МОДУЛЬНО-КРЕДИТНА СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

МОДУЛЬНО-КРЕДИТНА СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

   Навчальні дисципліни, практики (змістові модулі) Кредити

ЄКТС

І. Цикл загальної підготовки
Обов’язкові навчальні дисципліни Педагогіка вищої школи 3
Методика викладання богослов’я 3
ІІ. Цикл професійної підготовки  
Біблійне богослов’я Старого і Нового Завітів 5
Сакраментологія 4
Вступ до православних і орієнтальних дохалкидонських Церков 5
Сучасні питання морального богослов’я (біоетика) 5
Дисципліни вибору освітньої програми Екуменічне богослов’я 5
Богословська антропологія (східно-християнський вимір) 4
Науково-методологічний семінар 3
Дисципліни вільного вибору студента

в межах освітньої програми

(можливість вибору 6 з 15 відповідно до обраної спеціалізації)

Дисципліна вільного вибору (міжфакультетська) 3
Друга іноземна мова (на вибір: німецька, італійська, французька, польська) 8
Сучасний стан релігій у світі та міжрелігійний діалог 3
Конфліктологія та релігійний контекст 3
Правові основи щодо свободи совісті та релігійної свободи 3
Порівняльне богослов’я 3
Соціальне вчення Церкви 3
Експерти командної роботи 3
Developing Entrepreneurial Mindset 3
Управління проектами – від плану до впровадження 3
Релігія і мас-медіа 3
Вплив мас-медіа на формування суспільних і релігійних цінностей 3
Соціальні медіа: інформаційно-комунікаційні технології у добу глобалізації 3
PR для Церков та релігійних організацій 3
Практика Педагогічна практика 9
Релігійно-дослідницька практика 2
  Магістерська робота 19