Світ і я

 

Людина. Суспільство. Свобода.

Мирослав Маринович, український правозахисник, десидент, публіцист, релігієзнавець, член-засновник Української Гельсінської групи, організатор амністерського руху в Україні, проректор із питань призначення та місії УКУ.
Володимир Турчиновський, Доктор філософії (Ph.D.), кандидат філософських наук, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності УКУ.

Анотація:

Ніхто із нас, народившись вільною людиною, не має певності, що помре вільним. Чому я можу втратити життя, але не повинен згубити свою свободу? Вільне суспільство не переходить у спадок від одного покоління до іншого як річ, яку ми залишаємо своїм нащадкам. Натомість, вільне суспільство є досягненням, звершенням та здобутком кожного покоління. Аналогічно, суспільна несвобода може стати нашою поколіннєвою поразкою. Який зв’язок між індивідуальною свободою та вільним суспільством? Що означає бути вільними людьми у вільному суспільстві? Чи можемо ми віддати на outsource нашу свободу? Свобода у світі великих даних (big data) та штучного інтелекту (AI): чи врятують нас технології від технологій?

Результати навчання:

 • ознайомити з визначними постатями Руху опору 1960-1970 рр., особливостями духовної деградації та характером духовних злетів;
 • розуміти принципи “позитивної суми” та “єдності у багатоманітті”;
 • аналізувати історичні національні поразки з точки зору духовних та психологічних установок;
 • усвідомлювати руйнівний вплив фейків на постмодерну модель визначення правди.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Духовність бранців ҐУЛАҐу.
 • Бог і Людина: прямувати до Бога чи впустити Його?
 • «Єдність у багатоманітті» – формула духовної єдності України.
 • Митрополит Андрей Шептицький і принцип «позитивної суми».
 • Духовний скарб і духовні пастки українських Майданів.
 • Духовні пастки епохи «постправди».

Філософська етика і моральні проблеми сучасності
Юрій Підлісний, завідувач кафедри політичних наук, керівник програми «Етика-Політика-Економіка», доктор філософії, заступник голови Львівської облдержадміністрації (2014-2016)

 

 

Анотація: Цей курс запропонує студентам зануритися у світ моралі. Пізнати такі її основні категорії як Добро і Зло, Справедливе і Несправедливе, Чесноти і Пороки; навчитися аналізувати моральність вибору і моральність вчинку, моральність людської поведінки загалом.

 

 

 

Результати навчання:

 • знати основні етичні категорії та базовий понятійно-термінологічний апарат дисципліни;
 • розуміти взаємозв’язок між етичними категоріями;
 • вміти пояснити кожну етичну категорію;
 • логічно аналізувати моральні явища та моральні ситуації.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Мораль та її генеалогія.
 • Добро і зло. Моральні цінності.
 • Свобода і свобода волі.
 • Моральність вибору та вчинку.
 • Чесноти.
 • Моральна свідомість та совість.
 • Super Ego.
 • Щастя.

Лексикон культури: явища, наративи, декодування

Олег Яськів, директор Центру ім. митрополита Андрея Шептицького Українського католицького університету, голова правління аналітичного центру “Європейський діалог”, редактор сайту “Простір кіно”

Анотація:

Інноваційний курс, який торкатиметься розширення та поглиблення “словникового запасу” сучасної культурної людини.

Кожна лекція розкриватиме глибинну та інтегральну сутність найважливіших явищ або/і частини культури, які формували траєкторію історії європейської цивілізації, наприклад, антична краса, середньовічна музика, сюрреалізм, революція, квантова фізика, релігійний живопис, епоха джазу, авторське кіно, поезія, космологія та есхатологія, рок-музика тощо.

 

Результати навчання:

 • вміти орієнтуватись серед основних явищ сучасної культури і науки;
 • трансдисциплінарно аналізувати складні соціо-наукові явища;
 • мислити критично;
 • культурна ерудиція.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Античність і краса.
 • Середньовічна музика.
 • Революція, сюрреалізм.
 • Квантова фізика.
 • Релігійний живопис.
 • Класична музика. Епоха Джазу.
 • Авторське кіно. Рок-музика. Поезія модерну.
 • Космологічна есхатологія. Наука. Холодна війна.

Світ, у якому ми живемо: глобалізм, технології та мережеве суспільство.  

Баловсяк Надія, доцентка, кандидатка педагогічних наук. Тривалий час працювала в Чернівецькому торговельно-економічному інституті. Експертка з онлайн-комунікацій. ІТ-аналітик, журналістка, блогерка.
Дмитро Шеренговський, кандидат політичних наук, керівник академічного відділу та старший викладач кафедри політичних наук УКУ. Займається міжнародною діяльністю, академічними політиками та забезпеченням якості освіти в УКУ.
Оксана Дащаківська, старша викладачка кафедри політичних наук, кандидатка політичних наук. Голова регіонального офісу Міжнародного фонду “Відродження” в  Західній Україні.

 

Анотація:

У курсі прагнемо розібратися з особливостями світу, в якому живемо, як міняється наше повсякденне та професійне життя під впливом  технологій, які процеси та взаємовпливи існують у міжнародному середовищі та як організовані сучасні суспільства.

Як це мислити глобально? Як ми розуміємо глобальні проблеми? Чи вони нас стосуються? Глобальне середовище є дружнім, чи змагальним? Які процеси відбуваються у світі, хто їх підтримує? Яке значення кордонів у нашому житті – мисленнєвих, дисциплінарних, національних? Якими навичками повинен володіти глобальний індивід? Яке ваше місце серед 7 млрд людей у світі?

Результати навчання:

 • розуміти місце індивіда у глобальному світі;
 • бути здатним думати поза рамками національних кордонів та кордонів дисциплін;
 • мислити критично та аналітично;
 • розуміти техології та напрямки їх розвитку, проблеми та виклики, що несе розвиток IT;
 • розуміти принципи етичного спілкування та поширення інформації;
 • вміти аналізувати особливості організацій та менеджменту горизонтальних мережевих структур.

 Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Глобальний рівень та глобалізація.
 • Глобальні виклики, конфлікти та небезпека.
 • Індивід у глобальному світі.
 • Технологічні тренди в розвитку суспільства і бізнесу та нові виклики.
 • Онлайн-етикет. Етичність у використанні нових технологій.
 • Медіаграмотність та протидія фейкам.
 • Мережі та мережеві організації.
 • Інформаційні суспільства та мережі.
 • Тероризм як мережа. Громадянське суспільство як мережа.

 


Біоетика
о.Ігор Бойко
, український священик, ієрей, ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа УГКЦ, доктор морального богослов’я, кандидат філософських наук зі спеціальності «Етика».

 

Анотація:

Технологічний процес відкрив щонайширші можливості для застосування відкриттів у медичній практиці, які, однак, не завжди однозначні з морального погляду. Генна терапія, клонування тварин та можливість клонування людини, штучна зміна статі, екстракорпоральне запліднення, лікування з використанням стовбурових клітин, трансплантація органів застосування трансгенних рослин для харчових цілей – ось неповний перелік нових проблем сьогодення, які потребують правильних біоетичних рішень. У відповідь на цю потребу в кінці сімдесятих років минулого століття виникає нова галузь етики – біоетика.

Результати навчання:

 • знати основні причини виникнення та розвитку біоетики;
 • орієнтуватись у вченні Церкви стосовно біоетичних проблем;
 • переконливо обґрунтувати моральну позицію стосовно біоетичних питань сьогодення;
 • застосувати набуті знання, передусім по відношенні до себе і у власному житті;
 • будувати солідну основу власного і суспільного морального світогляду;
 • давати правильну моральну оцінку багатьом сучасним питанням у сфері біоетики, біомедицини та соціальної етики.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Причини виникнення та завдання біоетики.  Етичні моделі та принципи.
 • Онтологічний статус людського ембріона. Суперечні погляди науковців, філософів та богословів. Позиція Католицької біоетики та наукові підтвердження.
 • Репродуктивні технології. 
 • Трансплантація органів. 
 • Самогубство. 
 • Розгляд біоетичних випадків. Обговорення легалізації евтаназії в європейських країнах.

