Соціальна педагогіка (денна форма навчання)

Спеціальність “Соціальна педагогіка”

Український католицький університет пропонує бакалаврам українських університетів навчання на магістерській програмі соціальної педагогіки.

Вступати на програму можуть бакалаври незалежно від базової освіти.

Після завершення навчання випускник отримує:

1. Державний український диплом магістра із кваліфікацією «Соціальний педагог. Викладач соціально-педагогічних дисциплін». Навчання триває 1,5 роки (стаціонар).

та 1.1. Сертифікат Українського католицького університету про здобуття спеціалізації з “Управління проектами та програмами”.

Навчання триває під час основної програми соціальної педагогіки на 1 році магістратури. Для отримання сертифікату студент захищає проект, над розробкою якого працює впродовж навчання.

2. Державний український диплом магістра із кваліфікацією «Соціальний педагог. Викладач соціально-педагогічних дисциплін». Навчання триває 1,5 роки (стаціонар).

та 2.1. Державний німецький диплом магістра філософії Українського вільного університету, м. Мюнхен (в рамках програми подвійних дипломів між УКУ та УВУ).

Програма передбачає один рік навчання в УКУ (1-ий рік магістратури) та один рік навчання в Мюнхені (2-ий рік магістратури).

Під час навчання у Німеччині студенти матимуть студентську візу, яка надає право на працю (120 днів на рік).

Прийом документів триває до 30 липня 2017 року (до 18:00 год.).

Вартість навчання, стипендійні програми, графік проведення іспитів та програми вступу (зразки вступних випробувань)

Гуманітарний факультет УКУ здійснює підготовку фахівців за спеціальністю „Соціальна педагогіка” (освітньо-кваліфікаційний рівень ‑ бакалавр, магістр). Кількість місць для прийому згідно з ліцензією Міністерства освіти та науки України серія АД № 073027 від 08.01.2013 р. ‑ на програму магістра – не більше 15.

Програма готує висококваліфікованих фахівців у сфері практичної соціально-педагогічної діяльності та педагогічної освіти, який би:

 • був озброєний ґрунтовними теоретичними знаннями у галузі актуальних соціально-педагогічних проблем та інноваційної діяльності у сфері їх вирішення;
 • володів би відповідними  знаннями та практичними уміннями у галузі конкретних технологій соціальної роботи з різними віктимними категоріями населення у різних освітніх, виховних та соціальних інституціях;
 • засвоїв необхідну систему поглиблених психолого-педагогічних знань, умінь та практичних навичок, які дозволяли б йому здійснювати процес викладання низки соціально-педагогічних дисциплін у ВНЗ I-IV рівня акредитації та працювати на керівних посадах у відповідних установах;
 • був ґрунтовно підготовлений до самостійного здійснення наукових досліджень у соціально-педагогічній сфері.

ПРОГРАМА СПРЯМОВАНА НА ПІДГОТОВКУ:

 • викладачів соціально-педагогічних дисциплін вищих навчальних закладів;
 • соціальних педагогів закладів освіти;
 • керівників та спеціалістів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • фахівців органів і служб у справах неповнолітніх, пенітенціарних установ;
 • керівників та працівників спеціалізованих соціальних служб, типу реабілітаційних, кризових центрів тощо;
 • організаторів та працівників громадських та релігійних організацій, що надають соціально-педагогічні послуги;
 • магістрів для майбутньої науково-дослідницької діяльності.

 

[nggallery id=15]