Отримати стипендію 2021

Інформація про стипендії була актуальною для вступників у 2021 році. Для вступників у 2022 році вона може зазнати змін, про які ми повідомимо до кінця грудня 21-го року. 


Витрати Університету на навчання студента на стаціонарних бакалаврських і окремих магістерських освітніх програмах Українського католицького університету в середньому складають еквівалент 3300 доларів США. Враховуючи економічні виклики в Україні, багато студентів не можуть самотужки повністю покривати витрати на навчання.  

Благодійний фонд УКУ (надалі – Фонд) створений університетом з метою надання стипендійної підтримки студентам (у вигляді повної або часткової оплати за навчання або покриття проживання у Колегіумі на перший та другий рік навчання за умови зарахування на формаційну програму в Колегіумі УКУ.)

Крім того, всі студенти дипломних програм отримують певну знижку на харчування в їдальнях УКУ (напр. у 2020-21 навчальному році розмір знижки у Трапезній УКУ в університетському містечку на вул. Козельницькій становив 25%). 

Кошти фонду зібрані у поточному році покривають надання стипендій у наступному навчальному році. Фонд формується з благодійних внесків, які надходять від приватних жертводавців з України, Австралії, Німеччини та інших країн, а також через Українську католицьку освітню фундацію в США, Канаді та Великобританії. При надходженні коштів до Фонду збирається інформація про розмір отриманих коштів, умови жертводавця щодо студента-одержувача стипендії на навчання та умови звітування.

Кожен студент, який отримує стипендію у вигляді повної або часткової оплати за навчання зобов’язується виконувати місію УКУ та брати активну участь в науковому, духовному і громадському житті. Умовою отримання будь-якої стипендії є підписання і дотримання студентом умов Меморандуму про участь у благодійній програмі Фонду.

Кількість стипендій залежить від фінансової спроможності Фонду і надається на основі рекомендацій від УКУ.

Усі студенти, які отримують стипендії у вигляді оплати за навчання в УКУ, на запит Університету долучаються до служіння на кампусі в УКУ, присвячуючи волонтерству 20 год у семестр у відділах чи підрозділах УКУ, або на факультетах.  

Існують такі види стипендій, які надаються Фондом:

 • академічно-соціальна стипендія;
 • соціальна стипендія;
 • стипендія від факультету

Комісія може рекомендувати студента для надання інших форм фінансової підтримки: позика, розтермінування оплати за навчання. Абітурієнт може подавати електронну заявку як на академічно-соціальну, так і соціальну стипендію (за умови відповідності соціальним критеріям). Залежно від результатів відбору, рекомендований на отримання стипендії кандидат може отримувати лише академічно-соціальну або соціальну стипендію (принцип «або-або»).

Детальніше про стипендії:

Реєстраційна форма та детальніша інформація про Конкурс на стипендію від Факультету – тут


Що покриває стипендія?

Стипендія від факультету надається на перший рік навчання на обраній бакалаврській програмі і може покривати від 30% до 100% розміру оплати за 1-ий рік навчання.

 

Хто може претендувати на стипендію?

Для отримання рекомендації для отримання стипендії від факультету абітурієнт повинен відповідати критеріям, які встановлені програмою/факультетом (див. нижче 👇🏻). А також подати сертифікати предметів ЗНО відповідно до таблиці

Підставами для розгляду кандидатів на отримання стипендії ФБФ повинні бути не менше як три з наступних:

1. Претендент(ка) має виразну мотивацію вивчати богослов’я (мотиваційний лист)
2. Претендент(ка) має обгрунтовану соціальну потребу
3. Претендент(ка) має рекомендацію свого пароха/духівника
4.  Претендент(ка) є призером(кою) у спортивних та/чи музичних змагань
5.  Претендент(ка) має середній бал ЗНО не менше 175
6. Претендент(ка) має досвід участі у церковному служінні чи проектах або є учасником інших волонтерських проектів.


1. Результати зовнішнього незалежного оцінювання (мінімальний бал з профільного предмету 185, середній бал з конкурсних предметів > 180);
2. Участь в конкурсах і проєктах Гуманітарного факультету (Академія Artes Liberales, перекладацький конкурс та ін.);
3. Призові місця 2 і 3 туру всеукраїнських і міжнародних конкурсів та олімпіад;
4. Публікації в періодиці чи інтернет-виданнях, власні проєкти, пов’язані з обраною спеціальністю.
5. Мотиваційний лист, який демонструє здатність претендента самостійно/оригінально мислити, переконливо та грамотно викладати думки;
6. На співбесіді претендент(ка) показує мотивацію, високий освітній і культурний рівень.