Україна: історія, культура, ментальність
Ярослав Грицак, український науковець, історик і публіцист, доктор історичних наук, професор Українського католицького університету, член Несторівської групи. 

Анотація:

Курс «Україна: історія, культура, ментальність» ставить собі за мету сформувати знання про минуле України у контексті глобальної історії, довгої тривалості і культурних студій, з особливим наголосом на найновіших інтерпретаціях ключових подій і явищ в українській історії. 

Результати навчання:

 • знати фактологічний матеріал та основні історичні джерела, дотичні до програми курсу;
 • здійснювати історіографічний аналіз проблематики української історії та культури;
 • критично аналізувати історичні джерела та історіографічні тексти;
 • порівнювати історичні процеси і події в різних реґіонах та хронологічних періодах;
 • провадити дискусію та обґрунтовувати власну позицію;
 • вміти збирати і впорядкувати усні спогади;
 • вести самостійний науковий пошук.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Україна: рання історія.
 • Польсько-Литовська доба.
 • Козацтво.
 • Київська християнська традиція.
 • Україна у XVIII столітт.
 • Довге XIX століття.
 • Західна Україна і радикалізація українського руху.
 • Україна у Другій світовій війні.
 • Радянська Україна.
 • Україна та її майбутнє.

 


Релігія і націоналізм

Павло Смицнюк, PhD (Оксфордський Університет), викладач філософсько-богословського факультету УКУ та Інституту екуменічних студій (2011-13)

Анотація:

“Релігія і націоналізм”—це курс, ціль якого заглибитися в джерела націоналізму, досліджуючи історичний та концептуальний зв’язок між національною та релігійною ідентичністю. Матеріал буде розглянуто з трьох різних перспектив: з точки зору соціології, політичної філософії і богослов’я. Ми обговоримо можливі етичні та богословські підходи до націоналізму та таких його альтернатив як патріотизм і космополітизм.

Результати навчання:

 • знати ключові інтерпретації націоналізму;
 • розуміти ключові дискусії, які торкаються взаємовідношення національної та релігійної ідентичностей;
 • формулювати власний погляд на етичні аспекти націоналізму, патріотизму та космополітизму;
 • аргументовано оцінювати прояви співпраці націоналізму і релігії в Україні та світі.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Що таке нація?
 • Що таке релігія?
 • Націоналізм за релігію.
 • Націоналізм проти релігії.
 • Націоналізм як релігія.
 • Політична і громадянська релігія.
 • Священні фундаменти нації: міфи, мученики і літургії. 
 • Альтернативи націоналізму.

 

Людина versus Держава
Вячеслав Навроцький,  д.ю.н., проф., член-кор. Національної академії правових наук України.  Брав участь у підготовці та підвищенні кваліфікації слідчих та детективів НАБУ, прокурорів САП, суддів ВАК. Член науково-консультативної ради при Верховному Суді. Експерт Департаменту юстиції США.

Анотація:

У рамках курсу студентам пропонується розглянути алгоритми взаємодії з державою у найбільш типових правових ситуаціях. Курс буде викладатися з застосуванням методу cаse study, коли через аналіз життєвих реальних ситуацій студенти вивчатимуть основи правового регулювання, оволодіватимуть практичними навиками взаємодії з державою в особі її органів та розумітимуть фундаментальні засади правових відносин людина-держава.

Результати навчання:

 • знати де і як знайти базові нормативно-правові акти, які регулюють відносини людина-держава у найтиповіших ситуаціях;
 • розуміти засади взаємодії людини з державою;
 • вміти підготувати звернення до державних органів;
 • вміти зареєструвати суб’єкт господарювання, громадську організацію тощо

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Свобода пересування.
 • “Фінансові відносини” з державою.
 • Правове регулювання стартапів.
 • Я і кримінальне право.
 • Право громадян на участь в управлінні державними справами.
 • “До смерті готуйся з народження”.

Відділ рекрутингу абітурієнтів:

Графік роботи:

Консультаційні дні: середа та п'ятниця
Час роботи з 10:00 по 18:00
Перерва з 13:00 по 14:00

Ел. пошта: