Клінічна психологія (когнітивно-поведінкова терапія)

Магістерська програма клінічної психології (когнітивно-поведінкова терапія) готує фахівців для практичної та науково-дослідної роботи у сфері клінічної психології, з глибокими знаннями проблем психічного здоров’я та належними навичками когнітивно-поведінкових інтервенцій.

Освітня програма магістерки клінічної психології (когнітивно-поведінкова терапія)

Унікальність програми

 • Програма побудована за зразком британської моделі навчання клінічних психологів і спрямована на якісну науково-практичну підготовку фахівців до діагностичної, просвітницької, дослідницької та консультаційної роботи в сфері психічного здоров’я.
 • Вступники паралельно зараховуються на магістерську програму УКУ та освітню програму Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії (УІКПТ).
 • Усі випускники програми, окрім державного диплому магістра матимуть додаткову сертифікацію від УІКПТ (сертифікат консультанта) та матимуть можливість продовжити навчання і здобути акредитацію психотерапевта від Європейської асоціації КПТ (EACBT).
 • В ході навчання усі студенти проходитимуть клінічну практику під супроводом супервізорів з європейською акредитацією та братимуть участь у науковій роботі у співпраці з українськими та світовими дослідницькими центрами.
 • Студенти отримають глибокі знання в області психічного здоров’я та поглиблену спеціалізацію у когнітивно-поведінковій терапії, оволодіють навичками організації терапевтичного процесу та комплексної роботи з основними типами психічних розладів і поширеними психологічними проблемами, – стануть фахівцями із плекання психічного здоров’я людини, родини, суспільства.
 • Усі викладачі програми є висококваліфікованими фахівцями, серед яких визнані вітчизняні та закордонні академічні вчені, кращі практикуючі психотерапевти, зокрема супервізори когнітивно-поведінкової терапії з міжнародною акредитацією у сфері когнітивно-поведінкової терапії.
 • Навчальний процес має модульну організацію, за якої студенти 5 днів на місяць мають стаціонарне аудиторне навчання, інший час відводиться на самостійну роботу, інтервізії, супервізії та безпосередню практику.

Хто може бути вступниками. Реформована система освіти передбачає перехресний вступ з однієї спеціальності на іншу. Тому на магістерську програму можна вступати після бакалаврату будь-якої спеціальності. Все ж перевага надається спеціалістам у сфері психічного здоров’я як медичного, так і немедичного фаху:

 • Психологи
 • Психіатри
 • Лікарі реабілітаційної медицини
 • Соціальні педагоги

 Фахові вступні випробування

 • Тестування знань із базових психологічних дисциплін
 • Аналіз фахових компетентностей у сфері психологічної допомоги та наукових психологічних досліджень;
 • Усна співбесіда на основі мотиваційного есе
 • Іспит з англійської мови

Форми навчання: стаціонарно-модульна

За такої форми навчання студенти навчатимуться в аудиторіях 5 днів кожного місяця по 3 пари на день (тобто матимуть один навчальний тиждень на місяць з понеділка по п’ятницю). Інший час відводиться на самостійну роботу, консультації з викладачами, роботу в інтервізійних групах, безпосередню консультаційну практику під наглядом супервізорів.

Психологія – програма фахового вступного іспиту (освітня програма “Клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії”)

Психологія – програма вступного іспиту з іноземної мови (освітня програма “Клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії”)

Контакти: тел. (032) 240 94 97, 097 015 34 36.

керівник магістерської програми – Вікторія Горбунова

е-mail: [email protected]

методист кафедри клінічної психології, адміністратор магістерської програми – Олена Карабчук, моб.: 096 303 8475

е-mail: olena.karabchuk@gmail.com – Олена Карабчук, методист кафедри клінічної психології, адміністратор магістерської програми