Історія

Трисеместрова магістерська програма з історії Гуманітарного факультету УКУ готує фахівців, які володіють ґрунтовними знаннями з методології міждисциплінарного історичного дослідження та форматів презентації його результатів для професійної спільноти і широкої публіки. Студенти магістерської програми отримують можливість:

 • долучитися до унікальних дослідницьких і навчальних програм Гуманітарного факультету («Київське християнство», єврейські студії, жіночі студії, «Україна доби тоталітаризму», «Українські визвольні змагання», а також інтелектуальна історія, іберійські студій, історична урбаністика, перекладацька програма «In Via», усна історія тощо);
 • скористатися програмою «Студентське портфоліо» і прослухати гостьові курси найкращих українських та закордонних викладачів, провести семестр в одному з західних університетів або взяти участь у спільних магістерських програмах з факультетом «Artes Liberales» Варшавського університету і Українським вільним університетом у Мюнхені;
 • поєднати ґрунтовні теоретичні знання і компетенції історика-дослідника з практичними навичками застосування історії в публічній сфері.

При вступі на програму студенти можуть обрати одну з чотирьох спеціалізацій:

Спеціалізація зосереджується на міждисциплінарних дослідженнях ранньомодерної і модерної історії України з особливою увагою до проблематики релігійної культури, культурної й інтелектуальної історії «довгого ХІХ століття» та історії доби тоталітаризму. Випускник програми може продовжити навчання на докторських студіях УКУ.

У фокусі спеціалізації ранньомодерна і модерна історія Європи з особливим наголосом на міждисциплінарних дослідженнях історії Франції, Іспанії та Великобританії, а також на взаємодії між східною та західною частиною континенту. Випускник програми може продовжити навчання на докторських студіях УКУ.

Спеціалізація зосереджується на історії західного середньовіччя, Візантії та України-Руси литовсько-польської доби; особлива увага приділяється джерелознавству, читанню текстів та вивченню латинської, старогрецької та церковнослов’янської мови. Випускник програми може продовжити навчання на докторських студіях УКУ.

Спеціалізація зосереджується на специфіці функціонування знання про минуле у публічному просторі та вивчає способи і принципи творення історії для громадянського суспільства та у співпраці з ним. Випускник програми може працювати в інституціях та ініціативах публічної історії поза академічною сферою або продовжити навчання на докторських студіях УКУ.

Водночас із спеціалізацією студенти можуть обрати одну з двох додаткових траєкторій, якою вони будуть рухатись у процесі навчання:

Програма зосереджена на проблематиці модерної історії України і передбачає один рік навчання в УКУ (перший рік магістратури) та один рік навчання в Мюнхені (другий рік магістратури). Випускник програми отримує український державний диплом за спеціальністю «Історія» та німецький диплом магістра (MA) з філософії;

Основними фокусами програми є медієвістика і ранньомодерна та модерна історія Європи. Програма передбачає один рік навчання в УКУ (перший рік магістратури) та один рік навчання у Варшаві (другий рік магістратури). Випускник програми отримує український державний диплом за спеціальністю «Історія» та польський диплом магістра (MA) з культурології;

Випускники магістерської програми можуть продовжити навчання на чотирьохрічній програмі докторських студій Гуманітарного факультету за напрямом «Історія України». Частиною програми докторських студій є спільна з Яґеллонським університетом (Краків) програма єврейських студій, яка передбачає одночасне навчання в УКУ та Яґеллонському університеті і захист дисертації в Польщі.

Стипендії:

У 2016 році для вступників на магістерську програму з історії Гуманітарний факультет УКУ встановив 13 грантів, що покриватимуть вартість півторарічного навчання студента (освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» за спеціальністю 8.02030201 «Історія»):

Два навчальні гранти в рамках програми «Публічна історія» для студентів, які темою магістерської роботи оберуть вивчення специфіки функціонування знання про минуле в публічному просторі та способи і принципи творення історії для суспільства й у співпраці з ним: локальна історія, студії пам’яті, усна історія, культурні дослідження, сучасна історія, музеєзнавство, дослідження медій і комунікацій (спеціалізація «Публічна історія»).

Вимога до стипендіата: 1) сумарна оцінка не менше 80 балів за результатами вступних іспитів; 2) погодження теми магістерської роботи з Деканатом ГФ і керівником програми/спеціалізації; 3) студент(ка) має обовязково обрати спеціалізацію з публічної історії та відвідувати щомісячні наукові семінари в рамках програми «Студентське портфоліо».

Три навчальні гранти «Історія Церкви. Релігійна культура» в рамках Програми «Київське християнство та унійна традиція» для студента, який темою магістерської роботи обере вивчення культурно-релігійних феноменів доби Середновіччя і Нового Часу або ж історію Православної / Унійної (Греко-Католицької) Церков домодерного періоду (спеціалізації «Історія України», «Медієвістика», «Світова історія»).

