Інформація про стипендії для вступників на бакалаврські програми

Середня собівартість річного навчання одного студента на бакалаврській програмі становить 3000 у.о.

Враховуючи складний економічний стан в Україні, що не дозволяє більшості студентів самотужки покривати повну вартість навчання, і бажаючи підтримати належний рівень викладання і навчання в УКУ, Університет, передусім завдяки щедрості жертводавців з різних країн і континентів, покриває вагому частину вартості навчання (на більшості програм ~75%).

Очікується, що кожен студент УКУ покриє ціну освітньої програми, яка щорічно визначається окремим наказом Ректора. Детальніше (інформація про вартість навчання).

Проте, не кожній родині під силу оплатити навіть цю суму. Це спонукало УКУ до створення стипендійного фонду, звідки надається фінансова підтримка, що покриває повну або часткову ціну освітньої програми для студента.

Крім того, всі студенти бакалаврських програм отримають матеріальну допомогу в розмірі 60% знижки на харчування в Трапезній УКУ в університетському містечку на вул. Козельницькій.

Відповідно до Стипендійної політики УКУ 2017-2018, вступники на бакалаврські програми можуть претендувати на такі стипендії:

1. Академічна стипендія Річна Плюс

2. Академічна стипендія Річна

3. Академічна стипендія Рейтингова

4. Соціальна стипендія

5. Стипендії для окремих категорій студентів


Академічна стипендія Річна Плюс

Академічна стипендія Річна Плюс покриває (1) частину ціни освітньої програми за навчальний рік (протягом всього навчання у разі виконання умов зі збереження стипендії); (2) оплату за проживання в Колегіумі УКУ протягом навчального року у разі зарахування на формаційну програму в Колегіумі (не більше двох років); (3) щомісячні видатки на харчування, книжки і транспорт (не більше двох років)

Кількість стипендій – 24.

Опис стипендії

Для вступників на бакалаврські програми академічна стипендія Річна Плюс покриває 90% внеску студента (ціни освітньої програми) за 1-ий рік навчання, 75% – за 2-ий, 50% – за 3-ій, 30% – за 4-ий (за умови виконання вимог зі збереження стипендії).

Стипендія також покриває оплату за проживання в Колегіумі протягом навчального року (7800 грн. на рік у 2016-17 навчальному році) за умови зарахування на формаційну програму в Колегіумі (не більше двох років).

Розмір щомісячних коштів, які стипендіатові нараховують для покриття витрат на харчування, книжки чи транспорт, складає 1200 грн. (до оподаткування). Ці кошти виплачуються протягом 10 навчальних місяців в році (не більше двох років).

Етапи відбору кандидатів на стипендію

Відбір кандидатів на стипендію Річна Плюс серед абітурієнтів бакалаврських програм відбувається в декілька етапів:

(1) виконати завдання онлайн-тестування
(слід відповісти на запитання онлайн-тестування тих програм, на які Ви плануєте подавати документи),

(2) подати електронну заявку
(посилання буде активним на сторінці онлайн-тестування, внизу – після того, як Ви пройдете тест і надішлете свої відповіді; Вам потрібно заповнити електронну заявку лише один раз),

(3) написати мотиваційний лист і привезти його на тестування в Університеті,
(4) пройти співбесіду.

Необхідною передумовою отримання стипендії є високі показники ЗНО.

Етап 1.  Від 01 березня до 21 квітня 2017 року кандидати подають електронну заявку для участі в конкурсі на отримання стипендії та виконують завдання онлайн-тестування.

У випадку, якщо вступник планує вступати на кілька спеціальностей в УКУ і на кожній претендувати на стипендію, потрібно написати онлайн-тестування відповідної освітньої програми. Електронна заявка заповнюється лише один раз.

Вірно заповнена заявка є реєстраційною формою для участі в конкурсі. Зареєстровані кандидати отримують доступ до онлайн-тестування. Програму онлайн-тестування розробляє кожна освітня програма відповідно до очікуваного профілю вступника.

Етап 2. За результатами онлайн-тестування відібраних кандидатів запрошують на тестування в університеті. Тестування проводиться у першій половині травня 2017 року.

На тестування в університеті кандидати також мають привезти перед тим написаний мотиваційний лист (250-500 слів) на обрану тему з переліку запропонованих Університетом.

У випадку, якщо вступник планує вступати на кілька спеціальностей в УКУ, він не повинен писати кілька мотиваційних листів. Можна використовувати один мотиваційний лист на всі спеціальності.

Етап 3Співбесіда. У червні 2017 року керівники освітніх програм запрошують на співбесіду відібраних кандидатів за результатами тестування й оцінки мотиваційного листа. 

