Історія

Трисеместрова магістерська програма з історії Гуманітарного факультету УКУ готує фахівців, які володіють ґрунтовними знаннями з методології міждисциплінарного історичного дослідження та форматів презентації його результатів для професійної спільноти і широкої публіки. Студенти магістерської програми отримують можливість:

 • долучитися до унікальних дослідницьких і навчальних програм Гуманітарного факультету («Київське християнство», єврейські студії, жіночі студії, «Україна доби тоталітаризму», «Українські визвольні змагання», а також інтелектуальна історія, іберійські студій, історична урбаністика, перекладацька програма «In Via», усна історія тощо);
 • скористатися програмою «Студентське портфоліо» і прослухати гостьові курси найкращих українських та закордонних викладачів, провести семестр в одному з західних університетів або взяти участь у спільних магістерських програмах з факультетом «Artes Liberales» Варшавського університету і Українським вільним університетом у Мюнхені;
 • поєднати ґрунтовні теоретичні знання і компетенції історика-дослідника з практичними навичками застосування історії в публічній сфері.

При вступі на програму студенти можуть обрати одну з чотирьох спеціалізацій:

Спеціалізація зосереджується на міждисциплінарних дослідженнях ранньомодерної і модерної історії України з особливою увагою до проблематики релігійної культури, культурної й інтелектуальної історії «довгого ХІХ століття» та історії доби тоталітаризму. Випускник програми може продовжити навчання на докторських студіях УКУ.

У фокусі спеціалізації ранньомодерна і модерна історія Європи з особливим наголосом на міждисциплінарних дослідженнях історії Франції, Іспанії та Великобританії, а також на взаємодії між східною та західною частиною континенту. Випускник програми може продовжити навчання на докторських студіях УКУ.

Спеціалізація зосереджується на історії західного середньовіччя, Візантії та України-Руси литовсько-польської доби; особлива увага приділяється джерелознавству, читанню текстів та вивченню латинської, старогрецької та церковнослов’янської мови. Випускник програми може продовжити навчання на докторських студіях УКУ.

Спеціалізація зосереджується на специфіці функціонування знання про минуле у публічному просторі та вивчає способи і принципи творення історії для громадянського суспільства та у співпраці з ним. Випускник програми може працювати в інституціях та ініціативах публічної історії поза академічною сферою або продовжити навчання на докторських студіях УКУ.

Водночас із спеціалізацією студенти можуть обрати одну з двох додаткових траєкторій, якою вони будуть рухатись у процесі навчання:

Програма зосереджена на проблематиці модерної історії України і передбачає один рік навчання в УКУ (перший рік магістратури) та один рік навчання в Мюнхені (другий рік магістратури). Випускник програми отримує український державний диплом за спеціальністю «Історія» та німецький диплом магістра (MA) з філософії;

Основними фокусами програми є медієвістика і ранньомодерна та модерна історія Європи. Програма передбачає один рік навчання в УКУ (перший рік магістратури) та один рік навчання у Варшаві (другий рік магістратури). Випускник програми отримує український державний диплом за спеціальністю «Історія» та польський диплом магістра (MA) з культурології;

Випускники магістерської програми можуть продовжити навчання на чотирьохрічній програмі докторських студій Гуманітарного факультету за напрямом «Історія України». Частиною програми докторських студій є спільна з Яґеллонським університетом (Краків) програма єврейських студій, яка передбачає одночасне навчання в УКУ та Яґеллонському університеті і захист дисертації в Польщі.

Умови вступу, вартість навчання і стипендійна програма:

Вступати на програму можуть бакалаври таких напрямків: 1) історія; 2) культурологія; 3) музейна справа та охорона пам’яток історії та культури; 4) філософія; 5) богослов’я; 6) філологія; 7) соціологія; 8) політологія; 9) міжнародні відносини; 10) міжнародне право; 11) країнознавство; 12) журналістика.

Прийом документів на 2016-2017 навчальний рік 4-30 липня.

Документи можна подати  у Приймальній комісії УКУ (вул. І. Свєнціцького 17, ауд. 124) з понеділка по п’ятницю від 10:00 до 18:00 (перерва 13:00-14:00).

Подання документів в електронній формі.

При прийомі на навчання на програму за обраною спеціалізацією конкурсний бал обчислюється як сума результатів:

 • фахового іспиту з відповідної спеціалізації (макс. к-сть – 60 балів),
 • вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть – 20 балів),
 • середнього балу додатка до диплому бакалавра (макс. к-сть – 10 балів),
 • балу за курсову роботу четвертого року навчання або балу за дипломну роботу, якщо така була (макс. к-сть – 10 балів).

Фахове випробування на програму  відбувається у формі усного іспиту, покликаного виявити обізнаність студента із сучасною науковою літературою з обраної спеціалізації з наголосом на фахових зацікавленнях претендента, а також оцінити дослідницькі здібності та зрілість вибору майбутнього магістранта.

Програми фахового вступного іспиту, перелік питань і список літератури доступні за посиланням.

Вступний іспит з іноземної мови проходить у формі тестування та письмового завдання. За умови подання абітурієнтом копії мовного сертифікату (IELTS, TOEFL, PTE тощо) про володіння англійською мовою на рівні не нижче B2, відповідно до таблиці переведення, йому буде зараховано вступний іспит з іноземної мови з максимальним балом.

Вступні іспити

Вступний іспит з іноземної мови відбудеться 1 серпня, а вступні фахові іспити за спеціалізаціями  2-3 серпня 2017 року.

Вартість навчання: 12 500 грн. за рік, тривалість навчання – 1,5 року.

Стипендії:

Абітурієнти з високим вступним балом отримують можливість отримати стипендії:

Навчальні гранти (для покриття вартості навчання)

У 2016 році для вступників на магістерську програму з історії Гуманітарний факультет УКУ встановив 13 грантів, що покриватимуть вартість півторарічного навчання студента. Детальна інформація про навчальні гранти

Історична програма Гуманітарного факультету УКУ (ліцензія АВ № 048946) у травні 2006 року отримала сертифікат про державну акредитацію Серія НІ-ІІ № 142820 зі спеціальності 0320 «Історія та археологія» 6.030300 за ІІ рівнем, а у травні 2007 року отримала сертифікат про державну акредитацію Серія НІ-ІV № 144644 зі спеціальності 0320 «Історія та археологія» 7.030301, 8.030301 за ІІІ-IV рівнем.

Після успішного закінчення магістратури та захисту магістерської роботи, студент може продовжити своє навчання на докторських програмі в УКУ або в університетах Західної Європи та США.

Можливості працевлаштування:

 • гуманітарні відділення університетів і Національної академії наук;
 • культурні відділи органів місцевого самоврядування та центральної влади;
 • школи та районні, міські і обласні відділи освіти;
 • інституції публічної історії;
 • музеї та галереї;
 • туристичний бізнес;
 • інституції охорони та промоції культурної спадщини;
 • неурядові та міжнародні проекти та інституції у сфері культури та освіти;
 • архіви та бібліотеки;
 • ЗМІ (публічно-інтелектуальна активність та журналістика).

З питаннями та за додатковою інформацією звертайтесь до:

–  керівника магістерської програми з історії доц. Богдана Чуми: [email protected] тел. 050 578 88 98;

– керівника магістерської програми з публічної історії доц. Володимира Склокіна: [email protected] , тел. 097 781 35 67;

–   Приймальної комісії УКУ: тел. (032) 240 99 49, (032) 240 99 40, 097 015 34 36.