Соціальна педагогіка (денна форма навчання)

Соціальна педагогіка (денна форма навчання)

Спеціальність “Соціальна робота”

Український католицький університет пропонує бакалаврам українських університетів навчання на магістерській програмі соціальної педагогіки.

Вступати на програму можуть бакалаври незалежно від базової освіти.

Після завершення навчання випускник отримує:

Диплом магістра державного зразка із кваліфікацією «Магістр соціальної роботи»

та додаток до диплому європейського зразка із зазначенням спеціалізації «Управління соціальними та освітніми проектами і програмами”.

Навчання триває 1,5 роки (стаціонар).

Диплом магістра філософії державного німецького зразка

Українського вільного університету, м. Мюнхен (в рамках програми подвійних дипломів між УКУ та УВУ)

Програма передбачає один рік навчання в УКУ (1-ий рік магістратури) та один рік навчання в Мюнхені (2-ий рік магістратури).

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ОХОПЛЮЄ ТРИ НАВЧАЛЬНІ БЛОКИ:

 • Соціальні процеси та соціальна політика
 • Соціальні явища та процеси
 • Тенденції соціальної політики
 • Інноваційні моделі надання соціальних послуг
 • Інструменти управління проектами
 • Розробка та менеджмент освітніх і соціальних проектів
 • Управління ресурсами
 • Моніторинг, оцінка та звітність
 • Інновації в освіті
 • Сучасна філософія освіти
 • Дизайн, організація та проведення освітніх і соціальних програм
 • Цифрова педагогіка

УНІКАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМИ:

 • Міждисциплінарний підхід у навчанні. Синергія гуманітарних, педагогічних та соціально-економічних дисциплін
 • Особистісний та професійний розвиток. Студенти розробляють та реалізовують власні соціальні проекти, беруть участь у сертифікатних програмах, громадському й соціальному житті університету, міста, країни
 • Програма навчання. Змістове наповнення програми дає можливість студентам розвинути фахові компетенції застосування інноваційних соціальних та освітніх технологій для роботи з дітьми, молоддю, дорослими задля досягнення цілей сталого розвитку суспільства.
 • Практичний досвід: 5 тижнів асистентської практики, 3 тижні науково-дослідної практики, менторська підтримка експертів освітньої та соціальної сфери упродовж навчального року
 • Середовище: студенти стають частиною спільноти УКУ, зростають духовно та творчо
 • Мережа контактів: залучення до викладання найкращих лекторів з України та закордону, практиків бізнесу

ПРОГРАМА СПРЯМОВАНА НА ПІДГОТОВКУ:

 • керівників, координаротів освітніх і соціальних проектів/програм, менеджерів фондів
 • викладачів, тренерів, фасилітаторів
 • фахівців з розвитку персоналу та консультантів з побудови кар’єри
 • соціальних педагогів, фахівців з охорони дитинства, професійної орієнтації, кейс-менеджерів

Вартість навчання, стипендійні програми, графік проведення іспитів та програми вступу (зразки вступних випробувань)

Факультет наук про здоров’я УКУ здійснює підготовку фахівців за спеціальністю „Соціальна робота” (освітньо-кваліфікаційний рівень ‑ бакалавр, магістр). Кількість місць для прийому згідно з ліцензією Міністерства освіти та науки України серія АД № 073027 від 08.01.2013 р. ‑ на програму магістра – не більше 15.(пропоную цей текст розмістити вкінці матеріалу)