навчальна програма – журналістика

Навчальні дисципліни:

 • Вступ до журналістики
 • Медіаетика
 • Медіаправо
 • Західна цивілізація
 • Історія ідей
 • Християнська духовність
 • Церква і соціальна комунікація
 • Сучасна масова культура
 • Медіакритика
 • Медіапсихологія
 • Медіариторика
 • Світові медіасистеми
 • Соціологія медіа
 • Онлайн-журналістика
 • Історія, теорія та новітні практики друкованих медіа
 • Історія, теорія та новітні практики радіомовлення
 • Історія, теорія та новітні практики телебачення
 • Журналістське розслідування
 • Есеїстика
 • Репортаж
 • Аналітична журналістика
 • Іноземна мова для журналістів