Фізична терапія та ерготерапія

Магістерська програма з фізичної терапії та ерготерапії спрямована на виховання нової генерації фахівців за міжнародними стандартами для створення сучасної системи реабілітаційної медицини в Україні.

Ми пропонуємо:

 • навчання з українськими та іноземними викладачами й практиками, кандидатами наук і членами професійних асоціацій відповідно до міжнародних стандартів з ерготерапії;
 • навчання з використанням сучасних текстових та відеоматеріалів від кращих науковців у сфері реабілітації;
 • відпрацювання практичних навичок на спеціальному обладнанні в аудиторіях та на клінічних базах у реабілітаційних відділеннях та центрах м.Львів, Київ, Житомир та ін.;
 • супервізію від українських та закордонних експертів-практиків.
 • можливості для професійного стажуваннях у провідних реабілітаційних закладах в Україні, Європі та США;
 • індивідуальну траєкторію розвитку кожного студента.

Ми навчаємо:

 • проводити обстеження, тестування й оцінювання потреб і можливостей пацієнта/клієнта;
 • визначати рухове порушення та формувати реабілітаційні цілі;
 • розробляти і виконувати індивідуальні програми з фізичної терапії та ерготерапевтичного втручання;
 • моніторити та коригувати виконання індивідуального плану;
 • надавати рекомендації для самостійної роботи пацієнта/клієнта;
 • здійснювати оцінку доступності приміщень та надавати рекомендації для їх пристосування під потреби пацієнта/клієнта;
 • працювати в мультидисциплінарній команді;
 • провадити наукову, адміністративну, викладацьку та консультативну діяльність.

Основні переваги нашої програми:

 • Навчальна програма сформована за прикладами найкращих професійних магістерських програм з фізичної терапії Євросоюзу, Канади та США
 • Всі викладачі магістерської програми є практикуючими фізичними терапевтами та ерготерапевтами.
 • 1050 годин практичних занять протягом усього навчання
 • 10 клінічних баз для проходження практики фізичними терапевтами та ерготерапевтами
 • Студент завжди в центрі навчального процесу
 • Навчальний процес передбачає залучення фахівців інших галузей для важливих міждисциплінарних лекцій
 • Залучення в навчальний процес іноземних фахівців галузі фізичної терапії та ерготерапії та викладачів
 • Більше 30% практичних занять відбуваються зі залученням сучасної медичної техніки
 • Половина практичних занять відбуваються в реабілітаційних відділеннях та центрах

Про програму та принципи, на яких вона заснована

І рік навчання

 • Менеджмент фізичної терапії та ерготерапії
 • Функціональна анатомія, патофізіологія та кінезіологія
 • Концептуальні основи ерготерапії
 • Рекреаційна терапія
 • Викладацька майстерність
 • Медична та реабілітаційна термінологія
 • Біоетика та деонтологія
 • Християнська духовність
 • Загальна, спеціальна педагогіка та андрагогіка
 • Квантативні наукові методи
 • Універсальний дизайн і допоміжні засоби
 • Нейромоторні розлади
 • Тренування моторних навичок
 • Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях опорно-рухового апарату

ІІ рік навчання:

 • Фізична терапія та ерготерапія в неврології
 • Фізична терапія та ерготерапія при хребетно-спинномозковій травмі
 • Квантитативні наукові методи
 • Менеджмент роботи реабілітаційної команди
 • Рекреаційна терапія
 • Ускладнення в практиці, перша медична допомога
 • Фізична терапія та ерготерапія при порушенні роботи серцево-судинної системи
 • Фізична терапія та ерготерапія в педіатрії
 • Ерготерапія та ергономіка праці

Практичні заняття:

 • Менеджмент фізичної терапії та ерготерапії
 • Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях опорно-рухового апарату
 • Фізична терапія та ерготерапія при нейромоторних розладах
 • Фізична терапія та ерготерапія в педіатрії
 • Фізична терапія та ерготерапія при кардіопульмонарних розладах

Загальні компетентності:

 • Здатність до критичного мислення, аналізу та синтезу
 • Здатність до усного і письмового професійного спілкування рідною та іноземною мовами;
 • Здатність відповідально та свідомо використовувати отриманні знання у фаховій, практичній діяльності;
 • Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність);
 • Здатність володіти методологією та технікою наукового дослідження, вміння планувати, проводити та обробляти дані досліджень.

Фахові компетентності:

 • Здатність розуміти та пояснювати патологічні процеси, які піддаються корекції заходами фізичної терапії, ерготерапії;
 • Здатність розуміти та описувати медичні, наукові, педагогічні, соціальні методи, пов’язані з практикою фізичної терапії, ерготерапії;
 • Здатність провадити безпечну практичну діяльність за згодою пацієнта/клієнта;
 • Здатність збирати анамнез пацієнта/клієнта та аналізувати, вибирати і трактувати отриману інформацію;
 • Здатність працювати в мультидисциплінарній команді, ефективно співпрацювати з іншими членами команди;
 • Здатність виконувати обстеження відповідно до галузі фізичної терапії, ерготерапії (тестування, огляд) та реєструвати отримані результати із застосуванням відповідної документації;
 • Здатність формулювати цілі, складати, обговорювати та пояснювати програму фізичної терапії, ерготерапії;
 • Здатність безпечно та ефективно реалізовувати програму фізичної терапії, ерготерапії;
 • Здатність пристосовувати навантаження до рівня фізичної сили та витривалості пацієнта/клієнта, контролювати тривалість та інтенсивність реабілітаційних заходів для забезпечення їх відповідності загальному стану здоров’я, функціональним потребам і результатам обстеження;
 • Здатність проводити оперативний та поточний контроль стану пацієнта/клієнта відповідними засобами та методами;
 • Здатність оцінювати результати фізичної терапії, ерготерапії та реєструвати отримані результати із застосуванням відповідної документації;
 • Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби та реалізувати їх;
 • Здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/догляду, профілактиці ускладнень, захворювань, травм та неповносправності, здоровому способу життя

Наші випускники зможуть працювати:

 • у закладах охорони здоров’я державної та приватної форм власності: багатопрофільні лікарні, реабілітаційні лікарні (центри), амбулаторно-поліклінічні заклади, заклади медико-соціальної експертизи;
 • у закладах соціальної сфери: соціально-реабілітаційні центри, центри соціальної допомоги;
 • у загальноосвітніх та спеціальних закладах освіти: дитячі садки, школи;
 • у фізкультурно-спортивних закладах.

Форма навчання – денна. Тривалість навчання – 1 рік і 10 місяців.

Детальнішу інформацію щодо вступу у 2023 році ми повідомимо найближчим часом після офіційного затвердження Порядку прийому у МОН! 

Рекомендуємо переглянути інформацію про вступ 2022 

Вартість навчання на магістерській програмі з Фізичної терапії та ерготерапії для вступників у 2023 році становить 120 000 грн за програму (2 роки).

Кожен вступник, який вмотивований навчатися на цій програмі та має потребу у фінансовій підтримці може претендувати на отримання стипендії. Детальніші умови про надання стипендій будуть опубліковані незабаром!

Більше про стипендію від Університету!

 

 •  

День відкритих дверей програми

 

Центр абітурієнта УКУ

Графік роботи:

З понеділка по п'ятницю
10:00 - 17:00
Перерва з 12:00 по 13:00

Ел. пошта:

Viber icon TIKTOK icon Spotify icon