Вартість навчання на магістерських програмах

№ з/п Спеціальність Освітня програма Розмір базової річної оплати за 2018-2019 н.р. (грн.) Розмір базової річної оплати за 2019-2020 н.р. (грн.) Розмір оплати за освітню програму
в цілому станом на 01.12.2017
Тривалість  програми в роках
1 Богослов’я 13 500 6 750 20 250 1,5
2 Богослов’я Християнська педагогіка і організація дозвілля 9 000 4 500 13 500 1,5
3 Богослов’я Екуменічні науки: християнство у діалозі зі світовими релігіями, суспільством і медіа 13 500 6 750 20 250 1,5
4 Історія та археологія 18 000 6 000 24 000 1,5
5 Психологія Клінічна психологія з основами когнітивно- поведінкової терапії 32 000 32 000 64 000 2
6 Психологія Клінічна психологія з основами психодинамічної терапії 27 000 27 000 54 000 2
7 Соціальна робота Соціальна педагогіка 13 500 6 750 20 250 1,5
8 Фізична терапія, ерготерапія  

 

27000 27000 54000 2
9 Комп’ютерні науки Науки про дані 159 000 30 000 189 000 1,5
10 Журналістика 25 000 25 000 50 000 2
11 Журналістика Медіакомунікації 25 000 25 000 50 000 2
12 Право Права людини 33 000 16 500 49 500 1,5
13 Публічне управління та адміністру-вання 66 000 33 000 99 000 2
14 Менеджмент Управління неприбутковими організаціями 34 000 16 000 50 000 1,5
15 Менеджмент Бізнес-адміністрування 459 000 81000 540 000 2
16 Менеджмент Інновації та підприємництво 51 000 9 000 60 000 2
17 Менеджмент Управління персоналом та організаційний розвиток 73 950 13 050 87 000 2
18 Менеджмент Управління технологіями 127 500 22 500 150 000 2