Правила прийому до УКУ в 2018 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО УКУ 2018

 

Додаток 1 Перелік ступенів, спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативи навчання

Додаток 3 Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Додаток 4 Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра або магістра за спорідненим напрямом підготовки з іншої галузі знань

Додаток 5 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Додаток 8 Таблиця відповідності середнього балу про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою

Додаток 9 Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі

Додаток 10 Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до вищих навчальних закладів України

Додаток 11. Таблиця переведення балів міжнародних іспитів відповідно до глобальної шкали рівнів володіння іноземною мовою

Додаток 12. Положення про проведення співбесіди у ВНЗ “Український католицький університет”

Додаток 13. Положення про апеляційну комісію ВНЗ “Український католицький університет”

Додаток 14 Правила внутрішнього розпорядку в колегіумі: Загальні правила поселення та виселення студентів

Додаток 15 Правила прийому до аспірантури вищого навчального закладу “Український католицький університет”

Додаток 16 Перелік акредитованих і неакредитованих програм

 

Ліцензія та акредитація програм