Як подати документи

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі ‑ заява) лише в електронній формі, окрім випадків наявності особливих умов вступу. Прийом документів відбувається з 12 липня до 26 липня 2018 року (до 18:00 год.).

У заяві вступники вказують: напрям підготовки, спеціальність, освітню програму, факультет, мову.

Заява опрацьовується відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування та подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії та подати оригінали документів у визначені терміни. Оригінали документів подаються в паперовій папці на зав’язках. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Подати заяву в електронній формі

Для допомоги у поданні електронної заяви вступникам в Університеті працює Консультаційний центр УКУ.

Документи для вступу:

  • Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
  • Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з результатами 2016 р. або 2017 або 2018 р. (іноземна мова – 2018 року) (з роздрукованими балами ЗНО).
  • Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України (1,2,11 сторінки) або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство) або копію ID-картки із реєстрацією про місце проживання.
  • Копія ідентифікаційного коду.
  • Копія приписного свідоцтва або військового квитка
  • медичну довідку за формою 086-О
  • Чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.
  • Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ ІХ Правил прийому).

 

 

Вступники, які мають СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВА ВСТУПУ можуть поступати до університету на підставі вступних іспитів або співбесіди.  Для цього вони, окрім обов”язкових документів для вступу, мають подати в приймальну комісію відповідні документи, що підтверджують таке право. Прийом документів для таких категорій вступників відбувається з 12 липня до 20 липня  2018 року (до 18.00 год.).

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);

документ державного зразка про раніше здобутий (освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство (1,2,11 (сторінки прописки) або ID-картка із реєстрацією про місце проживання);

копію ідентифікаційного коду;

копію військового квитка або приписного свідоцтва (для хлопців);

чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.

медичну довідку за формою 086-О

копію документів, що підтверджують право особи на вступ за спеціальними правами

довідку ЛКК про звільнення від ЗНО (за нявності)

 

Вступники, на старші курси для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорiдненою спеціальністю, бакалавра здобутого чи іншою спеціальністю подають заяву про вступ за обраним напрямом та формою навчання. Прийом документів для таких категорій вступників відбувається з 12 липня до 20 липня  2018 року (до 18.00 год.).

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);

документ державного зразка про раніше здобутий (освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство (1,2,11 (сторінки прописки) або ID-картка із реєстрацією про місце проживання);

копію ідентифікаційного коду;

копію військового квитка або приписного свідоцтва (для хлопців);

чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.

медичну довідку за формою 086-О

Інформація про вступ у відділі рекрутингу:

Графік роботи:

Понеділок - п'ятниця
10:00-18:00
перерва 13:00-14:00

Ел. пошта: