Для іноземних вступників

Терміни подання документів 

з 11 липня по 27 липня 2017 р.

Документи для вступу :

1) заява-анкета (українською мовою);

2) оригінал та копія документа про попередню освіту;

3) оригінал та копія документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;

4) копія документа про народження;

5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

7) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

8) 6 фотокарток розміром 60 х 40 мм;

9) копія посвідчення закордонного українця (за наявності).