1. Вмотивованість вступу саме на соціологію (визначатиметься за результатами співбесіди (30%) + мотиваційний лист (20%) – разом 50%
2. Результати ЗНО (мінімальний бал з другого предмету (математика) 185, середній бал з конкурсних предметів > 180) – 20%
3. Як додатковий – претендент є призером всеукраїнських та міжнародних конкурсів та олімпіад за попередні 2 роки – 30%

1. Мотивованість вступника навчатися на програмі (оцінка мотиваційного листа (10%) та співбесіди (30%)) – разом 50%
2. Успішна позанавчальна активність/діяльність вступника за попередні 2 роки (наприклад, вступник є призером всеукраїнських та міжнародних конкурсів та олімпіад (будь-якого етапу); має підтверджену участь у громадських чи волонтерських проектах; є призером у спортивних, музичних чи творчих змаганнях/конкурсах тощо) – 40%
3. Високі результати навчання (середній бал з конкурсних предметів за результатами ЗНО становить 185 балів і вище) – 20%

 • Право (факультет суспільних наук)

1. Мотивованість вступника навчатися на програмі (оцінка мотиваційного листа (10%) та співбесіди (30%)) – разом 40%
2. Успішна позанавчальна активність/діяльність вступника за попередні 2 роки (наприклад, вступник є призером всеукраїнських та міжнародних конкурсів та олімпіад (будь-якого етапу); має підтверджену участь у громадських чи волонтерських проектах; є призером у спортивних, музичних чи творчих змаганнях/конкурсах тощо) – 40%
3. Високі результати навчання (середній бал з конкурсних предметів за результатами ЗНО становить 185 балів і вище) – 20%


1. Вмотивованість до навчання саме на програмі з соціальної роботи УКУ та розуміння соціальної галузі  (визначається за результатами співбесіди – 40%, мотиваційний лист – 5%).
2. Соціальна активність – участь у громадських, релігійних, спортивних, творчих організаціях та/чи проєктах, волонтерська діяльність, наукова діяльність, організація та участь у публічних заходах, конкурсах, турнірах, олімпіадах, робота на користь громади (визначається за результатами співбесіди – 20%).
3. Комунікабельність – вміння налагоджувати та підтримувати комунікацію, здатність грамотно висловлювати власні думки та судження, наводити аргументи (визначається за результатами співбесіди – 20%).
4. Результати ЗНО (середній бал з конкурсних предметів за результатами ЗНО 175 балів і вище – 10%).
5. Фінансова неспроможність оплатити вартість навчання/соціальний критерій – 5%.

1. Вмотивованість до навчання на програмі з психології, розуміння сфери роботи психолога, інтерес до внутрішньоособистісних та міжособистісних процесів, аналітичні здібності та психологічна стійкість, комунікабельність, високий освітній та культурний рівень (співбесіда 30%, мотиваційний лист – 20%) – разом 50%
2. Результати ЗНО (середній бал з конкурсних предметів > 185) – 20%
3. Соціальна активність (має підтверджену участь у громадських чи волонтерських проектах)  – 30%


Важливими критеріями для прийняття рішення щодо надання стипендії є такі критерії: 

1.Заповнення заявки до 14 червня включно.
2. Претендент(ка) є призером(кою) всеукраїнських та міжнародних конкурсів та олімпіад; 
3. Претендент(ка) має підтверджену участь у соціальних та волонтерських проектах; 
4. Претендент(ка) є призером(кою) у спортивних та/чи музичних змаганнях; 
5. Високі результати зовнішнього незалежного оцінювання (мінімальний бал з математики >=186); 
6. Мотиваційний лист, який демонструє вмотивованість навчання в Українському католицькому університеті;
7. Рекомендаційний лист від людини, яка може оцінити потенціал претендента(ки), наприклад: вчитель математики, керівник гуртка, тренер команди, тощо.

За рівних умов перевага буде надаватись претендентам з-поза великих міст.


Як отримати стипендію?

