Отримати знижку

Витрати Університету на навчання студента на стаціонарних бакалаврських і окремих магістерських освітніх програмах Українського католицького університету в середньому складають еквівалент 3300 доларів США.

Враховуючи складний економічний стан в країні, що не дозволяє більшості студентів самотужки повністю покривати витрати на навчання, і бажаючи підтримати належний рівень викладання і навчання в УКУ, передусім завдяки щедрості жертводавців з різних країн і континентів Університет покриває вагому частину інституційних витрат на навчання студента (на окремих програмах – до 80%).

Проте, не кожній родині під силу оплатити навіть цю суму. Це спонукало Університет до створення Фонду фінансової підтримки студентів УКУ, звідки надається фінансова підтримка, що повністю або частково покриває витрати на навчання студента.

Існують основні типи фінансової підтримки студентів:

 • знижка соціально-академічна (Річна);
 • знижка академічна (Рейтингова, Мотиваційна, Академічна);
 • знижка соціальна;
 • позика

Порахувати вартість навчання можна за посиланням

Детальніше про знижки:

Кількість знижок “Річна” (соціально-академічна) – 55 (не більше, ніж 5 на освітню програму)

Знижка «Річна» надається на один рік. Для вступників на бакалаврські освітні програми знижка «Річна» покриває 100% внеску студента (ціни освітньої програми) за 1-ий рік навчання, 100% – за 2-ий, 50% – за 3-ій, 50% – за 4-ий (за умови виконання вимог зі збереження знижки).

Для вступників на бакалаврські освітні програми знижка «Річна» покриває проживання у Колегіумі на перший рік навчання за умови зарахування на формаційну програму в Колегіумі УКУ. 

Критерії отримання знижки:

Для отримання знижки «Річна» (соціально-академічна) абітурієнт повинен відповідати двом критеріям:
1) академічний   сертифікат ЗНО з «профільного» предмету повинен бути більше-рівно 185 балів, а бали 2-х інших сертифікатів ЗНО мають бути більше-рівно 180 балів. Або ж конкурсний бал, що формується з 3-х сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі успіхи повинен становити не менше 180/200 балів.
2) соціальний.

На отримання знижки «Річна» (соціально-академічна) можуть претендувати абітурієнти, які належать до однієї з нижче наведених категорій (соціальна складова): 

 • сироти, чи діти, позбавлені батьківського піклування; 
 • напівсироти; 
 • особи з інвалідністю 1 і 2 груп; 
 • особи з багатодітних родин (3 і більше неповнолітніх дітей); 
 • особи, які мають власних дітей; 
 • особи, чиї батьки беруть участь в АТО/ООС чи були учасниками АТО/ООС; 
 • особи з малозабезпечених сімей*.

⃰ Особами з малозабезпечених сімей є ті, в сім’ї яких загальний місячний дохід її членів складає не більше 15 (п’ятнадцяти) тисяч гривень (після оподаткування) При цьому враховується дохід отриманий за трудовим договором та непрацездатними особами (пенсіонери, особи з інвалідністю).

Умови отримання знижки:

Кількість знижок “Рейтингова” – не більше третини від кількості зарахованих студентів на відповідну освітню програму.

У разі більшої кількості претендентів право на знижку отримують вступники, які займають вищу позицію за рейтингом конкурсного балу у списку вступників, рекомендованих до зарахування.

Для вступників на бакалаврські програми знижка академічна «Рейтингова» покриває 30% внеску студента (ціни освітньої програми) за 1-ий рік навчання. Знижка надається лише на один рік і не передбачає збереження на наступні роки навчання.

Критерії отримання знижки:

Бал одного з визначених Університетом конкурсних предметів має бути не менший ніж той, що обумовлює приналежність до 5% найкращих по Україні вступників за результатами ЗНО. 5%-вий поріг визначає Університет за офіційними зведеними показниками ЗНО за попередній рік.

Умови отримання знижки:

Бал ЗНО одного з визначених Університетом конкурсних предметів має бути не менший ніж той, що обумовлює приналежність до 5% найкращих по Україні вступників за результатами ЗНО. 5%-вий поріг визначає Університет за офіційними зведеними показниками ЗНО за попередній рік.

Спеціальність (бакалаври) Предмет ЗНО для отримання рейтингової знижки Бал
Богослов’я історія України 178
Історія та археологія історія України 178
Культурологія історія України 178
Соціальна робота історія України 178
Соціологія уточнюється уточнюється
Філологія українська мова та література 189
Психологія біологія 185
Комп’ютерні науки та інформаційні технології математика 186
Системний аналіз математика 186
Політологія Іноземна мова

Англійська

Німецька

Французька

Іспанська

191

195

194

198

Критерії отримання:

Знижку академічну «Мотиваційна» можуть отримати до п’яти студентів з другого по четвертий рік навчання на кожній з освітніх бакалаврських програм, хто за рейтингом успішності за результатами попереднього навчального року посідає від першого по п’яте місце, бере участь в реалізації місії Університету і виявляє активність у науковому, духовному і громадському житті. 

 Умови отримання:

Середній бал за попередній рік навчання студента має бути 85/100 і вище (за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (крім поважних причин).

Після визначення рейтингу академічної успішності, студент, який претендує на отримання знижки академічної «Мотиваційна» повинен:

 • написати звіт про свій внесок у виконання місії УКУ
 • підписати і дотримуватися Меморандуму. 

 

 

Знижка «Академічна» надається вступникам на освітні програми “Комп’ютерні науки” та “ІТ та бізнес аналітика” на один рік. Для вступників на бакалаврські освітні програми ФПН знижка «Академічна» покриває 100% внеску студента (ціни освітньої програми) за 1-ий рік навчання, 50% – за 2-ий, 50% – за 3-ій, 50% – за 4-ий (за умови виконання вимог зі збереження знижки). 

Кількість знижок – 5. Проте можливе збільшення кількості знижок, що визначатиметься фінансовою спроможністю факультету. 

Підставами для розгляду кандидатів на отримання знижки повинні бути не менше як дві з наступних:

 1. Претендент є призером всеукраїнських та міжнародних конкурсів та олімпіад;
 2. Претендент має підтверджену участь у соціальних та волонтерських проектах;
 3. Претендент є призером у спортивних та/чи музичних змаганнях;
 4. Результати зовнішнього незалежного оцінювання (мінімальний бал з математики 186, середній бал з конкурсних предметів > 185);
 5. Оцінка за мотиваційний лист більше 70 за 100 бальною шкалою.

За рівних умов перевага буде надаватись претендентам з-поза великих міст.

Умови отримання знижки:

 • заповнити та надіслати електронну заявку на отримання знижки;
 • пройти три етапи конкурсного відбору
 • досягати високих показників ЗНО, результатів вступних іспитів (для абітурієнтів, які вступають за особливими умовами);
 • підписати і дотримуватися Меморандуму.

Умови збереження знижки:

При досягненні високих показників у навчанні – середній бал 85/100 і вище за підсумками попереднього навчального року і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (крім поважних причин), виконання місії УКУ і участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму, студент може отримувати знижку академічну «Річна» протягом кожного наступного року навчання.

Кількість знижок “Соціальна” (на бакалаврські програми) – 40.

Критерії отримання:

Знижка «Соціальна» може надаватися вступникам на бакалаврські освітні програми, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, не мають можливості самостійно оплатити навчання і не можуть заробити всі необхідні кошти власною працею.

Для вступників на бакалаврські освітні програми конкурсний бал, що формується з 3-х сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі успіхи, повинен становити не менше 175/200 балів.

Серед підстав для розгляду кандидатів на отримання знижки «Соціальної» можуть бути: 

 • сироти, чи діти, позбавлені батьківського піклування; 
 • напівсироти; 
 • люди з особливими потребами, інваліди 1 і 2 груп; 
 • особи з багатодітних родин (3 і більше неповнолітніх дітей); 
 • особи, які мають власних дітей; 
 • особи, чиї батьки беруть участь в АТО чи були учасниками АТО; 
 • особи з малозабезпечених сімей.

Залежно від наявності ресурсів та гостроти соціальної потреби студента, знижка «Соціальна» може надаватися для покриття частини або всього внеску студента за рік чи семестр навчання, а також частини або повної оплати за проживання в Колегіумі УКУ у разі зарахування на формаційну програму Колегіуму. 

Студенти старших курсів, які потребують знижки на проживання у Колегіумі повинні вказати це у відповідній заявці.

Кандидатів на отримання знижки «Соціальна» визначає Комісія. Вона встановлює розмір знижки залежно від гостроти матеріальної потреби вступника і наявності доступних коштів. Знижки «Соціальна» можуть розподілятися нерівномірно між освітніми програмами залежно від гостроти матеріальних потреб та академічної успішності вступників. Кожен кандидат на знижку «Соціальна» повинен подати розширене обґрунтування матеріального становища і потреби в отриманні знижки своєї родини з наданням всієї доступної підтверджувальної інформації.

Умови отримання знижки:

 • заповнити анкету і надіслати електронну заявку на отримання знижки до завершення терміну прийому заяв абітурієнтів в системі ЄДЕБО (22 липня 2020 р.);
 • написати лист з розширеним обґрунтуванням потреби в отриманні знижки;
 • пройти співбесіду;
 • підписати Меморандум;
 • досягати високих показників ЗНО чи у навчанні в УКУ;
 • вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
 • періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;
 • подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Участь у цій програмі дозволить студентові відтермінувати оплату за навчання до моменту після його завершення. Отримати позику можуть студенти 2-4 років навчання бакалаврських програм. Студент, який претендує на позику, заповнює електронну заявку на отримання позики. Представник відділу студентського життя надає інформацію претендентам на отримання позики для подальшого оформлення договору.

Відділ рекрутингу абітурієнтів:

Графік роботи:

Консультаційні дні: середа та п'ятниця
Час роботи з 10:00 по 18:00
Перерва з 12:00 по 13:00

Ел. пошта:

Viber icon TIKTOK icon