Оплата за навчання

БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ

Собівартість року навчання одного студента на бакалаврських програмах з богослов’я, історії та археології, культурології, психології, соціальної роботи (освітня програма з соціальної педагогіки), соціології та філології становить 60 000 грн.

Оплата, яку здійснюють студенти за рік свого навчання на богослов’ї, психології, соціальній педагогіці, соціології становить 20% від цієї суми. Оплата, яку здійснюють студенти за рік свого навчання на історії та археології, культурології і філології становить 32% від цієї суми.

Собівартість року навчання одного студента на бакалаврській програмі комп’ютерних наук – 70 000 грн. Оплата, яку здійснюють студенти у 2016-2017 навчальному році становить 57% від цієї суми.

Решту суми університет компенсує завдяки допомозі благодійних фундацій та доброчинців.

Оплата за навчання студентів проводиться згідно з укладеним договором посеместрово, не пізніше десятого календарного дня від початку семестру.

Пільги в оплаті за навчання надаються таким категоріям вступників:

  1. Діти – сироти звільняються від оплати за навчання.
  2. Лауреати Академічної та інших стипендій.
  3. Студенти перших курсів, які навчалися на підготовчих курсах університету отримують 15% знижки в оплаті за навчання.
  4. У разі одночасного навчання членів однієї сім’ї перша особа сплачує у повному обсязі. Кожна наступна отримує знижку 40% від розміру базової оплати за навчальний рік.

Студенти, які навчаються на старших курсах також мають можливість отримати знижки в оплаті.

Спеціальність / освітня програма

Розмір базової річної оплати (грн.)

за 2016-2017н.р.

1 Богослов’я 12 000
2 Історія та археологія 19 000
3 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 40 000
4 Культурологія 19 000
5 Психологія 12 000
6 Соціальна робота (освітня програма з соціальної педагогіки) 12 000
7 Соціологія 12 000
8 Філологія 19 000