Інновації та підприємництво

Чому саме ця програма в УКУ?

Програма з інновацій та підприємництва – єдина та унікальна програма магістерського рівня в Україні, яка надає системні бізнес-знання для створення власного бізнесу в технологічній або інноваційній сферах.

Для кого

Магістерська програма MSc in Innovations and Entrepreneurship Бізнес-школи УКУ – для амбітних людей, які готові до створення та запуску своїх бізнес-проектів в технологічних та інноваційних сферах, та прагнуть поглибити знання у сфері підприємництва, отримати розуміння бізнесу та інновацій.

Структура навчальної програми 

 • 11 модулів основної частини програми (тривалість одного модуля 4 дні, 1 раз на місяць)
 • Дисципліни вільного вибору
 • Виїзний модуль по Україні (в основній частині програми)
 • Підготовка дипломного проекту

Переваги програми

 • Індивідуальний підхід

Програма передбачає інтерактивний формат та зручний графік навчання для студентів. Це 4 дні щомісяця упродовж 1,5 року в сучасному навчальному кампусі УКУ в унікальній атмосфері європейського Львова.

 • Найкраще поєднання практики з теорією 

Навчання у викладачів-практиків з України та з-за кордону, постійне менторство в успішних підприємців щодо проектів учасників, бізнес-тур до Києва.

 • Прикладне проектне навчання 

У процесі навчання студенти тестують власну бізнес-ідею, створюють робочий прототип продукту/послуги, здійснюють декілька циклів тестування прототипу та збирають відгуки від клієнтів. Наступним етапом є виведення продукту/послуги на сталий рівень і опис всього бізнес-процесу в дипломному проекті.

 • Диплом магістра 

Програма є ліцензована для набору студентів Міністерством освіти та науки України, учасники програми після її успішного завершення отримують диплом магістра ЗВО УКУ.

 • Середовище LvBS 

Учасники програми стають частиною динамічної спільноти Бізнес-школи УКУ, що є довгостроковою інвестицією у власний розвиток.

 • Можливість знайти інвестиції

Найкращий дипломний проект може претендувати на премію From 0 to 1 – StartUp Innovation.

 • Експертиза

Викладачі програми – висококваліфіковані українські та іноземні фахівці  з практичним досвідом та кейсами в сфері інноваційного підприємництва. Навчання побудоване на інтерактивних методах викладання і включає «живі» кейси, майстер-класи та виступи запрошених гостей, спілкування з провідними топ-менеджерами, ситуаційні вправи з урахуванням досвіду українських компаній та інші інноваційні методи. Поряд із сучасними методами викладання та вагомим практичним компонентом, широко задіяний метод проектного навчання, спрямованого на ефективне вирішення існуючих завдань конкретного підприємства, яке представляє учасник.

 • Розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або в процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог, з використанням інформаційних та комунікаційних технологій.
 • Діяти на основі етичних міркувань, мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
 • Визначати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація планує подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани, генерувати нові ідеї та проявляти креативність.
 • Розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість, ефективно використовувати ресурси організації.
 • Створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління, формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми, використовувати психологічні технології роботи з персоналом. 
 • Аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.
 • Аналіз ринку та аналітика для прийняття управлінських рішень

Дисципліна покликана сформувати в студентів цілісне бачення від збору даних до аналізу поставленої проблеми. Дисципліна складається із трьох змістових блоків. Під час першого змістовного блоку розглядається MS Excel як інструмент для аналізу даних. Друга частина курсу дає відповіді на питання, які дані потрібно зібрати для розв’язання поставленої проблеми. Остання частина дисципліни сфокусована на лінійній регресії, її застосуванні у бізнес-аналізі та інших інструментах аналізу та візуалізації даних.

 • Дизайн-мислення

Дизайн мислення – це творчий метод розв’язання проблем. Зазвичай для того, щоб розв’язати задачу, ми змушені збирати масу інформації, обробляти її, визначати можливі дії та наслідки. Але інколи задача може бути занадто складною, дані – викривленими, а їх обробка – дуже дорогою. У такому разі нам допоможе не аналітика, а дизайн-мислення. За короткий час проведення курсу учасники отримають натхнення та ідеї від цільової аудиторії, зрозуміють її ключові проблеми та точки болю, згенерують величезну кількість ідей, будуть прототипувати та тестувати їх на реальних користувачах.

