Спеціальні права при вступі

Спеціальні права щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти

 

Вступ за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

  • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа мають право на складання вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі; особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2016 – 2018 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором)
  • особи, визнані учасниками бойових дій (відповідно до пункту 19 частинипершої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхсоціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крімвійськовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповіднимиположеннями про проходження військової служби громадянами України) мають право на складання вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборіособи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2016 – 2018 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором)
  • які в 2018 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа) можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2018 році) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі; такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).
  • яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центріоцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році взовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створенняособливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісіївищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинноїоблікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створенняособливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежногооцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України,Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900«Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступнихіспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани,інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісіїпри регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіональногоцентру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засіданнярегламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти)мають право на складання вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборітакі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).
  • особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів(замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнєнезалежне оцінювання з відповідних предметів у 2018 р.) та, в разі отримання кількостібалів за кожний з них не менше, ніж встановлений закладом вищої освітимінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі; особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).
  • громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів(замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнєнезалежне оцінювання з відповідних предметів у 2018 р.) та, в разі отримання кількостібалів за кожний з них не менше, ніж встановлений закладом вищої освітимінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі; особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).

Вступ за співбесідою

  • визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які мають право на зарахування за співбесідою;
  • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення) мають право на зарахування за співбесідою;

 

Інформація про вступ у відділі рекрутингу:

Графік роботи:

Понеділок - п'ятниця
10:00-18:00
перерва 13:00-14:00