Отримати стипендію 2023

Витрати Університету на навчання студента на стаціонарних бакалаврських і окремих магістерських освітніх програмах Українського католицького університету в середньому складають еквівалент 4200 доларів США. Враховуючи економічні виклики в Україні, багато студентів не можуть самотужки повністю покривати витрати на навчання.  

Вартість навчання для вступників на бакалаврські програми у 2023 році становитиме 110 000 грн / рік. Проте кожен вступник, який вмотивований навчатися в УКУ та не має фінансової можливості оплатити повну вартість навчання, може претендувати на отримання Стипендії від Університету. 

Що таке стипендія від Університету?

Стипендія, яка може покривати від 25%* до 100% вартості навчання та надається на 2 роки навчання (на 2-ий курс за умови підтвердження певного академічного рівня після завершення 1-го курсу).

*Вступники на освітні програми “Богослов’я” та “Соціальна робота” можуть претендувати на стипендію у розмірі як мінімум 65%, а вступники на програму “Artes Liberales: Історія” – як мінімум 55%, за умови проходження Конкурсу та демонстрації мотивації навчатися на відповідній бакалаврській програмі.

Як отримати стипендію від Університету?

Щоб отримати стипендію, необхідно взяти участь у стипендійному конкурсі, який складається з двох етапів: 

 • Заповнення аплікаційної онлайн-форми (деталі нижче)
 • Співбесіда 

Аплікаційна форма для заповнення буде активною з 18:00 6 лютого до 18:00 31 травня (за київським часом).

ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ У СТИПЕНДІЙНОМУ КОНКУРСІ! 

Маєте запитання? Ми сконтактуємо з Вами!

Перший етап стипендійного конкурсу
заповнення аплікаційної онлайн-форми


Форма буде доступною з 18:00 6 лютого до 18:00 31 травня

У ній Вам необхідно відповісти на усі поставлені запитання, що стосуються персональної інформації про Вас, навчання у школі, Вашої сім’ї та батьків, Ваших хоббі та зацікавлень, а також прикріпити мотиваційний/-і лист/-и, рекомендаційний лист, довідку про доходи батьків за останній рік та виписку оцінок за перший семестр 11 класу. 

У аплікаційній формі Ви можете обрати 4 освітні програми, на які Ви плануєте вступати та отримати стипендію. 

Якість заповненої електронної заявки на участь у Конкурсі впливає на подальшу Вашу участь у Конкурсі.

Повідомлення про результати розгляду аплікаційної форми Ви отримаєте: 

 • до 12 квітня, якщо заповните заявку у період з 6-го лютого до 31 березня 
 • до 8 червня, якщо заповните заявку у період з 1-го квітня до 31 травня  

Абітурієнт / абітурієнтка, які подаються на стипендійний конкурс, мають написати мотиваційний лист на кожну з програм, на які він / вона аплікується відповідно до вимог описаних нижче. 

Обсяг листа — 800–900 слів

Лист має бути сформований у форматі .pdf (наприклад, написаний у текстовому редакторі Microsoft Word / Pages тощо 14 кеглем, шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал — 1.5 пт.). Файл має бути названий відповідно до прикладу “Прізвище_назва програми” (Коваль_історія)

У шапці листа вказується адресат, до кого пишеться мотиваційний лист (ректор УКУ о. Б. Прах), а також  Ваше ім’я, прізвище, де Ви проживаєте на момент написання мотиваційного листа, де Ви проживали до повномасштабного вторгнення рф в Україну, де Ви навчаєтеся, та освітню програму, на яку вступаєте. 