 • Право та етика в бізнесі

Курс спрямований на надання інформації про загальні умови правового регулювання бізнесової діяльності в Україні з акцентом на практичний аспект та реалії застосування відповідних правових норм малим бізнесом.

 • Експерти командної роботи

Дисципліна має на меті навчити учасників спілкуватися та співпрацювати таким чином, щоб дати їм змогу себе реалізувати у прийнятті комплексних рішень, формуванні лідерських навичок, що в подальшому дозволить ефективно працювати в команді для досягнення поставлених завдань та цілей.

 • Ефективне управління командою і лідерство

Курс «Лідерство» – це курс про лідерство у волатильному світі, який потребує постійних змін організацій та трансформації парадигми мислення працівників компаній. Якими мають бути лідери, що виводитимуть їх організації в топ-позиції в 21 столітті – саме про це цей курс. У межах курсу будуть розглянути наступні питання: різниця між лідером та менеджером, новітня парадигма лідерства, модель ефективного Лідера, застосування інструменту матриця стейкхолдерів. 

 • Економіка та фінанси для прийняття управлінських рішень

У сучасному світі управлінцям різних ланок потрібно добре розбиратися в основних макроекономічних поняттях та розуміти як ті чи інші явища впливатимуть на бізнес. Правильне планування майбутньої бізнес діяльності повинно включати в себе аналіз сценаріїв в економіці, їх можливий ефект на прибуток компанії. 

 • Менеджмент ведення проектів

Вивчення діяльності, спрямованої на управління командою, ресурсами, комунікаціями, ризиками, якістю. Навчитесь застосовувати прийоми оцінки, планування, організації, моніторингу та контролю у різній послідовності залежності від методології. Інтеграційний менеджмент, управління змінами, планування та бюджетування проектів, управління життєвим циклом продуктів, управління та контроль якості, управління змінами.

 • Управління інноваціями у компанії 

Ця дисципліна буде корисною, для тих кому цікаво дізнатись про: інновації та їх вплив на розвиток компаній, про стартап-індустрію, передумови та інструменти створення успішних продуктових компаній, інструментарій для побудови та перевірки бізнес-гіпотез, як представляти власні проекти потенційним інвесторам, а також як побудувати ефективну бізнес-модель для стійкого розвитку бізнесу. Не кожному потрібно розпочинати власну справу, але кожному корисно розвивати підприємницьке мислення, думати і діяти як це роблять стартапи – швидко, адаптивно, гнучко, масштабно, інноваційно.

 • Управління запуском інноваційного бізнесу та бізнес-дизайн 

Ця дисципліна є моделюванням того, як стартапи народжуються та зростають в реальному світі: невизначеність, короткі терміни виконання, стрімке масштабування, глобалізація ринків. Метою цієї дисципліни є ознайомити слухачів зі стартап-індустрією, найкращими сучасними способами розвитку нових бізнес-моделей. Під час дисципліни детально розглядаються аспекти, що стосуються виявлення проблем, методології перевірки власних ідей, розвитку клієнтів та бізнес-моделювання. Також вивчаються інструменти для успішної презентації себе та своїх проектів потенційним партнерам,

клієнтам та інвесторам.

 • Маркетинг та бізнес-комунікації

Навчальна дисципліна складається з наступних змістових блоків: «Створення споживчої цінності», «Цифровий маркетинг» та «Бізнес-комунікації». Навчаючись, учасники зможуть оцінити наскільки конкурентною є маркетингова стратегія їхньої компанії, портфель власних брендів. Проаналізувати клієнтський шлях, побачити з чим зустрічається клієнт у процесі взаємодії з компанією та покращити/оптимізувати його.

 • Фінансове моделювання

Важливість правильного фінансового планування важко переоцінити. Цей курс покликаний навчити студентів коректно вибудовувати фінансову модель власного проекту та розраховувати основні показники економічної успішності бізнесу. Матеріал базується на найкращих світових практиках та досвіді роботи з фінансовими моделями українських компаній. 

 • Стратегічне планування

Після вивчення курсу учасники зрозуміють в якому режимі знаходиться їх проєкт (організація, керування, управління) та отримають навички, необхідні для функціонування та розвитку на відповідній стадії, ознайомляться з функціональною структурою компаній та зможуть описати відповідник для своєї компанії, а також визначити відповідальних осіб та вибудувати взаємодію між ними. Ознайомляться з поняттям контрольованого кроку розвитку та процесу стратегування, де планування є одним із ключових етапів. Результатом навчання в аудиторії будуть проєкти стратегічних сесій для своїх компаній, а результатом після навчання проведене стратегічне планування відповідно для кожної компанії/проєкту.


 

БЛОК ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ
*курси є кросфункціонального характеру, перелік може доповнюватися/змінюватися

 • Цінності у сучасному світі
 • Християнство і сучасність 
 • Психічне здоров’я в організації
 • Цілі Сталого Розвитку
 • Моделювання бізнес-процесів
 • Соціальне підприємництво: прибутковий бізнес
 • Інструменти публічної політики для бізнесу 
 • Професійне емоційне вигорання
 • Латеральний маркетинг. Технологія пошуку інновацій
 • Результативні переговори
 • Лідерство в горах
 • Поведінка споживача
 • Фасилітаційні навички: залучення людей до генерування та прийняття рішень

Інформація щодо вартості навчання – на стадії затвердження. Ми опублікуємо її найближчим часом. 

 • Диплом бакалавра або магістра із будь-якої спеціальності (іноземний диплом потребує визнання*).
 • Знання англійської мови на рівні, який відповідає вимогам МОН щодо вступу до магістратури за спеціальністю «Менеджмент».
 • Вміння мислити логічно і критично, знання математики на достатньому рівні, вербально-комунікативні вміння, готовність до успішного продовження навчання.
 • Знання у галузі управління та адміністрування, достатні для проходження вступних іспитів;
 • Рекомендовано наявність дворічного досвіду роботи на посаді менеджера або роботи в громадській організації (ГО) чи досвід волонтерства.

  вертаємо вашу увагу на необхідність здійснення обов’язкової процедури визнання диплому, виданого іноземним закладом освіти, на основі якого ви плануєте вступ в Український католицький університет. Інструкція дистанційної подачі документів для визнання Інформаційно-іміджевим центром та перелік необхідних документів  за посиланням https://naric.in.ua/dpodacha.html

 •  

Оновлені правила щодо вступу станом на травень 2022-го року,надані Міністерством освіти та науки України. Вступ на магістерські програми у 2022-му році передбачає: для тих, хто вступає на основі диплому бакалавра:

 • магістерський тест навчальної компетентності (МТНК)
 • фаховий іспит у закладі освіти

Магістерський тест навчальної компетентності планують проводити у формі комп’ютерного онлайн-тестування.

Формат та наповнення програм минулорічного фахового іспиту можна переглянути за посиланням.

 

для тих, хто вступає на основі диплому магістра/спеціаліста:

 • Може обрати складати: магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) або усну співбесіду з іноземної мови. Співбесіда має відбуватися за програмою Єдиного вступного іспиту.
 • фаховий іспит у закладі освіти.

Якщо ви плануєте вступати у цьому році, вам необхідно:

 1. Зареєструватись на нашому сайті та пройти ознайомчу зустріч з менеджером програми (офлайн чи онлайн).
 2. Подати заяву на вступ.
 3. Скласти відповідні вступні іспити.
 4. Ознайомитися з результатами вступу (рейтингові списки рекомендованих до зарахування) та виконати вимоги до зарахування (подати оригінали потрібних документів, укласти договір про навчання).

Важливі дати:

 • реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) розпочинається 27 червня та закінчується о 18:00 18 липня;
 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 серпня;
 • основна сесія МТНК проводиться у період з 10 серпня до 17 серпня;
 • прийом заяв та документів розпочинається 16 серпня і закінчується о 18:00 15 вересня;
 • дати вступних іспитів ще погоджуються. 

*Для уточнення деталей сконтактуйтесь, будь ласка, з менеджером програми

 

 

 

Ключові факти

Центр абітурієнта УКУ

Графік роботи:

З понеділка по п'ятницю
10:00 - 17:00
Перерва з 12:00 по 13:00

Ел. пошта:

Viber icon TIKTOK icon Spotify icon