною (всі області за винятком Львівської, Тернопільської і Івано-Франківської) і виконують відповідні умови.

Стипендія покриває 

 • 50% або 100% внеску студента (ціни освітньої програми) за навчання на програмі та оплату за проживання в Колегіумі УКУ у разі зарахування на формаційну програму в Колегіумі.  

Стипендія надається на один рік, але може бути збережена на наступний рік навчання за виконання певних умов.

Умови отримання рекомендацій на отримання стипендії:

 • Середній бал вступника за навчання на бакалаврській програмі має бути більше-рівно 85/100.
 • Вступник повинен увійти в першу 5-ку рейтингової таблиці на обрану магістерську програму УКУ.
 • Вступник повинен виконати усі вимоги до зарахування у встановлений період згідно основного вступу в Правилах прийому УКУ.
 • Вступник повинен підписати Меморандум.

Умови збереження та отримання стипендії:

За результатами екзаменаційних сесій, виконання місії УКУ та участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму, студент може зберегти стипендію академічну «Зі Сходу на Захід» на наступний рік.

При цьому середній бал за попередній семестр має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (крім поважних причин).

Студент, який отримує дану стипендію повинен:

 • за рейтингом успішності за результатами попереднього навчального року посідати від першого по п’яте місце
 • вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
 • періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі.
 • подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Особа, яка не виконує вимоги, втрачає можливість отримати стипендію. Якщо середній бал за попередній семестр складає менше 85/100, студент втрачає право на подальше отримання стипендії.

Отримати рекомендації на отримання соціальної стипендії можуть вступники на магістерські програми з богослов’я, журналістики, медіакомунікацій, права, фізичної терапії та ерготерапії, клінічної психології з основами КПТ, клінічної психології з основами ПДТ, публічного управління та адміністрування та управління неприбутковими організаціями, християнської педагогіки та організації дозвілля, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, не мають можливості самостійно оплатити навчання і не можуть заробити всі необхідні кошти власною працею. 

Умови отримання рекомендацій на отримання стипендії (при вступі):

На отримання рекомендації для отримання соціальної стипендії можуть претендувати абітурієнти, які належать до однієї з категорій (соціальна складова): 

 • сироти, чи діти, позбавлені батьківського піклування віком до 23 років включно; 
 • напівсироти; 
 • особи з інвалідністю 1 і 2 груп; 
 • особи, які мають власних дітей; 
 • особи, чиї батьки беруть участь в АТО/ООС/російсько-українській війні чи були учасниками АТО/ООС/російсько-української війни
 • внутрішньо-переміщені особи після 24 лютого 2022 року 
 • особи з сімей з невисоким рівнем доходу*. 

сім’ями з невисоким рівнем доходу є ті сім’ї,  розмір доходів яких не дає можливості оплачувати навчання на обраній освітній програмі у повному обсязі відповідно до рішення комісії, яке базується на поданих абітурієнтом документах. 

 • Абітурієнт повинен надати достатній перелік документів для того, щоб комісія могла визначити відповідність певному соціальному критерію.
 • Абітурієнт у електронній заявці має подати скани документів, які підтверджують його соціальний статус, а також обов’язково – скан id-картки/паспорта та довідку про доходи батьків/опікунів/чоловіка/дружини з місць їх роботи за останній рік.
 • Комісія рекомендує кандидатів на отримання соціальної стипендії та надає відповідну інформацію Фонду. Згідно рішення Правління Фонду встановлюється розмір стипендії у вигляді оплати за навчання залежно від гостроти матеріальної потреби вступника і наявності доступних коштів. Соціальні стипендії можуть надаватися нерівномірно між освітніми програмами залежно від гостроти матеріальних потреб та академічної успішності вступників. Кожен кандидат на отримання рекомендацій для отримання соціальної стипендії повинен подати розширене обґрунтування матеріального становища і потреби в отриманні стипендії з наданням всієї доступної підтверджувальної інформації. 
 • Залежно від наявності ресурсів та гостроти соціальної потреби студента, соціальна стипендія може надаватися для покриття частини або всього внеску студента за рік чи семестр навчання, а також оплати за проживання в Колегіумі УКУ (не більше 50%) у разі зарахування на формаційну програму Колегіуму. 

Усі сироти, які навчаються в УКУ, звільнені від оплати за навчання.

Умови отримання рекомендацій на отримання стипендії:

 • Заповнити анкету і надіслати електронну заявку на отримання стипендії  до 8 вересня 2022 р.;
 • Написати мотиваційний лист з розширеним обґрунтуванням потреби в отриманні стипендії;
 • Пройти співбесіду;
 • Підписати Меморандум
 • Досягати високих показників ЗНО чи у навчанні в УКУ
 • Вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті
 • Періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;
 • Подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Для вступників на магістерські програми:

 • Середній бал вступника за навчання на бакалаврській програмі повинен становити більше-рівно 80/100.
 • Сумарний рейтинговий бал вступника на магістерську програму за обраною спеціальністю становить більше-рівно 160/200 на програми з права та фізичної терапії та ерготерапії;
  більше-рівно 176/220 на програми з богослов’я, журналістики, медіакомунікацій, клінічної психології з основами КПТ, клінічної психології з основами ПДТ, управління неприбутковими організаціями та публічного управління та адміністрування. 

Надається вступникам, які обрали для продовження навчання магістерську програму УКУ з богослов’я та історії й археології і виконують відповідні умови.

Стипендія покриває

 • 100% внеску студента (ціни освітньої програми) за навчання на програмах богослов’я та історії й археології.

Стипендія зберігається протягом всього періоду навчання на магістерській програмі у разі виконання відповідних умов.

Стипендія надається на один рік, але може бути збережена на наступний рік навчання за виконання певних умов. 

Умови отримання рекомендацій на отримання стипендії:

 • Середній бал студента за навчання на бакалаврській програмі повинен бути більше-рівно 90/100.
 • Оцінка за підсумковий іспит на бакалаврській програмі повинна бути більше-рівно 90/100.
 • Вступник повинен увійти в першу 5-ку рейтингової таблиці на обрану магістерську програму УКУ.
 • Вступник повинен виконати усі вимоги до зарахування у встановлений період згідно основного вступу в Правилах прийому УКУ.
 • Вступник повинен підписати Меморандум.
 • Вступник повинен обрати певну ділянку для наукових досліджень ще до початку навчання на магістерській програмі УКУ 
 • Вступник повинен надавати допомогу факультету та освітній програмі в асистуванні при підготовці і проведенні навчальних занять та при виконанні інших завдань в межах освітнього процесу.

Умови збереження стипендії:

За умови досягнення високих показників у навчанні, виконання місії УКУ та участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму, студент зберігає стипендію академічну «Наукова». 

При цьому середній бал за попередній семестр має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (крім поважних причин).

Причини втрати:

Якщо середній бал за попередній семестр складає менше 85/100, чи студент отримує талон на перездачу заліку чи екзамену (крім поважних причин), то він/вона втрачає право на подальше отримання стипендії.

Ключові факти

Центр абітурієнта УКУ

Графік роботи:

З понеділка по п'ятницю
10:00 - 17:00
Перерва з 12:00 по 13:00

Ел. пошта:

Viber icon TIKTOK icon Spotify icon