 • Заповнити і надіслати електронну заявку на отримання стипендії від факультету з 15 травня до 18 липня 2021 року;
 • Виконати умови Конкурсу;
 • Досягати високих показників ЗНО;
 • Наявність сертифікатів ЗНО, встановлених програмою/факультетом для вступу на освітню програму; 
 • Подати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби;
 • Дотримання критеріїв для абітурієнтів, встановлених програмами/факультетами;
 • Виконати усі вимоги до зарахування відповідно до Правил прийому в УКУ 2021;
 • Підписати Меморандум (після вступу в УКУ)

Реєстрація на Конкурс на отримання рекомендації на стипендію тривала до 15 березня! Дякуємо усім абітурієнтам, які подали заявку! З 15-го травня відбуватиметься Конкурс на стипендію від факультету!


Кількість академічно-соціальних стипендій – 55 (не більше, ніж 5 на освітню програму)

 

Що покриває стипендія?

 • Академічно-соціальна стипендія надається на один рік.
 • Для вступників на бакалаврські освітні програми академічно-соціальна стипендія покриває 100% розміру оплати за 1-ий рік навчання, 100% – за 2-ий (за умови виконання вимог отримання стипендії).
 • Для вступників на бакалаврські освітні програми академічно-соціальна стипендія покриває проживання у Колегіумі на перший та другий рік навчання за умови зарахування на формаційну програму в Колегіумі УКУ. 

Хто може претендувати на стипендію?
Для отримання рекомендацій для отримання академічно-соціальної стипендії абітурієнт повинен відповідати двом критеріям:

1) академічний  сертифікат ЗНО з визначеного освітньою програмою предмету повинен бути більше-рівно 185 балів, а бали 2-х інших сертифікатів ЗНО мають бути більше-рівно 180 балів. Або ж конкурсний бал, що формується з 3-х сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі успіхи повинен становити не менше 180/200 балів;

ВАЖЛИВОАбітурієнт має подати для вступу сертифікати ЗНО з третього предмету, який визначається освітньою програмою. Таким чином абітурієнт, який претендує на стипендію має подати наступні сертифікати ЗНО при вступі: 

Богослов’я
 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Іноземна мова / Географія
Історія
 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Іноземна мова
Філологія
 • Українська мова та література
 • Іноземна мова 
 • Історія України
Культурологія
 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Іноземна мова
Соціологія
 • Українська мова та література
 • Математика
 • Історія України / Іноземна мова
Етика-Політика-Економіка
 • Українська мова та література 
 • Історія України 
 • Іноземна мова
Право
 • Українська мова та література 
 • Історія України 
 • Іноземна мова / Математика
Соціальна робота
 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Іноземна мова
Психологія
 • Українська мова та література 
 • Математика
 • Біологія / Іноземна мова 
Комп’ютерні науки 
 • Українська мова 
 • Математика
 • Іноземна мова / Фізика
ІТ та бізнес аналітика 
 • Українська мова 
 • Математика
 • Іноземна мова / Фізика

 

2) соціальний – на отримання рекомендації для отримання академічно-соціальної стипендії можуть претендувати абітурієнти, які належать до однієї з нижче наведених категорій (соціальна складова): 

 • сироти, чи діти, позбавлені батьківського піклування віком до 23 років включно; 
 • напівсироти; 
 • особи з інвалідністю 1 і 2 груп; 
 • особи, які мають власних дітей; 
 • особи, які брали участь в АТО/ООС або чиї батьки беруть участь в АТО/ООС чи були учасниками АТО/ООС; 
 • особи з сімей з невисоким рівнем доходу*. 

сім’ями з невисоким рівнем доходу є ті сім’ї,  розмір доходів яких не дає можливості оплачувати навчання на обраній освітній програмі у повному обсязі відповідно до рішення комісії, яке базується на поданих документах абітурієнта. 

Абітурієнт повинен надати достатній перелік документів для того, щоб комісія могла визначити приналежність до відповідного соціального критерію.

 

Як отримати стипендію?
Для отримання рекомендацій для отримання академічно-соціальної стипендії абітурієнт має зареєструвати та пройти Конкурс на отримання рекомендації на стипендію. 

 • Заповнити та надіслати електронну заявку на отримання стипендії (реєстрація на Конкурс – за цим посиланням);
 • Пройти три етапи конкурсного відбору;
 • Досягати високих показників ЗНО, результатів вступних іспитів (для абітурієнтів, які вступають за особливими умовами);
 • Виконати усі вимоги до зарахування відповідно до Правил прийому в УКУ 2021;
 • Підписати Меморандум (після вступу в УКУ)

Перелік документів, скани яких необхідно подати при заповненні електронної заявки: 

 • скан ID-картки/паспорта
 • скан довідки про доходи сім’ї за останній рік (офіційні та неофіційні)

Також відповідно до критерію, який абітурієнт обирає при подачі заявки потрібно подати скан наступних довідок: 

 • сироти, чи діти, позбавлені батьківського піклування віком до 23 років включно
  Рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради (за місцем походження дитини) про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування
 • напівсироти віком до 23 років включно
  Свідоцтво одного з батьків про смерть
 • особи з інвалідністю 1 і 2 груп
  Довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про визнання особи особою з інвалідністю 1 або 2 групи
 • особи, які мають власних дітей
  Свідоцтво про народження дитини
 • особи, чиї батьки беруть участь в АТО/ООС чи були учасниками АТО/ООС
  Посвідчення учасника бойових дій. Видається особам, які воювали в ОРДЛО (АТО/ООС). Щодо осіб, чиї батьки прямо зараз воюють в ОРДЛО – “Інші документи, що підтверджують триваючу участь батьків (одного з батьків) в АТО/ООС в ОРДЛО станом на час подання цих документів”.
 • особи з сімей з невисоким рівнем доходу*. 
  ⃰ сім’ями з невисоким рівнем доходу є ті сім’ї,  розмір доходів яких не дає можливості оплачувати навчання на обраній освітній програмі у повному обсязі відповідно до рішення комісії, яке базується на поданих документах абітурієнта. 
  Якщо абітурієнт подав заявку на основі цього критерію – додаткових документів подавати не потрібно – достатньо усіх попередніх, зокрема скану довідки про річний дохід батьків. 

Як зберегти стипендію впродовж навчання?

При досягненні високих показників у навчанні – середній бал 85/100 і вище за підсумками попереднього навчального року і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (крім поважних причин), виконання місії УКУ і участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму, студент може отримати рекомендацію для отримання академічно-соціальної стипендії протягом наступного року навчання

Студент, який претендує на отримання рекомендації на отримання академічно-соіцальної стипендії на другому році навчання повинен:

 • заповнити та надіслати електронну заявку на отримання стипендії;
 • вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
 • періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;
 • подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Відкрита додаткова реєстрація на Соціальну стипендію до 1 липня! 

Аплікаційна форма – тут


Що покриває стипендія?

 • Соціальна стипендія надається на один рік.
 • Для вступників на бакалаврські освітні програми соціальна стипендія може покривати від 30% до 100% розміру оплати за один рік навчання
 • А також може частково (до 50%) покривати вартість проживання у Колегіумі за умови зарахування на формаційну програму в Колегіумі УКУ. 

 

Хто може претендувати на стипендію?

Отримати рекомендації на отримання соціальної стипендії можуть вступники на бакалаврські освітні програми, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, не мають можливості самостійно оплатити навчання і не можуть заробити всі необхідні кошти власною працею.

На отримання рекомендації для отримання соціальної стипендії можуть претендувати абітурієнти, які належать до однієї з нижче наведених категорій (соціальна складова): 

 • сироти, чи діти, позбавлені батьківського піклування віком до 23 років включно; 
 • напівсироти; 
 • особи з інвалідністю 1 і 2 груп; 
 • особи, які мають власних дітей; 
 • особи, які брали участь в АТО/ООС або чиї батьки беруть участь в АТО/ООС чи були учасниками АТО/ООС; 
 • особи з сімей з невисоким рівнем доходу*. 

сім’ями з невисоким рівнем доходу є ті сім’ї,  розмір доходів яких не дає можливості оплачувати навчання на обраній освітній програмі у повному обсязі відповідно до рішення комісії, яке базується на поданих документах абітурієнта. 

А також конкурсний бал вступників, що формується з 3-х сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі успіхи, повинен становити не менше 175/200 балів. 

