Інформація про стипендії для вступників на магістерські програми

Середня собівартість річного навчання одного студента на стаціонарних магістерських програмах становить 3000 у.о.

Враховуючи складний економічний стан в Україні, що не дозволяє більшості студентів самотужки покривати повну вартість навчання, і бажаючи підтримати належний рівень викладання і навчання в УКУ, Університет, передусім завдяки щедрості жертводавців з різних країн і континентів, покриває вагому частину вартості навчання (на більшості програм ~75%).

Очікується, що кожен студент УКУ покриє ціну освітньої програми, яка щорічно визначається окремим наказом Ректора. Детальніше (інформація про вартість навчання).

Проте, не кожній родині під силу оплатити навіть цю суму. Це спонукало УКУ до створення стипендійного фонду, звідки надається фінансова підтримка, що покриває повну або часткову ціну освітньої програми для студента.

Крім того, всі студенти дипломних програм отримають матеріальну допомогу в розмірі 60% знижки на харчування в Трапезній УКУ в університетському містечку на вул. Козельницькій.

Вступники на стаціонарні магістерські програми можуть претендувати на такі стипендії:

1. Стипендія Магістерська Плюс

2. Стипендія Магістерська

3. Соціальна стипендія

4. Стипендії для особливих категорій студентів


Стипендія Магістерська Плюс

На отримання академічної стипендії із загального стипендійного кошика Університету можуть претендувати вступники на магістерські програми з богослов’я, історії, соціальної педагогіки, журналістики, медіакомунікацій, права. Вступники на інші магістерки мають право брати участь у стипендійній програмі самої освітньої програми у разі її наявності.

Академічна стипендія Магістерська Плюс може покривати (1) від 50% до 90% внеску студента (ціни освітньої програми) за семестр навчання, (2) від 50% до 100% оплати за проживання в Колегіумі УКУ протягом семестру у разі зарахування на формаційну програму в Колегіумі і (3) видатки на харчування, книжки й транспорт розміром 600-1200 грн. на місяць (до оподаткування) протягом семестру.

Існує таких два види магістерської стипендії Магістерська Плюс: 1) Академічна стипендія імені митрополита Андрея Шептицького; 2) Академічна стипендія Зі Сходу на Захід.


Академічна стипендія імені митрополита Андрея Шептицького

Стипендія присуджується випускникам бакалаврських програм УКУ, які обрали для продовження навчання магістерську програму УКУ з богослов’я, історії й археології, соціальної педагогіки, журналістики, медіакомунікацій чи права і виконують відповідні умови.

Академічна стипендія імені митрополита Андрея Шептицького покриває (1) 90% внеску студента (ціни освітньої програми) за один семестр навчання, (2) оплату за проживання в Колегіумі УКУ протягом семестру у разі зарахування на формаційну програму в Колегіумі і (3) видатки на харчування, книжки й транспорт розміром 1200 грн. на місяць (до оподаткування) протягом семестру.

Стипендія зберігається протягом всього періоду навчання на магістерській програмі у разі виконання відповідних умов.

Кількість стипендій – 3 (по одній на кожну випускову спеціальність бакалаврату)

Умови отримання стипендії:

 • Вступник є першим у рейтинговому списку за результатами навчання на бакалаврській програмі.
 • Середній бал студента за навчання на бакалаврській програмі повинен бути більше-рівно 90/100.
 • Оцінка за державний іспит на бакалаврській програмі повинна бути більше-рівно 90/100.
 • Вступник повинен увійти в першу 5-ку рейтингової таблиці на обрану магістерську програму УКУ.
 • Вступник повинен підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів програм УКУ.

Продовження стипендії

За умови досягнення високих показників у навчанні за попередній семестр, виконання місії УКУ і участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму стипендіат може отримувати академічну стипендію імені митрополита Андрея Шептицького на наступний семестр.

При цьому середній бал за попередній семестр має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин).

Кандидат має подати електронну заявку і написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ.

Втрата стипендії

Особа, яка не виконує вимоги, втрачає можливість отримувати стипендію.


Академічна стипендія Зі Сходу на Захід

Стипендія може бути присуджена на основі конкурсу вступникам на магістерські програми богослов’я, історії й археології, соціальної педагогіки, журналістики, медіа-комунікацій і права, які закінчили бакалаврські студії поза Галичиною (всі області за винятком Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської) і виконують відповідні умови.

Академічна стипендія Зі Сходу на Захід покриває (1) від 50% до 90% внеску студента (ціни освітньої програми) за один семестр навчання, (2) від 50% до 100% оплати за проживання в Колегіумі УКУ протягом семестру у разі зарахування на формаційну програму в Колегіумі і (3) видатки на харчування, книжки й транспорт розміром 600-1200 грн. на місяць (до оподаткування) протягом семестру.

Перерозподіл стипендійних коштів між більшою кількістю вступників відбувається шляхом зменшення частки покриття коштів на одного вступника.

Стипендія зберігається протягом всього періоду навчання на магістерській програмі у разі виконання відповідних умов.

Кількість повних стипендій до розподілу – 6 (по одній на спеціальність магістратури).

Умови отримання стипендії

 • Середній бал вступника за навчання на бакалаврській програмі має бути більше-рівно 85/100.
 • Вступник повинен увійти в першу 5-ку рейтингової таблиці на обрану магістерську програму УКУ.
 • Вступник повинен подати оригінали документів у Приймальну комісію до 10 серпня 2017 року (18.00 год.).
 • Вступник повинен підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів програм УКУ.

