Документи для вступу

Бакалаврські програми

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі ‑ заява) лише в електронній формі, окрім випадків наявності особливих умов вступу. Прийом документів відбувається з 11 липня до 27 липня 2016 року (до 18:00 год.).

У заяві вступники вказують напрям підготовки, спеціальність, освітню програму, факультет, мову. Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі за кошти державного бюджету для здобуття ступеня бакалавра вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування та подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії та подати оригінали документів у визначені терміни. Оригінали документів подаються в паперовій папці на зав’язках. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Подати заяву в електронній формі 

Для допомоги у поданні електронної заяви вступникам в Університеті працює Консультаційний центр УКУ.

Детальна інформація про документи для вступу на бакалаврські програми УКУ.

Вступники можуть поступати до університету на підставі вступних іспитів. Для цього вони мають подати в приймальну комісію відповідні документи, що підтверджують таке право.Хто може поступати в університет на підставі вступних іспитів.

Також, в університет можна вступати за результатами співбесіди. Вступники, які мають таке право, повинні подати у приймальну комісію відповідні документи. Хто може поступати в університет за результатами співбесіди. Прийом документів відбувається з 11 липня до 20 липня  2016 року (до 18.00 год.).


Бакалаврські програми (старші курси)

Вступники, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, подають заяву про вступ за обраним напрямом, спеціальністю та формою навчання.

Прийом документів з 01 грудня  2015 року до 20 липня 2016 року (до 18.00 год.).

Заява подається вступником особисто до Приймальної комісії ВНЗ «Український католицький університет» та обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Детальна інформація про документи для вступу на старші курси бакалаврських програм УКУ.


Магістерські програми

Вступники на навчання на здобуття ступеня магістра подають заяву про вступ за обраною спеціальністю, освітньою програмою. Заява подається вступником особисто до Приймальної комісії ВНЗ «Український католицький університет» та обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  1. Диплом державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра за особистим вибором оригінали або копії.
  2. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).
  3. Копію ідентифікаційного коду.
  4. Копію військового квитка або приписного свідоцтва.
  5. Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.
  6. Додаткові документи:

 

 • для вступу за спеціальністю 032 – Iсторія та археологія вступники додатково подають науково-практичний доробок (дипломи переможця чи учасника Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, наукові публікації, сертифікати учасника курсів, тренінгів, посвідчення про досвід практичної роботи в обраній галузі);
 • для вступу за спеціальністю 231 – Соціальна робота: освітня програма – Соціальна педагогіка вступники додатково подають науково-практичний доробок (дипломи переможця чи учасника Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, наукові публікації, сертифікати учасника курсів, тренінгів, посвідчення про досвід практичної роботи в обраній галузі);
 • для вступу за спеціальністю 061 – Журналістика вступники додатково подають відповідно оформлений творчий доробок (опубліковані в друкованих ЗМІ, Інтернет-виданнях, на радіо і телебаченні авторські матеріали (роботи), засвідчені підписом редактора відповідного ЗМІ та редакційною печаткою).
 • для вступу за спеціальністю 061 – Журналістика: освітня програма – Медіа-комунікації вступники додатково подають мотиваційний лист (не більше двох сторінок друкованого тексту формату А4), засвідчений підписом абітурієнта, у якому слід сформулювати своє розуміння професій медіадослідника, медіааналітика і журналіста нових медій; пояснити власну зацікавленість в навчанні на магістерській програмі з медіакомунікацій та окреслити професійні плани на майбутнє;
 • для вступу за спеціальністю 074 ‑ Публічне адміністрування вступники додатково подають мотиваційне есе англійською мовою на тему: «Ваші цілі в житті: роль програми MPA (Master of Public Administration) у їх досягненні», яке повинне продемонструвати бачення (візію) абітурієнтом розвитку публічної влади, місцевого самоврядування та громадянського суспільства в Україні та його місії в цьому; його цінності, пріоритети і особисті досягнення протягом останніх 5 років; очікування абітурієнта від магістерської програми. Вимоги до оформлення есе: не більше 1000 слів, шрифт Times New Roman 14 pt чорний, 1.5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє 2 мм, праве 1.5 мм, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде.
 • для вступу за спеціальністю 053 – Психологія: освітня програма – Клінічна психологія з основами психодинамічної терапії вступники додатково подають науково-практичний доробок (дипломи переможця чи учасника Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, наукові публікації, сертифікати учасника курсів, тренінгів, посвідчення про досвід практичної роботи в обраній галузі).
 • для вступу за спеціальністю 053 – Психологія: освітня програма – Клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії вступники додатково подають мотиваційне есе  засвідчене особистим підписом, у якому описують свою фахову та учбову мотивацію, коло професійних інтересів, здатність до самореалізації в межах обраного фаху. Дедальні вимоги до есе описані в програмі фахового вступного екзамену.
 • для вступу за спеціальністю 081 – «Право» освітньою програмою – Права людини вступники додатково подають мотиваційне есе англійською мовою на тему: «Do the Human Rights Matter in Real Legal Professional Life? (Reasoning My Application to the UCU LL.M Program in Human Rights)». Формальні вимоги до оформлення есе: обсяг – 1 000 слів, шрифт Times New Roman 14 pt, чорний, 1.5 міжрядковий інтервал, а також параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє – 2 мм, праве – 1.5 мм, форматування по ширині рядка. Мотиваційне есе, яке виконано з недотриманням формальних вимог, оцінюватися не буде.
 • для вступу за спеціальністю 227 ‑ Фізична реабілітація: освітня програма ерготерапія вступники додатково подають мотиваційне есе (див. програму фахової співбесіди)  на тему: «Чому я бажаю бути ерготерапевтом?». Вимоги до оформлення есе: не більше 7000 знаків з пробілами, шрифт Times New Roman 14 pt чорний, 1.5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє 2 мм, праве 1.5 мм, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде.
 • для вступу за спеціальністю 227 ‑ Фізична реабілітація: освітня програма фізична терапія вступники додатково подають мотиваційне есе (див. програму фахової співбесіди)  на тему: «Чому я бажаю бути фізичним терапевтом?». Вимоги до оформлення есе: не більше 7000 знаків з пробілами, шрифт Times New Roman 14 pt чорний, 1.5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє 2 мм, праве 1.5 мм, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде.

 

Оригінали документів подаються в паперовій папці на зав’язках.

Прийом документів з 4 липня до 30 липня (до 16:00 год.) 2016 р.

Подання заяв в електронній формі

У разі подання заяви на вступ та документів в електронній формі, просимо обов’язково зайти до приймальної комісії до початку вступних випробувань і подати фотокартки.