Вартість навчання на магістерських програмах

Оплата за навчання студентів проводиться згідно з укладеним договором посеместрово, не пізніше десятого календарного дня від початку семестру.

Пільги в оплаті за навчання надаються таким категоріям вступників

  1. Лауреати стипендій.
  2. Діти-сироти.
  3. У разі одночасного навчання членів однієї сім’ї за денною формою навчання особа, базова річна плата за навчання якої більша, сплачує у повному обсязі. Кожна наступна особа сплачує 60% від розміру своєї базової оплати за навчання за рік.
Спеціальність / освітня програма Розмір базової річної оплати (грн.) за 2017-2018н.р.
1 Богослов’я 13 500
2 Журналістика (освітня програма з журналістики) 25 000
3 Журналістика (освітня програма з медіакомунікацій) 22 000
4 Історія та археологія 16 000
5 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 148 750
6 Менеджмент (освітня програма з інновацій та підприємництва) 46 750
7 Менеджмент (освітня програма з управління персоналом та організаційного розвитку) 73 950
8 Право (освітня програма захисту прав людини) 32 000
9 Публічне управління та адміністрування 66 000
10 Психологія (освітня програма клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії) 32 000
11 Психологія (освітня програма клінічна психологія з основами психодинамічної терапії) 25 000
12 Соціальна робота (освітня програма з соціальної педагогіки) 13 500
13 Фізична терапія, ерготерапія (освітні програми з фізичної терапії та ерготерапії) 27 000
14 Менеджмент (освітня програма бізнес-адміністрування) 220 000
15 Менеджмент (освітня програма управління технологіями) 127 500
16 Менеджмент (освітня програма управління неприбутковими організаціями) 34 000
17 Психологія (освітня програма “Психічне здоров’я в організаціях”) 32000
18 *Християнська педагогіка та організація дозвілля 13500

* за умовами отримання ліцензії