Бізнес-адміністрування

Чому саме ця програма в УКУ?

Це комплексна програма для власників та керівників бізнесу, які є фахівцями у своїй галузі, та прагнуть структурувати свої знання. Окрім цього програма націлена допомогти сформувати бачення, яким бізнес може бути завтра та підсилити досвід для трансформації компанії перед викликами майбутнього. Окрім всіх необхідних компетенцій бізнес-лідера, програма Key Executive MBA дає можливість проаналізувати власний стиль лідерства та максимізувати ефективність сильних сторін та навичок.

Для кого

Ця програма створена для людей, які приймають стратегічні рішення щодо майбутнього компанії, прагнуть залучити у свої компанії найкращі таланти, працюють над собою задля успіху бізнесу, готові прийняти виклики і використати можливості сьогодні та побачити потенціал у майбутньому, вірять, що бізнес має безпосередній вплив на розвиток суспільства і країни.

Структура навчальної програми 

 • 15 модулів (тривалість одного модуля 4 дні, 1 раз на місяць)

  Дисципліни вільного вибору

  4-й семестр – підготовка та захист кваліфікаційної роботи.

  Програма Key Executive MBA включає п’ять напрямків, які в синергії формують нові моделі та стратегії для вирішення проблем бізнесу в контексті сучасних викликів та використанням нових можливостей.

  Випускники програми – це люди, які мають власну історію в бізнесі, але при цьому готові переосмислювати свій досвід та вчитися впродовж життя. Вони формують коло довіри, в якому можна спільно реалізовувати найамбітніші проекти задля того, щоб вивести бренд України на бізнес-карту світу.

Переваги програми

 • Сучасна європейська бізнес-освіта в Україні 

Бізнес-школа УКУ пропонує сучасну європейську магістерську програму, яка побудована на основі кращих освітніх практик західних університетів. Навчання відбувається зі залученням кращих викладачів та фахівців із галузі з України та з-за кордону, що дає можливість отримати актуальний та практичний досвід ведення бізнесу.

 • Індивідуальний підхід

Навчання в невеликих групах дозволяє досягнути максимальної взаємодії з викладачем, а завдання з дисциплін спрямовані на роботу над зростанням власних компаній. Кожен учасник зможе усвідомити та вдосконалити свої компетенції та потенціал лідера, в тому числі через коучинг та менторство.

 • Прикладне проектне навчання

Впродовж усього навчання на програмі учасники працюють над власним бізнес-проектом, який сприятиме впровадженню нових ідей та необхідних змін компанії та зростання. У межах дисциплін програми вивчаються всесвітньо відомі кейси та досліджуються «живі» кейси українських компаній.

 • Середовище УКУ і Бізнес-школи УКУ

Учасники програми з перших днів навчання стають частиною динамічної спільноти Бізнес-школи УКУ, разом з нею розвиваються професійно та особистісно, що є довгостроковою інвестицією у власне майбутнє. Окрім того, Український католицький університет забезпечує найвищі стандарти освіти в сучасному навчальному корпусі у Львові, а також формує середовище людей, які готові відповідально працювати для розвитку України і спільно творити її європейське майбутнє на фундаменті християнських цінностей.

 • Акредитована та ліцензована магістерська програма

Програма є акредитованою та ліцензована для набору студентів Міністерством освіти та науки України. 

 • Мережа випускників UCU Business School.

Після завершення навчання на програмі, випускники приєднуються до мережі випускників LvBS, що об’єднує випускників усіх магістерських програм LvBS та станом на 2021 рік налічує більше 510 професіоналів у галузі технологій, управління людьми, маркетингу, інновацій, підприємництва, а також власників українських компаній.

Після успішного завершення випускник програми може:

 • Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах;
 • Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;
 • Проектувати ефективні системи управління організаціями
 • Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї
 • Розуміти бізнес-процеси, адекватно оцінювати фінансову ефективність організації, та на основні зроблених управлінських рішень планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах
 • Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність
 • Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;
 • Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією;
 • Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їхню поведінку для вирішення професійних задач;
 • Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу
 • Мати навички делегування повноважень та керівництва організацією (підрозділом);
 • Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу)
 • Розуміти філософію та використовувати практику впровадження організаційних змін та володіти інструментами для їх втілення
 • Знаходити та впроваджувати інноваційні шляхи для створення доданої цінності для організації.

