Оплата за навчання

БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ

Собівартість року навчання одного студента на бакалаврських програмах історії, богослов’я, соціальної педагогіки, психології та соціології коштує університету – 60 000 грн. Оплата, яку здійснюють студенти за рік свого навчання становить 20% від цієї суми.

Собівартість року навчання одного студента на бакалаврській програмі комп’ютерних наук – 70 000 грн. Оплата, яку здійснюють студенти у 2016-2017 навчальному році становить 40 000 грн. (лише 57% від собівартості).

Щоб компенсувати цю різницю університет звертається за допомогою до різноманітних фундацій та доброчинців.

Оплата за навчання студентів проводиться згідно з укладеним договором посеместрово, не пізніше десятого календарного дня від початку семестру.

Пільги в оплаті за навчання надаються таким категоріям вступників:

  1. Діти – сироти звільняються від оплати за навчання.
  2. Лауреати Академічної та інших стипендій.
  3. Студенти перших курсів, які навчалися на підготовчих курсах університету отримують 15% знижки в оплаті за навчання.
  4. У разі одночасного навчання членів однієї сім’ї перша особа сплачує у повному обсязі. Кожна наступна отримує знижку 40% від розміру базової оплати за навчальний рік.

Студенти, які навчаються на старших курсах також мають можливість отримати знижки в оплаті.

Спеціальність / освітня програма

Розмір базової річної оплати (грн.)

за 2016-2017н.р.

1 Богослов’я 12.000
2 Історія та археологія 12.000
3 Соціальна педагогіка 12.000
4 Психологія 12.000
5 Соціологія 12.000
6 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 40.000

Детальна інформація про умови отримання стипендій на бакалаврські програми УКУ

 

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

Оплата за навчання студентів проводиться згідно з укладеним договором посеместрово, не пізніше десятого календарного дня від початку семестру.

Пільги в оплаті за навчання надаються таким категоріям вступників:

  1. Діти-сироти звільняються від оплати за навчання.
  2. Лауреати стипендій.
  3. У разі одночасного навчання членів однієї сім’ї перша особа сплачує у повному обсязі. Кожна наступна – отримує знижку 40% від розміру базової оплати за навчальний рік.
Спеціальність // освітня програма

Розмір базової річної оплати (грн.) за 2016-2017н.р.

1 Богослов’я 12.000
2 Історія та археологія 12.500
3 Соціальна педагогіка 12.000
4 Журналістика 18.000
5 Медіакомунікації 16.000
6 Публічне управління та адміністрування 66.000
7 * Фізична терапія 25.000
8 * Ерготерапія 25.000

Детальна інформація про умови отримання стипендій на магістерські програми УКУ

 

___________________________________

* За умови отримання ліцензії