Історія та археологія

Зверніть увагу! У 2018 році для вступу на ОКР магістра за спеціальністю “Історія та археологія” буде враховуватися єдиний вступний іспит з іноземних мов за технологією ЗНО. Реєстрація на ЗНО буде відбуватися з 14 травня по 5 червня 2018 року. ЗНО з іноземної мови – 11 липня 2018 року. Фахові вступні іспити – згідно розкладу університету.

 

Це єдина програма магістерського рівня в Україні, що готує істориків, які поєднують компетенції академічного дослідника міжнародного рівня й експерта, здатного працювати з проблематикою минулого в сучасному публічному просторі

 

Чому програма з історії в УКУ?

– опанування інноваційних дослідницьких методологій і найсучаснішої історіографії;

– високі стандарти академічного дослідження;

– практичні вміння реалізовувати проекти, пов’язані з історією, пам’яттю і спадщиною поза академічною сферою;

– можливість самостійно спроектувати власну кар’єру вже під час навчання.

Програма навчання

Кожен студент самостійно проектує траєкторію власного розвитку, набуваючи відповідних знань і навиків упродовж трьох семестрів на трьох рівнях навчання:

 Перший навчальний рівень

Базова спеціалізація

При вступі на програму студент обирає одну з чотирьох спеціалізацій, які пропонують ґрунтовні знання з методології міждисциплінарного дослідження та відкривають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Медієвістика

Історія античності, західного середньовіччя, Візантії та України-Руси литовсько-польської доби; особлива увага приділяється дослідженню джерел, застосуванню лінгвістичних компетенцій з латинської, грецької та церковнослов’янської мов для читання та інтерпретації середньовічних і ранньомодерних текстів.

Історія України XVI–XXI століть, Релігійна культура ранньомодерної доби

Ранньомодерна і модерна історія України з особливою увагою на проблематиці інтелектуальної та культурної історії «довгого XIX століття», релігійній культурі та історії доби тоталітаризму; історія українсько-єврейських стосунків модерного періоду (у співпраці з Ягелонським університетом Кракова і Єврейським університетом Єрусалиму).

 

Історія Європи та Америки ранньомодерного і модерного часу

Дослідження соціокультурної історії окремих країн і регіонів XVI–XX століть, взаємних уявлень і взаємодії між східною та західною частинами європейського континенту.

Публічна історія

Спеціалізація зосереджується на підготовці фахівців здатних критично осмислювати розвиток сучасного суспільства з перспективи минулого, реалізовувати проекти, пов’язані з історією, пам’яттю і спадщиною у сучасному публічному просторі та популяризувати історію у сфері мас-медій, освітніх та культурних ініціативах, музейних інституціях і туристичному бізнесі.

 

Другий навчальний рівень

Унікальні дослідницькі програми

Додатково, але не обов’язково, кожен студент може обрати унікальну дослідницьку програму, що пропонує осібну тематику наукових розвідок і набуття додаткових компетенцій, таких як спеціальні методи історичних досліджень, вивчення іноземних мов та інше. Більшість програм пропонують дослідницькі ґранти.

 • Історія українсько-польсько-словацького пограниччя
 • Інтелектуальна історія модерної України
 • Україна доби тоталітаризму
 • Історична урбаністика
 • Релігійна культура
 • Єврейські студії
 • Іберійські студії
 • Жіночі студії

 

Третій навчальний рівень

Додаткові компетенції

Унікальна можливість набути додаткові навички, які дозволять розширити можливості професійного розвитку.

Релігійна культура

Публічна історія

Особисті професійні навички (soft skills) – креативне мислення, проектний менеджмент і будування власної кар’єри.

Додатково студенти можуть взяти участь в одній із міжнародних партнерських програм:

Спільна магістерська програма Гуманітарного факультету УКУ та Українського вільного університету у Мюнхені (Німеччина), що зосереджена на проблематиці модерної історії України і передбачає один рік навчання в УКУ (перший рік магістратури) та один рік навчання в Мюнхені (другий рік магістратури). Випускник програми отримує український державний диплом за спеціальністю «Історія» та німецький диплом магістра (MA) з філософії;

Спільна магістерська програма Гуманітарного факультету УКУ та факультету «ArtesLiberales» Варшавського університету (Польща) з медієвістики і ранньомодерної та модерної історії Європи, що передбачає один рік навчання у Варшаві після закінчення магістратури в УКУ. Випускник програми отримує український державний диплом за спеціальністю «Історія» та польський диплом магістра (MA) з культурології.

Ким може бути випускник після завершення навчання?

Випускники програми можуть продовжити навчання в аспірантурі в Україні  та за кордоном або реалізувати свої професійний навички у наступних сферах:

 • загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах;
 • органах місцевого самоврядування та центральної влади;
 • інституціях публічної історії;
 • музеях і галереях;
 • туристичному бізнесі та рекламних агенціях;
 • інституціях охорони та популяризації культурної спадщини;
 • неурядових і міжнародних проектах та інституціях у сфері культури і освіти;
 • архівах і бібліотеках;
 • ЗМІ (публічно-інтелектуальна активність та журналістика)

Вартість навчання

Повна вартість навчання на освітніх програмах в УКУ становить у середньому 3000 у.о. на рік в гривневому еквіваленті. Завдяки підтримці доброчинців УКУ навчання на магістерській програмі з історії коштує 27 000 грн. за 1,5 роки.

ОТРИМАТИ СТИПЕНДІЮ

 

ВСТУПНІ ІСПИТИ ТА КОНКУРСНІ БАЛИ

ЯК ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ?

 ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

 

Інформація про вступ у відділі рекрутингу:

Графік роботи:

Консультаційні дні:
середа та п'ятниця
10:00 - 17:00

Ел. пошта: