Меморандум про призначення стипендій

Меморандум
про призначення стипендій та правила участі у програмі
стипендіатів освітніх програм Українського католицького університету

Призначення стипендій

1. Середня собівартість річного навчання одного студента на бакалаврських і магістерських програмах УКУ в 2016-17 н.р. становить 3 тис. у.о. в гривневому еквіваленті. Кожного навчального року Університет встановлює розмір річного внеску студента за навчання (ціна освітньої програми) до початку оголошення про набір на програму (з врахуванням Статуту УКУ та Закону України «Про вищу освіту»). Решту витрат на навчання Університет покриває завдяки щедрості жертводавців.

2. Кожного року Університет також надає підтримку окремим студентам у формі академічних або соціальних стипендій, які покривають весь або частину внеску студента за навчання на програмі.

3. Умови отримання стипендій визначаються стипендійною політикою Університету, відповідної освітньої програми та/чи відповідної стипендії.

4. Відбір стипендіатів здійснюється стипендійною комісією Університету / відповідної освітньої програми, склад якої визначається першим проректором УКУ / деканом відповідного факультету і затверджується наказом ректора.

Навчання та лідерство стипендіатів

1. Протягом навчання стипендіати мають брати активну участь в реалізації місії УКУ, яка визначена у внутрішніх документах Університету (наказ ректора № 45-О від 17.03.2016 р. «Про затвердження документів про етос та цінності УКУ», див.), а також успішно навчатися та виявляти лідерство у науковому, духовному і громадському житті УКУ.

2. Стипендіати повинні успішно виконувати навчальний план та дотримуватись умов, прописаних в Положенні про освітній процес УКУ та стипендійній політиці Університету, відповідної освітньої програми та/чи відповідної стипендії.

3. Протягом навчання стипендіати повинні брати активну участь у заходах освітньої програми, на якій вони навчаються, а також у факультетських і загально університетських подіях. Керівник освітньої програми повідомлятиме учасників стосовно подій, на яких стипендіатам потрібно бути присутніми першочергово.

4. Очікується, що стипендіат/ка будуть брати активну участь у популяризації освітньої програми, зокрема через участь у рекрутингових заходах освітньої програми чи написання відгуків про програму в соціальних мережах, тощо.

5. Стипендіат/ка зобов’язується періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість йому чи їй навчатися на програмі. Зобов’язується робити подяки вчасно та щиро, відповідно до запиту відділу розвитку УКУ.

6. Стипендіат/ка зобов’язується вчасно подавати щорічний звіт про своє навчання та діяльність в Університеті, включно з есеєм про свій внесок у виконання місії УКУ.

За недотримання вимог, прописаних у Положенні про освітній процес УКУ та стипендійній політиці Університету, відповідної освітньої програми та/чи відповідної стипендії стипендіат/ка може бути позбавленим/ою стипендіїі та продовжує навчання на загальних засадах.

Термін дії Меморандуму складає один рік, але його може бути автоматично продовжено за умови дотримання стипендіатом вищевказаних умов.

Меморандум проговорено та погоджено зі стипендіатом/кою

Керівник освітньої програми                   (__________)    _____________________________

З вищевказаними умовами Меморандуму погоджуюсь

______________ 2017 р.                        (__________)    _____________________________