документи для вступу на магістерські програми

Магістерські програми

Вступники на навчання на здобуття ступеня магістра подають заяву про вступ за обраною спеціальністю, освітньою програмою. Заява подається вступником особисто до Приймальної комісії ВНЗ «Український католицький університет» та опрацьовується відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Прийом документів відбувається з 3 липня по 29 липня (до 16:00 год) 2017 року.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  1. Диплом державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра за особистим вибором оригінали або копії.
  2. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України (1,2,11 сторінки) або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).
  3. Копію ідентифікаційного коду.
  4. Копію військового квитка або приписного свідоцтва.
  5. Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см, папку на зав”язках.
  6. Додаткові документи:

 

 • для вступу за спеціальністю 032 – Iсторія та археологія вступники додатково подають науково-практичний доробок (дипломи переможця чи учасника Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, наукові публікації, сертифікати учасника курсів, тренінгів, посвідчення про досвід практичної роботи в обраній галузі);
 • для вступу за спеціальністю 231 – Соціальна робота: освітня програма – Соціальна педагогіка вступники додатково подають науково-практичний доробок (дипломи переможця чи учасника Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, наукові публікації, сертифікати учасника курсів, тренінгів, посвідчення про досвід практичної роботи в обраній галузі);
 • для вступу за спеціальністю 061 – Журналістика вступники додатково подають відповідно оформлений творчий доробок (опубліковані в друкованих ЗМІ, Інтернет-виданнях, на радіо і телебаченні авторські матеріали (роботи), засвідчені підписом редактора відповідного ЗМІ та редакційною печаткою).
 • для вступу за спеціальністю 061 – Журналістика: освітня програма – Медіа-комунікації вступники додатково подають мотиваційний лист (не більше двох сторінок друкованого тексту формату А4), засвідчений підписом абітурієнта, у якому слід сформулювати своє розуміння професій медіадослідника, медіааналітика і журналіста нових медій; пояснити власну зацікавленість в навчанні на магістерській програмі з медіакомунікацій та окреслити професійні плани на майбутнє;
 • для вступу за спеціальністю 074 ‑ Публічне адміністрування вступники додатково подають мотиваційне есе англійською мовою на тему: «Ваші цілі в житті: роль програми MPA (Master of Public Administration) у їх досягненні», яке повинне продемонструвати бачення (візію) абітурієнтом розвитку публічної влади, місцевого самоврядування та громадянського суспільства в Україні та його місії в цьому; його цінності, пріоритети і особисті досягнення протягом останніх 5 років; очікування абітурієнта від магістерської програми. Вимоги до оформлення есе: не більше 1000 слів, шрифт Times New Roman 14 pt чорний, 1.5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє 2 мм, праве 1.5 мм, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде.
 • для вступу за спеціальністю 053 – Психологія: освітня програма – Клінічна психологія з основами психодинамічної терапії вступники додатково подають науково-практичний доробок (дипломи переможця чи учасника Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, наукові публікації, сертифікати учасника курсів, тренінгів, посвідчення про досвід практичної роботи в обраній галузі).
 • для вступу за спеціальністю 053 – Психологія: освітня програма – Клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії вступники додатково подають мотиваційне есе  засвідчене особистим підписом, у якому описують свою фахову та учбову мотивацію, коло професійних інтересів, здатність до самореалізації в межах обраного фаху. Детальні вимоги до есе описані в програмі фахового вступного екзамену.
 • для вступу за спеціальністю 053 – Психологія: освітня програма – Психічне здоров”я в організаціях вступники додатково подають мотиваційне есе  засвідчене особистим підписом, у якому описують свою фахову та учбову мотивацію, коло професійних інтересів, здатність до самореалізації в межах обраного фаху. Детальні вимоги до есе описані в програмі фахового вступного екзамену.
 • для вступу за спеціальністю 081 – «Право» освітньою програмою – Права людини вступники додатково подають мотиваційне есе англійською мовою на тему: “Rule of law in promotion of human rights (Reasoning My Application to the UCU LL.M Program in human Rights)”. Формальні вимоги до оформлення есе: обсяг – 1 000 слів, шрифт Times New Roman 14 pt, чорний, 1.5 міжрядковий інтервал, а також параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє – 2 мм, праве – 1.5 мм, форматування по ширині рядка. Мотиваційне есе, яке виконано з недотриманням формальних вимог, оцінюватися не буде.
 • для вступу за спеціальністю 227 ‑ Фізична терапія, ерготерапія: освітня програма ерготерапія вступники додатково подають мотиваційне есе (див. програму фахової співбесіди)  на тему: «Чому я бажаю бути ерготерапевтом?». Вимоги до оформлення есе: не більше 7000 знаків з пробілами, шрифт Times New Roman 14 pt чорний, 1.5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє 2 мм, праве 1.5 мм, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде.
 • для вступу за спеціальністю 227 ‑ Фізична терапія, ерготерапія: освітня програма фізична терапія вступники додатково подають мотиваційне есе (див. програму фахової співбесіди)  на тему: «Чому я бажаю бути фізичним терапевтом?». Вимоги до оформлення есе: не більше 7000 знаків з пробілами, шрифт Times New Roman 14 pt чорний, 1.5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє 2 мм, праве 1.5 мм, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде.

 

Документи подаються в паперовій папці на зав’язках.

 

Подання заяв в електронній формі (Неповний пакет документів або неякісні скан- чи фотокопії розглядатися не будуть).

У разі подання заяви на вступ та документів в електронній формі, просимо обов’язково зайти до приймальної комісії до початку вступних випробувань і подати фотокартки та папки.