Права людини

Завданням магістерської програми з прав людини є підготувати фахівців-практиків у сфері захисту прав людини із необхідними знаннями та ціннісними стандартами з одночасним переосмисленням концепції прав людини в третьому тисячолітті з урахуванням етичних і моральних засад у  навчальному та дослідницькому процесі, з високим рівнем знання фахової юридичної англійської мови.

Тривалість та формат навчання. 1,5 року, денна форма навчання

Спеціалізації. У професійно-освітній програмі «Права людини» за спеціальністю 081 «Право» передбачено можливість спеціалізації студентів з фокусом на: національно-правових механізмах захисту прав людини у юридичній практиці та підприємницькій діяльності; на застосуванні Європейської конвенції з прав і основоположних свобод людини 1950 р. і вивченні практики Європейського Суду з прав людини; на вивченні інструментів і механізмів захисту прав людини у рамках Європейського Союзу; дослідженні і вивченні рівня застосування міжнародних інструментів захисту прав людини.

Переваги програми

– високий рівень викладацького складу  програми;

– особливий наголос на цінінсно-етичній складовій  як вагомого елемента юридичної діяльності;

– залучення до процесу викладання широкого кола практиків, які мають значний досвід здійснення професійної діяльності у сфері захисту прав людини, зокрема з досвідом представництва інтересів осіб і держави у Європейському Суді з прав людини та інших міжнародних інституціях;

– залучення до процесу викладання іноземних лекторів;

– наголос на розвитку soft skills  для  юристів, необхідних для здійснення професійної діяльності.

Основні компоненти програми. Навчання за курсами професійного спрямування з теорії прав людини, теорії сучасного міжнародного права, етики і права,  особливостей захисту прав людини у час збройних конфліктів, низки дисциплін із застосовування Європейської конвенції з прав людини в Україні, особливостей реалізації і застосування ЄКЗПЛ у національній правовій системі України, тощо.

Значну частину програми складатиме вивчення юридичної англійської мови  і письма.

Стажування у рамках програми у міжнародних і національних інституціях, що здійснюють діяльність у сфері захисту прав людини.

Окрема програма юридичної клінічної освіти для слухачів програми із залученням провідних практикуючих  юристів як з України, так і з з-за кордону до майстер-класів і формування навичок практичної роботи.

Стипендійна програма. Програма передбачає стипендійну программу для надання кількох стипендій найбільш обдарованим та вмотивованим студентам магістерської програми. Детальніше про стипендії

Хто може вступати на програму. До участі у вступному фаховому випробуванні допускаються особи із дипломами про вищу освіту рівня бакалавра за спеціальності 081 «Право», 082 «Міжнародне право».

Документи для вступу на програму. Аплікаційний пакет документів для УКУ (загальний).

Невід’ємною частиною є есе англійською мовою на тему: «Do the Human Rights Matter in Real Legal Professional Life? (Reasoning My Application to the UCU LL.M Program in Human Rights)», що повинне показати бачення (візію) абітурієнтом ролі, змісту і значення прав людини для побудови демократичного суспільства в Україні й у глобальному вимірі; виявити його цінності і пріоритети; розкрити мотивацію для навчання у програмі й особисті очікування щодо подальшого професійного розвитку.

Формальні вимоги до есе: • обсяг – 1 000 слів, • шрифт Times New Roman 14 pt, чорний, 1.5 міжрядковий інтервал, а також • параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє – 2 мм, праве – 1.5 мм, форматування по ширині рядка.

Умови зарахування на програму. Загальна шкала оцінювання

№ п/п Вступний іспит Кількість балів
1 Вступний іспит з англійської мови 25
2 Вступний екзамен із спеціальності
Письмове розв’язання кейса 30
Мотиваційне есе англійською мовою, подане одночасно з іншими документами аплікаційного пакета 25
Усна співбесіда 20
Всього за вступний іспит із спеціальності 75
Разом 100

При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за 081 «Право»  конкурсний бал обчислюється як сума результатів фахового випробування (макс. к-сть – 75 балів, з них 25 балів за мотиваційне есе) і вступного іспиту з англійської мови (макс. к-сть – 25 балів). Прохідний бал на програму – 75.

Компетенції випускника. Випускники програми отримають знання стосовно існуючих інструментів захисту прав людини та особливостей їх застосування у практиці юридичної діяльності; розуміння етичних принципів діяльності спеціалістів в сфері прав людини; практичні вміння захисту прав людини, отримані, зокрема, через постійне спілкування з практиками та експертами в цій царині та залучення їх до викладання в рамках програми; знання інституційних та нормативних механізмів захисту прав людини на міжнародному, європейському і національному рівнях; розуміння змісту і мети роботи в сфері захисту прав людини; вміння, необхідні для подальшої успішної роботи в сфері захисту прав людини; практичні навички необхідні для подальшої успішної кар’єри за обраною спеціальністю від провідних практикуючих експертів в цій сфері, які будуть залучатися до викладання на програмі.

Основні сфери працевлаштування. Отримана спеціальність відкриває можливості для працевлаштування в цілій низці міжнародних організацій та державних інституцій, що займаються питаннями захисту прав людини. Крім того, багато юридичних компаній в переліку своїх практик мають також і захист прав людини, що свідчить про актуальність цієї спеціальності в сфері практичної юриспруденції. Випускникам програми планується присвоювати кваліфікацію «магістр права».

Контакти. Центр верховенства права УКУ, 79019, м. Львів, вул. І. Свєнціцького, 19, ауд. 430.