Історія

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА З ІСТОРІЇ

Тут вчаться ставити минулому незвичні питання

 

ЧОМУ ПРОГРАМА З ІСТОРІЇ В УКУ?

Це єдина програма магістерського рівня в Україні, що готує істориків, які поєднують компетенції академічного дослідника міжнародного рівня й експерта, здатного працювати з проблематикою минулого в сучасному публічному просторі.

– опанування інноваційних дослідницьких методологій і найсучаснішої історіографії;

– високі стандарти академічного дослідження;

– практичні вміння реалізовувати проекти, пов’язані з історією, пам’яттю і спадщиною поза академічною сферою;

– можливість самостійно спроектувати власну кар’єру вже під час навчання.

 

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ

Кожен студент самостійно проектує траєкторію власного розвитку, набуваючи відповідних знань і навиків упродовж трьох семестрів на трьох рівнях навчання:

 

Перший навчальний рівень

Базова спеціалізація

При вступі на програму студент обирає одну з чотирьох спеціалізацій, які пропонують ґрунтовні знання з методології міждисциплінарного дослідження та відкривають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

 

Медієвістика

Історія античності, західного середньовіччя, Візантії та України-Руси литовсько-польської доби; особлива увага приділяється дослідженню джерел, застосуванню лінгвістичних компетенцій з латинської, грецької та церковнослов’янської мов для читання та інтерпретації середньовічних і ранньомодерних текстів.

 

Історія України XVI–XXI століть, Релігійна культура ранньомодерної доби

Ранньомодерна і модерна історія України з особливою увагою на проблематиці інтелектуальної та культурної історії «довгого XIX століття», релігійній культурі та історії доби тоталітаризму; історія українсько-єврейських стосунків модерного періоду (у співпраці з Ягелонським університетом Кракова і Єврейським університетом Єрусалиму).

 

Історія Європи та Америки ранньомодерного і модерного часу

Дослідження соціокультурної історії окремих країн і регіонів XVI–XX століть, взаємних уявлень і взаємодії між східною та західною частинами європейського континенту.

 

Публічна історія

Спеціалізація зосереджується на підготовці фахівців здатних критично осмислювати розвиток сучасного суспільства з перспективи минулого, реалізовувати проекти, пов’язані з історією, пам’яттю і спадщиною у сучасному публічному просторі та популяризувати історію у сфері мас-медій, освітніх та культурних ініціативах, музейних інституціях і туристичному бізнесі.

 

Другий навчальний рівень

Унікальні дослідницькі програми

Додатково, але не обов’язково, кожен студент може обрати унікальну дослідницьку програму, що пропонує осібну тематику наукових розвідок і набуття додаткових компетенцій, таких як спеціальні методи історичних досліджень, вивчення іноземних мов та інше. Більшість програм пропонують дослідницькі ґранти.

Історія українсько-польсько-словацького пограниччя

Інтелектуальна історія модерної України

Україна доби тоталітаризму

Історична урбаністика

Релігійна культура

Єврейські студії

Іберійські студії

Жіночі студії

 

Третій навчальний рівень

Додаткові компетенції

Унікальна можливість набути додаткові навички, які дозволять розширити можливості професійного розвитку.

Релігійна культура

Публічна історія

Особисті професійні навички (soft skills)креативне мислення, проектний менеджмент і будування власної кар’єри.

 

Додатково студенти можуть взяти участь в одній із міжнародних партнерських програм:

Спільна магістерська програма Гуманітарного факультету УКУ та Українського вільного університету у Мюнхені (Німеччина), що зосереджена на проблематиці модерної історії України і передбачає один рік навчання в УКУ (перший рік магістратури) та один рік навчання в Мюнхені (другий рік магістратури). Випускник програми отримує український державний диплом за спеціальністю «Історія» та німецький диплом магістра (MA) з філософії;

Спільна магістерська програма Гуманітарного факультету УКУ та факультету «Artes Liberales» Варшавського університету (Польща) з медієвістики і ранньомодерної та модерної історії Європи, що передбачає один рік навчання у Варшаві після закінчення магістратури в УКУ. Випускник програми отримує український державний диплом за спеціальністю «Історія» та польський диплом магістра (MA) з культурології.

 

КИМ МОЖЕ БУТИ ВИПУСКНИК ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ?

Випускники програми можуть продовжити навчання в аспірантурі в Україні  та за кордоном або реалізувати свої професійний навички у наступних сферах:

загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах;

органах місцевого самоврядування та центральної влади;

інституціях публічної історії;

музеях і галереях;

туристичному бізнесі та рекламних агенціях;

інституціях охорони та популяризації культурної спадщини;

неурядових і міжнародних проектах та інституціях у сфері культури і освіти;

архівах і бібліотеках;

ЗМІ (публічно-інтелектуальна активність та журналістика).

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Повна вартість навчання на освітніх програмах в УКУ становить у середньому 3000 у.о. на рік в гривневому еквіваленті. Завдяки підтримці доброчинців УКУ навчання на магістерській програмі з історії в 2017–2018 навчальному році становитиме 24 000 грн. за три семестри. Вступники з високими балами можуть претендувати на 4 іменні стипендії від жертводавців і 12 дослідницьких грантів, які частково або повністю покривають вартість навчання на програмі.

 

УМОВИ ВСТУПУ

Вступати на програму можуть бакалаври гуманітарних і соціальних спеціальностей.

За обраною спеціалізацією конкурсний бал обчислюється як сума результатів:

  • фахового іспиту з відповідної спеціалізації (макс. к-сть – 60 балів),
  • вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть – 20 балів),
  • середнього балу додатка до диплому бакалавра (макс. к-сть – 10 балів),
  • балу за курсову роботу четвертого року навчання або балу за дипломну роботу, якщо така була (макс. к-сть – 10 балів).

Вартість навчання, стипендійні програми, графік проведення іспитів та програми вступу (зразки вступних випробувань)

З питаннями та за додатковою інформацією звертайтесь до:

–  керівника магістерської програми з історії доц. Богдана Чуми: [email protected] тел. 050 578 88 98;

– керівника магістерської програми з публічної історії доц. Володимира Склокіна: [email protected] , тел. 097 781 35 67;

–   Приймальної комісії УКУ: тел. (032) 240 99 49, (032) 240 99 40, 097 015 34 36.