ВАЖЛИВОАбітурієнт має подати для вступу сертифікати ЗНО з третього предмету, який визначається освітньою програмою. Таким чином абітурієнт, який претендує на стипендію має подати наступні сертифікати ЗНО при вступі: 

Богослов’я
 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Іноземна мова / Географія
Історія
 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Іноземна мова
Філологія
 • Українська мова та література
 • Іноземна мова 
 • Історія України
Культурологія
 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Іноземна мова
Соціологія
 • Українська мова та література
 • Математика
 • Історія України / Іноземна мова
Етика-Політика-Економіка
 • Українська мова та література 
 • Історія України 
 • Іноземна мова
Право
 • Українська мова та література 
 • Історія України 
 • Іноземна мова / Математика
Соціальна робота
 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Іноземна мова
Психологія
 • Українська мова та література 
 • Математика
 • Біологія / Іноземна мова 
Комп’ютерні науки 
 • Українська мова 
 • Математика
 • Іноземна мова / Фізика
ІТ та бізнес аналітика 
 • Українська мова 
 • Математика
 • Іноземна мова / Фізика

 

Абітурієнт повинен надати достатній перелік документів для того, щоб комісія могла визначити приналежність до відповідного соціального критерію.

Комісія рекомендує кандидатів на отримання соціальної стипендії та надає відповідну інформацію Фонду. Згідно рішення Правління Фонду встановлюється розмір стипендії у вигляді оплати за навчання залежно від гостроти матеріальної потреби вступника і наявності доступних коштів. Соціальні стипендії можуть надаватися нерівномірно між освітніми програмами залежно від гостроти матеріальних потреб та академічної успішності вступників. Кожен кандидат на отримання рекомендацій для отримання соціальної стипендії повинен подати розширене обґрунтування матеріального становища і потреби в отриманні стипендії з наданням всієї доступної підтверджувальної інформації. 

 

Як отримати стипендію?
Для отримання рекомендацій для отримання соціальної стипендії абітурієнт має подати електронну заявку з 15 січня до 15 березня 2021 року. 

 • Заповнити і надіслати електронну заявку на отримання соціальної стипендії до 15 березня 2021 року;

Увага! З 23 червня до 1 липня буде відкрита додаткова реєстрація на Соціальну стипендію! Аплікаційна форма – тут

 • У заявці подати розширене обґрунтування потреби в отриманні стипендії;
 • До заявки додати документи, які підтверджують соціальний критерій вказаний вступником (перелік документів нижче на цій сторінці);
 • Пройти співбесіду (деталі про співбесіду ми надішлемо після подачі електронної заявки);
 • Досягати високих показників ЗНО;
 • Подати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби;
 • Виконати усі вимоги до зарахування відповідно до Правил прийому в УКУ 2021;
 • Підписати Меморандум (після вступу в УКУ)

Перелік документів, скани яких необхідно подати при заповненні електронної заявки: 

 • скан ID-картки/паспорта
 • скан довідки про доходи сім’ї за останній рік (офіційні та неофіційні)

Також відповідно до критерію, який абітурієнт обирає при подачі заявки потрібно подати скан наступних довідок: 

 • сироти, чи діти, позбавлені батьківського піклування віком до 23 років включно
  Рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради (за місцем походження дитини) про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування
 • напівсироти віком до 23 років включно
  Свідоцтво одного з батьків про смерть
 • особи з інвалідністю 1 і 2 груп
  Довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про визнання особи особою з інвалідністю 1 або 2 групи
 • особи, які мають власних дітей
  Свідоцтво про народження дитини
 • особи, чиї батьки беруть участь в АТО/ООС чи були учасниками АТО/ООС
  Посвідчення учасника бойових дій. Видається особам, які воювали в ОРДЛО (АТО/ООС). Щодо осіб, чиї батьки прямо зараз воюють в ОРДЛО – “Інші документи, що підтверджують триваючу участь батьків (одного з батьків) в АТО/ООС в ОРДЛО станом на час подання цих документів”.
 • особи з сімей з невисоким рівнем доходу*. 
  ⃰ сім’ями з невисоким рівнем доходу є ті сім’ї,  розмір доходів яких не дає можливості оплачувати навчання на обраній освітній програмі у повному обсязі відповідно до рішення комісії, яке базується на поданих документах абітурієнта. 
  Якщо абітурієнт подав заявку на основі цього критерію – додаткових документів подавати не потрібно – достатньо усіх попередніх, зокрема скану довідки про річний дохід батьків. 

Центр абітурієнта УКУ

Графік роботи:

З понеділка по п'ятницю
10:00 - 17:00
Перерва з 12:00 по 13:00

Ел. пошта:

Viber icon TIKTOK icon