Навчальна програма складається із блоку нормативних та вибіркових дисциплін 

Блок нормативних дисциплін

Дисципліна Менеджмент: Виклики для управлінців в 21 столітті
У результаті проходження дисципліни ви зможете

 • ознайомитись із тим, як змінюється парадигма управління впродовж останніх десятиліть. Настільки різноплановою вона стає у 21-му столітті та, наскільки залежить від контексту;
 • розумітимете задачі та ролі управлінця з точки зору поєднання м’яких та «важких» (hard) елементів бізнесу, сталості і системності організації  на довгостроковий період; відмінність ролей менеджера та лідера та яке їхнє значення на різних етапах розвитку організації і різних рівнях організації;
 • ознайомитесь із базовими інструментами прийняття рішень, що найчастіше застосовуються у корпоративному секторі, та засвоять особливості парадигм/ моделей, які лежать в основі цих інструментів;
 • розумітимете бізнес у контекстах: культурному, економічному, політичному, технологічному;
 • ознайомитесь із системним підходом до аналізу власних дій, стратегій компанії та розвитку суспільства; 
 • розумітимете себе, як управлінця, в контексті організації та розуміння контекстних речей, які впливають на взаємодію команди.

 

Дисципліна Фінансовий менеджмент
У результаті проходження дисципліни ви зможете:

 • розуміти основну фінансову звітність – Звіт про прибутки, Баланс та Звіт про РГК;
 • розуміти, що таке управлінський облік та його відмінність від фінансового обліку;
 • розуміти класифікацію витрат для прийняття рішень та вміти аналізувати їх поведінку;
 • приймати короткотермінові рішення з використанням аналізу беззбитковості,
  приймати рішення про купівлю чи самостійне виробництво, використовувати аналіз обмежуючих факторів для збільшення прибутку;
 • для прийняття рішень про довготермінові інвестиції розуміти і розраховувати:
  період окупності;
  чисту приведену вартість (NPV);
  внутрішню ставку дохідності (IRR).

Дисципліна Трансформаційне лідерство
У результаті проходження дисципліни ви зможете:

 • розуміти феномен організаційної культури та зв’язок лідерства з ним;
 • ознайомитись з моделлю лідерства, базованого на чеснотах Ian Ihnatowyzc Institute for Leadership Ivey business school;
 • виміряти рівень розвитку власних чеснот;
 • розуміти основну різницю між менеджментом та лідерством та зможете поєднувати ці експертизи в своїй організації;
 • ознайомитися з ефективними моделями лідерства під час управління змінами.

Дисципліна Етика та право в бізнесі
У результаті проходження дисципліни ви зможете:

 • добре зрозуміти взаємодію цінностей груп людей (в тому числі компаній) та суспільства, володіти інструментами формування місій у межах цих цінностей;
 • розуміти підходи до гармонізації свого бачення із суспільними трансформаціями;
 • бути готовими визначати етичні стандарти ведення бізнесу та вміти спрогнозувати вплив свого бізнесу на різні аспекти життя громади, суспільства, людини і навпаки;
 • розуміти природу та практичне застосування цінностей, місії, бачення та широкої взаємодії компанії/бізнесу/напрямку/проекту з суспільними процесами (може включати не тільки взаємодію через порядок ведення бізнесу, але також через обрану бізнес-модель, модель використання ресурсів, HR-політику, маркетингову політику, фінанси, лідерство тощо);
 • розуміти особливості правового регулювання ведення бізнесу в Україні.

Дисципліна Моделювання та дизайн бізнесу
У результаті проходження дисципліни ви зможете:

 • детально ознайомитися із асиметричною моделлю ведення бізнесу;
 • ознайомитися із прикладами успішних компаній та підприємців, які використовують асиметричну модель розвитку;
 • розглянете 8 стратегічних важелів, кожен з яких здатен змінити розподіл сил та опрацювати отримані знання разом з командою для подальшого впровадження у компанії. 

 

Дисципліна Економічний аналіз для прийняття управлінських рішень
У результаті проходження дисципліни ви зможете:

 • комплексно розуміти макроекономічні процеси, що дає розуміння обмежень у можливостях точного прогнозування майбутнього;
 • розуміти взаємодію основних макроекономічних показників, їх взаємозалежностей та потенційного впливу на управлінські рішення
 • розуміти поведінкову макроекономіку і важливість врахування «невимірюваних» показників при прийнятті рішень. 
 • застосовувати теорію ігор при прийнятті рішень, коли кожен учасник гри враховує в своєму рішення можливі кроки/рішення інших учасників.

 

Дисципліна Управління інноваціями 

У результаті проходження дисципліни ви зможете:

 • розуміти особливості роботи у сфері стратегії та інновацій;
 • розробляти стратегію – від планування до впровадження, моніторингу та контролю;
 • розуміти та використовувати способи підвищення вартості бізнесу;
 • використовувати інновації як засіб в конкурентній боротьбі, розуміти обмеження та зміни у компанії при впровадженні інновацій.

 

Дисципліна Управління персоналом та організаційний розвиток

У результаті проходження дисципліни ви зможете:

 • ознайомитися з інструментами організаційного розвитку;
 • навчитися якісно вибирати інструмент під завдання з урахуванням етапу життєвого циклу організації;
 • визначити роль та функції першої особи компанії в управлінні персоналом;
 • розуміти, які функції HR мають найбільшу вагу на різних етапах розвитку організації;
 • опрацювати поняття залученість та мотивація на рівні організації та

інструменти впливу.

 

Дисципліна Стратегічний маркетинг

У результаті проходження дисципліни ви зможете:

 • розуміти систему маркетингу і чітку логіку маркетингової стратегії;
 • вміти ідентифікувати і оцінювати варіанти стратегічного позиціювання компанії (продуктів, брендів);
 • визначати ефективні цільові сегменти;
 • розробляти дизайн клієнтської цінності;
 • генерувати та реалізовувати диференціюючі ідеї у маркетинговому контексті;
 • проводити редизайн маркетингової стратегії компанії відповідно до змін внутрішнього і зовнішнього середовища;
 • формувати маркетингові програми під реалізацію стратегії бізнесу;
 • вміти оцінити критичні моменти при впровадженні та менеджменті маркетингової стратегії.

 

Дисципліна Стратегічні комунікації

У результаті проходження дисципліни ви зможете:

 • розуміти важливість довіри; визначати індивідуальне призначення (мету), висловлювати та формулювати її цінність;
 • усвідомлювати важливість репутації в етичному бізнесі та комунікаціях;
 • розуміти роль комунікацій в організації та знатимуть як вона може допомогти компанії чи організації досягти господарських\особистих цілей;
 • розуміти елементи комунікації, необхідні для кожного студента: суть комунікацій: інформувати, переконувати, залучати – та їх роль у зміні поведінки та сприйняття;
 • ознайомитись із основними законами комунікації та створювати короткі переконливі повідомлення;
 • розуміти як етично комунікувати у сучасному середовищі «фейкових новин», нової «культури розширення відповідальності та сталого розвитку» бізнесу, непередбачуваності переростання події в кризу;
 • розуміти сильні сторони та обмеження соцмереж;
 • визначати роль керівника бізнесу як основного спікера від імені компанії чи організації;
 • визначати та виконувати дії, необхідні для формування стратегічної комунікації;
 • ознайомитися з процедурою врегулювання інцидентів та кризової комунікації.

 

Дисципліна Стратегічне управління

У результаті проходження дисципліни ви зможете:

 • зрозуміти суть стратегії як сукупності варіантів;
 • знати, як оцінювати взаємозв’язок між стратегічними виграшами та ризиками;
 • знати основні теорії стратегій: їх припущення, моделі, набір інструментів та практичні обмеження;
 • знати, як проводити екологічний аналіз;
 • знати, як проводити організаційну діагностику;
 • розробка основних елементів організаційної стратегії;
 • зрозуміти обмеження розробки стратегії в складних, динамічних, конкурентних бізнес-ситуаціях.

 

Дисципліна Операційний менеджмент

У результаті проходження дисципліни ви зможете:

 • покращити або розвинути навички реалізації стратегічних планів керівництва;
 • набути навички такого управління, яке дозволить позиціонувати себе як надійний партнер, здатний виконувати проектні завдання значно швидше від конкурентів;
 • отримати дієві поради, як керувати потоками через їх вузькі місця;
 • бути підготовленими до непередбачуваних змін, зможуть знайти правильну пропорцію між плануванням робіт і реагуванням на ризики.