Вимога до стипендіата: 1) сумарна оцінка не менше 80 балів за результатами вступних іспитів; 2) погодження теми магістерської роботи з Деканатом ГФ і керівником програми/спеціалізації; 3) студент(ка) має обовязково обрати два додаткові тематичні курси з релігійної історії й культури та відвідувати щомісячні наукові семінари в рамках програми «Студентське портфоліо».

Три навчальні гранти в рамках Програми єврейських студій для студентів, які темою своєї магістерської роботи оберуть історію та культуру галицьких євреїв (спеціалізація «Історія України»).

Вимога до стипендіата: 1) сумарна оцінка не менше 80 балів за результатами вступних іспитів і конкурсного відбору; 2) погодження теми магістерської роботи з Деканатом ГФ і керівником програми/спеціалізації; 3) студент(ка) має обовязково обрати два мовні курси (їдиш та іврит), а також два тематичні курси з історії євреїв.

Два навчальні гранти в рамках програми «Український визвольний рух. Військова історія»для студентів, які темою магістерської роботи оберуть історію українського визвольного руху, зокрема мілітарну історію (спеціалізація «Історія України»).

Вимога до стипендіата: 1) сумарна оцінка не менше 80 балів за результатами вступних іспитів; 2) погодження теми магістерської роботи з Деканатом ГФ і керівником програми/спеціалізації; 3) студент(ка) має обовязково обрати два додаткові тематичні курси та відвідувати щомісячні наукові семінари в рамках програми «Студентське портфоліо».

Один навчальний грант «Історія України доби тоталітаризму» для студента(студентки), який темою магістерської роботи обере історію України XX століття, зокрема часів Другої світової війни і радянського періоду (спеціалізація «Історія України»).

Вимога до стипендіата: 1) сумарна оцінка не менше 80 балів за результатами вступних іспитів; 2) погодження теми магістерської роботи з Деканатом ГФ і керівником програми/спеціалізації; 3) студент(ка) має обовязково обрати два додаткові тематичні курси та відвідувати щомісячні наукові семінари в рамках програми «Студентське портфоліо».

Один навчальний грант «Українсько-польське пограниччя: історія та культура» для студента(студентки), який темою магістерської роботи обере дослідження Гораєцького некрополю та, ширше, історію села Гораєць у Надсянні, Любачівський повіт Підкарпатського воєводства Республіки Польща (спеціалізація «Історія України»).

Вимога до стипендіата: 1) сумарна оцінка не менше 80 балів за результатами вступних іспитів; 2) погодження теми магістерської роботи з Деканатом ГФ і керівником програми/спеціалізації; 3) студент(ка) має обовязково обрати два додаткові тематичні курси та відвідувати щомісячні наукові семінари в рамках програми «Студентське портфоліо».

Один навчальний грант в рамках Програми іберійських студій для студента(студентки), який темою магістерської роботи обере історію та культуру Іспанії та іспаномовних країн Латинської Америки (спеціалізація «Світова історія»)

Вимога до стипендіата: 1) сумарна оцінка не менше 80 балів за результатами вступних іспитів; 2) погодження теми магістерської роботи з Деканатом ГФ і керівником програми/спеціалізації; 3) студент(ка) має обовязково обрати два додаткові тематичні курси та відвідувати щомісячні наукові семінари в рамках програми «Студентське портфоліо».

Поза стипендіями Гуманітарного факультету, вступники на магістерську програму з історії можуть претендувати на загальноуніверситетські стипендії (стипендії імені митрополита Андрея, стипендії «плюс» та академічні стипендії)

Історична програма Гуманітарного факультету УКУ (ліцензія АВ № 048946) у травні 2006 року отримала сертифікат про державну акредитацію Серія НІ-ІІ № 142820 зі спеціальності 0320 «Історія та археологія» 6.030300 за ІІ рівнем, а у травні 2007 року отримала сертифікат про державну акредитацію Серія НІ-ІV № 144644 зі спеціальності 0320 «Історія та археологія» 7.030301, 8.030301 за ІІІ-IV рівнем.

Вступати на програму можуть бакалаври таких напрямків: 1) історія; 2) культурологія; 3) музейна справа та охорона пам’яток історії та культури; 4) філософія; 5) богослов’я; 6) філологія; 7) соціологія; 8) політологія; 9) міжнародні відносини; 10) міжнародне право; 11) країнознавство; 12) журналістика.

Можливості працевлаштування:

 • гуманітарні відділення університетів і Національної академії наук;
 • культурні відділи органів місцевого самоврядування та центральної влади;
 • школи та районні, міські і обласні відділи освіти;
 • інституції публічної історії;
 • музеї та галереї;
 • туристичний бізнес;
 • інституції охорони та промоції культурної спадщини;
 • неурядові та міжнародні проекти та інституції у сфері культури та освіти;
 • архіви та бібліотеки;
 • ЗМІ (публічно-інтелектуальна активність та журналістика).