Як подати документи

Вступники, які складали ЗНО, повинні зареєструвати свій електронний кабінет починаючи з 1-го липня. Деталі про реєстрацію електронного кабінету за посиланням.

Вступники, які складали ЗНО подають заяву на участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі ‑ заява) лише в електронній формі з 10 по 22 липня 2019 року. Прийом заяв осіб, які мають спеціальні права вступу відбувається особисто з 10 липня до 16 липня 2019 року (до 18:00 год.) в корпусі УКУ на вулиці Іл. Свєнціцького 17, каб 121.

У заяві вступники вказують:  спеціальність, освітню програму, факультет, мову вступу, особисті дані.

Заява опрацьовується відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Особи, які подали заяви в електронній формі та отримали рекомендацію до зарахування, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії та подати оригінали документів у визначені терміни.

Оригінали документів подаються в паперовій папці на зав’язках. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Для допомоги у поданні електронної заяви вступникам в Університеті працює Консультаційний центр УКУ.

________________________________

Вступникам, які складали ЗНО:

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі  лише в електронній формі з 10 по 22 липня 2019 року. 

Документи для вступу:

 • заява;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 сторінки) або копію ID-картки із реєстрацією про місце проживання; копію ідентифікаційного коду;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з роздрукованими балами ЗНО (з результатами 2017 р. або 2018 або 2019 р. (іноземна мова – 2018 або 2019 року);
 • копія військово-облікового документа для військовозобов`язаних (квиток або посвідчення про приписку) – для військовозобов’язаних, крім випадків, передбачених законодавством;
 • медична довідка за формою 086-О;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Документи подаються в папці на зав”язках.

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
 • військово-обліковий документ для військовозобов`язаних (квиток або посвідчення про приписку), крім випадків, передбачених законодавством.

________________________________

Вступникам, які мають СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВА ВСТУПУ (розділ VII Правил прийому “VIІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі”

Вступники можуть поступати до університету на підставі вступних іспитів або співбесіди.  Для цього вони, окрім обов”язкових документів для вступу, мають подати в приймальну комісію відповідні документи, що підтверджують таке право. Прийом документів для таких категорій вступників відбувається з 10 липня до 16 липня  2019 року (до 18.00 год.).

Документи для вступу:

 • заява;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 сторінки) або копію ID-картки із реєстрацією про місце проживання; копію ідентифікаційного коду;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з роздрукованими балами ЗНО (з результатами 2017 р. або 2018 або 2019 р. (іноземна мова – 2018 або 2019 року) – за наявності;
 • копія військово-облікового документа для військовозобов`язаних (квиток або посвідчення про приписку) – для військовозобов’язаних, крім випадків, передбачених законодавством;
 • медична довідка за формою 086-О;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копію документів, що підтверджують право особи на вступ за спеціальними правами.

Документи подаються в папці на зав”язках.

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
 • військово-обліковий документ для військовозобов`язаних (квиток або посвідчення про приписку), крім випадків, передбачених законодавством;
 • оригінали документів , що підтверджують право особи на вступ за спеціальними правами.

________________________________

Вступникам з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

Вступники, на старші курси для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорiдненою спеціальністю, бакалавра здобутого чи іншою спеціальністю подають заяву про вступ за обраним напрямом та формою навчання. Прийом документів для таких категорій вступників відбувається з 10 липня до 16 липня  2019 року (до 18.00 год.).

Документи для вступу:

 • заява;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 сторінки) або копію ID-картки із реєстрацією про місце проживання; копію ідентифікаційного коду;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копія військово-облікового документа для військовозобов`язаних (квиток або посвідчення про приписку) – для військовозобов’язаних, крім випадків, передбачених законодавством;
 • медична довідка за формою 086-О;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Документи подаються в папці на зав”язках.

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
 • військово-обліковий документ для військовозобов`язаних (квиток або посвідчення про приписку), крім випадків, передбачених законодавством.

Відділ рекрутингу абітурієнтів:

Графік роботи:

Консультаційні дні: середа та п'ятниця
Час роботи з 10:00 по 18:00
Перерва з 12:00 по 13:00

Ел. пошта: