Історія та культурна спадщина

Це єдина програма магістерського рівня в Україні, що готує спеціалістів, які поєднують компетенції академічного дослідника міжнародного рівня й експерта, здатного працювати з проблематикою минулого, колективної пам’яті та спадщини в сучасному публічному просторі.

Чому програма з Історії та культурної спадщини?

 • опанування інноваційних методів і високих стандартів академічного дослідження;
 • практичні вміння реалізовувати проекти, пов’язані з історією, пам’яттю і спадщиною поза академічною сферою;
 • стажування у провідних інституціях публічної історії та музеях;
 • близько чверті дисциплін викладаються англійською мовою;
 • оволодіння цифровими методами дослідження і презентації гуманітарних знань.

Програма навчання

Тема наукового дослідження

Після вступу на магістерську програму студент обирає тему свого наукового зацікавлення з наступних пропозицій, які ґрунтуються на методології міждисциплінарного дослідження.

Публічна історія і культурна спадщина

Вивчення сучасного суспільства з перспективи минулого; практичні проекти, пов’язані з історією, пам’яттю і спадщиною у сучасному публічному просторі та популяризація історії у сфері мас-медій, освітніх і культурних ініціативах, музейних інституціях і туристичному бізнесі.

Історія України XVI–XXI століть і Релігійна культура ранньомодерної доби

Ранньомодерна і модерна історія України: інтелектуальна і культурна історія «довгого XIX століття», релігійна культура, історії доби тоталітаризму, історія українсько-єврейських стосунків модерного часу.

Медієвістика

Історія античності, західного середньовіччя, Візантії та України-Руси литовсько-польської доби; особлива увага приділяється вивченню джерел, застосуванню лінгвістичних компетенцій з латинської, грецької та церковнослов’янської мов для читання та інтерпретації середньовічних і ранньомодерних текстів.

Історія Європи та Америки ранньомодерного і модерного часу

Дослідження соціокультурної історії окремих країн і регіонів XVI–XX століть, взаємних уявлень і взаємодії між східною та західною частинами європейського континенту.


Унікальні дослідницькі програми

Кожен студент також може долучитися до роботи унікальних дослідницьких програм, які пропонують осібну тематику наукових розвідок і академічних компетенцій, таких як спеціальні методи досліджень, вивчення іноземних мов та інше. Окремі програми надають дослідницькі ґранти, що покривають вартість навчання.

 • Історія українсько-польсько-словацького пограниччя
 • Інтелектуальна історія модерної України
 • Україна доби тоталітаризму
 • Музеї і культурна спадщина
 • Економічні історичні студії
 • Історична урбаністика
 • Київське християнство
 • Єврейські студії
 • Іберійські студії
 • Жіночі студії

Навчальний план

Навчальний план освітньої програми складено таким чином, що всі авдиторні заняття проводяться у 1 і 2 семестрах; у 3 семестрі студенти зможуть більше часу присвятити практичній професійній підготовці та завершенню написання магістерської роботи (проекту).

Нормативні (обовʼязкові) дисципліни пропонують важливі для сучасного дослідника історії та культурної спадщини професійні компетенції:«Актуальні проблеми європейської історії», «Вступ до публічної історії», «Методологія історії», «Текстуальний аналіз», «Теорії культурної спадщини», «Теорії знання про минуле».

Зі спеціальних курсів, що передбачають докладне набуття теоретичних і практичних навичок, на 2020–2021 навчальний рік уже заплановано: «Heritage Reuse in Post-Industrial Urban Setting: From Burden to Resource», «Online Public Engagement for Public History», «Музейництво», «Історія і колективна памʼять», «Історичний туризм».

Унікальна можливість набути додаткові навички, які дозволять розширити можливості професійного розвитку.

Релігійна культура

Реалізується Навчально-дослідною програмою «Київське християнство та унійна традиція» і зосереджується на підготовці фахівців із питань релігійної культури. У навчальній програмі представлена на рівні курсів вільного вибору «Антропологія християнської думки» і «Релігійна культура», спеціальних курсів, наукових конференцій і науково-методичних семінарів.

Україна доби тоталітаризму

Реалізується Навчально-дослідною програмою «Україна доби тоталітаризму» і зосереджується на вивченні тоталітарного минулого України у XX столітті. У навчальній програмі представлена на рівні спеціальних курсів і науково-методичних семінарів. Програма є постійним співорганізатором наукових конференцій, науково-методичних семінарів і пропонує два дослідницьких ґранти з військової історії та культурного спадку радянської доби.

Єврейські студії

Реалізується Навчально-дослідною програмою «Єврейські студії», що включає в себе набір тематичних і мовних курсів, проведення наукових семінарів, переклад книжок і дослідницьку роботу, спрямовану на збереження та вивчення спадщини євреїв Центрально-Східної Європи, зокрема Галичини.

Жіночі студії

Програма реалізується Центром СУА з жіночих студій і зосереджується на дослідженні та промоції досліджень жіночої тематики в соціальному, економічному, історичному та богословському аспектах. У навчальній програмі представлена спеціальними курсами, відкритими лекціями і науково-методичними семінарами. Програма пропонує один дослідницький ґрант.

Іберійські студії

Реалізується Навчально-дослідною програмою «Іберійські студії в УКУ» і зосереджується на вивченні соціо-культурної історії Іспанії та іспаномовного світу, політичних і культурних взаємин між Іспанією та народами Східної Європи. У навчальній програмі представлена на рівні спеціальних курсів і науково-методичних семінарів.

Економічні історичні студії

Реалізується Навчально-дослідною програмою «Економічні історичні студії» та зосереджується на вивченні проблематики ресурсів, економічного розвитку та нерівності в історичній перспективі. У навчальній програмі представлена на рівні спеціальних курсів і науково-методичних семінарів.

Особисті професійні навички (softskills) креативне мислення, проектний менеджмент і будування власної кар’єри. Реалізуються в межах магістерського семінару й університетських публічних заходах

Випускники програми можуть продовжити навчання в аспірантурі в Україні та за кордоном або реалізувати свої професійні навички у наступних сферах:

 • інституції публічної історії;
 • музеї та галереї;
 • туристичний бізнес;
 • інституції охорони та популяризації культурної спадщини;
 • неурядові та міжнародні проекти й інституції у сфері культури і освіти;
 • архіви і бібліотеки;
 • органи місцевого самоврядування та центральної влади;
 • ЗМІ (публічно-інтелектуальна активність і журналістика)

Повна вартість навчання на освітніх програмах в УКУ становить у середньому 3500 у.о. на рік в гривневому еквіваленті. Завдяки підтримці доброчинців УКУ навчання на магістерській програмі з історії для вступників 2020 року коштує 30 000 грн за повний курс (три семестри).

Студенти мають змогу отримати стипендії, знижки та соціальні знижки від університету, або укласти договір про оплату за навчання в безвідсотковій системі позички від Університету.

Також на конкурсній основі на початку цього навчального року буде надано три дослідницькі гранти, що покривають до 90 % вартості навчання на програмі: 2 гранти від програми Україна доби тоталітаризму, один грант від Центру СУА з жіночих студій.  Подати заявку!  

Цього року також діє унікальна можливість отримати на конкурсній основі грант О. Гончаренка, що надається для вивчення історії Півдня сучасної України, його соціокультурного й економічного розвитку, місця в ментальній картографії європейців. Подати заявку!  

 

День відкритих дверей

Культурна спадщина як надбання минулого, так і ключ до майбутнього

 

Відділ рекрутингу абітурієнтів УКУ

Графік роботи:

З понеділка по п'ятницю
10:00 - 18:00
Перерва з 12:00 по 13:00

Ел. пошта:

Viber icon TIKTOK icon

google map