Продовження стипендії

За умови досягнення високих показників у навчанні за попередній семестр, виконання місії УКУ і участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму стипендіат може отримувати академічну стипендію Зі Сходу на Захід на наступний семестр. При цьому середній бал за попередній семестр має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин).

Кандидат має подати електронну заявку і написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ.

Втрата стипендії

Особа, яка не виконує вимоги, втрачає можливість отримати стипендію.


Стипендія Магістерська

Стипендія призначена для найкращих за рейтингом вступників на магістерські програми богослов’я, історії й археології, соціальної роботи, журналістики, медіакомунікацій і права.

Стипендія покриває від 50% до 90% внеску студента (ціни освітньої програми) за один семестр навчання. Перерозподіл стипендійних коштів між більшою кількістю вступників відбувається шляхом зменшення частки покриття коштів на одного вступника.

Стипендія зберігається протягом всього періоду навчання на магістерській програмі у разі виконання відповідних умов.

Кількість повних стипендій до розподілу – 15:
програми богослов’я, історії та соціальної педагогіки – по 2 стипендії;
журналістики, медіакомунікацій і права – по 3 стипендії.

Умови отримання стипендії

 • Стипендію отримують вступники, середній бал яких за навчання на бакалаврській програмі становить більше-рівно 85/100.
 • Сумарний рейтинговий бал вступника на магістерську програму за обраною спеціальністю становить більше-рівно 85/100.
 • Вступник повинен подати оригінали документів у Приймальну комісію до 10 серпня 2017 року (18.00 год.).

Продовження стипендії

За умови досягнення високих показників у навчанні за попередній семестр, виконання місії УКУ і участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму стипендіат може отримувати стипендію на наступний семестр.

При цьому середній бал за попередній семестр має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин).

Кандидат має подати електронну заявку і написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ.

Втрата стипендії

Особа, яка не виконує вимоги, втрачає можливість отримати стипендію.


Соціальна стипендія

Стипендія може надаватися вступникам на магістерські програми, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, не мають можливості самостійно оплатити навчання і не можуть заробити всі необхідні кошти власною працею.

Підставою для розгляду кандидатів на отримання соціальної стипендії можуть бути: 1) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; 2) напівсироти; 3) люди з особливими потребами, інваліди 1 і 2 груп; 4) особи з багатодітних родин (більше 3 неповнолітніх дітей); 5) особи, які мають власних дітей; 6) особи, чиї батьки беруть участь в АТО чи були учасниками АТО; 7) особи з малозабезпечених сімей та інше.

Соціальна стипендія може покривати від 50% до 100% внеску студента за рік чи семестр навчання, а також оплату за проживання в Колегіумі УКУ у разі зарахування на формаційну програму Колегіуму.

Соціальні стипендії можуть розподілятися нерівномірно між освітніми програмами залежно від гостроти матеріальних потреб та успішності студента.

Кожен кандидат на соціальну стипендію повинен подати розширене обґрунтування потреби у стипендії і матеріального становища своєї родини з наданням всієї доступної підтверджувальної інформації. Усі діти-сироти, які навчаються в УКУ, звільнені від оплати за навчання.

Кількість стипендій для вступників – 40.

Загальні умови отримання соціальних стипендій:

1) заповнити електронну заявку на отримання стипендії;
2) написати мотиваційний лист з розширеним обґрунтуванням потреби у стипендії;
3) пройти співбесіду;
4) підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів освітніх програм УКУ.

Кандидат повинен вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті; періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі; подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Передумовою отримання соціальної стипендії є високі показники ЗНО чи навчання в УКУ, виконання місії УКУ та активна діяльність в науковому, духовному і громадському житті, дотримання умов Меморандуму.

Для вступників на магістерські програми:

 • Середній бал вступника за навчання на бакалаврській програмі повинен становити більше-рівно 80/100.
 • Сумарний рейтинговий бал вступника на магістерську програму за обраною спеціальністю повинен становити більше-рівно 80/100.
 • Вступник повинен подати оригінали документів у Приймальну комісію до 10 серпня 2017 року (18.00 год.).

Соціальна стипендія надається на один рік або семестр. За умови високих показників у навчанні, виконання місії УКУ і участі в науковому, духовному і громадському житті стипендіат може отримувати стипендію кілька разів протягом навчання. Середній бал за попередній навчальний рік повинен складати 75/100 і вище.

Кожного року студент, який претендує на отримання соціальної стипендії, має подати електронну заявку і написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ.

Максимальний розмір соціальної стипендії складає суму, яка покриває внесок студента за навчання в поточному навчальному семестрі або році.


Стипендії для окремих категорій студентів

Для окремих категорій студентів денної форми навчання на освітніх бакалаврських і магістерських програмах, встановлені такі правила розрахунку оплати за навчання:

 • Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (до 23 років) звільнені від оплати за навчання.
 • У разі одночасного навчання членів однієї сім’ї за денною формою навчання перша особа сплачує у повному обсязі. Кожна наступна сплачує 60% від ціни освітньої програми за рік.
 • Діти працівників, які працюють на постійній основі (з врахуванням їхнього стажу), сплачують:

стаж від 5 до 10 років – 75% від ціни освітньої програми за рік,

стаж від 10 до 15 років – 50% від ціни освітньої програми за рік,

від 15 років – 30% від ціни освітньої програми за рік.

 • Студенти перших курсів, які навчалися на підготовчих курсах Університету, оплачують 85% від ціни освітньої програми за рік.