Політичні науки «Етика-Політика-Економіка»

Візія бакалаврської програми політичні науки «Етика-Політика-Економіка»

Перетин наукових галузей, бізнесу, освіти призводять до стрімкого розвитку, який породжує нові реалії науково-технічного і цивілізаційного характеру. Сучасний глобалізований світ швидко змінюється і кидає виклики економічного, безпекового, загальнополітичного та морального характеру.

Прийняти ці виклики, зрозуміти їх, опанувати їх та управляти ними на місцевому, національному та міжнародному рівнях задля безпеки, блага та розвитку найвищої цінності – людини та її родини – можуть високоосвічені фахівці лідерського типу, які у своїх рішеннях керуються цінностями та принципами.

Дослідження взаємодоповнень та взаємозбагачень кожної з галузей, пошук нових моделей політичних та економічних систем з моральною складовою відповідальності за гідність людини і спільне благо є викликом і завданням програми з міждисциплінарним та міжгалузевим академічним перехрестям. Такою є програма «Етика-Політика-Економіка» УКУ.

Ця амбітна мета –  відгук на заклик блаженнішого Патріарха Йосифа «Великого бажайте».

 МІСІЯ/ЗАВДАННЯ

 • Виховати високоосвічених лідерів відданих підставовим моральним цінностям, гідності людини, свободі, солідарності, спільному благу, справедливості, які в своїх рішення керуються цінностями та принципами.
 • Сформувати творчих, ініціативних, спрямованих на результат громадських лідерів, політиків, економістів, управлінців, відповідальних за суспільні, політичні та економічні процеси, метою яких є розвиток людини та родини в Україні та на міжнародній арені.
 • Виховати свобідних, інноваційних, критично мислячих управлінців, які вчаться/вміють вчитися, знання перетворюють в дію, змінюють світ та розширяють горизонти розвитку, моделюють ситуації та створюють системи.

 ПРОФІЛЬ ВИПУСКНИКА

 • Високоосвічена, морально та духовно цілісна особистість.
 • В діяльності керується цінностями і принципами.
 • Мислення і підходи до проблем є міждисциплінарними і міжгалузевими.
 • Здатний ефективно комунікувати, чітко і змістовно формулювати думки українською та іноземними мовами, як усно так і письмово.
 • Знає та розуміє мотиваційні моделі та чинники.
 • Вміє успішно ставити завдання та вирішувати проблеми.
 • Знає філософські, політичні, правові та економічні теорії сучасності і минулого
 • Розуміє процес прийняття рішень в громадському секторі, політичних інститутах, бізнес структурах та державних органах влади.
 • Розуміє як функціонують громадські та політичні структури, органи місцевого самоврядування та державної влади, міжнародні інститути.
 • Орієнтується в політичних, економічних процесах в Україні в світових політичних, геополітичних та економічних тенденціях.
 • Готовий до постійного навчання та вдосконалення.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА (CURRICULUM):

 • Академічна програма

Програма заснована на принципі «Академічного перехрестя», що означає міждисциплінарний та аксіологічний підхід до вивчення та осмислення суспільних, політичних та економічних процесів в Україні та на міжнародній арені.

Погляд на кожну з дисциплін з точки зору їх взаємного впливу, а також інтегрований погляд на життя суспільства, відкриває нові горизонти, на що не здатна кожна дисципліна окремо.

«Академічне перехрестя» поєднує навчання із стажуванням в громадських та політичних інститутах, органах державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних структурах.

Особлива увага приділяється вивченню англійської мови з метою слухання лекцій провідних іноземних фахівців, читання текстів та формулювання власних думок. Також на вибір пропонується одна з найпоширеніших мов чи мова найдинамічніших в розвитку країн/регіонів: китайська, арабська, іспанська…

Академічне перехрестя передбачає теж ознайомлення з навчальними процесами і підходами партнерських навчальних закладів як в Україні так і закордоном (Семестр/рік закордоном на навчанні та стажуванні) з виходом на асоційовані програми та спільні дипломи.

Програма складається з основних блоків «Моральна філософія», «Політика», «Економіка», в які інтегровані додаткові блоки: правовий, історичний, лінгвістичний, комунікативний та богословський. Також передбачено низку предметів з менеджменту.

 • Студентські національні та міжнародні конференції

Після 2 року навчання студенти обов’язково беруть участь в студентських конференціях на базі УКУ та інших вищих навчальних закладів України та закордону.

 • Літні школи

Впродовж 10-15 днів літнього канікулярного періоду студенти поглиблено вивчають одну із філософських, політичних чи економічних тем сучасності за допомогою провідних фахівців з партнерських інституцій.

 

EXTRA CURRICULUM:

 • Стажування (громадські та політичні структури, органи місцевого самоврядування, органи державної влади область, ВР, КМУ; міжнародні інституції)
 • Обмін студентами між партнерськими вищими навчальними закладами в Україні та закордоном.
 • Лекторій (Agora) гостьові спікери, які приїжджають з однією чи декількома лекціями-дискусіями на сучасну проблематику.
 • Лабораторія (моделювання ситуацій, розробка проектів) Дослідницькі проекти (самостійні та в кооперації і партнерстві з дослідницькими центрами України та інших держав).
 • Дискусійні клуби. Студенти визначають тематику і запрошують спільно з керівництвом програми учасників дискусії.
 • Пізнавальна програма (організація в часі вихідних днів чи канікулярного періоду мандрівок, майстер-класів…).
 • Тренінги з побудови команди та стратегічні і тактичні планування. Теорії гри (стратегічні ігри).
 • Семінар вивчення суспільної доктрини церкви, дискусії-семінари про основні цінності

ПОДАЛЬША ТРАЄКТОРІЯ ВИПУСКНИКА

 • Навчання: Магістерські студії за напрямками (політологія, медіа комунікації, філософія, соціологія, журналістика, менеджмент неприбуткових організацій, державне управління, права людини…)