Таблиця сертифікатів ЗНО і мінімальні бали 2019

*Інформацію про нарахування додаткових балів за особливі успіхи вступників та особливості обрахунку конкурсного балу для вступу чит. нижче

Спецiальностi (освiтнi програми ступеня бакалавра) Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі Коефіцієнт конкурсних предметів Коефіцієнт балів за документ про повну загальну середню освіту *1
Iсторія та археологія українська мова та лiтература 140 0,30 0,1
iсторiя України 150 0,35
iноземна мова 140 0,25
Філологія українська мова та лiтература 150 0,35 0,1
iноземна мова 140 0,3
iсторiя України 140 0,25
  Культурологія українська мова та лiтература 140 0,30 0,1
iсторiя України 150 0,35
iноземна мова 140 0,25
Богослов’я українська мова та лiтература 150 0,35 0,1
iсторiя України 130 0,30
іноземна мова або географiя 130 0,25
Соціальна робота українська мова та лiтература 150 0,35 0,1
iсторiя України 140 0,30
iноземна мова або математика 140 0,25
Психологія українська мова та лiтература 140 0,25 0,1
бiологiя 150 0,35
iноземна мова або математика 140 0,30
Соціологія українська мова та лiтература 140 0,30 0,1
iсторiя України 150 0,35
iноземна мова або математика 140 0,25
Комп’ютерні науки  українська мова та лiтература 150 0,25 0,1
математика 160 0,35
iноземна мова або фiзика 150 0,30
Системний аналіз (Інформаційні технології та бізнес-аналітика) українська мова та лiтература 150 0,25 0,1
математика 160 0,35
iноземна мова або фiзика 150 0,30
Політологія (Етика-Політика-Економіка) українська мова та лiтература 150 0,25 0,1
iноземна мова 150 0,35
iсторiя  України або математика 150 0,30

Формули для розрахунку рейтингового балу

 

*1 Середній бал додатку до атестату переводиться з 12-тибальної шкали у 200-бальну (згідно додатку 8 Правил прийому УКУ) і множиться на коефіцієнт 0,1.

*2 Особливі успіхи (ОУ) – бали за особливі успіхи нараховуються призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2019 року до конкурсного балу буде додано 10 балів, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

*2 Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:
РК дорівнює 1,02, для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти у м.Львові.
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подачі заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу. Однак сільський коефіцієнт НЕ поширюється на селища міського типу (смт). Вступникові потрібно буде завантажити в кабінет довідку про реєстрацію в сільській місцевості встановленого зразка. (Додаток №13 до постанови КМУ від 2 березня 2016 р. № 207 )

Відділ рекрутингу абітурієнтів:

Графік роботи:

Консультаційні дні: середа та п'ятниця
Час роботи з 10:00 по 18:00
Перерва з 12:00 по 13:00

Ел. пошта: