Клінічна психологія (когнітивно-поведінкова терапія)

Магістерська програма «Клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії» готує фахівців для практичної та науково-дослідної роботи у сфері клінічної психології, з глибокими знаннями проблем психічного здоров’я та належними навичками когнітивно-поведінкових інтервенцій.

Унікальність програми

 • Програма побудована за зразком британської моделі навчання клінічних психологів і спрямована на якісну науково-практичну підготовку фахівців до діагностичної, просвітницької, дослідницької та консультаційної роботи в сфері психічного здоров’я.
 • Ядром програми є когнітивно-поведінкова терапія – метод з доведеною ефективністю, який рекомендується міжнародними протоколами для поширених розладів та проблем”
 • Контроль якості програми здійснюється Українським інститутом когнітивно-поведінкової терапії, єдиним в Україні провайдером освіти у методі КПТ з європейською акредитацією
 • Студенти отримають глибокі знання в області психічного здоров’я та поглиблену спеціалізацію у когнітивно-поведінковій терапії, оволодіють навичками організації терапевтичного процесу та комплексної роботи з основними типами психічних розладів і поширеними психологічними проблемами, – стануть фахівцями із плекання психічного здоров’я людини, родини, суспільства.
 • Усі викладачі програми є висококваліфікованими фахівцями, серед яких визнані вітчизняні та закордонні академічні вчені, громадські діячі, реформатори, кращі практикуючі психотерапевти, зокрема супервізори когнітивно-поведінкової терапії з міжнародною акредитацією у сфері когнітивно-поведінкової терапії.
 • Навчальний процес має модульну організацію, за якої студенти 5 днів на місяць мають стаціонарне аудиторне навчання, інший час відводиться на самостійну роботу, інтервізії, супервізії та безпосередню практику.
 • Студенти залучатимуться до наукових та соціальних проектів і програм Інституту психічного здоров’я УКУ та Українського інституту КПТ

 

Мережа підтримки програми

Українська асоціація когнітивно-поведінкової терапії, Інститут психіатрії, психології та нейронаук Королівського коледжу Лондона, Глобальна ініціатива в психіатрії – Тбілісі, Міжнародний фонд International Alert, Канадський фонд «Дітям Чорнобиля», Союз Українок Америки, Швейцарське бюро співробітництва в Україні


Хто може бути вступниками

Реформована система освіти передбачає перехресний вступ з однієї спеціальності на іншу. Тому на магістерську програму можна вступати після бакалаврату будь-якої спеціальності. Все ж перевага надається спеціалістам у сфері психічного здоров’я як медичного, так і немедичного фаху:

 • Психологи
 • Психіатри
 • Лікарі реабілітаційної медицини
 • Соціальні педагоги

 

 • Яка різниця між КПТ і ПДТ? 

Типовим й узагальненим припущенням більшості напрямків психотерапевтичної теорії, включаючи психодинамічну психотерапію (ПДТ) та когнітивно-поведінкову терапію (КПТ), є те, що наші думки, почуття, фізичні відчуття та дії взаємопов’язані. Для практики ПДТ цей зв’язок знаходиться на неусвідомленому рівні (тобто наші почуття та поведінка, про які ми не знаємо, суттєво впливають на те, як ми функціонуємо щодня), й проводячи «розкопки» несвідомого, людина вивчиться зрозуміти причини власних труднощів, які виникли раніше, щоб мати можливість вирішувати власні проблеми по мірі їх виникнення сьогодні. КПТ розкриває погляд на життєві ситуації як конкретні виклики «тут і зараз», які пов’язані з неефективними моделями мислення (переконання) на основі попередньо здобутого досвіду.  Фахівець у напрямку КПТ пропонує людині дослідити, змінити/модифікувати чи прийняти відповідальність за неефективні моделі мислення (переконання), які впливають на емоційний стан, поведінку чи сприйняття життєвої ситуації в цілому, тим самим підтримуючи ресурс людини здобувати навички самостійно вирішувати проблеми.  
Психодинамічна терапія часто є відносно довготривалою, триває кілька місяців або років, загальна тривалість залежить від конкретних потреб та ситуації. Щоб скористатися психодинамічною терапією не потрібно мати конкретний діагноз чи стан психічного здоров’я, цей підхід є загальним вибором для людей, які вважають, що їм може бути корисно отримати уявлення про себе та своє минуле, але не націлені на нагальну проблему чи стан.
КПТ типово є короткотривалим стилем психологічної допомоги, який триває 2-3 місяці, водночас загальна тривалість також залежить від конкретних потреб та ситуації, й часом може в середньому тривати до 2-х років. Практика в КПТ часто передбачає виконання домашніх завдань для виконання поза сесіями, які орієнтовані на пошук практичних рішень для актуальних викликів, а не першопричини проблеми, й залежить від конкретного запиту чи стану психічного здоров’я.

 • На скільки складно буде без попередньої психологічної освіти?

Навчання на магістерському рівні передбачає, що абітурієнт володіє необхідним рівнем знань та практичних навичок з базових психологічних дисциплін, які дозволяють з посильними викликами здобувати й формувати нові фахові компетентності. Ці вимоги однаково поширюються як на студентів, які мають базову психологічну освіту, так і на тих хто її не здобув. Відповідно на останніх це накладає необхідність підтягувати знання й заповнювати прогалини у навичках впродовж навчання на магістратурі, збільшуючи навчальне навантаження. В іншому випадку, формальна наявність диплому бакалавра про психологічну освіту переваг не дає.  

 • Чи випускники програми можуть бути психологами/психотерапевтами, працювати в державних установах на цих посадах? 

По завершенню магістерської програми випускник отримує диплом державного зразка з освітнім рівнем – магістр за спеціальністю «Психологія». Відповідно до чинного законодавства та наказу про «Порядок застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу» від 15.04.2008 №199, магістр з психології може обіймати посаду «психолога» в лікувально-профілактичних закладах і в межах його професійних обов’язків входить: визначення, корекція, реабілітація, профілактика  порушень взаємин з оточуючим соціальним середовищем людини (соціально-психологічна корекція, профілактика, реабілітація); психологічне забезпечення навчально-виховного процесу (визначення психофізичного розвитку дітей, психолого-педагогічна корекція, профілактика, реабілітація). Станом на січень 2021 року «психолог» не може бути прийнятий на посаду «психотерапевта», так як ця посада вимагає наявності диплома про завершену медичну освіту та спеціалізацію «Психотерапія».

 • Чи можу я працювати з цим дипломом за кордоном?

Диплом виданий по успішному завершенню програм є дипломом державного зразка про здобуття вищої освіти й відповідно може бути прийнятий як документ на підставі якого випускник може продовжувати навчання за кордоном чи в іншому ЗВО України. Щодо можливості бути прийнятим на роботу за кордоном, то це залежить від вимог роботодавця. У ряді країн західної Європи для роботи у сфері психічного здоров’я необхідна нострифікація диплому про вищу психологічну освіту чи складання фахового державного іспиту тієї країни, яка приймає на роботу, незалежно від ЗВО чи програми, який студент завершив.

 • Що буде вказано в моєму диплломі?

Ступінь – Магістр. Освітня кваліфікація: магістр зі спеціальності 053 – Психологія, спеціалізація «назва магістерської програми»

 • Який графік модулів?

Графік модуль затверджується за місяць до початку навчального семестру. Кожного семестру 5-ь аудиторних модулів по 5 днів з мінімум 2-ма тижнями для самостійної роботи чи роботи в інтервізійних групах дистанційно (поза навчальними аудиторіями). Навчання типово розпочинається після 14 вересня.

 • Як відбувається психологічна практика? Чи можу я пройти її в своєму місті.

В залежності від виду й завдань практики, студент може проходити її за місцем проживання. У такому випадку, студент повинен отримати попередню згоду від установи чи організації про проходження практики, надати контактну інформацію на кафедру й керівнику практики, приймати активну участь й проявляти зацікавленість в погоджені умов та вимог щодо проходження практики, приймаючи відповідальність та зобов’язання виконувати поставлені практикою завдання у повному обсязі і підтримувати комунікацію з керівником практики від кафедри впродовж цього терміну. Зі змістом практик можна ознайомитись сконстатувавшись з методистом кафедри чи керівником магістерської програми.

Курси професійного спрямування:

 • Основи психічного здоров’я (вивчення психіатрії, нейробіологічних основ психічного здоров’я та основ психофармакології)
 • Дослідницькі методи в сфері психічного здоров’я (розвиток навичок аналізу та використання результатів наукових досліджень у клінічній практиці)
 • Базові навики та техніки когнітивно-поведінкової терапії (оволодіння базовими навичками когнітивно-поведінкової терапії для плекання психологічного добробуту і стресостійкості)
 • Клінічна психологія: сучасність, виклики та перспективи
 • Практикум з клінічного інтерв’ювання

Спеціалізовані курси на вибір студентів:

 • Основи психологічної допомоги на робочому місці: превенція та загальні принципи
 • Громадське психічне здоров’я
 • Сучасні підходи до діагностики та терапії поширених тривожних та афективних розладів
 • Сучасні підходи до діагностики та терапії розладів пов’язаних з вживання психоактивних речовин та різного роду залежностями
 • Розлади особистості: діагностика, диференційна діагностика та сучасні підходи до терапії
 • Розлади психотичного спектру: діагностика, диференційна діагностика та сучасні підходи до терапії
 • Розлади нейроконгнітивного розвитку: діагностика, диференційна діагностика та сучасні підходи до терапії
 • Класифікація та діагностика розладів психічного здоров’я у соматичній та неврологічній практиці (англ.мовою)
 • Перша психологічна допомога у надзвичайних ситуаціях (англ.мовою)
 • e-mail керівника магістерської програми: [email protected]
 • e-mail кафедри Клінічної психології ФНЗ УКУ: [email protected]
 • тел. кафедри Клінічної психології ФНЗ УКУ: (032) 240-99-40 (внт. 3206)
 

Форма навчання – денна. Тривалість навчання – 1 рік і 10 місяців.
Обсяг набору – 30 осіб

Детальнішу інформацію щодо вступу у 2023 році ми повідомимо найближчим часом після офіційного затвердження Порядку прийому у МОН! 

Рекомендуємо переглянути інформацію про вступ 2022 

 

 •  

Вартість навчання на магістерській програмі з Клінічної психології (КПТ) для вступників у 2023 році становить 120 000 грн за програму (2 роки).

Кожен вступник, який вмотивований навчатися на цій програмі та має потребу у фінансовій підтримці може претендувати на отримання стипендії. Детальніші умови про надання стипендій будуть опубліковані незабаром!

Більше про стипендію від Університету!

Дізнатись більше

Центр абітурієнта УКУ

Графік роботи:

З понеділка по п'ятницю
10:00 - 17:00
Перерва з 12:00 по 13:00

Ел. пошта:

Viber icon TIKTOK icon Spotify icon