Вступні іспити на магістерські програми

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

 

Магістерські програми

Богослов’я. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 041 – Богослов’я, конкурсний бал обчислюється як сума результатів:

 • фахового іспиту (макс. к-сть – 50 балів),
 • вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть – 20 балів),
 • середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть – 10 балів).,
 • середнього балу за курсові роботи або балу за дипломну роботу, якщо така була (макс. к-сть – 10 балів)
 • балу за державний фаховий іспит (у випадку кількох державних іспитів – середній бал) – (макс. к-сть – 10 балів).

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю необхідною умовою допуску для здачі фахових випробувань є попереднє успішне складання додаткового вступного випробування.

Детальна інформація про фаховий іспит, іспит з іноземної мови, середній бал додатку до диплому, середній бал за курсові роботи, бал за державний іспит.

—————

Християнська педагогіка і організація дозвілля. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 041 – Богослов”я (освітня програма «Християнська педагогіка і організація дозвілля») конкурсний бал обчислюється як сума результатів:

 • фахового іспиту (макс. к-сть – 70 балів);
 • вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть – 20 балів);
 • середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть – 10 балів).

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю необхідною умовою допуску для здачі фахових випробувань є попереднє успішне складання додаткового вступного випробування.

Детальна інформація про фаховий іспит, іспит з іноземної мови, середній бал додатку до диплому.

__________

Екуменічні науки: християнство у діалозі зі світовими релігіями, суспільством і медіа. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 041 – Богослов”я (освітня програма «Екуменічні науки: християнство у діалозі зі світовими релігіями, суспільством і медіа») конкурсний бал обчислюється як сума результатів:

 • фахового іспиту (макс. к-ть – 70 балів);
 • вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-ть – 20 балів);
 • середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть – 10 балів).

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю необхідною умовою допуску для здачі фахових випробувань є попереднє успішне складання додаткового вступного випробування.

Детальна інформація про фаховий іспит, іспит з іноземної мови.

______________

Iсторія та археологія. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 032 – Iсторія та археологія, конкурсний бал обчислюється як сума результатів:

 • фахового іспиту (макс. к-сть – 200 балів),
 • ЗНО з іноземної мови (макс. к-сть – 200 балів),  
 • середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть – 20 балів).

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю необхідною умовою допуску для здачі фахових випробувань є попереднє успішне складання додаткового вступного випробування.

Детальна інформація про фаховий іспит, іспит з іноземної мови, середній бал додатка до диплому.

—————

Соціальна робота. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 231– Соціальна робота (освітня програма соціальна педагогіка), конкурсний бал обчислюється як сума результатів:

 • фахового випробування (макс. к-сть – 60 балів),
 • вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть – 10 балів),
 • фахової співбесіди (макс. к-сть – 20 балів) та ),
 • середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть – 10 балів).

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю необхідною умовою допуску для здачі фахових випробувань є попереднє успішне складання додаткового вступного випробування.

Детальна інформація про фахове випробовування, іспит з іноземної мови, співбесіду та середній бал додатка до диплому.

—————

Журналістика. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 061 – Журналістика, конкурсний бал обчислюється як сума результатів:

 • творчого конкурсу (макс. к-сть – 120 балів)
 • фахової співбесіди (макс. к-сть балів 80, з яких за співбесіду макс. кільк. – 60, за творчий доробок макс. к-сть – 20),
 • ЗНО з іноземної мови  (макс. к-сть – 200 балів),
 • середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть – 20 балів).

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю необхідною умовою допуску для здачі фахових випробувань є попереднє успішне складання додаткового вступного випробування.

Детальна інформація про творчий конкурс, іспит з іноземної мови, творчий доробок, співбесіду.

—————

Медіакомунікації. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 061 – Журналістика (освітня програма медіакомунікації), конкурсний бал обчислюється як сума результатів:

 • фахового випробування (макс. к-сть – 120 балів),
 • фахової співбесіди (макс. к-сть – 80 балів, де 30 балів абітурієнт отримує за проектну заявку і 50 – за співбесіду),
 • ЗНО з іноземної мови  (макс. к-сть – 200 балів),
 • середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть – 20 балів).

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю необхідною умовою допуску для здачі фахових випробувань є попереднє успішне складання додаткового вступного випробування.

Детальна інформація про фахове випробування, іспит з іноземної мови, мотиваційний лист, співбесіду.

—————

Публічне адміністрування. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 – Публічне адміністрування, конкурсний бал обчислюється як сума результатів:

 • фахового випробування (макс. к-сть – 70 балів, з них 25 балів за мотиваційне есе),
 • вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть – 25 балів),
 • середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть – 5 балів).

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю необхідною умовою допуску для здачі фахових випробувань є попереднє успішне складання додаткового вступного випробування.

Детальна інформація про фахове випробування, мотиваційне есе, іспит з іноземної мови.

—————

Клінічна психологія з основами психодинамічної терапії. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 053 – Психологія (освітня програма клінічна психологія з основами психодинамічної терапії), конкурсний бал обчислюється як сума результатів

 • фахового випробування (макс. к-сть – 160 балів),
 • фахової співбесіди (макс. к-сть – 40 балів),
 • ЗНО з іноземної мови (макс. к-сть – 200 балів),
 • середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть – 20 балів).

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю необхідною умовою допуску для здачі фахових випробувань є попереднє успішне складання додаткового вступного випробування.

Детальна інформація про фахове випробування, іспит з іноземної мови, співбесіду, середній бал додатка до диплому.

