Комп’ютерні науки

Магістерська програма комп’ютерних наук даватиме якісні знання, навички в галузі програмування та аналітики даних, а також пропонуватиме слухачам світоглядні курси та зустрічі з лідерами спільноти УКУ. Програма створюється виходячи з великого попиту від ІТ компаній у якісних працівниках вищого рівня. Половину курсів будуть читати іноземні викладачі.

Програма зі спеціалізацією в науках про дані (Data Science) є однією з перших програм в Україні і наш університет бачить велике затребування як у викладачах, так і в професіоналах у цій галузі.

Програма відповідає місії та стратегії УКУ у вихованні ціннісно-орієнтованих професіоналів та лідерів українського суспільства. Програма вчитиме професійного, етичного поводження з даними і покликана привернути більшу увагу великої ІТ індустрії України до Українського католицького університету, щоб спільно будувати краще майбутнє України та світу.

 1. Тривалість та формат навчання.

Загальна тривалість: 16 місяців. Формат: навчальні сесії по три дні (четвер, п’ятниця, субота) кожний другий тиждень.

Орієнтаційна сесія: 11-13 вересня 2017. Початок навчання 14 вересня 2017.

 

 1. Спеціалізації, в межах яких відбуватиметься навчання студентів.

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, науки про дані (Data Science)

 

 1. Мета та місія програми в УКУ.

Програма даватиме якісні знання, навички в галузі програмування та аналітики даних, а також пропонуватиме слухачам світоглядні курси та зустрічі з лідерами спільноти УКУ. Програма створюється виходячи з великого попиту від ІТ компаній у якісних працівниках вищого рівня. Половину курсів будуть читати іноземні викладачі.

 

Програма зі спеціалізацією в науках про дані (Data Science) є однією з перших програм в Україні і наш університет бачить велике затребування як у викладачах, так і в професіоналах у цій галузі.

 

Програма відповідає місії та стратегії УКУ у вихованні ціннісно-орієнтованих професіоналів та лідерів українського суспільства. Програма вчитиме професійного, етичного поводження з даними і покликана привернути більшу увагу великої ІТ індустрії України до Українського католицького університету, щоб спільно будувати краще майбутнє України та світу.

 

 1. Переваги програми.

Дана програма є однією з перших в Україні магістерських програм зі спеціалізацією у Data Science. Програма передбачає гнучкість у плануванні слухачами власного навчального навантаження — студенти можуть обрати навчання за модулями, збільшувати тривалість навчання до 3-х років. Частину курсів можна зараховувати за рахунок зовнішніх сертифікатів відповідного рівня. В кінці програми студенти проходитимуть стажування в компаніях, або розроблятимуть власні комерційні проекти, або працюватимуть в науковому напрямку.

 

 1. Основні компоненти програми.

Програма складається з двох потоків: комп’ютерні науки та науки про дані. Кожний потік складається з трьох модулів. Навчання проходитиме протягом трьох навчальних семестрів. Відтак, кожного семестру студенти будуть вивчати курси з одного модулю напрямку комп’ютерних наук та одного модулю напрямку науки про дані. Один з модулів напрямку комп’ютерних наук буде присвячений курсам з тематики управління створенням програмних продуктів, управління ІТ-бізнесом та створення стартапів. Окремо зацікавленим студентам будуть пропонуватись вибіркові курси з академічного письма, проведення наукових досліджень, тощо.

 

 1. Стипендійна програма.

Програма передбачає стипендійну програму. ІТ компанії – партнери програми надають кілька стипендій для найбільш обдарованим та вмотивованим студентам магістерської програми. Також обмежена кількість стипендій у вигляді знижки на навчання надається університетом.

 

 1. Хто може вступати на програму.

На програму можуть подаватись абітурієнти, які мають диплом бакалавра. Диплом бакалавра не обов’язково повинен бути з комп’ютерних наук чи інших інженерних спеціальностей. В той же час, важливим є досвід вступників у сфері комп’ютерних наук та прикладної математики.

 

 1. Документи для вступу на програму.
 • Диплом державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра за особистим вибором оригінали або копії.
 • Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).
 • Копію ідентифікаційного коду.
 • Копію військового квитка або приписного свідоцтва.
 • Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.
 • Рекомендаційний лист від особи, що може оцінити професійний рівень вступника (працедавець, викладач, колега)

 

 1. Умови зарахування на програму.

Абітурієнти зараховуються на програму відповідно до конкурсу. Конкурсний бал обчислюється як сума результатів:

 • фахового випробування (макс. к-сть – 30 балів),
 • вступного іспиту з іноземної мови (англійська мова) (макс. к-сть – 30 балів),
 • фахової співбесіди (макс. к-сть – 40 балів).

Вартість навчання, стипендійні програми, графік проведення іспитів та програми вступу (зразки вступних випробувань)

Фахове випробування у формі письмового іспиту спрямоване на визначення рівня математичних знань, алгоритмічного мислення та рівня програмування. Письмовий іспит включатиме питання з наступних напрямків:

 • Вища математика: похідні, прогресії, формули та закони комбінаторики
 • Лінійна алгебра: вектори, матриці, системи лінійних рівнянь, системи координат
 • Дискретна математика: множини, відношення, булева алгебра, булеві функції, графи, базові алгоритми на графах
 • Теорія ймовірностей: імовірність події, випадкові величини, стандартні розподіли, незалежність випадкових величин, математичне сподівання та дисперсія
 • Об’єктно-орієнтоване програмування: класи, успадкування, інкапсуляція, поліморфізм, обробка винятків
 • Базові структури даних: масиви, дерева, бінарні           дерева, списки, черги, стеки
 • Реляційні бази даних, мова запитів SQL

 

Вступний іспит з іноземної мови проходить у формі тестування та письмового завдання. За умови подання абітурієнтом копії мовного сертифікату (IELTS, TOEFL, PTE тощо) про володіння англійською мовою на рівні не нижче B2, відповідно до таблиці переведення, йому або їй буде зараховано вступний іспит з іноземної мови з максимальним балом.

 

Фахова співбесіда передбачає інтерв’ю з вступником на підставі його фахового письмового іспиту та іспиту з іноземної мови. Мета співбесіди – чіткіше окреслити дослідницький, аналітичний та практичний потенціали абітурієнта і його здатність до самореалізації на магістерській програмі, а також з’ясувати:

 • мотивацію вибору вступником обраного фаху;
 • професійні цілі та стратегії їх досягнення;
 • розуміння потреб, викликів та тенденцій у галузі інформаційних технологій;
 • рівень комунікабельності, ерудиції, ціннісних задатків лідера;
 • визначити вміння вступника аргументовано, стисло і зрозуміло висловлювати свою думку.

 

 1. Компетенції випускника.

Відповідно до двох складових підготовки в рамках магістерської програми випускники будуть володіти наступними компетенціями. Компетенції з комп’ютерних наук: об’єктно-орієнтоване проектування, алгоритмічне мислення та поглиблене знання алгоритмів і структур даних, програмування розподілених систем, оптимізація програмного коду, знання сучасних розподілених систем баз даних, знання побудови ІТ-бізнесу та стартапів. Компетенції з науки про дані: розуміння сучасних викликів щодо аналітики даних; знання алгоритмів та поширених підходів машинного навчання; знання методів статистичного виведення та ймовірнісного аналізу; знання принципів збору даних, попередньої обробки та візуалізації даних; знання сучасних методів глибокого навчання. Також випускники отримають вагомі навики самооцінки, широкого сприйняття навколишнього світу та лідерства. Перетини з закордонними гостьовими викладачами та ширшою спільнотою студентів та викладачів УКУ створять важливу мережу знайомств для подальшого наукового та професійного зростання.

 

 1. Основні сфери працевлаштування.

Випускники програми можуть отримати працевлаштування в провідних ІТ-компаніях України та світу за посадами: інженер програмного забезпечення, фахівець/інженер з аналітики даних, бізнес-аналітик.

 

 1. Контакти.

Керівник програми: Олексій Молчановський

Email: [email protected]