Права людини

Завданням магістерської програми з прав людини є підготувати фахівців-практиків у сфері захисту прав людини із необхідними знаннями та ціннісними стандартами з одночасним переосмисленням концепції прав людини в третьому тисячолітті з урахуванням етичних і моральних засад у  навчальному та дослідницькому процесі, з високим рівнем знання фахової юридичної англійської мови.

Тривалість та формат навчання. 1,5 року, денна форма навчання

Спеціалізації. У професійно-освітній програмі «Права людини» за спеціальністю 081 «Право» передбачено можливість спеціалізації студентів з фокусом на: національно-правових механізмах захисту прав людини у юридичній практиці та підприємницькій діяльності; на застосуванні Європейської конвенції з прав і основоположних свобод людини 1950 р. і вивченні практики Європейського Суду з прав людини; на вивченні інструментів і механізмів захисту прав людини у рамках Європейського Союзу; дослідженні і вивченні рівня застосування міжнародних інструментів захисту прав людини.

Переваги програми

– високий рівень викладацького складу  програми;

– особливий наголос на цінінсно-етичній складовій  як вагомого елемента юридичної діяльності;

– залучення до процесу викладання широкого кола практиків, які мають значний досвід здійснення професійної діяльності у сфері захисту прав людини, зокрема з досвідом представництва інтересів осіб і держави у Європейському Суді з прав людини та інших міжнародних інституціях;

– залучення до процесу викладання іноземних лекторів;

– наголос на розвитку soft skills  для  юристів, необхідних для здійснення професійної діяльності.

Основні компоненти програми. Навчання за курсами професійного спрямування з теорії прав людини, теорії сучасного міжнародного права, етики і права,  особливостей захисту прав людини у час збройних конфліктів, низки дисциплін із застосовування Європейської конвенції з прав людини в Україні, особливостей реалізації і застосування ЄКЗПЛ у національній правовій системі України, тощо.

Значну частину програми складатиме вивчення юридичної англійської мови  і письма.

Стажування у рамках програми у міжнародних і національних інституціях, що здійснюють діяльність у сфері захисту прав людини.

Окрема програма юридичної клінічної освіти для слухачів програми із залученням провідних практикуючих  юристів як з України, так і з з-за кордону до майстер-класів і формування навичок практичної роботи.

Стипендійна програма. Програма передбачає стипендійну программу для надання кількох стипендій найбільш обдарованим та вмотивованим студентам магістерської програми. Детальніше про стипендії

Хто може вступати на програму. До участі у вступному фаховому випробуванні допускаються особи із дипломами про вищу освіту рівня бакалавра за спеціальності 081 «Право», 082 «Міжнародне право».

Документи для вступу на програму. Аплікаційний пакет документів для УКУ (загальний).

Зарахування на навчання на Програму здійснюється на підставі конкурсного відбору за результатами ЗНО з права для вступу в магістратуру відповідно до Умов прийому на анвчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році

Для вступників, які мають право на спеціальні умови вступу передбачені вступні випробування.

Вартість навчання, стипендійні програми, графік проведення іспитів та програми вступу (зразки вступних випробувань)

Компетенції випускника. Випускники програми отримають знання стосовно існуючих інструментів захисту прав людини та особливостей їх застосування у практиці юридичної діяльності; розуміння етичних принципів діяльності спеціалістів в сфері прав людини; практичні вміння захисту прав людини, отримані, зокрема, через постійне спілкування з практиками та експертами в цій царині та залучення їх до викладання в рамках програми; знання інституційних та нормативних механізмів захисту прав людини на міжнародному, європейському і національному рівнях; розуміння змісту і мети роботи в сфері захисту прав людини; вміння, необхідні для подальшої успішної роботи в сфері захисту прав людини; практичні навички необхідні для подальшої успішної кар’єри за обраною спеціальністю від провідних практикуючих експертів в цій сфері, які будуть залучатися до викладання на програмі.

Основні сфери працевлаштування. Отримана спеціальність відкриває можливості для працевлаштування в цілій низці міжнародних організацій та державних інституцій, що займаються питаннями захисту прав людини. Крім того, багато юридичних компаній в переліку своїх практик мають також і захист прав людини, що свідчить про актуальність цієї спеціальності в сфері практичної юриспруденції. Випускникам програми планується присвоювати кваліфікацію «магістр права».

Контакти. Центр верховенства права УКУ, 79019, м. Львів, вул. І. Свєнціцького, 19, ауд. 430.