Управління персоналом та організаційний розвиток

Чому саме ця програма в УКУ?

Це комплексна програма для тих, хто має досвід в управлінні персоналом і хоче перейти на новий рівень особистісного та професійного розвитку. Учасники програми – HR-фахівці, які мають можливість структурувати власний досвід, здобути HR- і бізнес-експертизу міжнародного рівня та розвинути компетенції, що знадобляться їм в майбутньому.

Для кого

Ця програма створена для людей, які мають управлінський та професійний досвід роботи у сфері управління персоналом і прагнуть структурувати свої знання. Окрім цього, програма націлена допомогти здобути необхідні компетенції для виходу на новий рівень бізнес-партнера у своїй організації. 

Структура навчальної програми 

11 модулів (тривалість одного модуля 4 дні, 1 раз на місяць)

Дисципліни вільного вибору

4-й семестр – підготовка та захист дипломного проекту.

Переваги програми

 • Сучасна європейська освіта в Україні

Бізнес-школа УКУ пропонує сучасну європейську магістерську програму, яка побудована на основі міжнародної моделі компетенцій для розвитку експертів  у сфері управління людьми. Навчання відбувається зі залученням кращих практиків з України та з-за кордону, що дає можливість отримати актуальний та практичний досвід реалізації проектів у напрямку управління персоналу й організаційного розвитку під час навчання.

 • Комплексна програма 

Програма охоплює увесь цикл управління персоналу та фокусується на тому, як втілити всі підфункції цього напрямку на стратегічному рівні компанії для досягнення поставлених цілей. За допомогою змістовних блоків, як аналітика та фінансові аспекти HRM, учасники мають нагоду розвинути аналітичні здібності та отримати розуміння фінансових аспектів для прийняття і впровадження проектів. Окрім цього, в межах програми розкрито тематику організаційного розвитку та управління змін, що дає учасникам розуміння того, як підсилити організацію в залежності від її життєвого етапу та бути ключовою підтримкою у впровадженні дій для виведення компанії на новий рівень.     

 • Середовище УКУ і UCU Business School

Учасники програми з перших днів навчання стають частиною динамічної бізнес-спільноти Бізнес-школи УКУ, разом з нею розвиваються професійно та особистісно, що є довгостроковою інвестицією у власне майбутнє. Окрім того, Український Католицький Університет забезпечує найвищі стандарти освіти у сучасному навчальному корпусі у Львові, а також формує середовище людей, які готові відповідально працювати для розвитку України і спільно творити її європейське майбутнє на фундаменті християнських цінностей

 • Ліцензійна програма

Програма є ліцензована для набору студентів Міністерством освіти та науки України

 • Експертиза

Викладачі програми – висококваліфіковані українські та іноземні фахівці  з практичним досвідом та цікавими кейсами в сфері маркетингу. 

 

 • Розуміє та може обґрунтувати способи ефективного використання та розвитку людського капіталу організації;

 • Вміє формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;

 • Знає як розробити та втілити стратегію управління персоналом у відповідності до загальної стратегії організації;

 • Здатний аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;

 • Вміє встановлювати критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляє та реалізує HR-стратегії;

 • Здатний опрацювати та розробити ціннісну пропозицію роботодавця та може долучатися до формування стратегічних комунікацій;

 • Знає, як створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління та реалізації змін;

 • Вміє проаналізувати та ідентифікувати релевантний для компанії напрямок в межах корпоративної соціальної відповідальності;

 • Розуміє як використовуючи нові технології  для покращення робочого досвіду працівників та впроваджувати їх;

 • Володіє базовими аспектами щодо ментального здоров’я в організації та практик, які можна впроваджувати для покращення і підтримки емоційного стану працівників.

Основна частина програми складається з набору дисциплін, що в свою чергу містять один або більше змістовних блоків.

Менеджмент: Виклики для управлінців в 21 столітті

 • Менеджмент. Виклики для управлінців 21 століття
 • Бізнес як система

У результаті проходження дисципліни ви зможете:

 • Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах;
 • Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їхнього вирішення;
 • Проєктувати ефективні системи управління організаціями;
 • Обґрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї;
 • Планувати діяльність організації в стратегічному і тактичному розрізах;
 • Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;
 • Демонструвати лідерські навички і вміння працювати в команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їхню поведінку для вирішення професійних задач;
 • Мати навички делегування повноважень та керівництва організацією (підрозділом);
 • Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу);
 • Розуміти філософію та використовувати практику впровадження організаційних змін та володіти інструментами для їхнього втілення;
 • Прораховувати фінансові вигоди для компанії від впровадження проєктів;

 

Правові та етичні аспекти управління персоналом

 • Правові аспекти управління персоналом
 • Етичні аспекти управління персоналом

У результаті проходження дисципліни ви зможете:

 • Засвоїти актуальні юридичні форми використання найманої праці, особливості їх використання та ризики;
 • Обґрунтовувати методи вирішення проблем в організації із врахуванням правового поля діяльності організації;
 • Отримати загальне уявлення щодо правового регулювання трудових відносин із найманими працівниками та в який спосіб  вони можуть бути припинені або істотно змінені роботодавцем;
 • Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень та політик в звичній діяльності та  непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність;

Стратегічне управління персоналом

 • Стратегічне управління персоналом 
 • Розробка та впровадження моделі компетенцій
 • Global/International HRM

У результаті проходження дисципліни ви зможете:

 • Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;
 • Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу);
 • Володіти кращими світовими практиками та ефективними методами роботи з персоналом та адаптувати їх до контексту, у якому здійснює свою професійну діяльність;
 • Описати роль менеджера з персоналу в міжнародному контексті;
 • Описати види діяльності з управління людськими ресурсами в міжнародному контексті;
 • Перелічити та пояснити відмінності між внутрішнім і міжнародним управлінням персоналом;
 • Пояснити важливість культурної чутливості в міжнародних завдання;
 • Критично оцінити вплив культурних та контекстуальних факторів у формуванні практики управління персоналом у транснаціональних корпораціях (ТНК);
 • Сформувати та висловити аргументовану думку щодо доречності кадрових систем у міжнародних організаціях.

 

Бренд роботодавця та управління пошуком і підбором персоналу

 • Управління пошуком та підбором талантів
 • Бренд роботодавця 

У результаті проходження дисципліни ви зможете:

 • Отримати знання про стратегію та управління пошуком і підбором талантів;

 • Мати розуміння основних метрик рекрутингу та їх впливу на ефективне управління командою рекрутерів і досягнення цілей організації;

 • Поглибити розуміння оцінки персоналу та ефективного проведення інтерв’ю як важливого інструменту росту і розвитку організації;

 • Розуміння алгоритмів управління змінами в HR та рекрутинзі для побудови ефективної корпоративної культури і спроможної організації;

 • Виокремити та підтримувати відповідну ціннісну пропозицію роботодавця;

 • Вміти аналізувати та сегментувати потенційних кандидатів, створювати відповідну ціннісну пропозицію для них та стратегію стратегію просування.

 

Аналітика та цифровізація процесів в управлінні персоналом

 • Аналітика в HR-і та прийнятті управлінських рішень
 • Digital HRM

У результаті проходження дисципліни ви зможете:

 • Вміти застосовувати інформаційні системи для вирішення задач управління організацією;
 • Розуміти процес впровадження нових технологій для покращення робочого досвіду;
 • Вирішувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення, використовуючи аналітичні інструменти;
 • Отримати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень, базуючись на інструментах та методах бізнес-аналізу.

Управління ефективністю, залученістю та розвитком персоналу 

 • Управління ефективністю та залученістю персоналу
 • Навчання та розвиток персоналу

У результаті проходження дисципліни ви зможете:

 • Комплесно розуміти ключові елементи управління продуктивністю; 
 • Критично оцінювати ефективність управління результативністю;
 • Вміти планувати ефективну політику та методи управління ефективністю для покращення індивідуальних, групових та організаційних показників;
 • Опанувати ключові інструменти для управління продуктивністю через опрацювання практичних кейсів;
 • Будувати комплексну систему навчання і розвитку працівників відповідно до короткотермінових та довготермінових цілей компанії;
 • Формувати бюджет на навчання та прораховувати рентабельність інвестицій. 

 

Управління мотивацією, компенсацією та пільгами

 • Мотивація. Підходи та імплементація
 • Управління компенсацією та пільгами

У результаті проходження дисципліни ви зможете:

 • Вміти розробляти і впроваджувати компенсаційні стратегії, які будуть забезпечують винагороду працівників відповідно до організаційного контексту та культури щодо зовнішнього ринкового середовища;
 • Впроваджувати відповідні сучасні практики та підходи щодо матеріальної та нематеріальної мотивації працівників у компанії;
 • Аналізувати чинники, що впливають на розробку структури оплати праці та сучасні тенденції на ринках праці для визначення напрямків забезпечення конкурентоспроможності компенсаційної політики компанії.

 

Економіка підприємства та фінансові аспекти для прийняття управлінських рішень

 • Фінанси для HR
 • Бюджетування

У результаті проходження дисципліни ви зможете:

 • Бюджетувати та оцінювати ефективність впровадження HR-проєктів з точки зору бізнесу і фінансів;

 • Зрозуміти як аналізувати операційні результати компанії за звітний період (фінансова звітність та прибутковість компанії), як відбувається управління грошовими потоками (короткострокові фінанси та важливість робочого капіталу); 

 • Отримати розуміння основних фінансових документів компанії (financial statements), як їх читати та правильно інтерпретувати основні фінансові коефіцієнти (financial ratios);

 • Дізнатися  низку фінансових метрик та коефіцієнтів для HR- процесів та на практиці застосувати їх для своїх проєктів;

 

Організаційний розвиток компанії

 • Організаційний розвиток
 • Інтегральна динаміка

У результаті проходження дисципліни ви зможете:

 • Отримати комплексне розуміння, що таке організаційний розвиток;
 • Обирати інструмент під завдання та цілі компанії з урахуванням етапу життєвого циклу організації;
 • Планувати поетапний проєкт щодо інтервенцій у межах оргрозвитку в компанії;
 • Використовуватитакі методології, як стратегічна оцінка (Strategic Assessment), SEAM (Socio-Economic Approach to Management) та LEAN; 
 • Розуміти основні парадигми мислення та сформовані ними патерни поведінки, управлінські культури та стилі лідерства;

 • Відрефлексувати власну домінантну парадигму та проаналізувати управлінську культуру (культури) своєї організації.

 • Застосувати отримані знання та навики на практиці в процесах управління змінами управлінських культур.

 

Управління змінами та внутрішні комунікації

 • Управління змінами в організації 
 • Внутрішні  комунікації 

У результаті проходження дисципліни ви:

 • Розумітимете логіку впровадження змін в організації;
 • Володітимете інструментом «Матриця стейкхолдерів»;
 • Засвоїте практичні інструменти у межах вже відомої моделі «8 кроків Коттера»;
 • Розумітимете та практично зможете використовувати зіркову модель Голбрата.
 • Зможете розробляти план організаційних змін, розуміти алгоритми втілення його в життя:
 • Розумітимете цілі та завдання внутрішніх комунікацій;
 • Освоїте принципи та інструменти побудови ефективних внутрішніх комунікацій;
 • Зрозумієте як діагностувати систему внутрішніх комунікацій в компанії;
 • Навчитеся визначати оптимальні канали для внутрішніх комунікацій;
 • Освоїте особливості внутрішніх комунікацій з віддаленими командами та  підходи кризових комунікацій.

 

Лідерство і управління ментальним здоров’ям організації 

 • Психічне здоров’я в організації 
 • Трансформаційне лідерство 

У результаті проходження дисципліни ви зможете:

 • Розуміти ключові поняттями в темі психічного здоров’я в організації та можливих заходів;
 • Розуміння ролі HR в програмах в напрямку ментального здоров’я та потенційні ресурси, які можуть використостати (зовнішні практики, асоціації тощо);
 • Володіти інструментами для підтримки ментального здоров’я в організації;
 • Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їхню поведінку для вирішення професійних задач.

 

БЛОК ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ
(з поданого переліку необхідно обрати 5 курсів) *курси є кросфункціонального характеру, перелік може доповнюватися/змінюватися

 • Фасилітаційні навички
 • Моделювання бізнес-процесів 
 • Латеральний маркетинг
 • Лідерство в горах
 • Управління продажем
 • Поведінка споживача
 • Дизайн-мислення
 • Інструменти публічної політики для бізнесу
 • Управління проектами
 • Digital Disruption
 • Цілі сталого розвитку
 • Результативні переговори

Інформація щодо вартості навчання – на стадії затвердження. Ми опублікуємо її найближчим часом. 

 • Диплом бакалавра або магістра із будь-якої спеціальності (іноземний диплом потребує визнання*).
 • Знання англійської мови на рівні, який відповідає вимогам МОН щодо вступу до магістратури за спеціальністю «Менеджмент»
 • Вміння мислити логічно і критично, знання математики на достатньому рівні, вербально-комунікативні вміння, готовність до успішного продовження навчання
 • Знання у галузі управління та адміністрування, достатні для проходження вступних іспитів
 • Рекомендовано наявність управлінського досвіду роботи в сфері управління персоналом; керування, відповідальність за увесь HR-напрямок або однієї з підфункцій у межах компанії/організації; участь у прийнятті та втіленні стратегічних рішень у межах напрямку

 

вертаємо вашу увагу на необхідність здійснення обов’язкової процедури визнання диплому, виданого іноземним закладом освіти, на основі якого ви плануєте вступ в Український католицький університет. Інструкція дистанційної подачі документів для визнання Інформаційно-іміджевим центром та перелік необхідних документів  за посиланням https://naric.in.ua/dpodacha.html

 
 •  

Вступ на магістерські програми у 2022-му році передбачає наступне:


для тих, хто вступає на основі диплома бакалавра:

–        єдиний вступний іспиту з іноземної мови (ЄВІ) у формі тесту з іноземної мови (англійська);

–        єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), складовими якого є предметний тест та тест загальної навчальної компетентності (далі – ТЗНК);


для тих, хто вступає на основі диплома магістра/спеціаліста є можливість вибрати:

–         складати внутрішні вступні випробування (іспит з іноземної мови і фахове вступне випробування) або іспити за технологією ЗНО (ЄВІ та ЄФВВ).


Якщо ви плануєте вступати на основі ДИПЛОМА БАКАЛАВРА, необхідно:

 1. зареєструватись на нашому сайті та пройти ознайомчу зустріч з менеджером програми
 2. зареєструватися на складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ)* та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)

*ЄВІ не обов’язково складати у 2022 р. тим, хто вже успішно склав його у 2020, 2021 р.

 1. Зареєструватися і подати документи можливо через онлайн-форму.
 2. Скласти ЄВІ та ЄФВВ у визначені дати.

Місце й час з’явиться в електронних кабінетах вступників, які потрібно створити не пізніше ніж за два тижні до іспиту.

 1. Подати заяву на вступ в особистому електронному кабінеті.
 2. Ознайомитися з результатами вступу (рейтингові списки рекомендованих до зарахування) та виконати вимоги до зарахування (подати оригінали документів, укласти договір про навчання).


Важливі дати:

До 26 квітня – зареєструватися на нашому сайті та пройти ознайомчу зустріч з менеджером програми

26 квітня – 17 травня 2022 р. зареєструватися на ЄВІ та ЄФВВ

20 червня – 2 липня 2022 р. здати ЄВІ та ЄФВВ за графіком затвердженим МОН

15 липня – 22 липня 2022 р. подати заяву та документи

1 – 5 серпня 2022 р. та 8 -10 серпня 2022 р. ознайомитися зі списками вступників та подати документи для зарахування.

Якщо ви плануєте вступати на основі ДИПЛОМА МАГІСТРА/СПЕЦІАЛІСТА, необхідно:

 1. Зареєструватись на нашому сайті та пройти ознайомчу зустріч з менеджером програми
 2. Подати заяву на вступ (через онлайн-форму або вживу)
 3. Скласти відповідні внутрішні вступні випробування (іспит з іноземної мови і фахове вступне випробування)
 4. Ознайомитися з результатами вступу (рейтингові списки рекомендованих до зарахування) та виконати вимоги до зарахування (подати оригінали потрібних документів, укласти договір про навчання).

Важливі дати:

До 15 липня – зареєструватися на нашому сайті та пройти ознайомчу зустріч з менеджером програми

У період 15 липня –  22 липня 2022 р. – подати заяву

У період 18 липня – 30 липня 2022 р. – пройти внутрішні вступні випробування

1 – 5 серпня  2022 р. та 8 -10 серпня 2022 р. – ознайомитися зі списками вступників та подати потрібні документи для зарахування.

За вашим бажанням, ви можете обрати замість внутрішніх вступних іспитів іспити за технологією ЗНО (ЄВІ та ЄФВВ). Відповідні кроки і дати дивіться у частині «Якщо плануєте вступати на основі диплому бакалавра».

Центр абітурієнта УКУ

Графік роботи:

З понеділка по п'ятницю
10:00 - 17:00
Перерва з 12:00 по 13:00

Ел. пошта:

Viber icon TIKTOK icon Spotify icon