Оплата за навчання

БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ

Оплата за навчання студентів проводиться згідно з укладеним договором посеместрово, не пізніше десятого календарного дня від початку семестру.

Пільги в оплаті за навчання надаються таким категоріям вступників:

  1. Діти – сироти звільняються від оплати за навчання.
  2. Студенти перших курсів, які навчалися на підготовчих курсах університету отримують 15% знижки в оплаті за навчання.
  3. У разі одночасного навчання членів однієї сім’ї за денною формою навчання особа, базова річна плата за навчання якої більша, сплачує у повному обсязі. Кожна наступна особа сплачує 60% від розміру своєї базової оплати за навчання за рік.

Студенти, які навчаються на старших курсах також мають можливість отримати знижки в оплаті.

Спеціальність / освітня програма

Розмір базової річної оплати (грн.)

за 2018-2019н.р.

1 Богослов’я 13 500
2 Історія та археологія 19 000
3 Комп’ютерні науки  49 000
4 Системний аналіз (Інформаційні технолоігії та бізнес-аналітика) 49 000
5 Культурологія 19 000
6 Психологія 19 000
7 Соціальна робота (освітня програма з соціальної педагогіки) 13 500
8 Соціологія 23 000
9 Філологія 19 000
10 Політологія ( “Етика. Політика. Економіка” ) 28 000

Середня собівартість річного навчання одного студента на бакалаврських програмах з богослов’я, історії та археології, культурології, комп’ютерних науках, політичних наук “Етика. Політика. Економіка”психології, соціальної роботи (освітня програма з соціальної педагогіки), соціології та філології становить 3000 у.о.

Враховуючи складний економічний стан в Україні, що не дозволяє більшості студентів самотужки покривати повну вартість навчання, і бажаючи підтримати належний рівень викладання і навчання в УКУ, Університет, передусім завдяки щедрості жертводавців з різних країн і континентів, покриває вагому частину вартості навчання (на більшості програм ~75%). Очікується, що кожен студент УКУ покриє ціну освітньої програми, яка щорічно визначається окремим наказом Ректора.

Проте, не кожній родині під силу оплатити навіть цю суму. Це спонукало УКУ до створення стипендійного фонду, звідки надається фінансова підтримка, що покриває повну або часткову ціну освітньої програми для студента.

Крім того, всі студенти бакалаврських програм отримають матеріальну допомогу в розмірі 60% знижки на харчування в Трапезній УКУ в університетському містечку на вул. Козельницькій. Детальніше (про стипендії на бакалаврські програми УКУ)