документи для вступу на бакалаврські програми

НА БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ НА ПОВНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі ‑ заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра) та форму навчання.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 1. документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
 2. сертифікат (2015 р.) зовнішнього незалежного оцінювання за особистим вибором оригінал або копія;
 3. копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
 4. копію ідентифікаційного коду;
 5. копію приписного свідоцтва (для юнаків, які досягли 17-річного віку);
 6. медичну довідку за формою 086-о або її копію;
 7. шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього і сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Прийом документів з 10 липня по 1 серпня (до 12:00) 2015р.

Подання заяв в електронній формі за адресою http://ez.osvitavsim.org.ua.

 

Особи, які не подають сертифікати (сертифікат) зовнішнього незалежного оцінювання, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних випробувань у вищому навчальному закладі «Український Католицький Університет»:

особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

Прийом документів з 10 липня по 24 липня 2015 р.

 НА БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ ЗА СКОРОЧЕНИМИ ТЕРМІНАМИ ПІДГОТОВКИ (додаток 3)

Вступники, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки подають заяву про вступ за обраним напрямом та формою навчання.

Заява подається вступником особисто до Приймальної комісії ВНЗ «Український католицький університет» та обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 1. документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
 2. копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
 3. копію ідентифікаційного коду;
 4. копію військового квитка або приписного свідоцтва (для хлопців);
 5. медичну довідку за формою 086-о або її копію;
 6. шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Прийом документів з 1 грудня  2014 р. по 24 липня 2015 р.