Документи для вступу

НА БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ НА ПОВНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі ‑ заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра) та форму навчання.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 1. документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
 2. сертифікат (2015 р.) зовнішнього незалежного оцінювання з результатами за особистим вибором оригінал або копія;
 3. копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
 4. копію ідентифікаційного коду;
 5. копію приписного свідоцтва або військового квитка;
 6. медичну довідку за формою 086-о або її копію;
 7. шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього і сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

Документи подаються в паперовій папці на зав’язках.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Прийом документів з 10 липня по 31 липня (до 18:00) 2015р.

Подання заяв в електронній формі за адресою http://ez.osvitavsim.org.ua.

 

Особи, які не подають сертифікати (сертифікат) зовнішнього незалежного оцінювання, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних випробувань у вищому навчальному закладі «Український Католицький Університет»:

­      особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

Прийом документів з 10 липня по 24 липня 2015 р.

 НА БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ ЗА СКОРОЧЕНИМИ ТЕРМІНАМИ ПІДГОТОВКИ (додаток 3)

Вступники, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки подають заяву про вступ за обраним напрямом та формою навчання.

Заява подається вступником особисто до Приймальної комісії ВНЗ «Український католицький університет» та обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 1. документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
 2. копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
 3. копію ідентифікаційного коду;
 4. копію військового квитка або приписного свідоцтва (для хлопців);
 5. медичну довідку за формою 086-о або її копію;
 6. шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Прийом документів з 1 грудня  2014 р. по 24 липня (до 18.00) 2015 р.

 

НА МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

Вступники на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра подають заяву про вступ за обраною спеціальністю. Заява подається вступником особисто до Приймальної комісії ВНЗ «Український католицький університет» та обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 1. диплом державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, за особистим вибором оригінали або копії;
 2. копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
 3. копію ідентифікаційного коду;
 4. копію військового квитка або приписного свідоцтва;
 5. медичну довідку за формою 086-о;
 6. шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Для вступу на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.0203020201 – історія, 8.01010601– соціальна педагогіка вступники додатково подають науково-практичний доробок (дипломи переможця чи учасника Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, наукові публікації, сертифікати учасника курсів, тренінгів, посвідчення про досвід практичної роботи в обраній галузі).

Вступники на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.03030101 – журналістика додатково подають відповідно оформлений творчий доробок (опубліковані в друкованих ЗМІ, Інтернет-виданнях, на радіо і телебаченні авторські матеріали (роботи), засвідчені підписом редактора відповідного ЗМІ та редакційною печаткою).

Вступники на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.18010019 – медіа-комунікації додатково подають мотиваційний лист (не більше двох сторінок друкованого тексту формату А4), засвідчений підписом абітурієнта, у якому слід сформулювати своє розуміння професій медіадослідника, медіааналітика і журналіста нових медій; пояснити власну зацікавленість в навчанні на магістерській програмі з медіакомунікацій та окреслити професійні плани на майбутнє.

Вступники на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю  8.15010008 ‑ Публічне адміністрування додатково подають мотиваційне есе англійською мовою на тему: «Ваші цілі в житті: роль програми MPA (Master of Public Administration) у їх досягненні», яке повинне продемонструвати бачення (візію) абітурієнтом розвитку публічної влади, місцевого самоврядування та громадянського суспільства в Україні та його місії в цьому; його цінності, пріоритети та особисті досягнення протягом останніх 5 років; очікування абітурієнта від магістерської програми.

Вимоги до оформлення есе: не більше 1 000 слів, шрифт Times New Roman 14 pt чорний, 1.5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє 2 мм, праве 1.5 мм, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде.

Документи подаються в паперовій папці на зав’язках.

Прийом документів з 6 липня по 31 липня (до 18:00) 2015 р.

Подання заяв в електронній формі