Отримати стипендію

Зверніть увагу на зміни в стипендійних правилах!

Згідно з рішенням ректорату, були змінені та покращені (на 5%) відсотки, які стосуються стипендій “Річна” та “Річна Плюс”
Детальніше читайте у відповідному розділі внизу⇓


Середня собівартість річного навчання одного студента на бакалаврській програмі становить 3000 у.о.

Враховуючи складний економічний стан в Україні, що не дозволяє більшості студентів самотужки покривати повну вартість навчання, і бажаючи підтримати належний рівень викладання і навчання в УКУ, Університет, передусім завдяки щедрості жертводавців з різних країн і континентів, покриває вагому частину вартості навчання (на більшості програм ~75%). 

Проте, не кожній родині під силу оплатити навіть цю суму. Це спонукало УКУ до створення стипендійного фонду, звідки надається фінансова підтримка, що покриває повну або часткову ціну освітньої програми для студента.

 

Існують два основні типи фінансової підтримки студентів:

1. Академічна стипендія (“Річна”, “Річна Плюс”, “Рейтингова”, “Мотиваційна”);
2. Соціальна стипендія.

 

Перший етап проходить до 21 квітня! Реєстрація на стипендійний конкурс закрита!

Детальніше про стипендії:

 

 

Кількість стипендій «Річна» – 30 (не більше, ніж 3 на освітню програму)

Для вступників на бакалаврські освітні програми академічна стипендія «Річна» покриває 100% внеску студента (ціни освітньої програми) за 1-ий рік навчання, 50% – за 2-ий, 50% – за 3-ій, 50% – за 4-ий (за умови виконання вимог зі збереження стипендії).

Критерії отримання стипендії:

Для академічної стипендії «Річна» сертифікат ЗНО з «профільного» предмету повинен бути більше-рівно 185 балів, а бали 2-х інших сертифікатів ЗНО мають бути більше-рівно 180 балів. Або ж конкурсний бал, що формується з 3-х сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі успіхи повинен становити не менше 180/200 балів.

Умови збереження стипендії:

Академічна стипендія «Річна» надається на один рік. За умови високих показників у навчанні – середній бал 85/100 і вище за підсумками попереднього навчального року і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин), виконання місії УКУ і участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму стипендіат може отримувати академічну стипендію «Річна» протягом кожного наступного року навчання.

Кожного року студент, який претендує на збереження стипендії повинен:

 • подати електронну заявку на отримання стипендії;
 • написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ;
 • вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
 • періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;
 • подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Кількість стипендій «Річна Плюс» – 20 (не більше, ніж 2 на освітню програму)

Для вступників на бакалаврські освітні програми академічна стипендія «Річна Плюс» покриває 100% внеску студента (ціни освітньої програми) за 1-ий рік навчання, 50% – за 2-ий, 50% – за 3-ій, 50% – за 4-ий (за умови виконання вимог зі збереження стипендії). Стипендія також покриває оплату за проживання в Колегіумі протягом навчального року за умови зарахування на однорічну формаційну програму в Колегіумі УКУ. Розмір коштів, які стипендіатові нараховують для покриття витрат на харчування, книжки чи транспорт, визначається наказом ректора та становить не менше 1000 грн. на місяць (до оподаткування). Ці кошти виплачуються протягом 10 навчальних місяців у році і не більше двох років за умови збереження стипендії.

За умови отримання стипендії з інших джерел (напр. президентська стипендія), додаткові щомісячні кошти, передбачені стипендією “Річна Плюс”, не виплачуються.

Критерії отримання стипендії:

Для академічної стипендії «Річна Плюс» сертифікат ЗНО з «профільного» предмету повинен бути більше-рівно 190 балів, а бали 2-х інших сертифікатів ЗНО мають бути більше-рівно 185 балів. Або ж конкурсний бал, що формується з 3-х сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі успіхи, становить не менше 188/200 балів.

Умови збереження стипендії:

Академічна стипендія «Річна Плюс» надається на один рік. При досягненні високих показників у навчанні – середній бал 90/100 і вище за підсумками попереднього навчального року і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин), виконання місії УКУ і участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму, стипендіат може отримувати академічну стипендію «Річна Плюс» протягом кожного наступного року навчання.

