Набір - липень 2016 Початок навчання - вересень 2016

Дорогі вступники, батьки та друзі!

Можна стати добрим теоретиком, сидячи за книжками та слухаючи лекції. Однак стати добрим соціологом не «помацавши» поле, не пройшовши усі етапи соціологічного дослідження – неможливо. У своїй новій програмі з соціології ми, своєю високопрофесійною командою, вирішили розв’язати цілу низку проблем одночасно.

Ми вирішили створити класну програму, де можна поєднувати теорію с практикою. Де можна навчитися не тільки бути фахівцем, а й бути людиною, дбати про своє найближче оточення та про людство в цілому, ставитися відповідально до своїх слів та дій, знаходитися на передовому краї суспільних проблем, вивчати їх та шукати способів вдосконалення простору життя.

Ми орієнтовані на партнерські стосунки із студентами, бо соціологія – це командна гра, тож в процесі навчання ви зможете напрацювати і навички командної роботи, командотворення, управління собою та іншими.

Соціологія – це ще й проектна робота, яка потребує чіткого плану дій від винайдення ідеї до отримання кінцевого результати. Для того, хто отримає такий досвід – кожен наступний власний проект вже не буде проблемою.

На сьогодні соціолог – це не лише дослідник, що працює на отримання результатів соціологічних досліджень. Це й публічний інтелектуал, що допомагає зрозуміти дійсність та побачити можливі напрямки подальшого перебігу подій. Це людина, яка вміє виявляти чи створювати спільноти та забезпечувати їх представлення в публічному дискурсі, результативне звернення до суспільства та влади. Тож, це людина, що володіє низкою соціальних технологій.

Добре ім’я Українського католицького університету та перспектива роботи на інноваційній та цікавій програмі дозволила нам створити викладацький колектив з висококласних фахівців, що є прекрасними теоретиками, досвідченими практиками та експертами та готові передати свої знання та досвід тим, хто цього бажає.

Ми беремо на себе зобов’язання створювати для вас можливості. Однак чимало буде залежати і від вас, від вашої активності, вашого бажання бути активним та використовувати усі можливості, що надаються. І головне пам’ятати девіз УКУ «Візьми і зроби»!

Професор Оксана Міхеєва
Керівник бакалаврської програми соціології УКУ

Мета програми

Підготувати фахівців-соціологів, здатних виконувати стандартний набір професійних функцій, а також створювати робочі місця собі та іншим, забезпечувати перманентний моніторинг та організовувати й керувати суспільною активністю, націленою на досягнення здоров’я людства та підвищення якості життя.

Місія програми в УКУ

Підготувати спеціалістів-соціологів, які здатні оперувати знанням на стику соціології, медицини та менеджменту, та працювати у напрямку розв’язання таких актуальних проблем сьогодення як бідність, нерівність, соціальна ексклюзія, охорона здоров’я нації тощо.

Переваги програми:

 • Ґрунтовні знання з соціологічних дисциплін
 • Поглиблене вивчення англійської мови
 • Проектний менеджмент (організація власної справи)
 • Знання з Public Health (публічного здоров'я)
 • Практичне стажування у соціологічній лабораторії
 • Можливість обрання власної траєкторії та спеціалізації
 • Лекції провідних соціологів України та світу

Основні компоненти програми:

1

Блок соціологічних знань (із поглибленим вивченням соціології медицини, здоров’я та спорту)

Блок є основним та дозволяє отримати на виході повноцінного фахівця-соціолога, здатного реалізовувати увесь набір професійних функцій

2

Блок богословських та гуманітарних дисциплін

націлений на формування доброї моральної основи майбутнього фахівця, його ціннісно-світоглядних координат

3

Блок знань, націлених на формування у студента навичок організації власної справи, реалізації проектів та управління

оскільки професійна реалізація соціолога базується передусім на само зайнятості.

4

Знання з Public Health («Здоров’я, захворювання та культура», «Сприяння здоров’ю», «Довкілля та здоров’я», «Суспільне здоров’я та біостатистика», «Стандартизація та сертифікація діяльності у сфері охорони здоров’я», «Управління окремими підсистемами охорони здоров’я», «Управління проектами в сфері охорони здоров’я» тощо)

Означений блок знань розширює можливості працевлаштування випускника-соціолога за рахунок сектору громадського здоров’я, що отримав значний поштовх для розвитку в сучасній Україні з урахуванням змін в медичній сфері

5

Практичні навички, напрацьовані через залучення до практичної діяльності

здійснення соціологічних дослідницьких проектів – на базі соціологічної лабораторії УКУ. Важливий компонент програми, що дозволяє студентам відчути «смак» майбутньої спеціальності та набути навичок практичної роботи вже під час навчання

Обов'язкові курси

 1. Іноземна мова
 2. Вступ до соціології
 3. Західна цивілізація: джерела, історія, сучасні виклики
 4. Український світ: традиція, культура, ментальність
 5. Християнство: джерела, ідеї та практики
 6. Вища математика для соціологів
 7. Етика повсякденного життя
 8. Здоров’я, захворювання та культура
 9. Історія соціологічних теорій та вчень (1) (Протосоціологія та класична соціологія)
 10. Математична статистика та теорія ймовірності
 11. Загальна соціологічна теорія
 12. Основи економічної теорії
 1. Іноземна мова
 2. Історія соціологічних теорій та вчень (2) (Еволюція соціології у ХХ ст.)
 3. Вступ до аналізу даних в соціології
 4. Методологія та методи збору кількісної соціальної інформації
 5. Основи епідеміології
 6. Якісні методи в соціології
 7. Публічне мовлення та академічне письмо
 8. Основи менеджменту
 9. Історія соціологічних теорій та вчень (3) (Сучасні соціологічні теорії)
 10. Математико-статистичний аналіз даних в соціології
 11. Програмне забезпечення для аналізу якісних даних
 12. Соціологічний звіт: підготовка та презентація
 13. Операційний менеджмент в системі охорони здоров’я
 1. Конструювання вибіркової сукупності
 2. Соціологія медицини
 3. Суспільне здоров’я та біостатистика
 4. Основи маркетингу
 5. Економіка і організація малого бізнесу
 6. Експериментальні методи в соціології
 7. Соціологія політики
 8. Соціологія сім’ї
 9. Основи бізнес-планування та управління проектами
 10. Застосування соціологічних методів в маркетингових дослідженнях
 11. Дисципліни за вибором (6 дисциплін)
 1. Управління проектами у сфері охорони здоров’я
 2. Стандартизація і сертифікація діяльності у сфері охорони здоров’я
 3. Економічна соціологія
 4. Соціологія релігії
 5. Соціологія девіантної поведінки
 6. Соціологія міста
 7. Електронна охорона здоров’я та телемедицина
 8. Дисципліни за вибором (9 дисциплін)

Дисципліни за вибором

 1. Соціологія організацій
 2. Соціологія культури
 3. Соціологія особистості
 4. Гендерна та вікова соціологія
 5. Соціологія повсякденності
 6. Публічна соціологія
 7. Соціологія здоров’я та спорту
 8. Соціологія масових комунікацій і реклами
 9. Соціологія громадської думки
 10. Соціальні технології і соціальне прогнозування
 11. Візуальна соціологія
 12. Соціологія тіла
 13. Соціологія освіти
 1. Соціологія молоді
 2. Етносоціологія
 3. Соціологія праці
 4. Соціологія конфлікту
 5. Глибинні інтерв'ю: теорія та практика
 6. Біографічний метод в соціології
 7. Контент - аналіз: вступ до методології
 8. Фокус - групи: методологія, методика, практика
 9. Обгрунтована теорія як статегія і метод дослідження
 10. Кейс-стаді як стратегія дослідження
 11. Техніка спостередження
 12. Проективні методи в соціології Аналіз вторинних даних
 1. Державне та муніципальне управління
 2. Стратегічний менеджмент
 3. Технологія прийняття рішень в соціальній сфері
 4. Основи фандрейзингу
 5. Основи менеджменту в охороні здоров'я
 6. Правове регулювання діяльності системи охорони здоров'я
 7. Управління окремими підсистемами охорони здоров'я
 8. Економічні основи управління охороною здоров'я
 1. Соціальна доктрина Церкви
 2. Соціальна психологія
 3. Педагогіка
 4. Основи соціальної роботи
 5. Основи паблік рілейшинз
 6. Імідж і технології його формування
 7. Моніторинг і оцінювання програм та проектів
 8. Лідерство

Проживання

Студенти УКУ живуть у новозбудованому колегіумі, який є унікальним не тільки для Львова, а й для всієї України.

Адміністрація університету відійшла від «гуртожитських» підходів, будуючи колегіум на зразок європейських та американських коледжів із колегіальною культурою та атмосферою. Тут реалізується дворічна Освітньо-формаційна програма “Християнська духовність у пост-модерній добі”.

Більше інформації про студентський колегіум знаходиться за цим посиланням: Колегіум УКУ.

Документи для вступу

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра) та форму навчання.

Інформація про перелік документів, які слід подати для вступу, знаходиться за цим посиланням: Документи для вступу.

Перелік конкурсних предметів ЗНО
на спеціальність «Соціологія»

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Перелік конкурсних предметів Мінімальна к-сть балів для допуску до участі в конкурсі Коефіцієнт загальноосвітніх предметів Коефіцієнт балів за документ про повну загальну середню освіту
Назва (код) Квота пільгових категорій      
Гуманітарний факультет, соціологія
6.030101 5% Українська мова і література (базовий) 130 30%
Історія України 140 35%
Іноземна мова або Математика 100 25%

Стипендії

Завдяки щедрості жертводавців університету студенти бакалаврської програми з соціології можуть отримати «Академічної стипендії – 2016» – 100% знижку в оплаті за навчання протягом 4-х років за умови досягнення високих показників у навчанні.

Інформація про вимоги до кандидатів на отримання стипендії знаходяться за цим посиланням: Стипендії для бакалаврів

Компетенції випускника

 • Розробка та виконання соціологічних досліджень
 • Проведення маркетингових досліджень
 • Організація та здійснення PR діяльності
 • Соціологічна діагностика та моніторинг роботи органів державної влади та місцевого самоврядування
 • Проектування різноманітних соціологічних процесів та явищ
 • Розробка соціальних технологій
 • Управління медичною сферою

Основні сфери працевлаштування

 • Соціологічні центри
 • Маркетингові дослідження
 • Органи державної влади та місцевого самоврядування
 • Рекламний менеджмент
 • Політичні партії та громадські організації
 • Викладання соціогуманітарних та суспільствознавчих дисциплін.
 • HR та управління персоналом
 • Управління соціальними проектами
 • PR та зв'язки з громадськістю

Медіа про нас