Оплата за навчання

БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ

Оплата за навчання студентів проводиться згідно з укладеним договором посеместрово, не пізніше десятого календарного дня від початку семестру.

 

Спеціальність / освітня програма

Розмір базової річної оплати (грн.)

за 2018-2019н.р.

1 Богослов’я 13 500
2 Історія та археологія 19 000
3 Комп’ютерні науки  49 000
4 Системний аналіз (Інформаційні технолоігії та бізнес-аналітика) 49 000
5 Культурологія 19 000
6 Психологія 19 000
7 Соціальна робота (освітня програма з соціальної педагогіки) 13 500
8 Соціологія 23 000
9 Філологія 19 000
10 Політологія ( “Етика. Політика. Економіка” ) 28 000

Середня собівартість річного навчання одного студента на бакалаврських програмах з богослов’я, історії та археології, культурології, комп’ютерних науках, політичних наук “Етика. Політика. Економіка”психології, соціальної роботи (освітня програма з соціальної педагогіки), соціології та філології становить 3000 у.о.

Враховуючи складний економічний стан в Україні, що не дозволяє більшості студентів самотужки покривати повну вартість навчання, і бажаючи підтримати належний рівень викладання і навчання в УКУ, Університет, передусім завдяки щедрості жертводавців з різних країн і континентів, покриває вагому частину вартості навчання (на більшості програм ~75%). Очікується, що кожен студент УКУ покриє ціну освітньої програми, яка щорічно визначається окремим наказом Ректора.

Проте, не кожній родині під силу оплатити навіть цю суму. Це спонукало УКУ до створення стипендійного фонду, звідки надається фінансова підтримка, що покриває повну або часткову ціну освітньої програми для студента.