Академічна стипендія Річна Плюс

Відповідно до Стипендійної політики УКУ 2017-2018, академічна стипендія Річна Плюс покриває (1) частину ціни освітньої програми за навчальний рік (протягом всього навчання у разі виконання умов зі збереження стипендії); (2) оплату за проживання в Колегіумі УКУ протягом навчального року у разі зарахування на формаційну програму в Колегіумі (не більше двох років); (3) щомісячні видатки на харчування, книжки і транспорт (не більше двох років)

Кількість стипендій – 24.

Опис стипендії

Для вступників на бакалаврські програми академічна стипендія «Річна Плюс» покриває 90% внеску студента (ціни освітньої програми) за 1-ий рік навчання, 75% – за 2-ий, 50% – за 3-ій, 30% – за 4-ий (за умови виконання вимог зі збереження стипендії).

Стипендія також покриває оплату за проживання в Колегіумі протягом навчального року (7800 грн. на рік у 2016-17 навчальному році) за умови зарахування на формаційну програму в Колегіумі (не більше двох років).

Розмір щомісячних коштів, які стипендіатові нараховують для покриття витрат на харчування, книжки чи транспорт, складає 1200 грн. (до оподаткування). Ці кошти виплачуються протягом 10 навчальних місяців в році (не більше двох років).

Етапи відбору кандидатів на стипендію

Відбір кандидатів на стипендію Річна Плюс серед абітурієнтів бакалаврських програм відбувається в декілька етапів:

(1) виконати завдання онлайн-тестування
лід відповісти на запитання онлайн-тестування тих програм, на які Ви плануєте подавати документи),

(2) подати електронну заявку
(посилання буде активним на сторінці онлайн-тестування, внизу – після того, як Ви пройдете тест і надішлете свої відповіді; Вам потрібно заповнити електронну заявку лише один раз),

(3) написати мотиваційний лист і привезти його на тестування в Університеті,
(4) пройти співбесіду.

Необхідною передумовою отримання стипендії є високі показники ЗНО.

Етап 1.  Електронна заявка для участі в конкурсі на отримання стипендії та онлайн-тестування.

Від 1 березня до 21 квітня 2017 року кандидати можуть заповнити електронну заявку та пройти онлайн-тестування із тієї спеціальності, на яку планує вступати.

У випадку, якщо вступник планує вступати на кілька спеціальностей в УКУ і на кожній претендувати на стипендію, потрібно написати онлайн-тестування відповідної освітньої програми. Електронна заявка заповнюється лише один раз.

Вірно заповнена заявка є реєстраційною формою для участі в конкурсі. Зареєстровані кандидати отримують доступ до онлайн-тестування. Програму онлайн-тестування розробляє кожна освітня програма відповідно до очікуваного профілю вступника.

Етап 2. Тестування в Університеті. На тестування запрошують відібраних кандидатів за результатами онлайн-тестування. Тестування проводиться у першій половині травня 2017 року.

Кандидати також подають мотиваційний лист (250-500 слів) на обрану тему з переліку запропонованих Університетом і подають цей лист під час участі в третьому етапі відбору.

Етап 3Співбесіда. Керівники освітніх програм запрошують відібраних кандидатів за результатами тестування й оцінки мотиваційного листа. Співбесіда проводиться у червні 2017 року.

За результатами електронної заявки та онлайн-тестування, тестування в Університеті та співбесіди, Комісія з відбору приймає остаточне рішення щодо визначення списку кандидатів для отримання стипендій.

До 30 червня 2017 року всі кандидати отримають повідомлення щодо результатів відбору.

Кандидат, який претендує на отримання академічної стипендії повинен до 5 серпня 2017  року (до 12.00 год.) подати в приймальну комісію оригінали документів і підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів програм УКУ.

Якими мають бути показники ЗНО для отримання стипендії?

Для академічної стипендії Річна Плюс сертифікат ЗНО з профільного предмету повинен бути більше-рівно 190 балів, а бали 2-х інших сертифікатів ЗНО мають бути більше-рівно 185 балів. Або ж конкурсний бал, що формується з 3-х сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі успіхи, становить не менше 182/200 балів.

Академічна стипендія Річна Плюс надається на один рік.

Якими є умови збереження стипендії після 1 року навчання?

При досягненні високих показників у навчанні – середній бал 90/100 і вище за підсумками попереднього навчального року і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин), виконання місії УКУ і участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання умов Меморандуму стипендіат може отримувати академічну стипендію Річна Плюс протягом кожного наступного року навчання.

Кожного року студент, який претендує на отримання стипендії, повинен заповнювати відповідну анкету, написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ і подати електронну заявку.

Причини, через які студент може втратити стипендію або її частину після 1 курсу

Якщо студент не набирає за підсумками річного навчання 90 і більше балів, то втрачає можливість отримувати академічну стипендію Річна Плюс.

Якщо за підсумками річного навчання середній бал студента складає 85-90 балів і він дотримується умов Меморандуму та інших умов збереження стипендії, студент може отримати академічну стипендію Річна на наступний навчальний рік.

Повернення до отримання Академічної стипендії Річна Плюс не передбачене.

Якщо середній бал за попередній семестр складає менше 75/100, студент втрачає право на безоплатне проживання в Колегіумі і отримання додаткових коштів для покриття витрат на харчування, книжки чи транспорт.