Кандидат проходить співбесіди на тих спеціальностях, на яких він претендує на отримання стипендії.

За результатами аналізу електронної заявки, виконання завдань онлайн-тестування і тестування в Університеті та співбесіди, Комісія з відбору приймає остаточне рішення щодо визначення списку кандидатів для отримання стипендій.

До 30 червня 2017 року всі кандидати отримають повідомлення щодо результатів відбору.

Кандидат, який претендує на отримання академічної стипендії Річна Плюс повинен подати в приймальну комісію оригінали документів і ознайомитися з Меморандумом про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів програм УКУ. Якщо ви будете рекомендовані після 5 серпня ваша стипендія зберігається за вами.

Якими мають бути показники ЗНО для отримання стипендії?

Для академічної стипендії Річна Плюс сертифікат ЗНО з профільного предмету повинен бути більше-рівно 190 балів, а бали 2-х інших сертифікатів ЗНО мають бути більше-рівно 185 балів. Або ж конкурсний бал, що формується з 3-х сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі успіхи, становить не менше 182/200 балів.

Академічна стипендія Річна Плюс надається на один рік.

Якими є умови збереження стипендії після 1 року навчання?

При досягненні високих показників у навчанні – середній бал 90/100 і вище за підсумками попереднього навчального року і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин), виконання місії УКУ і участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання умов Меморандуму стипендіат може отримувати академічну стипендію Річна Плюс протягом кожного наступного року навчання.

Кожного року студент, який претендує на отримання стипендії, повинен заповнювати відповідну анкету, написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ і подати електронну заявку.

Причини, через які студент може втратити стипендію або її частину після 1 курсу

Якщо студент не набирає за підсумками річного навчання 90 і більше балів, то втрачає можливість отримувати академічну стипендію Річна Плюс.

Якщо за підсумками річного навчання середній бал студента складає 85-90 балів і він дотримується умов Меморандуму та інших умов збереження стипендії, студент може отримати академічну стипендію Річна на наступний навчальний рік.

Повернення до отримання Академічної стипендії Річна Плюс не передбачене.

Якщо середній бал за попередній семестр складає менше 75/100, студент втрачає право на безоплатне проживання в Колегіумі і отримання додаткових коштів для покриття витрат на харчування, книжки чи транспорт.

Академічна стипендія Річна

Академічна стипендія Річна покриває частину ціни освітньої програми за навчальний рік.

Кількість стипендій – 56.

Опис стипендії

Для вступників на бакалаврські програми академічна стипендія Річна покриває 90% внеску студента (ціни освітньої програми) за 1-ий рік навчання, 75% – за 2-ий, 50% – за 3-ій, 30% – за 4-ий (за умови виконання вимог зі збереження стипендії).

Етапи відбору кандидатів на стипендію

Відбір кандидатів на стипендію Річна серед абітурієнтів бакалаврських програм відбувається в декілька етапів:

(1) виконати завдання онлайн-тестування
лід відповісти на запитання онлайн-тестування тих програм, на які Ви плануєте подавати документи),

(2) подати електронну заявку
(посилання буде активним на сторінці онлайн-тестування, внизу – після того, як Ви пройдете тест і надішлете свої відповіді; Вам потрібно заповнити електронну заявку лише один раз),

(3) написати мотиваційний лист і привезти його на тестування в Університеті,
(4) пройти співбесіду.

Необхідною передумовою отримання стипендії є високі показники ЗНО.

Етап 1.  Від 01 березня до 21 квітня 2017 року кандидати подають електронну заявку для участі в конкурсі на отримання стипендії та виконують завдання онлайн-тестування.

У випадку, якщо вступник планує вступати на кілька спеціальностей в УКУ і на кожній претендувати на стипендію, потрібно написати онлайн-тестування відповідної освітньої програми. Електронна заявка заповнюється лише один раз.

Вірно заповнена заявка є реєстраційною формою для участі в конкурсі. Зареєстровані кандидати отримують доступ до онлайн-тестування. Програму онлайн-тестування розробляє кожна освітня програма відповідно до очікуваного профілю вступника.

Етап 2. За результатами онлайн-тестування відібраних кандидатів запрошують на тестування в університеті. Тестування проводиться у першій половині травня 2017 року.

На тестування в університеті кандидати також мають привезти перед тим написаний мотиваційний лист (250-500 слів) на обрану тему з переліку запропонованих Університетом.

У випадку, якщо вступник планує вступати на кілька спеціальностей в УКУ, він не повинен писати кілька мотиваційних листів. Можна використовувати один мотиваційний лист на всі спеціальності.

