Культурологія

Навчання на програмі здійснюється за моделлю Artes Liberales. Абітурієнт подає документи на бакалаврську програму культурології. Впродовж першого року навчання він також додатково зможе відвідувати заняття та слухати лекції на бакалаврській програмі історії та філології. Після першого курсу студент може змінити спеціальність і перейти для подальшого навчання на програму історії або філології.

Ліцензійний обсяг набору на програму становить 30 осіб. Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати сертифікати ЗНО з української мови та літератури (базовий), історії України й іноземної мови.

Вступники на програму культурології подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу лише в електронній формі, окрім випадків наявності особливих умов вступу. Детальніше про документи для вступу.

Для конкурсного відбору на перший курс денної форми навчання приймальна комісія приймає сертифікат ЗНО за 2016 рік, або за 2017 рік. Детальніше про вступні іспити.

Середня собівартість річного навчання одного студента на бакалаврській програмі становить 3000 у.о. Детальніше про вартість навчання.

Враховуючи складний економічний стан в Україні, що не дозволяє більшості студентів самотужки покривати повну вартість навчання, і бажаючи підтримати належний рівень викладання і навчання в УКУ, Університет, передусім завдяки щедрості жертводавців з різних країн і континентів, покриває вагому частину вартості навчання (на більшості програм ~75%). Очікується, що кожен студент УКУ покриє ціну освітньої програми, яка щорічно визначається окремим наказом Ректора.

Проте, не кожній родині під силу оплатити навіть цю суму. Це спонукало УКУ до створення стипендійного фонду, звідки надається фінансова підтримка, що покриває повну або часткову ціну освітньої програми для студента.

Крім того, всі студенти бакалаврських програм отримають матеріальну допомогу в розмірі 60% знижки на харчування в Трапезній УКУ в університетському містечку на вул. Козельницькій. Детальніше (про стипендії на бакалаврські програми УКУ)

В УКУ навчаються студенти різних християнських Церков, представники інших релігій і навіть невіруючі. Це особи, яким не повинні бути байдужі питання, що їх ставить перед людиною релігійний досвід і духовне життя. Будь ласка, ознайомтесь з Пам’яткою про засади духовної формації в УКУ.

Набір на програму розпочинається в липні 2017 року. Початок навчання – у вересні 2017 року.

Мета програми

Підготувати фахівців, що вміють і можуть аналізувати культурні процеси та явища, впливати на ціннісну орієнтацію творчих середовищ та локальних спільнот, організовувати діяльність у сфері культури, націлену на позитивні зміни та розвиток культурних ресурсів міста, регіону, країни.

Місія програми в УКУ

Створити і розвивати продуктивне, творче середовище для навчання і досліджень у сфері культури, потрактованої як живий процес сприйняття і переосмислення спадщини, формування значущих суспільних смислів, творення і підтримування продуктивних культурних практик, прояву індивідуальних та колективних ідентичностей та здійснення культурної політики.

Переваги:

 • цікава навчальна програма, зорієнтована на найновіші теорії культури
 • поглиблене вивчення англійської мови
 • жваві й неформальні заняття за участі компетентних викладачів та досвідчених практиків культури
 • участь у роботі культурних, освітніх інституцій та організацій
 • можливість реалізувати самостійний дослідницький, творчий проект
 • приязна й творча атмосфера, що сприяє розвиткові уяви та критичного мислення

Основні компоненти програми:

1. Загальногуманітарні та богословські дисципліни, націлені на формування доброї моральної основи майбутнього фахівця, його ціннісно­-світоглядних координат

2. Історія і теорія культури

із поглибленим вивченням сучасних концепцій, антропології, соціології культури та головних етапів та принципів її розвитку, ознайомлення із функціонуванням сучасних медій і основними теоріями комунікацій в культурі

3. Економіка культури

спеціалізація, в рамках якої відбуватиметься вивчення економічних основ культури та функціонування культурних та креативних індустрій, ознайомлення із засадами проектного та організаційного менеджменту, соціокультурного проектування

4. Критика культури

спеціалізація, в рамках якої відбуватиметься розвиток умінь аналізувати культурні явища та процеси, оволодіння актуальними методологіями досліджень, фомування стилістичної і риторичної майстерності усного і письмового викладу

5. Програма стажувань, тренінгів, робітень і літніх шкіл

практичні навички, здобуті завдяки залученню до діяльності культурних і дослідницьких інституцій, а також підготовки і реалізації самостійних проектів

Компетенції випускника

 • Володіння навичками академічного та творчого письма, основами ораторського мистецтва
 • Проведення культурознавчих досліджень
 • Підготовка та здійснення культурних проектів
 • Розробка стратегій розвитку та культурної політики міста, регіону, тощо
 • Формування і розвиток культурних ресурсів регіону, країни
 • Налагодження місцевої, державної та міжнародної співпраці між культурними інституціями
 • Вплив на ціннісну орієнтацію творчих середовищ, локальних спільнот, державних установ

Основні сфери працевлаштування

 • Освітні та культурні інституції (музеї, галереї, дослідницькі центри)
 • Збереження і розвиток культурної спадщини
 • Громадські організації та культурні осередки
 • Засоби масової інформації
 • Креативні та культурні індустрії
 • Органи державної влади та місцевого самоврядування
 • Незалежні культурні та мистецькі проекти
 • Рекламні агентства

З питаннями та за додатковою інформацією звертайтесь до:

– керівника програми Artes Liberales доц. Наталя Ковальчук: [email protected] ;

– Приймальної комісії УКУ: тел. (032) 240 99 49, (032) 240 99 40, 097 015 34 36.