Менеджмент маркетингової діяльності

Чому саме ця програма в УКУ?

Освітня програма «Менеджмент маркетингової діяльності» / MSc in Marketing Management є інноваційною за змістом програмою, спрямованою на підготовку конкурентоспроможних затребуваних ринком фахівців, які поєднують компетентність в сфері менеджменту та маркетингових інструментів забезпечення ефективності бізнес-процесів. Програма поєднує академічну і прикладну підготовку та відповідає амбітній місії УКУ та та Бізнес-школи УКУ – плекати спільноту етичних бізнес-лідерів, які приймають глобальні виклики, створюють партнерства на засадах «позитивної суми» і змінюють бізнес-парадигму світу. Окрім того, УКУ є університетом, якому довіряють в суспільстві і який дбає про інтелектуальне та духовне зростання своїх студентів та випускників.

Для кого

Ця програма створена для людей з початковим досвідом у сфері маркетингу та PR, яких цікавить системне навчання та практичних досвід, ґрунтовні знання, здобуті у найкращих експертів галузі, кар’єрне зростання та підсилення усіх необхідних навиків та компетенцій, щоб стати справжнім фахівцем з маркетингу. Програма буде актуальною для тих, хто хоче розуміти ринкові тренди маркетингу і під час навчання створити власне портфоліо з реалізованими маркетинговими проектами та рекомендаціями від компаній після успішного проходження практики у них.

Структура навчальної програми 

11 модулів (тривалість одного модуля 4-5 днів, 1 раз на місяць)

Дисципліни вільного вибору

Літня практика

4-й семестр – підготовка та захист дипломного проекту.

Переваги програми

 • Сучасна європейська освіта в Україні

Бізнес-школа УКУ пропонує сучасну європейську магістерську програму, навчання з залученням кращих маркетологів-практиків з України та з-за кордону, постійне менторство та можливість отримати практичний досвід реалізації маркетингових проектів під час навчання

 • Аналітика

Програма передбачає розвиток аналітичних здібностей учасників. Серед курсів – аналіз ринку та маркетингові дослідження, поведінка споживача, лідерство та стратегії. Це дасть учасникам програми базу для росту від маркетолога до маркетинг-директора

 • Середовище УКУ і UCU Business School

Учасники програми з перших днів навчання стають частиною динамічної бізнес-спільноти Бізнес-школи УКУ, разом з нею розвиваються професійно та особистісно, що є довгостроковою інвестицією у власне майбутнє. Окрім того, Український Католицький Університет забезпечує найвищі стандарти освіти у сучасному навчальному корпусі у Львові, а також формує середовище людей, які готові відповідально працювати для розвитку України і спільно творити її європейське майбутнє на фундаменті християнських цінностей

 • Ліцензійна програма

Програма є ліцензована для набору студентів Міністерством Освіти та Науки України

 • Володіння інструментами маркетингу

Програма побудована таким чином, щоби поєднати ґрунтовні системні знання з маркетингу та досвід використання на практиці інструментів маркетингу для реалізації кампаній

 • Експертиза

Викладачі програми – висококваліфіковані українські та іноземні фахівці  з практичним досвідом та цікавими кейсами в сфері маркетингу. 

 

 • Краще розуміє потреби компаній та клієнтів.
 • Реалізує стратегії, націлені на ефективність бізнесу та організацій.
 • Створює конкурентоспроможні бренди/продукти і вміє їх просувати за допомогою інструментів маркетингу.
 • Реалізує інноваційні маркетингові проекти.
 • Впевнено володіє інструментами digital-маркетингу і комунікацій.
 • Планує і реалізовувує маркетингові кампанії у Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, Google Adwords.
 • Має портфоліо з реалізованими на практиці маркетинговими проектами в бізнесах різного рівня та рекомендації від компаній.

Тематичні блоки та курси 

Бізнес та економіка
Управління бізнесом
Бізнес-дизайн
Економіка та фінанси для бізнесу
Дизайн-мислення
Право та етика в бізнесі

У результаті проходження курсів цієї тематики ви зможете:

 • Розуміти, як працює компанія, які її життєві цикли та яку роль відіграє у ній маркетинг. 
 • Знати різні моделі створення прибутку організаціями на основі українських та відомих західних компаній.
 • Застосовувати основні елементи бізнес-дизайну на власних проектах та вдосконалювати бізнес-моделі. 
 • Розуміти процеси, що відбуваються в макросередовищі та вплив макроекономічних чинників на підприємницьку діяльність.
 • Вміти читати основні фінансові документи компанії, інтерпретувати фінансові показники, оцінювати ефективність власних проектів з точки зору бізнесу і фінансів. 
 • Опанувати дизайн-мислення як інструмент управління, розробки стратегії, продуктів, послуг та інновацій.
 • Аналізувати діяльність компанії, зокрема маркетингову, на предмет відповідності українським нормативно-правовим актам та етичним міркуванням.

Менеджмент і маркетинг
Менеджмент ведення проектів
Основи маркетингу та управління маркетинговою діяльністю
Продуктовий менеджмент
Бренд-менеджмент
Поведінка споживача
Стратегічний маркетинг

У результаті проходження курсів цієї тематики ви зможете:

 • Отримати навички управління проектом на всіх стадіях його розвитку: генерувати ідеї, планувати, складати бюджет, оцінювати ефективність.
 • Розробляти комплекс маркетингу та знати, які інструменти використовувати для роботи з ринком, пошуку інновацій, запуску нових продуктів та послуг.
 • Впроваджувати організацію та контроль маркетингової діяльності на підприємстві.
 • Перевіряти новий продукт на «життєздатність» та опанувати методологію запуску інновацій. 
 • Створювати бренди та знати, як управляти портфелем брендів.
 • Розуміти механізм прийняття рішення споживачем, враховувати чинники впливу, передбачати реакцію покупців та запроваджувати ефективні маркетингові кампанії.
 • Розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності, ефективно використовувати маркетингові інструменти для реалізації стратегій розвитку підприємств.
 • Розуміти принципи формування програм лояльності.