 

Дисципліна Бізнес-аналітика

У результаті проходження дисципліни ви зможете:

 • ознайомитись із базовими методами аналітики, які пов’язані із описом масиву даних, бізнес-прогнозуванням та аналізом ринку;
 • отримати набір інструментів, який можна відразу впроваджувати при вирішенні власних бізнес-задач;
 • оптимізувати процеси всередині компанії, зокрема збільшити точність прогнозів;
 • навчитися правильно ставити бізнес-задачі своїм аналітикам та контролювати процес виконання для отримання найкращих результатів.

 


БЛОК ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ  (З ПОДАНОГО ПЕРЕЛІКУ НЕОБХІДНО ОБРАТИ 5 КУРСІВ)*

*курси є кросфункціонального характеру,  перелік може доповнюватися/змінюватися

  • Фасилітаційні навички
  • Моделювання бізнес-процесів 
  • Латеральний маркетинг
  • Лідерство в горах
  • Управління продажем
  • Поведінка споживача
  • Дизайн-мислення
  • Інструменти публічної політики для бізнесу
  • Управління проектами
  • Digital Disruption
  • Цілі сталого розвитку
  • Результативні переговори

Інформація щодо вартості навчання – на стадії затвердження. Ми опублікуємо її найближчим часом. 

  • Диплом бакалавра або магістра із будь-якої спеціальності (іноземний диплом потребує визнання*).
  • Знання англійської мови на рівні, який відповідає вимогам МОН щодо вступу до магістратури за спеціальністю «Менеджмент».
  • Вміння мислити логічно і критично, знання математики на достатньому рівні, вербально-комунікативні вміння, готовність до успішного продовження навчання.
  • Знання у галузі управління та адміністрування, достатні для проходження вступних іспитів.
  • Рекомендовано наявність управлінського досвіду щонайменше 5 років; участь у прийнятті та втіленні стратегічних рішень компанії

вертаємо вашу увагу на необхідність здійснення обов’язкової процедури визнання диплому, виданого іноземним закладом освіти, на основі якого ви плануєте вступ в Український католицький університет. Інструкція дистанційної подачі документів для визнання Інформаційно-іміджевим центром та перелік необхідних документів за посиланням https://naric.in.ua/dpodacha.html

Оновлені правила щодо вступу станом на травень 2022-го року,надані Міністерством освіти та науки України. Вступ на магістерські програми у 2022-му році передбачає: для тих, хто вступає на основі диплому бакалавра:

 • магістерський тест навчальної компетентності (МТНК)
 • фаховий іспит у закладі освіти

Магістерський тест навчальної компетентності планують проводити у формі комп’ютерного онлайн-тестування.

Формат та наповнення програм минулорічного фахового іспиту можна переглянути за посиланням.

 

для тих, хто вступає на основі диплому магістра/спеціаліста:

 • Може обрати складати: магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) або усну співбесіду з іноземної мови. Співбесіда має відбуватися за програмою Єдиного вступного іспиту.
 • фаховий іспит у закладі освіти.

Якщо ви плануєте вступати у цьому році, вам необхідно:

 1. Зареєструватись на нашому сайті та пройти ознайомчу зустріч з менеджером програми (офлайн чи онлайн).
 2. Подати заяву на вступ.
 3. Скласти відповідні вступні іспити.
 4. Ознайомитися з результатами вступу (рейтингові списки рекомендованих до зарахування) та виконати вимоги до зарахування (подати оригінали потрібних документів, укласти договір про навчання).

Важливі дати:

 • реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) розпочинається 27 червня та закінчується о 18:00 18 липня;
 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 серпня;
 • основна сесія МТНК проводиться у період з 10 серпня до 17 серпня;
 • прийом заяв та документів розпочинається 16 серпня і закінчується о 18:00 15 вересня;
 • дати вступних іспитів ще погоджуються. 

*Для уточнення деталей сконтактуйтесь, будь ласка, з менеджером програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детальніше про викладачів можна переглянути тут

Ключові факти

Центр абітурієнта УКУ

Графік роботи:

З понеділка по п'ятницю
10:00 - 17:00
Перерва з 12:00 по 13:00

Ел. пошта:

Viber icon TIKTOK icon Spotify icon