Управління технологіями

Чому саме ця програма в УКУ?

Програма з управління технологіями – унікальна, акредитована Міністерством освіти та науки України програма, яка готує управлінців вищої ланки менеджменту для технологічного сектору. В структурі програмі поєднано універсальні менеджерські компетенції та спеціалізовані фахові навички управління технологічними продуктами чи сервісами, які найбільше затребувані ринком. Порівнюючи з аналогічними освітніми програми західного ринку бізнес-освіти, Бізнес-школа УКУ єдина в Україні пропонує фактично повноцінний MBA для IT-сфери. 

Для кого

Магістерська програма MSc in Technology Management Бізнес-школи УКУ – створена для власників та топ-менеджерів IT-компаній малого та середнього розміру та досвідчених професіоналів середньої ланки менеджменту великих корпорацій, які пов’язані зі створенням та управлінням технологіями і які прагнуть вийти на рівень  стратегічного управління, масштабування та сталого розвитку власного бізнесу.

Структура навчальної програми 

 • 11 модулів основної частини програми (тривалість одного модуля 4 дні, 1 раз на місяць)
 • Дисципліни вільного вибору
 • Виїзний модуль по Україні (в основній частині програми)
 • Участь в навчальних програмах міжнародних партнерств
 • Підготовка дипломного проекту

Переваги програми

 • Експертиза

Викладачі програми – висококваліфіковані іноземні та українські фахівці  з практичним досвідом та кейсами в сфері загального та технологічного підприємництва. Навчання побудоване на інтерактивних методах викладання і включає «живі» кейси, майстер-класи та виступи запрошених гостей, спілкування з провідними топ-менеджерами, ситуаційні вправи з урахуванням досвіду українських та іноземних компаній. Поряд із сучасними методами викладання та вагомим практичним компонентом, широко задіяний метод проектного навчання, спрямованого на ефективне вирішення існуючих викликів конкретної бізнес-одиниці, якою управляє учасник. 

 • Оптимальний формат навчання

Програма передбачає інтерактивний формат та зручний графік навчання для зрілих студентів, що працюють та мають обов’язки перед сім’єю. Це 4 дні щомісяця упродовж 1,5 року в сучасному навчальному кампусі УКУ в унікальній атмосфері європейського Львова.

 • Найкраще поєднання практики з теорією

Навчання у викладачів-практиків з України та з-за кордону, постійне менторство в успішних підприємців щодо проектів учасників, групове опрацювання та аналіз бізнес-кейсів учасників за модерації експертів галузі, бізнес-симуляційні ігри, досвід комунікації та навчання зі студентами університетів-партнерів, виїзні модулі по країні.

 • Прикладне проектне навчання

У процесі навчання студенти знайомляться з кращими світовими практиками ведення бізнесу в контексті ефективного управління та комерціалізації технологій. На початку другого року навчання обирають або створюють реальний бізнес-проект, над яким вже працюють або планують працювати після закінчення навчання на програмі і протягом останніх півроку детально опрацьовують та перевіряють на практиці всі функціональні ланки майбутнього власного бізнесу для фінального висвітлення у дипломному проекті. Під час навчання студенти мають змогу отримувати консультації, менторство та супровід з боку досвідчених практиків галузі. 

 • Диплом магістра УКУ

Після успішного завершення програми та захисту диплома учасники отримують диплом магістра УКУ, університету, що стрімко розвивається і має добру репутацію в Україні та серед провідних освітніх інституцій та бізнес-спільноти  світу.

 • Середовище LvBS 

Учасники програми стають частиною динамічної спільноти Бізнес-школи УКУ, що є довгостроковою інвестицією у розвиток власної справи та гарантією особистої та професійної трансформації.

 • Можливість створити партнерства

Досвід навчання на програмі та додаткові події спільноти Бізнес-школи УКУ створюють оптимальні умови для створення бізнес-партнерств та нових комерційних й соціальних ініціатив.

 • Досвід навчання в іноземних університетах

Протягом навчання кожен зі студентів  отримує можливість короткострокового навчання  на курсі одного з іноземних університетів-партнерів Бізнес-школи УКУ.

 • Розробка власного бізнес-проекту

Під час роботи над фінальною дипломною роботою учасники програми мають змогу отримати консультації міжнародних експертів бізнесу та досвідчених практиків технологічної сфери й розробити в результаті повноцінний бізнес-план технологічного продукту чи сервісу.

 • Викладання англійською мовою

Навчання на програмі відбувається здебільшого англійською мовою без перекладу.

