Документи для вступу на магістерські програми

Вступники на навчання на здобуття ступеня магістра подають заяву про вступ за обраною спеціальністю, освітньою програмою. Заява подається вступником особисто до Приймальної комісії ВНЗ «Український католицький університет» та опрацьовується відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Прийом документів відбувається з 3 липня по 29 липня (до 16:00 год) 2017 року.

Для вступників на спеціальність 081 “Право”, які вступають на загальних засадах з 12 липня до 25 липня (до 16:00 год) 2017 року.

Для вступників на спеціальність 081 “Право”, які мають спеціальні права на участь у конкурсному відборі або які вступають на основі ступеня вищої освіти здобутого на основі іншої спеціальності з 12 липня до 17 липня (до 16:00 год) 2017 року (16липня – вихідний день).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  1. Диплом державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра за особистим вибором оригінали або копії та ДОДАТОК до нього.
  2. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України (1,2,11 сторінки) або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).
  3. Копію ідентифікаційного коду.
  4. Копію військового квитка або приписного свідоцтва.
  5. Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см, папку на зав”язках.
  6. Додаткові документи:
 • для вступу за спеціальністю 032 – Iсторія та археологія вступники додатково подають науково-практичний доробок (дипломи переможця чи учасника Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, наукові публікації, сертифікати учасника курсів, тренінгів, посвідчення про досвід практичної роботи в обраній галузі);
 • для вступу за спеціальністю 231 – Соціальна робота: освітня програма – Соціальна педагогіка вступники додатково подають науково-практичний доробок (дипломи переможця чи учасника Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, наукові публікації, сертифікати учасника курсів, тренінгів, посвідчення про досвід практичної роботи в обраній галузі);
 • для вступу за спеціальністю 061 – Журналістика вступники додатково подають відповідно оформлений творчий доробок (опубліковані в друкованих ЗМІ, Інтернет-виданнях, на радіо і телебаченні авторські матеріали (роботи), засвідчені підписом редактора відповідного ЗМІ та редакційною печаткою).
 • для вступу за спеціальністю 061 – Журналістика: освітня програма – Медіа-комунікації вступники додатково подають проектну заявку, в якій абітурієнт має описати майбутній або вже реальний медіапроект (не більше двох сторінок друкованого тексту формату А4). Медіапроект має містити: назву; концепт-ідею (мету, завдання, обґрунтування актуальності); опис змісту; аналіз цільової аудиторії; очікування від результатів. Разом з основним блоком інформації у проектній заявці необхідно подати посилання на сайти, авторські блоги, YouTube
 • для вступу за спеціальністю 074 ‑ Публічне адміністрування вступники додатково подають мотиваційне есе англійською мовою на тему: «Ваші цілі в житті: роль програми MPA (Master of Public Administration) у їх досягненні», яке повинне продемонструвати бачення (візію) абітурієнтом розвитку публічної влади, місцевого самоврядування та громадянського суспільства в Україні та його місії в цьому; його цінності, пріоритети і особисті досягнення протягом останніх 5 років; очікування абітурієнта від магістерської програми. Вимоги до оформлення есе: не більше 1000 слів, шрифт Times New Roman 14 pt чорний, 1.5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє 2 мм, праве 1.5 мм, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде.
 • для вступу за спеціальністю 053 – Психологія: освітня програма – Клінічна психологія з основами психодинамічної терапії вступники додатково подають науково-практичний доробок (дипломи переможця чи учасника Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, наукові публікації, сертифікати учасника курсів, тренінгів, посвідчення про досвід практичної роботи в обраній галузі).
 • для вступу за спеціальністю 053 – Психологія: освітня програма – Клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії вступники додатково подають мотиваційне есе  засвідчене особистим підписом, у якому описують свою фахову та учбову мотивацію, коло професійних інтересів, здатність до самореалізації в межах обраного фаху. Детальні вимоги до есе описані в програмі фахового вступного екзамену.
 • для вступу за спеціальністю 041 – Богослов”я: освітня програма – Екуменічні науки: християнство у діалозі зі світовими релігіями, суспільством і медіа вступники додатково подають мотиваційний лист (не більше двох сторінок друкованого тексту формату А4), у якому абітурієнт повинен пояснити свою зацікавленість програмою, свої очікування від навчання на програмі та окреслити можливості застосування отриманих знань у подальшому на практиці.
 • вступники на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 – Право: освітньою програмою : Права людини, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) або мають спеціальні права щодо участі у конкурсному відборі додатково подають мотиваційне есе англійською мовою на тему: «Rule of law in promotion of Human rights (Reasoning My Application to the UCU LL.M Program in human Rights)». Формальні вимоги до оформлення есе: обсяг – 1 000 слів, шрифт Times New Roman 14 pt, чорний, 1.5 міжрядковий інтервал, а також параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє – 20 мм, праве – 15 мм, форматування по ширині рядка. Мотиваційне есе, яке виконано з недотриманням формальних вимог, оцінюватися не буде.

Документи подаються в паперовій папці на зав’язках.

Подання заяв в електронній формі (Неповний пакет документів або неякісні скан- чи фотокопії розглядатися не будуть).

У разі подання заяви на вступ та документів в електронній формі, просимо обов’язково зайти до приймальної комісії до початку вступних випробувань і подати фотокартки та папки.