Дані та аналітика
Аналіз ринку
Маркетингові дослідження
Бізнес-аналітика

У результаті проходження курсів цієї тематики ви зможете:

 • Досліджувати ринок і проводити сегментацію
 • Формувати карту ціннісної пропозиції та ефективні меседжі про продукт чи послугу.
 • Організовувати маркетингові дослідження, знаючи необхідні методи і техніки їх проведення.
 • Використовувати MS Excel для аналізу даних, здійснювати прогнозування та А/В тестування.

Цифровий маркетинг
Social Media Marketing
SEO, PPC, таргетинг

У результаті проходження курсів цієї тематики ви зможете:

 • Розуміти unit-економіку та інструменти комплексного інтернет-маркетингу. 
 • Формувати KPI та контролювати підрядників.
 • Використовувати інструменти платних способів просування у соцмережах та перформанс-підхід для підвищення продажів. 
 • Розробляти контент-план та медіа-план, аналізувати ефективність маркетингу в соцмережах. 

Комунікації та управління відносинами
Інтегровані маркетингові комунікації
Сторітелінг
Візуальні комунікації
PR та управління репутацією

У результаті проходження курсів цієї тематики ви зможете:

 • Будувати ефективні комунікації.
 • Формувати ІМК бриф.
 • Розробляти прототипи, базові візуальні комунікації, а також знати, як формувати візуал і як здійснювати його аудит.
 • Формулювати зрозуміле технічне завдання для спеціалістів у сфері візуальних комунікацій.
 • Аналізувати рекламний текст, розробляти план маркетингових комунікацій із застосуванням текстуального та візуального матеріалу. 
 • Розуміти специфіку жанрів та створювати історії.
 • Оволодіти інструментами створення успішних комунікацій для бізнесу, антикризових кампаній, зрозуміти роль PR у веденні бізнесу.

Лідерство
Лідерство
Командотворення

У результаті проходження курсів цієї тематики ви зможете:

 • Розвинути лідерські компетенції
 • Розуміти, як використовувати лідерські чесноти у повсякденному житті та в компанії
 • Отримати навички управління командою та її мотивацією.
 • Вміти розв’язувати проблеми в командах.

Вибіркові курси
Учасники програми також мають змогу додатково обрати 5 курсів із переліку вибіркових курсів бізнес-школи УКУ .

Інформація щодо вартості навчання – на стадії затвердження. Ми опублікуємо її найближчим часом. 

 • Диплом бакалавра або магістра із будь-якої спеціальності (іноземний диплом потребує визнання*).
 • Знання англійської мови на рівні, який відповідає вимогам МОН щодо вступу до магістратури за спеціальністю «Менеджмент»
 • Вміння мислити логічно і критично, знання математики на достатньому рівні, вербально-комунікативні вміння, готовність до успішного продовження навчання
 • Знання у галузі управління та адміністрування, достатні для проходження вступних іспитів
 • Рекомендовано досвід роботи в маркетингу або SMM від 6 місяців до 1 року

 

вертаємо вашу увагу на необхідність здійснення обов’язкової процедури визнання диплому, виданого іноземним закладом освіти, на основі якого ви плануєте вступ в Український католицький університет. Інструкція дистанційної подачі документів для визнання Інформаційно-іміджевим центром та перелік необхідних документів  за посиланням https://naric.in.ua/dpodacha.html

 
 •  

Оновлені правила щодо вступу станом на травень 2022-го року, надані Міністерством освіти та науки України. Вступ на магістерські програми у 2022-му році передбачає:

для тих, хто вступає на основі диплому бакалавра:

 • магістерський тест навчальної компетентності (МТНК)
 • фаховий іспит у закладі освіти

Магістерський тест навчальної компетентності планують проводити у формі комп’ютерного онлайн-тестування.

Формат та наповнення програм минулорічного фахового іспиту можна переглянути за посиланням.

для тих, хто вступає на основі диплому магістра/спеціаліста:

 • Може обрати складати: магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) або усну співбесіду з іноземної мови. Співбесіда має відбуватися за програмою Єдиного вступного іспиту.
 • фаховий іспит у закладі освіти.

Якщо ви плануєте вступати у цьому році, вам необхідно:

 1. Зареєструватись на нашому сайті та пройти ознайомчу зустріч з менеджером програми (офлайн чи онлайн).
 2. Подати заяву на вступ.
 3. Скласти відповідні вступні іспити.
 4. Ознайомитися з результатами вступу (рейтингові списки рекомендованих до зарахування) та виконати вимоги до зарахування (подати оригінали потрібних документів, укласти договір про навчання).

Важливі дати:

 • реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) розпочинається 27 червня та закінчується о 18:00 18 липня;
 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 серпня;
 • основна сесія МТНК проводиться у період з 10 серпня до 17 серпня;
 • прийом заяв та документів розпочинається 16 серпня і закінчується о 18:00 15 вересня;
 • дати вступних іспитів ще погоджуються. 

*Для уточнення деталей сконтактуйтесь, будь ласка, з менеджером програми.

 

Центр абітурієнта УКУ

Графік роботи:

З понеділка по п'ятницю
10:00 - 17:00
Перерва з 12:00 по 13:00

Ел. пошта:

Viber icon TIKTOK icon Spotify icon