Історія та культурна спадщина

Це єдина програма магістерського рівня в Україні, що готує спеціалістів, які поєднують компетенції академічного дослідника міжнародного рівня й експерта, здатного працювати з проблематикою минулого, колективної пам’яті та спадщини в сучасному публічному просторі.

Чому програма з Історії та культурної спадщини?

 • опанування інноваційних методів і високих стандартів академічного дослідження;
 • практичні вміння реалізовувати проекти, пов’язані з історією, пам’яттю і спадщиною поза академічною сферою;
 • стажування у провідних інституціях публічної історії та музеях;
 • близько чверті дисциплін викладаються англійською мовою;
 • оволодіння цифровими методами дослідження і презентації гуманітарних знань.

Програма навчання

Тема наукового дослідження

Після вступу на магістерську програму студент обирає тему свого наукового зацікавлення з наступних пропозицій, які ґрунтуються на методології міждисциплінарного дослідження.

Публічна історія і культурна спадщина

Вивчення сучасного суспільства з перспективи минулого; практичні проекти, пов’язані з історією, пам’яттю і спадщиною у сучасному публічному просторі та популяризація історії у сфері мас-медій, освітніх і культурних ініціативах, музейних інституціях і туристичному бізнесі.

Історія України XVI–XXI століть і Релігійна культура ранньомодерної доби

Ранньомодерна і модерна історія України: інтелектуальна і культурна історія «довгого XIX століття», релігійна культура, історії доби тоталітаризму, історія українсько-єврейських стосунків модерного часу.

Медієвістика

Історія античності, західного середньовіччя, Візантії та України-Руси литовсько-польської доби; особлива увага приділяється вивченню джерел, застосуванню лінгвістичних компетенцій з латинської, грецької та церковнослов’янської мов для читання та інтерпретації середньовічних і ранньомодерних текстів.

Історія Європи та Америки ранньомодерного і модерного часу

Дослідження соціокультурної історії окремих країн і регіонів XVI–XX століть, взаємних уявлень і взаємодії між східною та західною частинами європейського континенту.


Унікальні дослідницькі програми

Кожен студент також може долучитися до роботи унікальних дослідницьких програм, які пропонують осібну тематику наукових розвідок і академічних компетенцій, таких як спеціальні методи досліджень, вивчення іноземних мов та інше. Окремі програми надають дослідницькі ґранти, що покривають вартість навчання.

 • Історія українсько-польсько-словацького пограниччя
 • Інтелектуальна історія модерної України
 • Україна доби тоталітаризму
 • Музеї і культурна спадщина
 • Економічні історичні студії
 • Історична урбаністика
 • Київське християнство
 • Єврейські студії
 • Іберійські студії
 • Жіночі студії

Навчальний план

Навчальний план освітньої програми складено таким чином, що всі авдиторні заняття проводяться у 1 і 2 семестрах; у 3 семестрі студенти зможуть більше часу присвятити практичній професійній підготовці та завершенню написання магістерської роботи (проекту).

Нормативні (обовʼязкові) дисципліни пропонують важливі для сучасного дослідника історії та культурної спадщини професійні компетенції:«Актуальні проблеми європейської історії», «Вступ до публічної історії», «Методологія історії», «Текстуальний аналіз», «Теорії культурної спадщини», «Теорії знання про минуле».

Зі спеціальних курсів, що передбачають докладне набуття теоретичних і практичних навичок, на 2020–2021 навчальний рік уже заплановано: «Heritage Reuse in Post-Industrial Urban Setting: From Burden to Resource», «Online Public Engagement for Public History», «Музейництво», «Історія і колективна памʼять», «Історичний туризм».

Унікальна можливість набути додаткові навички, які дозволять розширити можливості професійного розвитку.

Релігійна культура

Реалізується Навчально-дослідною програмою «Київське християнство та унійна традиція» і зосереджується на підготовці фахівців із питань релігійної культури. У навчальній програмі представлена на рівні курсів вільного вибору «Антропологія християнської думки» і «Релігійна культура», спеціальних курсів, наукових конференцій і науково-методичних семінарів.

Україна доби тоталітаризму

Реалізується Навчально-дослідною програмою «Україна доби тоталітаризму» і зосереджується на вивченні тоталітарного минулого України у XX столітті. У навчальній програмі представлена на рівні спеціальних курсів і науково-методичних семінарів. Програма є постійним співорганізатором наукових конференцій, науково-методичних семінарів і пропонує два дослідницьких ґранти з військової історії та культурного спадку радянської доби.

Єврейські студії

Реалізується Навчально-дослідною програмою «Єврейські студії», що включає в себе набір тематичних і мовних курсів, проведення наукових семінарів, переклад книжок і дослідницьку роботу, спрямовану на збереження та вивчення спадщини євреїв Центрально-Східної Європи, зокрема Галичини.

Жіночі студії

Програма реалізується Центром СУА з жіночих студій і зосереджується на дослідженні та промоції досліджень жіночої тематики в соціальному, економічному, історичному та богословському аспектах. У навчальній програмі представлена спеціальними курсами, відкритими лекціями і науково-методичними семінарами. Програма пропонує один дослідницький ґрант.

Іберійські студії

Реалізується Навчально-дослідною програмою «Іберійські студії в УКУ» і зосереджується на вивченні соціо-культурної історії Іспанії та іспаномовного світу, політичних і культурних взаємин між Іспанією та народами Східної Європи. У навчальній програмі представлена на рівні спеціальних курсів і науково-методичних семінарів.

Економічні історичні студії

Реалізується Навчально-дослідною програмою «Економічні історичні студії» та зосереджується на вивченні проблематики ресурсів, економічного розвитку та нерівності в історичній перспективі. У навчальній програмі представлена на рівні спеціальних курсів і науково-методичних семінарів.

Особисті професійні навички (softskills) креативне мислення, проектний менеджмент і будування власної кар’єри. Реалізуються в межах магістерського семінару й університетських публічних заходах

Випускники програми можуть продовжити навчання в аспірантурі в Україні та за кордоном або реалізувати свої професійні навички у наступних сферах:

 • інституції публічної історії;
 • музеї та галереї;
 • туристичний бізнес;
 • інституції охорони та популяризації культурної спадщини;
 • неурядові та міжнародні проекти й інституції у сфері культури і освіти;
 • архіви і бібліотеки;
 • органи місцевого самоврядування та центральної влади;
 • ЗМІ (публічно-інтелектуальна активність і журналістика)

Повна вартість навчання на освітніх програмах в УКУ становить у середньому 3500 у.о. на рік в гривневому еквіваленті. Завдяки підтримці доброчинців УКУ навчання на магістерській програмі з історії для вступників 2020 року коштує 30 000 грн за повний курс (три семестри).

Студенти мають змогу отримати стипендії від університету, або укласти договір про оплату за навчання в безвідсотковій системі позички від Університету.

Також на конкурсній основі на початку цього навчального року буде надано три дослідницькі гранти, що покривають до 90 % вартості навчання на програмі: 2 гранти від програми Україна доби тоталітаризму, один грант від Центру СУА з жіночих студій.  Подати заявку!  

Цього року також діє унікальна можливість отримати на конкурсній основі грант О. Гончаренка, що надається для вивчення історії Півдня сучасної України, його соціокультурного й економічного розвитку, місця в ментальній картографії європейців. Подати заявку!  

 

День відкритих дверей

Культурна спадщина як надбання минулого, так і ключ до майбутнього

 

Центр абітурієнта УКУ

Графік роботи:

З понеділка по п'ятницю
10:00 - 17:00
Перерва з 12:00 по 13:00

Ел. пошта:

Viber icon TIKTOK icon