Приклад: 
Ректору Українського католицького університету 
о. Б. Праху 
вступника / вступниці (ПІБ)
освітня програма, на яку подаєтеся на стипендійний конкурс 
місто проживання
школа, у якій навчаєтеся / навчалися 

 

Мотиваційний лист — розповідь у вигляді цілісного тексту, в якому Вам необхідно відповісти на наступні питання:

 1. Чому Ви хочете навчатися в УКУ? Наприклад, опишіть проблему, яку Ви розв’язали чи прагнете розв’язати. Це може бути інтелектуальний виклик, дослідницьке питання, етична дилема — все, на чому Вам справді залежить. Поясність її важливість для Вас і які кроки Ви зробили чи плануєте зробити, щоб знайти розв’язок цієї проблеми. А також як навчання в УКУ загалом та на (Богослов’ї / Історії / Філології / Культурології / Соціології / Праві / Етиці-Політиці-Економіці / Соціальній роботі / Психології / Комп’ютерних науках / ІТ та бізнес аналітиці) зокрема допоможе Вам у цьому.
 2. Як Ви плануєте в майбутньому застосувати отриманий досвід навчання на конкретній програмі? Як Ви бачите своє подальше працевлаштування / продовження навчання?
 3. Опишіть свої слабкі та сильні сторони та як Ви використовуватимете свої переваги під час навчання на бакалаврській програмі в УКУ? Зазначте середній ба за 1-ий семестр 11 класу / вашого шкільного атестату. Чи ви вважаєте його здобутком, чи Вам щось не вдалося? Чому?
 4. Розкажіть про Ваш досвід громадської активності, волонтерства, Ваші досягнення у навчальному та позанавчальному житті. 
 5. Одними із гасел нашого університету є «Свідчити. Служити. Спілкуватись». Як ви розумієте кожен з цих елементів? Чим саме можна наповнити кожне із цих «С»? Як це гасло та християнські цінності перегукуються з вашим особистим досвідом — поділіться ним. 
 6. Чóму саме Вас навчила війна (від 24 лютого 2022 року)? Які висновки Ви зробили? Що змінилося у Вашому світогляді? 
 7. Чи розглядаєте Ви ще інші бакалаврські програми для вступу, окрім (конкретної програми УКУ)? Якщо так, то якій з них Ви надаєте більшу перевагу і чому?
 8. Чому саме Вам Університет має надати стипендію на навчання?

Критерії оцінювання мотиваційного листа: 

 1. Абітурієнт/ка ретельно дотримався/лася правил і норм використання української мови при написанні мотиваційного листа.
 2. Абітурієнт/ка дотримався/лася вимог оформлення та структури листа.
 3. Абітурієнт/ка продемонстрував/ла чіткість та сфокусованість на конкретній освітній програмі.
 4. Абітурієнт/ка повною мірою розкрив/ла усі питання, зазначені у вимогах до мотиваційного листа: 
 • детально описав/ла розуміння кожного з елементів гасла УКУ «Свідчити. Служити. Спілкуватися» та пояснив/ла, як це гасло перегукується із власним досвідом вступника/ці;
 • чітко сформулював/ла проблему, яку розв’язав/ла або прагне розв’язати, пояснив/ла її актуальність та обґрунтував/ла, як знання отримані на навчанні в УКУ на (програмі) допоможуть у її вирішенні;
 • обґрунтував/ла, як використовуватиме конкретні отримані знання під час навчання на обраній бакалаврській програмі, а також описав/ла свої плани щодо подальшого працевлаштування / продовження навчання; 
 • описав/ла свої слабкі та сильні сторони та як він/вона застосовуватиме їх під час навчання на бакалаврській програмі в УКУ, а також вказав/ла свій середній бал за 1-ий семестр 11 класу та обґрунтував/ла, чи вважає такий результат досягненням; 
 • розповів/ла про свій досвід громадської активності, волонтерства, свої досягнення у навчальному та позанавчальному житті;
 • поділився/лася власним досвідом пережиття війни від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну та навів/ела декілька прикладів, чому «навчила» війна;
 • зазначив/ла, чи розглядає іншу/інші освітню/і програму/и для вступу; у випадку, якщо вступник/ця розглядає альтернативні варіанти, обґрунтував/ла, якому з них надає більшу перевагу.

 

Рекомендуємо переглянути наші короткі ролики з серії “Напиши та змотивуй”, щоб написати вдалий мотиваційний лист: 

Абітурієнт / абітурієнта, який / -а подається на стипендійний конкурс має подати один обов’язково (та другий на вибір) рекомендаційний лист у аплікаційній формі. 

Рекомендаційний лист, що є обов’язковим має бути написаний від вчителя / вчительки зі школи, у якій Ви навчаєтеся. 

Другий рекомендаційний лист, який є опційним – має бути написаний від представника / представниці організації, інституції (парафії, громадської організації, благодійного фонду тощо), до діяльності якої Ви долучені чи були раніше долучені. 

У рекомендаційному листі має бути вказано: 

 • прізвище та ім’я вступника / вступниці, кому надається рекомендація
 • прізвище та ім’я особи, яка надає рекомендацію 
 • електронна скринька особи, яка надає рекомендацію 
 • посада та місце праці особи, яка надає рекомендацію 
 • у кінці листа – дата написання листа та підпис особи, яка надає рекомендацію 

Рекомендаційний лист має бути написаний українською мовою (можливо англійською, якщо рекомендацію пише вчитель з школи закордоном, а вступник при тому не навчається в українській школі)


Файл має бути названий відповідно до прикладу “Прізвище_рекомендаційний” (Коваль_рекомендаційний)

⚡️ Ми підготували для вас невеличкий путівничок з порадами для написання рекомендаційного листа. Переглядайте його та діліться обов’язково з вчителями та представниками інших організацій, які писатимуть для вас рекомендаційний лист.

Кожен абітурієнт / абітурієнтка, який/-а аплікується на стипендійний конкурс та заповнює аплікаційну форму має подати обов’язковий пакет документів: 

 • скан id-картки (чи іншого документа, що посвідчує особу)

   

 • власне фото (на якому добре видно обличчя вступника / вступниці, не обов’язково “фото на документи”)
 • скан / фото довідки про доходи батьків з місць їх роботи за останній рік
  таку довідку можна отримати в Дії / за місцем праці батьків / у Податковій 

 • підтвердження середнього балу за перший семестр від закладу освіти, у якому навчається (якщо абітурієнт / абітурієнтка вже завершили навчання – скан свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти та додаток до нього)

 • мотиваційний лист відповідно до встановлених вимог УКУ

 • один обов’язковий рекомендаційний лист від вчителя зі школи, у якій навчається абітурієнт / абітурієнтка; вступник також може надіслати другий рекомендаційний лист на власний розсуд від представників організацій / інституцій до діяльності яких він / вона був / була залучений.

 • скани додаткових документів, які підтверджують його / її соціальний статус (довідка про багатодітну сім’ю, статус внутрішньо-переміщеної особи, інвалідність, смерть одного з батьків тощо)

Якщо Ви належите до однієї з категорій, то просимо подати відповідні документи:

 • Сироти, чи діти, позбавлені батьківського піклування віком до 23 років включно

Рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті (в разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

 • Напівсироти віком до 23 років включно

Свідоцтво одного з батьків про смерть

 • Особи з інвалідністю 1 і 2 груп

Довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про визнання особи особою з інвалідністю 1 або 2 групи

 • Особи, які мають власних дітей

Свідоцтво про народження дитини

 • Особи, чиї батьки беруть участь в АТО/ООС/російсько-українській війні чи були учасниками АТО/ООС/російсько-української війни

Посвідчення учасника бойових дій. Або ж інші документи, які підтверджують участь у бойових діях (наказ від військової частини, куди буде приписаний батько чи мама / мобілізаційне розпорядження / інше)

 • Внутрішньо-переміщені особи після 24 лютого 2022 року 

Довідки про взяття на облік як ВПО

 1. Аплікаційна форма є достатньо великою та потребує часу, щоб її заповнити. Тому рекомендуємо Вам ознайомитися завчасу з усіма запитаннями та скласти перелік документів / відповідей, які Вам необхідно підготувати. А також – не залишайте заповнення форми на останні тижні чи дні!
 2. Під час ознайомлення з запитання звертайте увагу також на коментарі та описи до питань, які написані дрібнішим шрифтом під питанням.
 3. Щоб надіслати цю форму – Вам необхідно зібрати певні документи, які є обов’язковими для усіх аплікантів на стипендійний конкурс. Це довідка про доходи батьків за останній рік, рекомендаційний / -і. мотиваційні листи, виписка оцінок за перший семестр 11 класу зі школи, а також документи (за наявності), які додатково демонструють Вашу потребу у фінансовій підтримці на навчання. Уважно прочитайте на цій сторінці  усі вимоги до пакету документів.
 4. У цій аплікаційній формі є певні запитання, які потребують більш об’ємної відповіді. На них просимо відповідати детально, максимально пояснивши ситуацію. Зверніть увагу, що це перше знайомство Університету з Вами і від заповненої аплікаційної форми залежить Ваша подальша участь у стипендійному конкурсі.
 5. Наголошуємо на тому, що одна з цінностей УКУ – академічна доброчесність! Студенти, викладачі та працівники УКУ не толерують списування чи плагіату (використання чужої праці, видаючи за свою). Просимо Вас також пам’ятати про це при написанні мотиваційних листів! При виявленні плагіату у них – учасник буде дискваліфікований з Конкурсу.
 6. При поданні на стипендію Ви маєте обрати програму / програми, на які Ви плануєте вступати та отримати стипендію. Максимальна кількість програм, на які Ви можете аплікуватися – чотири.
 7. Якщо Ви хочете поділитися інформацією, яка допоможе нам зрозуміти про Вашу потребу у фінансовій підтримці УКУ, проте ми не запитали Вас цього у анкеті – у одному з останніх запитань є можливість розказати / описати це.
 8. Заповнивши аплікаційну форму на Ваше електронну скриньку надійде лист-підтвердження, що ми отримали Вашу заявку!
 9. Абітурієнти, які заповнять форму до 31 березня – отримають відповідь щодо подальшої участі у Конкурсі не пізніше 12 квітня; абітурієнти, які заповнять форму протягом 1 квітня – 31 травня, отримають відповідь не пізніше 8 червня.
 10. Перед надсиланням документів обов’язково перевірте аплікаційну форму: відповіді на усі запитання, а також прикріплені документи. Після цього надсилайте кнопку “Надіслати”.
 11. Алікаційна форма буде доступною до 18:00 31 травня!
 12. Якщо у Вас виникають запитання – звертайтеся, будь ласка, за номером телефону 097 015 34 36 або ж в telegram: https://t.me/ucu_admission

Бажаємо успіху! 

 

Другий етап стипендійного конкурсу
співбесіда 

Співбесіди відбуватимуться в онлайн форматі або наживо (на вибір вступника та освітньої програми). 

Запрошення на співбесіду отримуватимуть вступники, чию аплікаційну форму Благодійний фонд УКУ верифікує до подальшої участі у Конкурсі. Час проведення співбесіди також залежатиме від періоду, у який вступник подасть свою аплікаційну заявку. 

 • Вступники, які отримають позитивну відповідь щодо розгляду аплікаційної форми до 12 квітня (попередньо заповнять аплікаційну форму до 31 березня), проходитимуть співбесіду у період з 24 до 28 квітня. 
 • Вступники, які отримають позитивну відповідь щодо розгляду аплікаційної форми до 8 червня (попередньо заповнять аплікаційну форму до з 1 квітня до 31 травня), проходитимуть співбесіду у період з 12 до 20 червня. 

Учасники Конкурсу, які пройдуть співбесіду отримають відповідь щодо результату Конкурсу до 26 червня. 

 

Хронологія стипендійного конкурсу 

Дізнатися більше про бакалаврські програми в УКУ

Переглянути

Політика фінансової підтримки

Переглянути

Чому УКУ надає стипендії?

Переглянути

Пам'ятка про місію та ідентичність УКУ

Переглянути

 

 

 

Стипендія від УКУ – це довіра та фінансова підтримка студента від Університету! 

Команда Центру абітурієнта готова відповісти на усі Ваші запитання! 
Графік роботи: пн-пт 10:00-17:00 
📞 0970153436

Центр абітурієнта УКУ

Графік роботи:

З понеділка по п'ятницю
10:00 - 17:00
Перерва з 12:00 по 13:00

Ел. пошта:

Viber icon TIKTOK icon Spotify icon