Кожного року студент, який претендує на збереження стипендії повинен:

 • подати електронну заявку на отримання стипендії;
 • написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ;
 • вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
 • періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;
 • подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

 

Етап 1. Електронна заявка для участі в академічному конкурсі на отримання стипендії та онлайн-тестування. Від 20 лютого до 21 квітня 2019 року кандидати можуть заповнити заявку та пройти онлайн-тестування. Вірно заповнена заявка є реєстраційною формою для участі в академічному конкурсі. Зареєстровані кандидати отримують доступ до онлайн-тестування. Програму онлайн-тестування розробляє кожна освітня програма відповідно до очікуваного профілю вступника.

Етап 2. Тестування в Університеті/написання есею на запропоновану тематику. На тестування запрошують відібраних кандидатів за результатами онлайн-тестування. Тестування проводиться у першій половині травня 2019 року.

Етап 3. Співбесіда. Керівники освітніх програм запрошують відібраних кандидатів за результатами тестування й оцінки мотиваційного листа, який кандидат пише на одну з обраних тем із запропонованого Університетом переліку (250-500 слів). Співбесіда проводиться у травні-червні 2019 року.

 

За результатами розгляду електронної заявки і онлайн-тестування, тестування в УКУ і співбесіди, а також показників ЗНО, Комісія з відбору приймає остаточне рішення щодо визначення списку кандидатів на отримання академічних стипендій. До 30 червня 2019 року всі кандидати отримають повідомлення щодо результатів відбору. Факультет прикладних наук робить перерозподіл стипендій «Річна Плюс» та «Річна» за результатами конкурсного відбору.

УВАГА!

 • Абітурієнт може подавати електронну заявку як на академічну, так і соціальну стипендію (за умови відповідності соціальним критеріям). Залежно від результатів відбору, відібраний на стипендію кандидат може отримувати лише академічну або соціальну стипендію (принцип «або-або»).
 • Окрім реєстрації на стипендію, вступник має зареєструватися на вступ через свій електронний кабінет в системі ЄДЕБО. Реєстрація на участь в конкурсі на отримання стипендії НЕ є достатньою підставою для допуску абітурієнта до участі в конкурсі для вступу в УКУ.
 • Подання електронної заявки на стипендію чи перемога у конкурсі на отримання стипендії не дає права на зарахування студента в Університет. Для зарахування абітурієнт має бути рекомендованим до вступу до Університету згідно з Правилами прийому в УКУ.

Дати проведення стипендійного конкурсу: 20 лютого – 21 квітня

 

Академічна стипендія «Рейтингова»

Кількість стипендій «Рейтингова» – кожен вступник, який виконує умови надання стипендії.

Для вступників на бакалаврські програми академічна стипендія «Рейтингова» покриває 30% внеску студента (ціни освітньої програми) за 1-ий рік навчання.

Критерії отримання стипендії:

Бал одного з визначених Університетом конкурсних предметів має бути не менший ніж той, що обумовлює приналежність до 5% найкращих по Україні вступників за результатами ЗНО. 5%-вий поріг визначає Університет за офіційними зведеними показниками ЗНО за попередній рік.

Умови отримання стипендії:

Для отримання академічної стипендії «Рейтингова» вступник повинен пройти співбесіду і мати високі бали ЗНО. У 2018-19 навчальному році бал сертифікату ЗНО з конкурсного предмету повинен бути не менший за бали, вказані в таблиці (див. нижче), а бали 2-х інших сертифікатів ЗНО мають бути більше-рівно 180. Вступник має підписати і дотримуватися Меморандуму про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів освітніх програм УКУ.

