Таблиця сертифікатів ЗНО і мінімальні бали 2020

Інформація ще не оновлена для вступників у 2021 році. Оновлення заплановане на кінець листопада/початок грудня

Для зручності – створили калькулятор розрахунку конкурсного балу при вступі в УКУ. Він за цим посиланням  😉

*якщо переглядаєте з мобільного телефону – “поверніть” телефон 😉

Спецiальностi (освiтнi програми ступеня бакалавра) Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі Коефіцієнт конкурсних предметів Коефіцієнт балів за документ про повну загальну середню освіту *1
Право українська мова та лiтература 150 0,30 0,1
iноземна мова 150 0,30
історія України або математика 150 0,30
Iсторія та археологія українська мова та лiтература 140 0,30 0,1
iсторiя України 150 0,35
iноземна мова 140 0,25
Філологія українська мова та лiтература 150 0,35 0,1
iноземна мова 140 0,3
iсторiя України 140 0,25
  Культурологія українська мова та лiтература 140 0,30 0,1
iсторiя України 150 0,35
iноземна мова 140 0,25
Богослов’я українська мова та лiтература 150 0,35 0,1
iсторiя України 130 0,30
іноземна мова або географiя 130 0,25
Соціальна робота українська мова та лiтература 150 0,35 0,1
iсторiя України 140 0,30
iноземна мова або математика 140 0,25
Психологія українська мова та лiтература 140 0,25 0,1
бiологiя 150 0,35
iноземна мова або математика 140 0,30
Соціологія українська мова та лiтература 140 0,30 0,1
іноземна мова 140 0,25
історія України або математика 150 0,35
Комп’ютерні науки  українська мова та лiтература 150 0,25 0,1
математика 160 0,35
iноземна мова або фiзика 150 0,30
Системний аналіз (Інформаційні технології та бізнес-аналітика) українська мова та лiтература 150 0,25 0,1
математика 160 0,35
iноземна мова або фiзика 150 0,30
Політологія (Етика-Політика-Економіка) українська мова та лiтература 150 0,25 0,1
iноземна мова 150 0,35
iсторiя  України або математика 150 0,30

 

Формули для розрахунку рейтингового балу

*1 Середній бал додатку до атестату переводиться з 12-тибальної шкали у 200-бальну (згідно додатку 8 Правил прийому УКУ) і множиться на коефіцієнт 0,1.

*2 Особливі успіхи (ОУ) – такі бали нараховуються призерам (особам, нагородженим дипломами I–III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу під час вступу на спеціальності, визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2 Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2020 році), останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальна комісія отримують з ЄДЕБО

*2 Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: РК дорівнює 1,02, для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти у м.Львові.

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), передбачених у Переліку спеціальностей в Умовах Прийому МОН, яким надається особлива підтримка; 1,00 – в інших випадках

Відділ рекрутингу абітурієнтів УКУ

Графік роботи:

З понеділка по п'ятницю
10:00 - 18:00
Перерва з 12:00 по 13:00

Ел. пошта:

Viber icon TIKTOK icon

google map