Журналістика

спеціальність “Журналістика” (освітньо-кваліфікаційний рівень ‑ магістр). Кількість місць для прийому на програму магістра згідно з ліцензією Міністерства освіти та науки України серія АД № 073027 від 08.01.2013 р. -не більше 25.

Право вступати на програму мають випускники бакалаврату та магістратури гуманітарного і соціально-економічного спрямування. Досвід роботи у ЗМІ або журналістська освіта не обов’язкові. Зараз на програмі навчаються студенти, що здобули ступінь бакалавра, спеціаліста або магістра історії, культурології, соціології, політології, філософії, біології, країнознавства, журналістики тощо.

Магістерська програма з журналістики Українського католицького університету у Львові готує журналістів-практиків за сучасною програмою європейського зразка. Протягом двох років навчання студенти мають змогу оволодіти ґрунтовними практичними знаннями й навичками з газетної, радійної, телевізійної та інтернет-журналістики, розширити свій світогляд і розуміння цінностей професії, отримати знання з перших рук провідних українських та зарубіжних медійних фахівців.

Навчальна програма

Вартість навчання, стипендійні програми, графік проведення іспитів та програми вступу (зразки вступних випробувань)

Освіта у Школі журналістики УКУ не передбачає жодних обмежень за конфесійною чи світоглядною ознаками.

Відеопрезентація магістерської програми з журналістики

Матеріально-технічна база

ми у f

[nggallery id= 20]