 

Спеціальність (бакалаври) Предмет ЗНО для отримання рейтингової стипендії Бал (Профільний)
Богослов’я історія України 181
Історія та археологія історія України 181
Культурологія історія України 181
Соціальна робота історія України 181
Соціологія історія України 181
Філологія українська мова та література 189
Психологія біологія 186
Комп’ютерні науки та інформаційні технології математика 188
Системний аналіз математика 188
Політологія іноземна мова 189

Критерії отримання:

Академічну стипендію «Мотиваційну» у 2019-20 навчальному році можуть отримати до п’яти студентів з другого по четвертий курси на кожній з освітніх бакалаврських програм, хто за рейтингом успішності за результатами попереднього навчального року посідає від першого по п’яте місце, бере участь в реалізації місії Університету та виявляє активність у науковому, духовному і громадському житті.

 Умови отримання:

Середній бал за попередній рік навчання студента має бути 85/100 і вище (за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин). Якщо ці місця посідають студенти, які вже мають академічні «перехідні» стипендії, то на даному курсі ця стипендія не призначається.

Після визначення рейтингу академічної успішності, студент, який претендує на отримання мотиваційної стипендії:

 • має подати електронну заявку на отримання стипендії
 • написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ.

Студент повинен підписати і дотримуватися Меморандуму про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів освітніх програм УКУ. Мотиваційна стипендія не може перевищувати розмір академічної стипендії, яку отримують студенти на відповідному році навчання (не більше 75% від ціни освітньої програми – за 2-ий рік навчання, 50% – за 3-ій, 30% – за 4-ий).

Умови збереження:

Академічна стипендія «Мотиваційна» надається на один навчальний рік. За умови високих показників у навчанні, виконання місії УКУ, участі в громадській діяльності і відповідності критеріям та умовам мотиваційної стипендії, дотримання Меморандуму про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів освітніх програм УКУ студент може подавати заявку на отримання мотиваційної стипендії на наступний навчальний рік. Для цього він/вона має вчасно подати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті за минулий навчальний рік і в разі потреби висловити письмову подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі.

Кількість стипендій для вступників УКУ(на бакалаврські програми)– 40.

Критерії отримання:

Соціальна стипендія може надаватися вступникам на бакалаврські освітні програми, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, не мають можливості самостійно оплатити навчання і не можуть заробити всі необхідні кошти власною працею.

Серед підстав для розгляду кандидатів на отримання соціальної стипендії можуть бути:

 1. сироти, чи діти, позбавлені батьківського піклування;
 2. напівсироти;
 3. люди з інвалідністю, інваліди 1 і 2 груп;
 4. особи з багатодітних родин (більше 3 неповнолітніх дітей);
 5. особи, які мають власних дітей;
 6. особи, чиї батьки беруть участь в АТО чи були учасниками АТО;
 7. особи з малозабезпечених сімей;

Соціальна стипендія може покривати частину внеску студента за рік чи семестр навчання (не більше 90%), а також оплату за проживання в Колегіумі УКУ (не більше 50%) у разі зарахування на формаційну програму Колегіуму.  Кандидатів на отримання соціальної стипендії визначає Стипендійна комісія. Комісія встановлює розмір стипендії залежно від гостроти матеріальної потреби вступника і наявності доступних коштів. Соціальні стипендії можуть розподілятися нерівномірно між освітніми програмами залежно від гостроти матеріальних потреб та успішності вступників. Кожен кандидат на соціальну стипендію повинен подати розширене обґрунтування потреби у стипендії і матеріального становища своєї родини з наданням всієї доступної підтверджувальної інформації.

Усі сироти, які навчаються в УКУ, звільнені від оплати за навчання.

Умови отримання стипендії:

 • заповнити анкету і надіслати електронну заявку на отримання стипендії до завершення терміну прийому заяв абітурієнтів в системі ЄДЕБО 22 липня 2019 р.;
 • написати мотиваційний лист з розширеним обґрунтуванням потреби у стипендії;
 • пройти співбесіду;
 • підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів освітніх програм УКУ;
 • досягати високих показників ЗНО чи у навчанні в УКУ;
 • вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
 • періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;
 • подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Для вступників на бакалаврські освітні програми конкурсний бал, що формується з 3-х сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі успіхи, повинен становити не менше 175/200 балів.

Інформація про вступ у відділі рекрутингу:

Графік роботи:

Консультаційні дні:
середа та п'ятниця
10:00 - 17:00

Ел. пошта: