Документи для вступу

Бакалаврські програми

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі ‑ заява) лише в електронній формі, окрім випадків наявності особливих умов вступу. Прийом документів відбувається з 11 липня до 27 липня 2017 року (до 18:00 год.).

У заяві вступники вказують напрям підготовки, спеціальність, освітню програму, факультет, мову. Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі за кошти державного бюджету для здобуття ступеня бакалавра вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування та подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії та подати оригінали документів у визначені терміни. Оригінали документів подаються в паперовій папці на зав’язках. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Подати заяву в електронній формі 

Для допомоги у поданні електронної заяви вступникам в Університеті працює Консультаційний центр УКУ.

Детальна інформація про документи для вступу на бакалаврські програми УКУ.

Вступники можуть поступати до університету на підставі вступних іспитів. Для цього вони мають подати в приймальну комісію відповідні документи, що підтверджують таке право.Хто може поступати в університет на підставі вступних іспитів.

Також, в університет можна вступати за результатами співбесіди. Вступники, які мають таке право, повинні подати у приймальну комісію відповідні документи. Хто може поступати в університет за результатами співбесіди. Прийом документів відбувається з 11 липня до 20 липня  2017 року (до 18.00 год.).


Бакалаврські програми (старші курси)

Вступники, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, подають заяву про вступ за обраним напрямом, спеціальністю та формою навчання.

Прийом документів з 01 грудня  2016 року до 20 липня 2017 року (до 18.00 год.).

Заява подається вступником особисто до Приймальної комісії ВНЗ «Український католицький університет» та обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Детальна інформація про документи для вступу на старші курси бакалаврських програм УКУ.