—————

Клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 053 – Психологія (освітня програма клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії), конкурсний бал обчислюється як сума результатів

 • фахового випробування (макс. к-сть – 200 балів),
 • ЗНО з іноземної мови (ЗНО) (макс. к-сть – 200 балів),
 • середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть – 20 балів).

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю необхідною умовою допуску для здачі фахових випробувань є попереднє успішне складання додаткового вступного випробування.

Детальна інформація про фахове випробування, мотиваційне есе та іспит з іноземної мови.

—————

Фізична терапія. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 227 – Фізична терапія, ерготерапія (освітня програма – Фізична терапія), конкурсний бал обчислюється як сума результатів

 • фахового випробування (макс. к-сть 60 балів),
 • вступного іспиту з іноземної мови (англійська мова) (макс. к-сть – 20 балів),
 • фахової співбесіди (макс. к-сть – 15 балів),
 • середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть – 5 балів).

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю необхідною умовою допуску для здачі фахових випробувань є попереднє успішне складання додаткового вступного випробування.

Детальна інформація про фахове випробування.

____________

Ерготерапія. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 227 – Фізична терапія, ерготерапія (освітня програма – Ерготерапія), конкурсний бал обчислюється як сума результатів

 • фахового випробування (макс. к-сть 60 балів),
 • вступного іспиту з іноземної мови (англійська мова) (макс. к-сть – 20 балів),
 • фахової співбесіди (макс. к-сть – 15 балів),
 • середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть – 5 балів).

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю необхідною умовою допуску для здачі фахових випробувань є попереднє успішне складання додаткового вступного випробування.

Детальна інформація про фахове випробування.

Додаткова інформація про вступні іспити

_______________

Права людини. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 – Право (освітня програма права людини) здійснюється на підставі конкурсного відбору за результатами ЗНО з права для вступу в магістратуру відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році”. Для вступників, які мають спеціальні права вступу – на підставі вступних іспитів на основі програм ЗНО.

При прийомі на навчання вступників, яким надано право здавати вступні іспити відповідно до п. 3.5 Розділу ІІІ цих Правил (спеціальні права щодо участі у конкурсному відборі), для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 – Право: освітньою програмою – Права людини конкурсний бал обчислюється як сума результатів:

 • фахового випробування – 200 балів (розв’язання кейсів (180 балів) і мотиваційне есе (20 балів));
 • вступного іспиту з іноземної мови – 200 балів;
 • усної співбесіди – 200.

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю необхідною умовою допуску для здачі фахових випробувань є попереднє успішне складання додаткового вступного випробування.

Детальні Інформація про вступні випробування

—————

Науки про дані. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки  (освітня програма науки про дані), конкурсний бал обчислюється як сума результатів

 • фахового випробування (макс. к-сть – 40 балів),
 • фахової співбесіди (макс. к-сть – 30 балів),
 • вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть – 25 балів), ),
 • середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть – 5 балів).

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю необхідною умовою допуску для здачі фахових випробувань є попереднє успішне складання додаткового вступного випробування.

Детальна інформація про фахове випробування, співбесіду, іспит з іноземної мови.

—————

Інновації та підприємництво. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073 – Менеджмент (освітня програма інновації та підприємництво), конкурсний бал обчислюється як сума результатів:

 • фахового випробування (макс. к-сть – 70 балів),
 • вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть – 25 балів),
 • середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть – 5 балів).

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю необхідною умовою допуску для здачі фахових випробувань є попереднє успішне складання додаткового вступного випробування.

Детальна інформація про фахове випробування, мотиваційне есе, іспит з іноземної мови.

—————

Управління персоналом та організаційний розвиток/ При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073 – Менеджмент (освітня програма управління персоналом та організаційний розвиток), конкурсний бал обчислюється як сума результатів:

 • фахового випробування (макс. к-сть – 70 балів),
 • вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть – 25 балів),
 • середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть – 5 балів).

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю необхідною умовою допуску для здачі фахових випробувань є попереднє успішне складання додаткового вступного випробування.

Детальна інформація про фахове випробування, мотиваційне есе, іспит з іноземної мови.

—————

Бізнес-адміністрування. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073 – Менеджмент (освітня програма бізнес-адміністрування) конкурсний бал обчислюється як сума результатів:

 • фахового випробування (макс. к-сть – 75 балів),
 • вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть – 20 балів),
 • середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть – 5 балів).

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю необхідною умовою допуску для здачі фахових випробувань є попереднє успішне складання додаткового вступного випробування.

Детальна інформація про фахове випробування, мотиваційне есе, іспит з іноземної мови.

—————

Управління технологіями. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073 – Менеджмент (освітня програма управління технологіями) конкурсний бал обчислюється як сума результатів:

 • фахового випробування (макс. к-сть – 65 балів),
 • вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть – 30 балів),
 • середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть – 5 балів).

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю необхідною умовою допуску для здачі фахових випробувань є попереднє успішне складання додаткового вступного випробування.

Детальна інформація про фахове випробування, мотиваційне есе, іспит з іноземної мови.

—————

Управління неприбутковими організаціями. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073 – Менеджмент (освітня програма управління неприбутковими організаціями), конкурсний бал обчислюється як сума результатів:

 • фахового випробування (макс. к-сть – 75 балів),
 • вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть – 20 балів),
 • середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (макс. к-сть – 5 балів).

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю необхідною умовою допуску для здачі фахових випробувань є попереднє успішне складання додаткового вступного випробування.

Детальна інформація про фахове випробування, мотиваційне відео, іспит з іноземної мови.