 • Випускник розуміє як вибирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту,  в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів
 • Знає як  формувати бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку 
 • Вміє розробляти і реалізовувати стратегії розвитку підприємства та плани їх впровадження
 • Має повний інструментарій для управління організацією та її розвитком, а також впливом на суспільство
 • Вміє послуговуватися інструментами ефективного використання та розвитку ресурсів організації
 • Знає як створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління
 • Розуміє та має практичні навички  формування  лідерського характеру та використання їх в процесі управління людьми
 • Вміє створювати проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість
 • Здатний  аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію
 • Розуміє як використовувати технологічні рішення для ефективного розвитку бізнесу
 • Може приймати управлінські рішення для компаній технологічної галузі на основі отриманих знань в сфері економіки, фінансів та маркетингу 
 • Розуміє сучасні технологічні тренди та знає як використовувати їх для прийняття стратегічних рішень щодо розвитку організації
 • Знайомий з основами  побудови інноваційних бізнес-моделей (зокрема для технологічної сфери) та вміє  модифікувати їх відповідно до реальних ситуацій
 • Здатний розуміти бізнес-стратегії клієнтів та вміння організовувати ефективні комунікації в процесі співпраці з ними 
 • Розуміє процес створення продукту/сервісу та виведення його на ринок 

Основна програма

 • Менеджмент: Виклики для управлінців у 21 столітті

Мета курсу показати учасникам як змінюється парадигма та концепції управління впродовж останніх десятиліть і якими є задачі та ролі управлінця з точки зору поєднання м’яких (soft) та точних (hard) елементів бізнесу задля сталості і системності організації на довгостроковий період. Учасники отримають розуміння бізнесу у політичному, економічному, культурному та технологічному контекстах.  Також ознайомляться із системним підходом до аналізу власних дій, стратегій компанії та впливу компаній на середовище через розгляд практичних кейсів. 

 • Лідерство й методи менеджменту 

Курс «Лідерство» – це курс про роль лідера у швидкозмінному світі, який потребує постійних трансформацій організації та розвитку парадигми мислення працівників компаній. Якими мають бути лідери, що виводитимуть свої організації в топ-позиції в 21 столітті, що таке лідерський характер, чому він важливий та як його розвивати – саме про це цей курс. У межах курсу будуть розглянути наступні питання: різниця між лідером та менеджером, новітня парадигма лідерства, модель ефективного Лідера, застосування моделі аналізу “матриця стейкхолдерів”. Курс викладається англійською та українською мовами.

 • Стратегічне управління у сфері діяльності 

Курс дає розуміння суті стратегії підприємства та шляхів її практичної реалізації. Навчання відбувається у формі детального аналізу стратегічних рішень та основних показників діяльності реальних компаній. По завершенню курсу учасники отримають дієвий інструмент оцінки ефективності стратегії та її адаптації до умов швидко змінної екосистеми глобального ринку. Викладається англійською мовою.

 • Менеджмент інновацій (Digital Disruption)

Курс розкриває вплив розвитку сучасних технологій та зміни у поведінці споживачів на всі ланки діяльності підприємства в умовах цифрової економіки. Практична складова курсу базується на методології Ten types of Innovation, за допомогою якої учасники навчаться ідентифікувати, розвивати та монетизувати інновації у щоденній діяльності компанії. Курс викладається англійською.  

 • Управління персоналом та організаційний розвиток для технологічних компаній

Управління людьми та організаційни розвиток для технологічних компаній – це курс, який допоможе менеджерам, керівникам структурних підрозділів і власникам компаній побудувати ефективний HR-напрямок та зрозуміти роль HR-менеджера, а також дозволить зрозуміти суть організаційного розвитку на різних етапах зрілості компанії. 

 • Фінансовий менеджмент 

Дисципліна складається з двох курсів: Основи фінансів та корпоративні фінанси. 

Під час базового курсу учасники програми знайомляться з основними фінансовими метриками. В курсі з корпоративних фінансів студенти дізнаються про основні принципами управління фінансами на підприємстві, навчаться аналізувати і розуміти фінансовий стан компанії та приймати управлінські рішення на підставі основних фінансових показників. Зможуть брати участь у складанні бюджетів та плануванню фінансових ресурсів компанії спільно з профільними менеджерами.  Курс викладається англійською.

 • Маркетинг у сфері діяльності 

Курс окреслює системну канву маркетингової діяльності підприємства у межах відповідальності менеджерів не-маркетологів середньої та вищої ланки управління компанією. Основна частина програми відбувається в інтерактивному форматі аналізу реальних бізнес-кейсів в контексті стратегічних маркетингових рішень та їх результатів. Додатково протягом навчання студенти підготуються до складання маркетингової частини бізнес-проекту (дипломного проекту). 

Викладається українською та англійською мовами. 


Курси фахової підготовки:

 • Менеджмент продуктів в технологічній сфері 

Інтерактивний та практичний авторський курс покрокової розробки стратегії конкурентного продукту. Автор курсу дає чітку методологію створення та управління технологічними продуктами від  аналізу конкурентних переваг до формулювання стратегії позиціонування нового продукту.  

Викладається англійською мовою. 

 • Управління продажем 

Управління продажем (або Business Development)  в технологічній сфері давно вийшов за рамки логістичних операцій. Сьогодні це довготривалий процес побудови стосунків та обміну ціннісними пропозиціями між тими, хто створює продукт чи послугу та тими, хто користуватиметься ними. Курс Управління продажем допоможе студентам опанувати систему побудови процесів та розподілу функціональних обов’язків продажу, маркетингу та налагодження партнерських стосунків в компанії, а також дасть важливі інструменти управління та моніторингу ефективності цього напряму в компанії. Викладається англійською мовою.

 • Управління дослідженнями та розробкою

Важливою задачею  IT-сектору України сьогодні є перехід від сервісного типу до продуктового. На цьому етапі створення та управління напрямом дослідження та розробки (R&D) стає вкрай важливим. Курс розкриває основні задачі R&D, важливі принципи та етапи його створення. Навчання побудовано на реальних прикладах світових лідерів IT-галузі та українських компаній. Викладається англійською.

 • Управління інтелектуальною власністю 

Наступним важливим аспектом переходу від сервісного до продуктового ринку в Україні є дотримання правил авторського права та інтелектуальної власності. Цей курс розкриває весь спектр правових, законодавчих й регуляторних факторів, які важливо розуміти та дотримуватися в процесі діяльності технологічної компанії, яка працює в глобальному правовому полі і починає все ширше застосовуватися в Україні. Курс викладається англійською.

 • Технологічне підприємництво

У фокусі завершального курсу-майстерні знаходиться формування трьох основних компетенцій ТОП-менеджерів технологічних компаній: 

1) підприємницької поведінки та здатності  розв’язувати складні бізнес-задачі 

2) навички ефективної операційної діяльності та комунікації із стейкхолдерами в сучасній стартап-екосистемі 

3) методологія підготовки плану запуску життєздатного технологічного стартапу.

По завершенню курсу учасники програми ідентифікують та сформують повноцінний концепт технологічного стартапу, який ляже в основу дипломного проекту. Курс-майстерня проводиться англійською мовою.


БЛОК ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

*курси є кросфункціонального характеру, перелік може доповнюватися/змінюватися

 • Цінності у сучасному світі
 • Етика інновацій
 • Психічне здоров’я в організації
 • Цілі Сталого Розвитку
 • Моделювання бізнес-процесів
 • Соціальне підприємництво: прибутковий бізнес
 • Інструменти публічної політики для бізнесу 
 • Професійне емоційне вигорання
 • Латеральний маркетинг. Технологія пошуку інновацій
 • Результативні переговори
 • Лідерство в горах
 • Архітектура ПЗ
 • Фасилітаційні навички: залучення людей до генерування та прийняття рішень

Інформація щодо вартості навчання – на стадії затвердження. Ми опублікуємо її найближчим часом. 

 • Cтупінь бакалавра будь-якої спеціальності
 • Принаймні 5 років досвіду роботи в сфері IT
 • Досвід управління персоналом (щонайменше невеликими командами з 6-12 осіб)
 • Рівень англійської не нижчий C1
 • Базові знання з управління проектами
 • Високі моральні та соціальні стандарти, особиста цілісність і зрілість

вертаємо вашу увагу на необхідність здійснення обов’язкової процедури визнання диплому, виданого іноземним закладом освіти, на основі якого ви плануєте вступ в Український католицький університет. Інструкція дистанційної подачі документів для визнання Інформаційно-іміджевим центром та перелік необхідних документів  за посиланням https://naric.in.ua/dpodacha.html

Оновлені правила щодо вступу станом на травень 2022-го року,надані Міністерством освіти та науки України. Вступ на магістерські програми у 2022-му році передбачає: для тих, хто вступає на основі диплому бакалавра:

 • магістерський тест навчальної компетентності (МТНК)
 • фаховий іспит у закладі освіти

Магістерський тест навчальної компетентності планують проводити у формі комп’ютерного онлайн-тестування.

Формат та наповнення програм минулорічного фахового іспиту можна переглянути за посиланням.

 

для тих, хто вступає на основі диплому магістра/спеціаліста:

 • Може обрати складати: магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) або усну співбесіду з іноземної мови. Співбесіда має відбуватися за програмою Єдиного вступного іспиту.
 • фаховий іспит у закладі освіти.

Якщо ви плануєте вступати у цьому році, вам необхідно:

 1. Зареєструватись на нашому сайті та пройти ознайомчу зустріч з менеджером програми (офлайн чи онлайн).
 2. Подати заяву на вступ.
 3. Скласти відповідні вступні іспити.
 4. Ознайомитися з результатами вступу (рейтингові списки рекомендованих до зарахування) та виконати вимоги до зарахування (подати оригінали потрібних документів, укласти договір про навчання).

Важливі дати:

 • реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) розпочинається 27 червня та закінчується о 18:00 18 липня;
 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 серпня;
 • основна сесія МТНК проводиться у період з 10 серпня до 17 серпня;
 • прийом заяв та документів розпочинається 16 серпня і закінчується о 18:00 15 вересня;
 • дати вступних іспитів ще погоджуються. 

*Для уточнення деталей сконтактуйтесь, будь ласка, з менеджером програми

Ключові факти

Центр абітурієнта УКУ

Графік роботи:

З понеділка по п'ятницю
10:00 - 17:00
Перерва з 12:00 по 13:00

Ел. пошта:

Viber icon TIKTOK icon Spotify icon