Як подати документи

Вступники, які складали ЗНО подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі ‑ заява) лише в електронній формі з 12 по 26 липня. Прийом документів осіб, які мають спеціальні права вступу відбувається з 12 липня до 20 липня 2018 року (до 18:00 год.) в корпусі УКУ на вулиці Іл. Свєнціцького 17, каб 121.

У заяві вступники вказують: напрям підготовки, спеціальність, освітню програму, факультет, мову.

Заява опрацьовується відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування та подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії та подати оригінали документів у визначені терміни. Оригінали документів подаються в паперовій папці на зав’язках. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Подати заяву в електронній формі

Для допомоги у поданні електронної заяви вступникам в Університеті працює Консультаційний центр УКУ.

Документи для вступу:

 • Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
 • Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з результатами 2016 р. або 2017 або 2018 р. (іноземна мова – 2018 року) (з роздрукованими балами ЗНО).
 • Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України (1,2,11 сторінки) або паспорт громадянина України для виїзду за кордон) і копію ідентифікаційного коду АБО копію ID-картки (з двох сторін) із ІПН та реєстрацією про місце проживання.
 • Копія приписного свідоцтва або військового квитка.
 • медичну довідку за формою 086-О (під час подачі оригіналів документів).
 • Чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.
 • Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ ІХ Правил прийому).

Документи подаються в папці на зав”язках.

Вступники, які мають СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВА ВСТУПУ можуть поступати до університету на підставі вступних іспитів або співбесіди.  Для цього вони, окрім обов”язкових документів для вступу, мають подати в приймальну комісію відповідні документи, що підтверджують таке право. Прийом документів для таких категорій вступників відбувається з 12 липня до 20 липня  2018 року (до 18.00 год.).

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
 • документ державного зразка про раніше здобутий (освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (1,2,11 (сторінки прописки) або ID-картка із реєстрацією про місце проживання);
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію військового квитка або приписного свідоцтва (для хлопців);
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.
 • медичну довідку за формою 086-О
 • копію документів, що підтверджують право особи на вступ за спеціальними правами
 • довідку ЛКК про звільнення від ЗНО (за нявності)

 

Вступники, на старші курси для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорiдненою спеціальністю, бакалавра здобутого чи іншою спеціальністю подають заяву про вступ за обраним напрямом та формою навчання. Прийом документів для таких категорій вступників відбувається з 12 липня до 20 липня  2018 року (до 18.00 год.).

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
 • документ державного зразка про раніше здобутий (освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України (1,2,11 сторінки) або паспорт громадянина України для виїзду за кордон) і копію ідентифікаційного коду АБО копію ID-картки (з двох сторін) із ІПН та реєстрацією про місце проживання.
 • копію військового квитка або приписного свідоцтва (для хлопців);
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.
 • медичну довідку за формою 086-О

Інформація про вступ у відділі рекрутингу:

Графік роботи:

Понеділок - п'ятниця
10:00-18:00
перерва 13:00-14:00