Для іноземних вступників

Терміни подання документів 

з 11 липня по 27 липня 2017 р.

Документи для вступу :

1) заява-анкета (українською мовою);

2) Оригінал та копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

3)Оригінал та копію додатка до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

4)Академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

5)Оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;

6)Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

7) Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

8)4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

9)Копію посвідчення закордонного українця (за наявності);