Психічне здоров’я в організаціях

Магістерська програма «Психологія. Психічне здоров’я в організаціях» готує фахівців готує фахівців для практичної та науково-дослідної роботи щодо покращення психічного здоров’я працівників організацій різних форм власності на індивідуальному та системному рівнях, з глибокими знаннями проблем психічного здоров’я та навичками доказових психотерапевтичних інтервенцій

Освітня програма магістерки «Психічне здоров’я організаціях»

Унікальність програми

 • Програма побудована за британським зразком і є єдиною в Україні, яка готує фахівців до системної роботи із психічним здоров’ям на робочому місці.
 • Міждисциплінарні компетентності у поєднанні з вузькоспеціалізованими знаннями дають можливість стати «агентами змін» у суспільстві.
 • Дієві та ефективні інструменти підтримки психічного здоров’я в організаціях – від індивідуальних інтервенцій до супроводу системних організаційних змін.
 • Майстерні та виклади від вітчизняних та закордонних лідерів у сфері психічного здоров’я та організаційного розвитку – вчених, практиків громадських діячів, реформаторів.
 • Перспектива, працюючи та навчаючись одночасно, впроваджувати здобуті інструменти у своїй організації.
 • Можливість працювати як в середині організаційної структури будь-якої форми власності, так і ззовні – на консалтинговій позиції.
 • Навчальний процес має модульну організацію, за якої студенти 5 днів на місяць мають стаціонарне аудиторне навчання, інший час відводиться на самостійну роботу, інтервізії, супервізії та безпосередню практику.
 • Студенти залучатимуться до наукових та соціальних проектів і програм Інституту психічного здоров’я УКУ та його партнерів.

Фахові предмети, які вивчатимуть студенти

Курси професійного спрямування:

 • Основи психічного здоров’я (вивчення психіатрії, нейробіологічних основ психічного здоров’я та основ психофармакології)
 • Психічне здоров’я на робочому місці (вивчення закономірностей порушення психічного здоров’я в різних робочих умовах та факторів його покращення)
 • Методи підтримки психічного здоров’я в організаціях (знайомство із кращими практиками та доказовими методами превенції психічних розладів)
 • Дослідницькі методи в сфері психічного здоров’я (розвиток навичок аналізу та використання результатів наукових досліджень у практиці)

Спеціалізовані курси на вибір студентів:

 • Громадське психічне здоров’я (вивчення глобальних стратегій підтримки психічного здоровʼя населення та організації системи охорони психічного здоровʼя)
 • Допомога в надзвичайних ситуаціях: психічне здоров’я, поведінка та комунікація

 

Мережа підтримки програми

: Українська асоціація когнітивно-поведінкової терапії, Українська асоціація організаційних психологів та психологів праці, Інститут психіатрії, психології та нейронаук Королівського коледжу Лондона, Глобальна ініціатива в психіатрії – Тбілісі, Провайдер психологічних тестів «ОС Україна», Союз Українок Америки

 

Хто може бути вступниками. Реформована система освіти передбачає перехресний вступ з однієї спеціальності на іншу. Тому на магістерську програму можна вступати після бакалаврату будь-якої спеціальності. Все ж перевага надається спеціалістам у сфері психічного здоров’я як медичного, так і немедичного фаху, які мають відповідний досвід роботи.

 • Психологи
 • Психіатри
 • Лікарі реабілітаційної медицини
 • Соціальні педагоги

 Фахові вступні випробування

 • Вступний іспит
 • Фахова співбесіда
 • Іспит з іноземної мови

Форми навчання: стаціонарно-модульна

За такої форми навчання студенти навчатимуться в аудиторіях 5 днів кожного місяця по 3 пари на день (тобто матимуть один навчальний тиждень на місяць з понеділка по п’ятницю). Інший час відводиться на самостійну роботу, консультації з викладачами, роботу в інтервізійних групах, безпосередню консультаційну практику.

Вартість навчання, стипендійні програми, графік проведення іспитів та програми вступу (зразки вступних випробувань)

 

Контакти: тел. (032) 240 94 97, 096 565 95 10, 093 131 63 24.

керівник магістерської програми – Віталій Климчук

е-mail: [email protected]

методист кафедри клінічної психології, адміністратор магістерської програми – Олена Карабчук, моб.: 096 303 8475

е-mail: [email protected] – Олена Карабчук, методист кафедри клінічної психології, адміністратор магістерської програми