Про фахове випробування, мотиваційне відео, іспит з іноземної мови

Вступне фахове випробування передбачає перевірку розуміння абітурієнтом можливостей для ведення  громадської діяльності в Україні та необхідності започаткування нових неприбуткових суспільно-корисних проектів,  здатності до креативності, критичного мислення та аналізу. Розмова орієнтована на виявлення у вступника:мотивації до навчання; навичок критичного мислення; світоглядних та професійних орієнтирів; фаховості виконання поставленого письмового завдання; вміння аргументувати власну позицію.

Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі англійською  мовою – на вибір абітурієнта. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня). (див. додаток 11) звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

Середній бал додатка до диплома обчислюється як середнє арифметичне всіх оцінок у додатку до диплому, включно з оцінкою державної атестації за 100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у двадцятибальну шкалу шляхом поділу на коефіцієнт 20.

Мотиваційне відео на тему: «Як я будую громадянське суспільство» повинно розкривати розуміння лідерства, дієвість громадянського суспільства, участь людей у вирішенні локальних проблем та демонструвати мотивацію абітурієнта до навчання на магістерській програмі.

Вимоги до відео: тривалість не більше 3 хвилин. Не має значення, чи відео відзняте на мобільний телефон чи професійну камеру. Головне, аби воно було якісним та розкривало повноцінно задану тему. Мотиваційне відео, тривалістю більше 3 хвилин, оцінюватися не буде.