Етап 3Співбесіда. У червні 2017 року керівники освітніх програм запрошують на співбесіду відібраних кандидатів за результатами тестування й оцінки мотиваційного листа. 

Кандидат проходить співбесіди на тих спеціальностях, на яких він претендує на отримання стипендії.

За результатами аналізу електронної заявки, виконання завдань онлайн-тестування і тестування в Університеті та співбесіди, Комісія з відбору приймає остаточне рішення щодо визначення списку кандидатів для отримання стипендій.

До 30 червня 2017 року всі кандидати отримають повідомлення щодо результатів відбору.

Кандидат, який претендує на отримання академічної стипендії Річна повинен подати в приймальну комісію оригінали документів і ознайомитися з Меморандумом про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів програм УКУ. Якщо ви будете рекомендовані після 5 серпня ваша стипендія зберігається за вами.

Якими мають бути показники ЗНО для отримання стипендії?

Для академічної стипендії Річна сертифікат ЗНО з профільного предмету повинен бути більше-рівно 185 балів, а бали 2-х інших сертифікатів ЗНО мають бути більше-рівно 180 балів.

Або ж конкурсний бал, що формується з 3-х сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі успіхи повинен становити не менше 172/200 балів.

Академічна стипендія Річна надається на один рік.

Якими є умови збереження стипендії після 1 року навчання?

За умови високих показників у навчанні за попередній навчальний рік, виконання місії УКУ і участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання умов Меморандуму стипендіат може отримувати стипендію на кожен наступний навчальний рік протягом всього навчання.

Кожного року студент, який претендує на отримання стипендії, повинен заповнювати відповідну анкету, написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ і подати електронну заявку.

Високі показники у навчанні передбачають, що середній бал за попередній рік навчання студента становить 85/100 і вище (за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин).

Причини, через які студент може втратити стипендію або її частину після 1 курсу

Якщо студент не набирає за підсумками річного навчання вище 85/100 балів, то втрачає можливість надалі отримувати академічну стипендію Річна.

Академічна стипендія Рейтингова

Академічна стипендія Рейтингова покриває 30% ціни освітньої програми за навчальний рік.

її можуть отримати вступники на бакалаврські програми, які за результатами ЗНО з профільного предмету належать до 5% кращих по Україні, а також студенти, яким ця стипендія була присуджена при вступі і вони отримали право зберегти її під час навчання на старших курсах.

Кількість стипендій – кожен вступник, який виконує умови надання стипендії.

Для вступників на бакалаврські програми академічна стипендія «Рейтингова» покриває 30% внеску студента за 1-ий рік навчання, 30% – за 2-ий, 30% – за 3-ій, 30% – за 4-ий (за умови виконання вимог зі збереження стипендії).

Для академічної стипендії Рейтингова, вступник повинен:

(1) подати електронну заявку (див. посилання нижче)
(2) пройти співбесіду,
(3) мати високі бали ЗНО.

Кандидат проходить співбесіди на тих спеціальностях, на яких він претендує на отримання стипендії.

Бал з профільного предмету має бути не менший ніж той, що обумовлює приналежність до 5% найкращих по Україні вступників за результатами ЗНО з профільного предмету. Його щороку визначає Університет за офіційними зведеними показниками ЗНО за попередній рік.

Якими мають бути показники ЗНО для отримання стипендії?

У 2017-18 навчальному році бал сертифікату ЗНО з профільного предмету повинен бути, як вказано в таблиці, а бали 2-х інших сертифікатів ЗНО мають бути більше-рівно 180:

Бакалаврська програма Бал Профільний предмет
Богослов’я ≥183 сертифікат ЗНО з історії України
Інформаційні технології  та аналіз для бізнесу ≥185 сертифікат ЗНО з математики
Історія та археологія ≥183 сертифікат ЗНО з історії України
Культурологія ≥183 сертифікат ЗНО з історії України
Комп’ютерні науки ≥185 сертифікат ЗНО з математики
Політичні науки «Етика-Політика-Економіка» ≥183 сертифікат ЗНО з іноземної мови
Психологія ≥188 сертифікат ЗНО з біології
Соціальна робота ≥191 сертифікат ЗНО з української мови і літератури
Соціологія ≥183 сертифікат ЗНО з історії України
Філологія ≥191 сертифікат ЗНО з української мови і літератури

Кандидат, який претендує на отримання академічної стипендії Рейтингова, повинен подати в приймальну комісію оригінали документів і ознайомитися з Меморандумом про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів програм УКУ. Якщо ви будете рекомендовані після 5 серпня ваша стипендія зберігається за вами.

Академічна стипендія Рейтингова надається на один рік.

Якими є умови збереження стипендії після 1 року навчання?

За умови високих показників у навчанні за попередній навчальний рік, виконання місії УКУ і участі в громадській діяльності, а також дотримання умов Меморандуму стипендіат може отримувати стипендію на кожен наступний навчальний рік протягом всього навчання.

Кожного року студент, який претендує на отримання стипендії, повинен заповнити відповідну анкету, написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ і подати електронну заявку.

Високі показники у навчанні передбачають, що середній бал за попередній рік навчання студента становить 85/100 і вище (за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин).

Причини, через які студент може втратити стипендію або її частину після 1 курсу

Якщо студент не набирає за підсумками річного навчання вище 85/100 балів, то втрачає можливість надалі отримувати академічну стипендію «Рейтингова».

Соціальна стипендія

Стипендія може надаватися вступникам на бакалаврські, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, не мають можливості самостійно оплатити навчання і не можуть заробити всі необхідні кошти власною працею.

Підставою для розгляду кандидатів на отримання соціальної стипендії можуть бути: 1) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; 2) напівсироти; 3) люди з особливими потребами, інваліди 1 і 2 груп; 4) особи з багатодітних родин (троє і більше неповнолітніх дітей (до 23 років)); 5) особи, які мають власних дітей; 6) особи, чиї батьки беруть участь в АТО чи були учасниками АТО; 7) особи з малозабезпечених сімей та інше.

Соціальна стипендія може покривати від 50% до 100% внеску студента за рік чи семестр навчання, а також оплату за проживання в Колегіумі УКУ у разі зарахування на формаційну програму Колегіуму.

Соціальні стипендії можуть розподілятися нерівномірно між освітніми програмами залежно від гостроти матеріальних потреб та успішності студента.

Кожен кандидат на соціальну стипендію повинен подати розширене обґрунтування потреби у стипендії і матеріального становища своєї родини з наданням всієї доступної підтверджувальної інформації. Усі діти-сироти, які навчаються в УКУ, звільнені від оплати за навчання.

Кількість стипендій для вступників – 40.

Загальні умови отримання соціальних стипендій:

(1) подати електронну заявку (див. посилання нижче),
(2) написати мотиваційний лист і привезти його на співбесіду,
(3) пройти співбесіду,
(4) підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів освітніх програм УКУ.

Кандидат повинен вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті; періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі; подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Передумовою отримання соціальної стипендії є високі показники ЗНО чи навчання в УКУ, виконання місії УКУ та активна діяльність в науковому, духовному і громадському житті, дотримання умов Меморандуму.

Соціальна стипендія надається на один рік або семестр.

Якими мають бути показники ЗНО для отримання стипендії?

Для вступників на бакалаврські програми конкурсний бал, що формується з 3-х сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі успіхи, повинен становити не менше 175/200 балів.

Яким повинен бути середній бал для студентів?

Для студентів старших курсів середній бал студента за попередній навчальний рік повинен складати 75/100 і вище.

Якими є умови збереження стипендії після 1 року навчання?

За умови високих показників у навчанні, виконання місії УКУ і участі в науковому, духовному і громадському житті стипендіат може отримувати стипендію кілька разів протягом навчання. Середній бал за попередній навчальний рік повинен складати 75/100 і вище.

Кожного року студент, який претендує на отримання соціальної стипендії, має заповнювати відповідну анкету, написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ і подати електронну заявку.

Максимальний розмір соціальної стипендії складає суму, яка покриває внесок студента за навчання в поточному навчальному семестрі або році.

Стипендії для окремих категорій студентів

Для окремих категорій студентів денної форми навчання на освітніх бакалаврських і магістерських програмах, встановлені такі правила розрахунку оплати за навчання:

  • Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (до 23 років) звільнені від оплати за навчання.
  • У разі одночасного навчання членів однієї сім’ї за денною формою навчання особа, базова річна плата за навчання якої більша, сплачує у повному обсязі. Кожна наступна особа сплачує 60% від розміру своєї базової оплати за навчання за рік.
  • Діти працівників, які працюють на постійній основі (з врахуванням їхнього стажу), сплачують:

стаж від   5 до 10 років – 75% від ціни освітньої програми за рік,

стаж від 10 до 15 років – 50% від ціни освітньої програми за рік,

від 15 років – 30% від ціни освітньої програми за рік.

  • Студенти перших курсів, які навчалися на підготовчих курсах Університету, оплачують 85% від ціни освітньої програми за рік.